Muun muassa kryptovaluutta bitcoinin mahdollistava lohkoketju on potentiaalinen teknologia älypalvelujen luomiseen. Teknologiaan liittyy kuitenkin ristiriitoja EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) kanssa. LUT-yliopiston johtama tutkimus tuo uutta tietoa vastuullisten lohkoketjupalvelujen suunnitteluun.

Lohkoketju on tekniikka, joka mahdollistaa hajautetut ja synkronoidut digitaaliset tietokannat. Tietokannan hallinta ja ylläpito eivät ole yhden toimijan käsissä, vaan ylläpitoa on hajautettu eri toimijoille. Lohkoketjuun tallennettua tietoa ei voi muuttaa tai poistaa, mikä tekee siihen perustuvista digitaalisista palveluista läpinäkyviä ja luotettavia.

Lohkoketjuun perustuvat palvelut voivat kuitenkin olla ristiriidassa EU:n tietosuoja-asetuksen suositusten kanssa.

”Tietosuoja-asetuksen mukaisesti tiedolla tulisi aina olla nimetty hallitsija, johon rekisteröidyt eli esimerkiksi kuluttajat voivat olla yhteydessä ja esittää kysymyksiä itseään koskeviin tallennettuihin tietoihin. Lohkoketjuissa ylläpito on kuitenkin hajautettu, joten vastuunjakokin on paljon monimutkaisempi”, kertoo Najmul Islam, LUT-yliopiston digitalisaation apulaisprofessori (tenure track).

Tietosuoja-asetuksen periaatteisiin kuuluvat myös mahdollisuus tiedon muokkaamiseen ja poistamiseen. ”Oikeus tulla unohdetuksi on yksi asetuksen keskeisistä periaateeista. Lohkoketjun sisältämää dataa ei kuitenkaan voi muokata tai poistaa”, valottaa Islam.

Islam johtaa Business Finlandin rahoittamaa BlockValue-tutkimusprojektia, joka keskittyy lohkoketjupalvelujen suunnitteluun.

”Tuomme yhteen ohjelmistokehityksen tutkijoita, palvelujen suunnittelijoita, loppukäyttäjiä ja lainsäädännön asiantuntijoita. Tällä asiantuntijuuden yhdistelmällä voimme luoda suomalaiseen ohjelmistokehitykseen lisää osaamista, kuinka lohkoketjuun perustuvia palveluja voi suunnitella vastuullisesti.”

Yhdeksi projektin tavoitteista Islam mainitsee tietosuoja-asetuksen mukaisten palvelujen arkkitehtuurin kuvaamisen.

Business Finlandin Digital Trust Finland -ohjelma auttaa suomalaisyrityksiä rakentamaan digitaaliseen luottamukseen and tietoturvaan perustuvaa liiketoimintaa.

”Kestäviä, läpinäkyviä ja tietoturvallisia digitaalisia ratkaisuja ei voi tutkia ja suunnitella pelkästään teknologisista lähtökohdista, vaan lainsäädäntö ja käyttäjät tulee huomioida myös. Tämä LUT-yliopiston johtama tutkimus on arvokas lisä digitaaliseen luottamukseen perustuvien suomalaisten innovaatioprojektien joukkoon”, sanoo Kirsi Kokko, Digital Trust Finland -ohjelman johtaja Business Finlandista.

Yksi projektin yrityskumppaneista on dokumenttien varastoinnin ohjelmistoratkaisuja tarjoava Joisto Group oy. Yhtiöllä on kokemusta lohkoketjuteknologiaan perustuvista, tietosuoja-asetuksen mukaisista arkistopalvelujen ratkaisuista yritysten väliseen liiketoimintaan, eli B2B-sektorille.

Yhtiön arkistointiratkaisu Joisto Blockchain Archive tarjoaa nopean tavan käsitellä ja arkistoida isoja tietomassoja, joiden koskemattomuus on turvattu.

”Olemme ratkaisseet keskeiset tietosuoja-asetuksen tuomat haasteet B2B-sektorille soveltuvalla tavalla. Jatkossa aiomme tuoda markkinoille myös kuluttajille suunnattuja palveluja, jotka vaativat huomioimaan tietosuoja-asetuksen eri tavalla”, sanoo Tommi Hänninen, Joisto Group Oy:n toimitusjohtaja.

Keskustellessaan BlockValue-projektista LUT-yliopiston kanssa Hänninen kertoo löytäneensä nopeasti hedelmällistä maaperää yhteistyölle. ”Yhteistyö LUTin kanssa tarjoaa käyttöömme kattavasti tutkimustietoa ja osaamista. Me voimme puolestamme tuoda projektiin aidon käyttäjäsovelluksen, jolla tutkimusryhmä pääsee testaamaan ideoita, konsepteja ja teorioita”, päättää Hänninen.

Vastaa