Vaasan yliopiston rahoituksen tutkijatohtori, dosentti Klaus Grobys on tutkinut, miten Bitcoin-markkinoiden epävarmuus muuttuu, jos Bitcoiniin kohdistuu hakkerointia eli niin kutsuttuja kyberhyökkäyksiä. Tutkimuksessa havaittiin kaksi vaikutusta Bitcoinin volatiliteettiin, eli välitön ja viivästynyt vaikutus. Esitettyä mallia voidaan mahdollisesti hyödyntää kryptovaluuttojen johdannaismarkkinoilla aktiivisesti toimivien sijoittajien työkaluna.

Vuosina 2013–2017 varastettiin kaikkiaan 1,1 miljoonaa bitcoinia. Kun Bitcoinin nykyinen arvo nyt helmikuussa on ampaissut jo yli 40 000 dollariin, tappiot vastaavat runsasta 44 miljardia dollaria. Tämä tuo esiin kyseisen rikollisen toiminnan yhteiskunnallisen merkityksen. Herää kysymys siitä, miten Bitcoin-markkinoiden epävarmuus – volatiliteetilla mitattuna – reagoi kyberhyökkäyksiin.

Tutkijatohtori Klaus Grobysin vastikään julkaistu tutkimusartikkeli tunnetussa Quantitative Finance -tiedejulkaisussa käsittelee tätä kysymystä.

– Tutkimukseni on ensimmäinen yritys tunnistaa potentiaaliset riskitekijät ja niiden vaikutukset uusiin kasvaviin digitaalisiin rahamarkkinoihin – kyberhyökkäykset ovat vain yksi näistä uusista riskitekijöistä. Mielestäni tästä aiheesta tarvitaan paljon lisätutkimusta, sanoo Grobys.

Grobys on käyttänyt tutkimuksessaan aineistona 29 Bitcoin-markkinoilla todettua hakkerointitapausta vuosilta 2013–2017. Tutkimuksen yllättävä tulos on, että Bitcoinin volatiliteetti ei reagoi hakkerointitapauksiin kyperhyökkäyksen jälkeisen päivän (𝑡 + 1) ja sen jälkeisen neljännen päivän (𝑡 + 4) välillä.

Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin todisteita viivästyneestä vaikutuksesta volatiliteettiin. Erityisesti Bitcoinin tuoton volatiliteetti kasvoi merkittävästi ajankohtana 𝑡 + 5, eli viisi päivää kyberhyökkäyksen jälkeen. Tämä tulos säilyy, vaikka otetaan huomioon välitön vaikutus volatiliteettiin ajankohtana 𝑡 = 0, eli päivänä, jolloin kyberhyökkäys tapahtui. Viivästynyt vaikutus Bitcoinin tuoton volatiliteettiin viittaa Bitcoin-markkinoiden tehottomuuteen, koska iskuvaikutus heijastuu kurssiin hitaasti.

Aiemmissa tutkimuksissa on dokumentoitu kryptovaluuttojen tuoton yhdenmukaisia muutoksia, mutta nykyisen tutkimuksen uusi havainto on, että hakkerointi Bitcoin-markkinoilla vaikuttaa myös muihin kryptovaluuttamarkkinoihin.

Todisteet viittaavat erityisesti siihen, että hakkerointitapausten yhteydessä vaikutus volatiliteettiin leviää muille markkinoille. Samoin kuin Bitcoin-markkinoilla on todettu, Ethereum-markkinoiden volatiliteetti kasvaa dramaattisesti viiveellä ajankohtana 𝑡 + 5. Varsin yllättävä tulos on, että samanaikaisesta vaikutuksesta Ethereumin volatiliteettiin ei näyttäisi olevan todisteita. Ethereumin tuoton volatiliteetin viivästynyt kasvu on kuitenkin taloudelliselta suuruusluokaltaan samalla tasolla Bitcoinin tuoton kanssa.

Grobysin mukaan toinen mielenkiintoinen tulos on, että sen enempää Bitcoinin kuin Ethereumin tuoton volatiliteettiprosessit eivät näytä osoittavan epäsymmetriaa, vaikka perinteisillä rahamarkkinoilla on todettu, että volatiliteetti reagoi voimakkaammin negatiivisiin innovaatioihin.

Vastaa