CapitalBoxin hyvä vinkki kassavirtalaskelmaan

Minulla tuli tänään vastaan hyvä esimerkki siitä, miten kassavirtalaskelma tulisi tehdä. Jos olet yrittäjä, etkä ole koskaan aikaisemmin tällaista tehnyt, nyt olisi viimeistään hyvä aika tehdä tämä laskelma. Itsekin olen oman yrittäjäurani aikana saanut toisilta menestyneiltä yrittäjiltä neuvon opetella oman yrityksen kassavirran laskeminen.

Kassavirtalaskelma kertoo, minkä verran ja millaisilla aikatauluilla yrityksen kassaan virtaa rahaa sisään ja ulos. Lähtökohtaisesti on hyvä pysyä selvillä yritystilin rahavirroista, jotta tilin saldon pystyy pitämään positiivisena. 

Kassavirtalaskelman avulla voidaan myös tehdä päätelmiä yrityksen kannattavuudesta ja maksuvalmiudesta. Se toimii myös yritysjohdon tukena päätöksenteossa ja auttaa tarkemman budjetoinnin tekemisessä. 

Tässä artikkelissa kerromme, miksi kassavirtalaskelmaa käytetään yrityksen päätöksenteossa, lisäksi esittelemme kaavoja sekä avainlukuja kassavirtalaskelman tekemisen tueksi.  

Tällainen on yksinkertainen kassavirtalaskelma 

Yksinkertainen kassavirtalaskelma sisältää tiedot yrityksen menoista ja tuloista. Pienyrittäjille kassavirran seuraaminen yksinkertaisen kassavirtalaskelman avulla on helppoa ja auttaa hahmottamaan yrityksen tulevaisuutta. 

Yksinkertainen kassavirtalaskelma sisältää ainakin nämä luvut: 

Menot 

 • Palkat ja niistä aiheutuvat sivukulut 
 • Muut kiinteät kulut kuten vuokra, vakuutukset ja kalusto 
 • Ostot 
 • Lainojen lyhennykset 
 • Alv-maksut 
 • Verot 

Tulot 

 • Myyntitulot 
 • Tulevaisuuden myynnit 
 • Alv-palautukset 
 • Yrittäjän tuet 
 • Lainat 
 • Muut tulot 

Näillä vinkeillä teet kassavirtalaskelman itse, mutta muista, että voit myös aina kääntyä asiantuntijan puoleen ja tilata kokonaisvaltaisen kassaennustepalvelun. Verkosta löytyy myös ilmaisia excel-pohjia yksinkertaisen kassavirtalaskelman tekemiseksi. 

Jos tuntuu siltä, että haluat tehdä kassavirtaennusteen itse, mutta tämän tason yksinkertainen kassavirtalaskelma ei riitä, katso seuraavasta kappaleesta kassavirtalaskelman kaava ja se, kuinka kattavampi kassavirtalaskelma tehdään itse. 

Kassavirtalaskelman kaava 

Ota tästä alta talteen kassavirtalaskelman kaava, jota hyödyntämällä selvität yrityksen kassavirrat perinpohjaisesti. Kaavan tarkoituksena on saada selville yrityksen rahavirrat tulevaisuutta ajatellen sekä luoda kuva yrityksen vallitsevasta taloudellisesta tilanteesta. 

Kassavirtalaskelma voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: liiketoiminnan, rahoituksen ja investointien rahavirtaan. Kassavirtalaskelma sisältää näin ollen näiden kolmen osa-alueen lukuja. 

Kassavirtalaskelma auttaa selvittämään, minkä verran tuotetta tai palvelua täytyy myydä, jotta yrityksen juoksevan liiketoiminnan, rahoituksen ja investointien kulut saadaan katettua. 

Netistä voit löytää useita erilaisia kassavirtalaskelmakaavoja, mutta tähän olemme valinneet Yritystieto Ry:n esittelemän, hyvin kattavan kassavirtalaskelmakaavan*. 

Liiketulos 

+ Poistot ja arvonalennuksetShape= Käyttökate 

-/+ Toiminnallisen käyttöpääoman lisäys/vähennys 

+/- Pakollisten varausten lisäys/vähennysShape= Toimintajäämä 

+ Rahoitustuotot 

– Rahoituskulut 

– Verot 

+/- Satunnaiset tuotot/kulutShape= Rahoitusjäämä 

-/+ Investoinnit (netto) 

-/+ Sijoitusten ja pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys Investointijäämä 

+/- Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys/vähennys 

+/- Lyhytaikaisen korollisen vieraan pääoman lisäys/vähennys 

+/- Pääomalainojen lisäys/vähennys 

+/- Oman pääoman maksullinen lisäys/vähennys (pl. osingon jako) – Osingonjako/yksityiskäyttö 

-/+ Lainasaamisten lisäys/vähennysShape= Rahavarojen muutos 

+ Rahavarat tilikauden alussa 

 – Rahavarat tilikauden lopussaShape= 0 

*= Yritystutkimus ry:n suosittelema kassavirtalaskelma (Yrityksen tilinpäätösanalyysi s. 55, Yritystutkimus ry 2017) 

Lataa koko dokumentti ja kassavirtalaskelman pohja

Kassaennuste 

Kassavirtalaskelman periaatteena on, että se on yrityksen kassaennuste, joka antaa osviittaa siitä, millaista yrityksen kassavirta tulee tulevaisuudessa olemaan. Ei ole siis tarkoitus, että kassavirtalaskelmaan merkitään menneisyyden lukuja, vaan se on nimenomaan tulevaisuutta arvioiva kassaennuste. 

Lukujen suhteen tulee olla realistinen, jotta kassaennuste kuvaa mahdollisimman tarkasti tulevaisuutta. 

Monet yrityksen liiketoimintaan ja taloudenhallintaan keskittyvät asiantuntijayritykset tarjoavat kassavirtalaskelmapalveluita kassavirtaennuste tai kassaennuste -nimillä. Näissä on kyse valmiista palvelupaketeista, joiden ohjelmistojen avulla liiketoiminnan suunnittelu ja kassavirtojen ennustaminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Samalla nämä yritykset tarjoavat asiantuntija-apuaan ohjelmistojen käytössä. 

Usein kassaennustetta käytetään lyhyemmän aikavälin työkaluna, mikä riippuu täysin toimialasta ja siitä miten pitkällä aikajänteellä tarkkoja ennusteita pystytään laatimaan. On toki myös mahdollista tehdä pidemmän aikavälin kuten vuoden tai useamman vuoden kattava kassaennuste yrityksen johtamisen tueksi. 

Kassaennuste auttaa yritystä havaitsemaan mahdolliset tulevat maksuvaikeudet ja sitä kautta antamaan mahdollisuuden varautua niihin jo etukäteen – tai ehkä jopa ehkäistä niitä. 

Kassavirtalaskelma pohja 

Jos kuitenkin haluat hallita yrityksesi taloutta ja tehdä kassavirtalaskelmaa itse, niin netistä löytyvä valmis ja ilmainen kassavirtalaskelmapohja auttaa sinua ennakoimaan yrityksesi kassavirtoja. 

Googlaamalla hakusanat: ilmainen kassavirtalaskelma pohja – löydät varmasti helppokäyttöisen kassavirtalaskelmapohjan, joka sopii juuri sinun yrityksellesi. Useat kassavirtalaskelmapohjat ovat excel -tiedostomuodossa, joten niitä varten tarvitset Microsoftin Excel -ohjelman työpöytä- tai verkkoversion. 

On hyvä muistaa, että maksulliset taloudenhallintapalvelut tarjoavat aina jotakin enemmän ilmaisiin verrattuna. Kannattaa siis myös selvittää, löytyykö maksullisista vaihtoehdoista yrityksesi käyttöön paremmin soveltuva kassavirtalaskelmapohja. 

Kassavirtalaskelman laatiminen 

Kassavirtalaskelman laatiminen kannattaa tehdä heti, kun yrityksesi liiketoimintasuunnitelma on valmis, jotta tiedät, miltä tulevat kuukaudet näyttävät taloudellisesta näkökulmasta. 

Pienten yritysten kohdalla kassavirtalaskelman laatiminen itse onnistuu kätevästi kassavirtalaskelma kaavaa tai valmista kassavirtalaskelma pohjaa käyttäen.  

Jos sen sijaan kassavirtalaskelman laatiminen tuntuu hankalalta, voi ulkopuolisesta avusta olla hyötyä. Etenkin hieman suuremman yrityksen voi olla järkevää palkata talousalan ammattilainen asialle. 

Kassavirtalaskelman laatiminen edellyttää asiakkaiden ja myyntiprosessin rajapinnan tuntemista ja sitä tulisi käyttää apuna yrityksen budjetin laatimisessa. (Kassavirran ennustamisella tehokkaaseen rahankäyttöön: case: Kraatz-konserni s. 32, Jesse Lingman 2017) 

Kassavirtalaskelman laatiminen auttaa yritystä hahmottamaan, miltä yritystilillä tulevaisuudessa näyttää. Ylipäätään kassavirtalaskelma toimii yrityksen johdon päätöksenteon tukena.

Kassavirtalaskelma malli 

Ilmainen kassavirtalaskelma malli on helppo työkalu pienyrittäjälle, joka haluaa tehdä rahavirtojen ennusteita itse. Esimerkiksi Microsoftin kassavirtalaskelma malli löytyy verkosta hakusanoilla rahavirtalaskelma malli, jonka voi ladata ilmaiseksi yrityksen käyttöön. 

Olemme käyttäneet sitä tässä esimerkkinä havainnollistamaan, millainen kassavirtalaskelma malli voisi olla. Kuvan kassavirtalaskelma esimerkki on siis kuvitteellinen. 

CapitalBox-Kassavirtalaskelma

Yrittäjä täyttää taulukkoon luvut tulevien kuukausien rahavirta-arvioista, joiden perusteella kassavirtalaskelma malli antaa tummennetuille alariveille luvut siitä, mikä on yrityksen maksuvalmius kunkin kuun lopussa. 

Näiden ilmaisten mallien lisäksi pienyritykset voivat ostaa yritysjohtamiseen ja taloudenhallintaan erikoistuneilta yrityksiltä tarkemmin eri toimialoille kohdennettuja kassavirtalaskelma malleja. 

Kassavirtalaskelma on yrityksen eräs tärkeimmistä talousjohtamisen työkaluista. Yrityksestä ja toimialasta riippuen kassavirtalaskelman tekeminen kannattaa hoitaa joko täysin omavaraisesti tai ulkoistaa toiminto ammattilaisen käsiin.

Lisää käyttöpääomaa kumppanin avulla  

Me CapitalBoxilla ymmärrämme yritysten maksuvalmiushaasteet ja tarjoamme käyttöpääomaa yrityksille. Olemme erikoistuneet nopeisiin ja helppoihin lainoihin aina 2 000 eurosta jopa 350 000 euroon asti ja tarjoamme mm. vakuudetonta yrityslainaa. 

Olemme palvelleet tuhansia tyytyväisiä asiakkaita Suomessa ja olemme Euroopan johtava pk-yritysten yritysten verkkorahoitusalusta. Kauttamme yritykset saavat rahoitusneuvontaa veloituksetta sekä voivat hakea erilaisia yrityslainoja. 

Lähde: CapitalBox

Markkinointikonsultti ja yrityksen kehitys

Monesti yrittäjällä on kädet täynnä töitä arkisissa tehtävissä ja oman yrityksen kehittäminen jää tekemättä liian pitkäksi aikaa, mutta tämä ei ole ainoa ongelma pienten yritysten kanssa – toinen ongelma ovat joo-joo ihmiset, jotka myötäilevät omistajan ja toimitusjohtajan ideoita – ammattilainen markkinointikonsultti olisi tässä tilanteessa kenties parempi henkilö sparraamaan yrityksen tulevaisuuden kehitysaskeleita. Markkinointikonsultti voi antaa aivan uusia näkemyksiä yrityksen tilanteesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista, ideat ja näkemykset eivät tarkoita sitä, että yrityksen olisi välttämätöntä tehdä juuri siten, mutta monesti ulkopuoliset ajatukset ovat tarpeellisia, ja varsinkin sellaiselta taholta, jonka ainoa tehtävä ei ole myötäillä pomon ajatuksia.

Onko videopeleissä ratkaisu NFT:n tuomiseksi massoille?

Vuosi sitten NFT:t olivat hämäriä virtuaalisia resursseja, jotka olivat tuttuja vain tekniikan nörteille – mutta kun videopeliyritykset tulevat kasvaville markkinoille, alan toimijat toivovat olevansa valmiita menemään valtavirtaan.

Lyhenne sanoista ”non-fungible tokens”,  eli ”ei-korvattavissa olevat rahakkeet”, NFT: t ovat digitaalisia kohteita, joiden aitouden ja omistajuuden todistukset on rekisteröity lohkoketjuihin, kryptovaluuttojen takana olevaan tekniikkaan. Taiteesta muotiin luovat alat ovat nopeasti kokeilleet innovaatiota, joka on herättänyt innostusta ja skeptisyyttä.

Sotheby’sin kaltaiset huutokauppakamarit myyvät nyt NFT: tä öljymaalausten rinnalla, kun taas elokuvaohjaaja Quentin Tarantino on sotkettu oikeudelliseen kiistaan NFT:stä kulttielokuvastaan ”Pulp Fiction”.

Ja nyt kun heidät esitellään videopeleille, kannattajat toivovat, että miljoonat pelaajat voisivat tutustua ajatukseen, joka on edelleen hankala saada päänsä ympäri.

”NFT: t ovat edelleen kapeat markkinat, mutta olemme todella valtavirran teollisuus”, pelijätti Ubisoftin lohkoketjualoitteiden johtaja Nicolas Pouard kertoi AFP: lle.

Ubisoft lanseerasi tässä kuussa Quartzin, alustan, jossa pelaajat voivat hankkia NFT: t nimeltä ”Digits”- pelejä, jotka saattavat olla aseiden tai ajoneuvojen muodossa. Myös muut raskaansarjan pelifirmat, kuten Electronic Arts – The Simsin ja FIFA:n takana oleva yritys – sekä Take-Two ja Atari ovat ilmaisseet kiinnostuksensa NFT:iin.

Jos itse haluat testata kuinka hyvin tunnet kryptovaluuttojen perusajatukset, testaa humoristinen opettava kryptopelimme aiheesta.

NFT ja sijoittajat

Sijoittajat ovat tällä välin laittaneet tänä vuonna 680 miljoonaa dollaria ranskalaiseen startup-yritys Sorareen, jonka alustan avulla urheilufanit voivat vaihtaa vanhanaikaisten jalkapallokorttien NFT-versioita. NFT: t ovat luonteeltaan keräiltäviä, mikä tekee niistä helpon integroida peleihin, joissa hauska tulee esineiden tai pisteiden keräämisestä.

Mutta se on maailmanlaajuisen videopeliteollisuuden pieni osanen – jonka kokonaisarvon arvioidaan nyt olevan arvokkaampi kuin elokuva-ala – mikä tekee siitä kypsän NFT: n tuomiseen suurelle yleisölle. DFC Intelligencen raportissa arvioidaan, että yli kolme miljardia ihmistä pelaa videopelejä, mikä edustaa noin 40 prosenttia maailman väestöstä.

Kryptoevankelistat väittävät, että lohkoketjujen kaltaiset käsitteet – digitaaliset tilikirjat, jotka tallentavat kaikki tapahtumat julkisesti – ovat jo tuttuja miljoonille ihmisille. Noin 221 miljoonaa ihmistä maailmassa omisti kryptovaluuttoja kesäkuuhun mennessä Crypto.com kauppasivuston tutkimuksen mukaan, määrä oli yli kaksinkertaistunut tammikuusta. Laaja-alaisen suosionsa vuoksi analyytikot ennustavat, että pelit voivat merkittävästi laajentaa pääsyä lohkoketjupohjaisiin varoihin, kuten NFT:hen ja kryptovaluuttoihin.

Kannattajat sanovat, että Axie Infinityn kaltaiset NFT-pelit, joiden avulla pelaajat voivat ”ansaita” salausta ja ovat suosittuja kehitysmaissa, antavat tavallisten ihmisten hyötyä tekniikasta.

Tällaiset pelit ovat luoneet ”positiivisen sosiaalisen ja taloudellisen vaikutuksen Aasian ja Latinalaisen Amerikan maihin”, kertoi Franklin Ovalles, 40-vuotias Miamissa sijaitseva NFT-keräilijä.

Lohkoketjututkimusyritys Chainalysiksen mukaan huikeat 26,9 miljardia dollaria vaihtoi omistajaa NFT-myynnissä vuonna 2021. Jotkut yksittäiset NFT: t ovat myyneet huikeilla summista, kuten digitaalisen taiteilijan Beeplen teoksella 69.3 miljoonalla dollarilla.

Useimmat kauppiaat menettävät kuitenkin rahaa

Vain 28,5 prosenttia NFT:stä, joka myydään välittömästi tuotannon jälkeen, kääntää toiminnan voiton puolelle, kertoi Chainanalysis, vaikka kukoistavilla jälleenmyyntimarkkinoilla 65,1 prosenttia myynnistä on kannattavaa. Sijoittajien on myös otettava huomioon niiden kauppaan käytettyjen kryptovaluuttojen vakava volatiliteetti.

Jonathan Teplitsky lohkoketjuyhtiö Horizen Labsista sanoi sijoittajien ottavan riskejä NFT-markkinoilla, koska korot pysyvät alhaisina.

”Kalliiden NFT: n markkinoiden romahdus on kuitenkin tulossa”, hän ennusti.

Hän näkee kuitenkin myös tämän tekijänä, joka voisi entisestään demokratisoida markkinoita, jotka jäävät harvojen valittujen asiaksi.

”Sen lisäksi, että tarjoamme tulovirtoja sisällöntuottajilta ympäri maailmaa ja poistamme pääsyn esteitä, näemme myös NFT-teollisuuden muuttavan muotoa massan käyttöönoton edistämiseksi”, hän sanoi.

Mutta Teplitsky epäilee, että NFT: stä tulee kotitalouden nimi enemmän kuin peliteollisuus.

”Uskon, että NFT: t ovat ”ei-geeky”, kun muut kuin peliyritykset alkavat käyttää niitä”, hän sanoi, mikä viittaa siihen, että McDonald’sin kaltaiset tuotemerkit voisivat lopulta antaa pois kerättäviä digitaalisia tuotteita.

”Kun NFT: stä tulee osa jokapäiväistä elämää ja annetaan käyttäjille etuja ei-geeky-laitoksissa, kuten elintarvikeketjussa tai vaatekaupassa, heistä tulee valtavirtaa”, hän lisäsi.

”Ollaan rehellisiä”, hän sanoi, ”useimmat pelaajat ovat nörttejä.”

Rahoittajat innostuivat yritysten positiivisesta luottotiedosta: tietokannassa jo lähes 15 000 yritystä

Asiakastiedon BLIS-palvelu (positiivinen luottotieto yrityksistä)

Asiakastiedon BLIS-palvelu antaa tiedon yritysten velkavastuista eri rahoitusalan toimijoille. Rahoittajien luottotappiot vähenevät palvelun avulla.

Yritysten positiivinen luottotieto on herättänyt mielenkiinnon rahoitusalan yrityksissä. BLIS-palveluun on kertynyt lyhyessä ajassa tiedot jo yli 14 000 yrityksestä, ja kyselyjä yritysten avoimista luotoista on tehty yli 5 500.

BLIS on lyhennys sanoista Business Loan Information System.

Asiakastiedon tänä vuonna lanseeraama ja ylläpitämä palvelu toimii siten, että mukana olevat rahoittajat luovuttavat luotonhakijan suostumuksella muiden tahojen käyttöön tiedot luottoa saaneista yritysasiakkaistaan. Ajantasainen tieto yritysten velkavastuista auttaa luotonmyöntäjiä välttymään luottotappioilta. Samalla riski yritysten maksuhäiriöistä ja ylivelkaantumisesta pienenee. 

– Nopeammalle maksukäytöstiedolle on ollut tarvetta. Yritysten positiivinen luottotieto päivittyy automaattisesti joka päivä. Järjestelmästä on nähtävissä haettu luoton määrä, kuinka paljon luottoa on myönnetty, luoton nostopäivä, maksuerä, laina-aika ja maksuehdot. Palvelussa näytetään maksukäytöshistoria 12 edeltävältä kuukaudelta sekä tiedot kahden seuraavan maksuerän osalta, sanoo Asiakastiedon tuoteomistaja Markus Hallberg

Rahoittajat voivat hyödyntää BLIS-palvelun tietoa esimerkiksi Rating Alfan lisäaineistona. Rating Alfa kertoo muun muassa yrityksen luottoluokituksen, maksuhäiriöt ja maksukäytöshistorian.

Rahoittajien määrä tuplaantumassa

Asiakastiedon ylläpitämä yritysten positiivinen luottotieto on jatkumoa kuluttajien vastaavalle palvelulle, joka on ollut käytössä jo vuodesta 2013. Palvelussa on mukana noin 40 Suomessa toimivaa pankkia ja rahoitusyhtiötä. Positiiviset luottotiedot löytyvät jo 1,5 miljoonasta suomalaisesta kuluttajasta. 

Ajatusmalli yritysten positiiviseen luottotietoon on sama: mitä enemmän toimijoita tulee mukaan, sitä useamman yritysasiakkaan tiedot löytyvät myös palvelusta.

– Tällä hetkellä mukana on viisi rahoitusalan yritystä, jotka jakavat tietoa keskenään. Uskon määrän tuplaantuvan seuraavan puolen vuoden aikana. Unelmana tietenkin olisi, että kaikki yrityksille rahoitusta myöntävät tahot tulisivat rinkiin, Hallberg sanoo.

Hänen mukaansa yrityksille myönnetyn lainan koko on keskimäärin alle 17 000 euroa laina-ajan ollessa 14 kuukautta. Luottojen koosta ja lyhyestä laina-ajasta voi päätellä, että pääosa lainoista myönnetään käyttöpääomaa hakeville pk-yrityksille.

–  Kyse ei ole kuitenkaan yrityksen viime hetken hätärahoituksesta, sillä joka neljäs uutta luottoa hakenut yritys on Asiakastiedon luottoluokituksessa tasolla AA tai parempi, Hallberg kertoo.


Fakta: Mikä yritysten positiivinen luottotieto?

 • BLIS-palvelu kokoaa suljettuun tiedonjakamisrinkiin rahoittajat, jotka myöntävät yritysasiakkailleen luottoja eri muodoissa. BLIS on lyhenne sanoista Business Loan Information System.
 • Palvelun tavoitteena on antaa rahoittajille kokonaiskuva yritysten ajantasaisesta lainatilanteesta ja todellisesta maksukyvystä.
 • Palvelusta näkee haettu luoton määrä, kuinka paljon luottoa on myönnetty, luoton nostopäivä, maksuerä, laina-aika ja maksuehdot.
 • Luotonhakija antaa aina suostumuksen tietojen hyödyntämiseen.
 • Asiakastiedon palvelusta on saatavissa yli 14 000 yrityksen positiiviset luottotiedot. Tietokannasta selviää, että myönnetyn lainan keskikoko on noin 17 000 euroa ja laina-aika on keskimäärin 14 kuukautta.

Tutustu BLIS-palveluun tarkemmin

Oman riskitason laskeminen- vinkit viikonlopuksi

Olet varmaan joskus istunut pankin sijoitusasiantuntija tai pankkineuvojan kanssa palaverissa, missä olette miettineet ja katselleet myös omaa riskitasoasi. Silloin aiheena on saattanut olla asuntolaina, remonttilaina tai vain yksinkertaisesti oman sijoittamisen aloittaminen. Näissä keskusteluissa aikoinaan (en tiedä nykyään) puhuttiin lähinnä siitä, että pitkäaikaiset lainat kannatti suojata erilaisilla vakuutuksilla, ja sijoitustoiminnassa puhuttiin riskeistä ja sijoitustoiminnan toivotuista tuotoista prosenttitasolla. Mitä suurempaa tuottoa halusi lähteä tavoittelemaan, sitä suuremmasta riskistä oli kyse.

Oman riskitason laskeminen

Ei ole välttämättä järkeä lähteä laskemaan mitään tiettyä numeroa omalle riskitasolle, mutta miettiä lähinnä erilaisten riskien kautta sitä omaa taloutta ja samalla omaa elämää.

Sijoittamisen riskit

Sijoittamisen riskit liittyvät tietenkin siihen tapaan, miten lähtee sijoittamaan, ja miten hajauttaa sijoituksensa sekä kohteisiin että ajallisesti. Totta on, että yleisesti ottaen löytyy sijoitustapoja ja kohteita, jotka tarjoavat pienen tuoton (kuten erilaiset pankkien tarjoamat rahastosijoitukset), ja niitä pidetään matalan riskin sijoituskohteina, ja sitten on sijoituskohteita, joiden tuotot saattavat nousta korkeallekin kuten kryptovaluutat, mutta vastaavat niissä on myös korkeammat riskit, eli mahdollisuus myös menettää sijoituksia. Sijoitustoiminnan perusajatus on kuitenkin tehdä toimenpiteitä, jotka johtavat sijoitusvarallisuuden kasvamiseen, ei samalla tasolla pysymiseen tai laskemiseen. Pienet parin prosentit tuotot eivät kunnolla kata edes kuluja, joten ne eivät varsinaisesti ole sijoittamista, vaan enemmänkin säästämistä.

Ansaintariskit

Sijoittamiseen ja omaan riskitasoon liittyy luonnollisesti myös oma työ, ja oma ansainta – kuinka varmalla pohjalla oma kuukausittainen tulo sitä kautta on, vai onko sijoittaminen sen tasoista, että sitä kautta pitäisi varmistaa itselle tulotaso.

Esimerkiksi rahapelien kanssa puhutaan aina viihteellisestä pelaamisesta, jota ei pidä tehdä jollei oma talous anna mahdollisuutta kuluttaa rahaa. Rahapelaaminen pitää pääsääntöisesti miettiä samalle tasolle muiden kulujen ja harrastusten kanssa, vaikka se joskus hyvällä onnella voisikin jotain myös tuottaa. Sijoitustoiminnaksi ei rahapelaamista voi kutsua, mutta ammatiksi kyllä pokerin ja urheiluvedonlyönnin kautta, mutta silloin jo perus ansainta on korkean riskin toimintaa, koska sekä pokerissa että vedonlyönnissä on aina myös onneen liittyvä aspekti.

Vakuuttaminen

Omaan riskitasoon vaikuttaa myös koko oman perheen tilanne, asuuko yksin, vai kumppanin kanssa, onko lapsia, asunto, autoja, kesämökki yms. Kaikkeen tähän toimintaan liittyvät myös mahdolliset vakuutukset, joiden tarkoituksena on tasapainottaa mahdollista riskiä. Olemme pakotettuja vakuuttamaan asuntomme ja automme, mutta olemmeko miten vakuuttaneet itsemme? Vakuutuksiakin on tarjolla erilaisilla riskitasoilla, ja jopa sellaisia, joiden vakuutusmaksu tai potentiaalinen vakuutustuotto on sitoutettu valittuun riskitasoon vakuutusmaksujen sijoituksissa.

Oma ajattelu ja tavoitteet

Paljon sijoittamisessa ja vakuuttamisessa liittyy myös omaan ajattelumalliin sekä omiin tavoitteisiin. Osatekijänä on tietenkin myös oma lähtötilanne, eli onko lähdössä aivan nollatasolta, vai onko alussa jo suvun sijoitukset turvana tai omalta perheeltä saatu pesämuna. Nollasta lähdettäessä on entistä tärkeämpää miettiä niitä omia riskitasoja ja tavoitteita. Itse olen lähtenyt sijoittamista harrastamaan aivan väärällä tavalla suoraan osakemarkkinoille ja poltin näppini ja menetin sijoituksieni arvosta suurimman osan, koska en oikeasti tiennyt mitä tein – olin silloin noin 20-vuotias.

Nykyään omaan sijoittamiseen liittyy pohjalla perussijoitukset, jotka tuovat tietynlaista varmaa tuottoa pienellä riskillä, eli mennään rahastojen kautta. Toisaalla ovat pienet osakesijoitukset, joiden kautta haen enemmän ns. pistetuottoja, eli sijoitan jonkun summan tiettyyn tutkimaani kohteeseen ja saatan vuoden sisällä myös myydä sijoitukset, sijoittamalla saadun tuoton uuteen kohteeseen. Nämä osakesijoitukset ovat lähinnä viihdettä, jolla voidaan maksaa muita harraste- ja elämänkuluja.

Näin yrittäjänä oman talouden perustulos ovat heitelleet koko yli 30 vuotisen yrittäjäurani aikana, joten tiedän, että koskaan ei voi 100 % luottaa siihen, mitä tulevaisuus tai seuraava vuosi tuo tullessaan, joten erilaiset vakuutustuotteet on asetettu turvaamaan perheen tulevaisuus, jos minulle sattuisi oikeasti jotain pahempaa.

Omat tavoitteet ovat lähinnä oman tulevaisuuden, lasten ja perheen taloudellisen turvallisuuden varmentamiseen liittyviä, ja siksi oma sijoitustoiminta on melkoisen varovaista, joskin työhön liittyen teen sijoituksia myös kryptovaluuttoihin sekä seikkailen pelien maailmassa. Tiedän olevani tappiolla onnen peleissä, ja tiedän niiden todennäköisyyksien olevan minua vastaan – mutta ajanvietteenä ja viihteenä niiden pelaaminen on minulle täysin ok. Pokeriakin olen pelannut, mutta totesin, ettei ole minulle, ja samoin vedonlyöntiä harrastin vuosia sitten huomattavasti suuremmalla riskitasolla kuin nykyään – nykyään kaikenlainen rahapelaaminen on viihdetasolla, ja maksaa joka viikko muutaman euron, mutta toisaalta se jokaviikkoinen vakiolappukin tuo viihdettä ja jännitystä jokaiselle viikonlopulle ja yleensä myös pieniä palautuksia, ja välillä jopa sen 13/13 tuloksenkin.

Sijoittaminen ja tulevaisuus

Jos oma sijoitustoiminta alkoi silloin 80-luvulla ja jatkuu edelleen, niin ovathan nämä mahdollisuudet monipuolistuneet ällistyvällä tavalla. Meillä on mahdollisuus sijoittaa erilaisiin digitaalisiin kohteisiin monella eri alustalla, tai pidättäytyä perinteisissä metodeissa pankkien palveluiden kautta. Toisaalta voimme helposti lähteä myös kansainvälisille pörssimarkkinoille, vaikkapa Nordnetin palveluiden kautta, tai avata oman sijoitustilin, vaikka eToroon tai vastaavaan. Omasta sijoitushistoriasta oppineena sanon vain, että mieti omaa riskitasoasi ja omia tavoitteita – kuinka paljon voit hävitä ilman, että se vaikuttaa omaan talouteesi.

Selvitä oman taloutesi todellinen tilanne

Suosittelen myös ottamaan selvää oman talouden todellisesta tilanteesta – kuinka paljon kuukaudessa tulee talouteen rahaa, ja kuinka paljon erilaisia laskuja oikeasti on. Monella meistä ei ole kovinkaan tarkkaa kuvaa siitä, kuinka paljon meillä on niitä osamaksuja ja pikku lainoja yhteensä, ja kuinka paljon laitamme rahaa kuukausittain erilaisiin lainanhoitomaksuihin – eivät ne netin lainanyhdistämispalvelut täysin turhia ole. Toisaalta kuukauden omien kulujen seuraaminen antaa myös hyvän kulun siitä, kuinka paljon rahaa kuluu peruskuukauden aikana harrastuksiin, syömiseen ja kaikkeen muuhun. Esimerkiksi helmikuu voisi olla ihan hyvä seurantakuukausi? Seurannassa tärkeintä on olla itselle rehellinen, eli listata jokainen kulu, jokainen kuitti ja jokainen maksu mikä tileiltä menee – muuten seurannasta ei ole mitään hyötyä.

Samalla voi miettiä, myös sitä omaa ajankäyttöä, eli kuinka paljon käyttää arjessaan aikaa mihinkin – ja ymmärtää sen, että arjessakin pitää jätkää aikaa itsellekin, vain olemiselle, aina ei tarvitse suorittaa tai tehdä jotain.

Asuntomarkkinoiden hurmos on rauhoittumassa

OP:n ekonomistien tuoreen asuntomarkkinakatsauksen mukaan asuntomarkkinoiden vilkkaimmat ajat ovat nyt takanapäin. Vuokramarkkinoilla vallitsevat sen sijaan edelleen vuokralaisten markkinat.

Kuluva vuosi on ollut asuntomarkkinoilla monin tavoin vilkas, ja erityisesti kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen kysyntä on ollut kovaa. Kolmannella vuosineljänneksellä vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat keskimäärin 4,1 prosenttia vuoden takaisesta. Pääkaupunkiseudulla hintojen nousu oli 5,6 prosenttia ja muualla Suomessa 2,5 prosenttia. Pääkaupunkiseudun lisäksi myös muissa suuremmissa kaupungeissa hintojen nousu oli rivakkaa, esimerkiksi Turussa hinnat nousivat 6,8 prosenttia. Lokakuussa hinnat nousivat koko maassa 3,6 prosenttia viime vuoden lokakuusta.

Viime kuukausina asuntojen hinnoissa ja asuntomarkkinoiden yleisessä vilkkaudessa on nähty jo selvää jäähtymistä. Esimerkiksi asuntolainoja nostettiin Suomen Pankin mukaan lokakuussa 111 miljoonaa euroa viime vuotta vähemmän.

OP:n ekonomistit odottavatkin asuntomarkkinoiden kiivaimman vaiheen olevan tältä erää takana. Ekonomistit ovat kehittäneet markkinoiden liikkumista ennakoivan nowcasting-mallin, joka ennustaa asuntomarkkinoiden lähikuukausien kehitystä eri tahojen asuntomarkkinoihin liittyvien tilastojulkaisujen perusteella. Ennuste tarkentuu aina kun uutta tietoa asuntomarkkinoista on saatavilla.

– Nowcasting-mallimme on jo parin kuukauden ajan viitannut siihen, että niin hinta- kuin kauppamääräkehityskin on hidastumassa. Markkinoiden kovin momentum on selvästi jo ohitettu, mutta hyvä vire säilyy suotuisan talouskehityksen, työmarkkinoiden nosteen ja alhaisten korkojen myötä. Vakaa, positiivinen kehitys on parempi kuin äkkinäiset liikkeet suuntaan tai toiseen, OP Ryhmän ekonomisti Joona Widgrén toteaa.

OP:n ekonomistit odottavat hintojen nousevan tänä vuonna keskimäärin 4 ja ensi vuonna 3 prosenttia.

Vuokrien nousu suurten kaupunkien pienissä asunnoissa taittunut

Vuokramarkkinoilla kysyntä on ollut tänä vuonna asuntomarkkinoita vaimeampaa, ja varsinkin pienten asuntojen tarjonta on lisääntynyt. Tilastokeskuksen julkaiseman, kokeellisen vuokrailmoitusdatan perusteella vuokrailmoitusten määrä on pääkaupunkiseudun kaupungeissa noussut tuntuvasti. Tammi-syyskuussa vuokrailmoitusten määrä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kaksinkertaistui vuoden 2019 vastaavasta ajasta. Myös vuokrien nousu on hidastunut siitä nousutrendistä, joka ennen koronaa vallitsi. Suomen suurimmissa kaupungeissa vallitsevat nyt vuokralaisten markkinat. 

– Osa aiemmin lyhytaikaisesti vuokratuista asunnoista on tullut matkailijoiden puuttuessa tarjolle vuokramarkkinoille. Asuntoja on myös rakennettu runsaasti, ja asuntosijoittamisen suosio on kasvanut, mikä näkyy vuokra-asuntotarjonnan lisääntymisenä, Widgrén pohtii.

Vuokrien nousu on hidastunut koko maassa keskimäärin. Koronaa edeltäneiden kahden vuoden aikana vuokrien vuosikasvu oli keskimäärin 1,2 prosenttia, mutta korona-aikana vuokrat ovat nousseet noin 0,9 prosentin vuosikasvuvauhdilla. Vuokrien nousu on hidastunut etenkin pienissä asunnoissa kuten yksiöissä, kun taas esimerkiksi kolmioiden vuokrat ovat tänä vuonna nousseet.

Suurissa kaupungeissa vuokrien nousu on Tilastokeskuksen vuokratilastojen perusteella hidastunut eniten Mikkelissä, Rovaniemellä ja Jyväskylässä, kun tapahtunutta kehitystä verrataan keskimääräiseen vuokrien nousuun koronaa edeltävinä kahtena vuonna. Vuokrien nousu on hidastunut tuntuvasti myös Helsingissä ja Vantaalla. Suurista kaupungeista vuokrien nousu on hidastunut vähiten Turussa ja Tampereella.

OP:n ekonomistien tuore asuntomarkkinakatsaus luettavissa täällä: https://www.op.fi/op-ryhma/medialle/raportit/markkinatietoa

Viihdettä päivän päätteeksi

Talousuutiset ja sijoitusuutiset eivät voi olla kaikki mistä luemme, tai mitä seuraamme. Välillä pitää laittaa viihteelle, ja onneksi nykyään meille on tarjolla melkoinen valikoima suoratoistokanavia ja niiden ohjelmia. Mitä uutta on tulossa tai mistä on tullut uusia arvosteluja, lukaise nettiruutu.fi suoratoistokanavien uutiset.

Mikä muuten on oma tv-sarja suosikkisi? Onko se joku menneiden vuosien sarjoista, vai joku juuri alkanut?

Urheilusta ja sen seuraamisesta

Muistatko vielä Tukholman Globenin, se on nykyään Avicii Areena. Tai mitä tapahtui juuri Lahdessa, kun Red Bull juoksutapahtuma valtasi Lahden suurmäen? Nykyään tapahtumia on entistä enemmän ja valikoimat sen kun laajenevat – kiitos pitkälti aikuisten lisääntyvän vapaa-ajan ja nousseen elintason. Vai olisiko sittenkin Golf se sinun valintasi, ja sitä auttamassa ovat sitten erilaiset Golf-videot. Tässä kaikessa kehityksessä ja lisääntyneessä tarjonnassa myös vastuullisuus (sustainability) on noussut aivan uusiin otsikoihin.

Taloudenhallintaan apua ja uusia ajatuksia

Lainamarkkinat ovat myös laajentaneet palveluitaan, ja kuka tahansa meistä aikuisista voi hakea lainaa netistä yhdestä palvelusta ja saada vastauksena useamman lainatarjouksen. Toisaalta myös lukemalla voi oppia lisää historiasta, jonka kautta kuitenkin lähes kaikki nykyajankin tapahtumat ovat selitettävissä. Ja jos sitten siitä talousrahasta jää ylimääräistä, niin ainahan naisena voi sitten shoppailla vaikka uusia vaatteita. Taloudenhallinnan ajatusten mukana tulevat helposti suunnitelmiin myös kierrättäminen ja oma hiilijalanjälki, kysymyksiä, joita pitää silloin tällöin miettiä.  Taloudenasioita ajatellessa ja suunnitellessa voi vastaan tulla paljon termejä joista ei ole aiemmin kuullutkaan, kuten annuiteetti ja tasaerä. Tai voihan tilanne olla sellainenkin, että olet tilanteessa missä tarvitset apua toiselta, tai sinä olet se, joka antaa apuja arjen raha-asioiden hoitoon toisen puolesta.

Valmistaudu syksyyn ja talveen

Kun kaikki liikuntasuoritteet ovat kalenterissa, ja oma talous tsekattu kuntoon, on aika tarkistaa auto syksyn kelejä varten, onhan renkaat kunnossa? Syksyn tullessa pitää koiranomistajienkin muistaa pari tärkeätä asiaa koiran kanssa ulkoillessa metsässä. Syksyn tullessa aurinkoiset päivät alkavat hetkellisesti ainakin vähentyä ja syksyn sateet tulevat, silloin voi välillä myös oma työmotivaatio laskea, mutta onneksi voi omalla ajattelulla löytää työmotivaation uudelleen. Toisaalta taas yrittäjät voivat syksyllä miettiä uutta ilmettä oman yrityksen ilmeeseen talvikautta ajatellen, sillä on taloudellinen tilanne maailmalla mikä tahansa, elämä ja liiketoiminta jatkuu kuitenkin.

Tukea kehittyville markkinoille suuntaaville suomalaisille yrityksille

Finnpartnershipin uusi kolmivuotinen ohjelmakausi käynnistyy 1.1.2022. Finnpartnership on ulkoministeriön liikekumppanuusohjelma, joka auttaa suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita käynnistämään pitkäaikaista liiketoimintaa kehittyvissä maissa. Ohjelma tarjoaa rahallista tukea sekä koulutusta, neuvontaa ja tietopalveluita kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan valmistelemiseen. Finnpartnership on vuodesta 2006 alkaen tukenut yli tuhatta kehittyville markkinoille suuntaavaa suomalaista yritystä.

Ohjelman keskeinen tavoite on aikaansaada kehitysvaikutuksia kannattavan, kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan tuloksena. Kehitysvaikutuksia ovat esimerkiksi ihmisarvoiset työpaikat, köyhille ihmisille suunnatut palvelut, teknologian ja osaamisen siirto, tasa-arvon lisääntyminen sekä ympäristö- ja ilmastoystävälliset ratkaisut.

”Suomalaisilla yrityksillä on paljon sellaista osaamista, jota tarvitaan ratkaisemaan kehitysmaiden tarpeita ja edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Finnpartnershipilla on uudella ohjelmakaudellaan entistä paremmat edellytykset tukea yritysten pääsyä kehittyville markkinoille”, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari sanoo.

Uudella ohjelmakaudella Finnpartnershipin toimintaa uudistetaan. Tavoite on kehittää yrityksille tarjottavia palveluita, lisätä ohjelman vaikuttavuutta ja tehostaa ohjelman hallintoa. Keskeisiä uudistuksia ovat:

 • Yrityksille suunnattuja palveluita kehitetään. Etenkin maatason palveluita lisätään rekrytoimalla Suomessa toimivan tiimin tueksi asiantuntijat Keniaan ja Vietnamiin.
 • Ohjelman vaikuttavuutta lisätään kohdentamalla palveluita hankkeille, joilla on edellytykset merkittäviin kehitysvaikutuksiin. Erityisesti edistetään yritysten ja järjestöjen yhteistyötä.
 • Yhteistyötä muihin rahoitusinstrumentteihin tiivistetään, kuten Developing Markets Platform (DevPlat) ja Investointituki kehitysmaille (PIF) -rahoitusinstrumentit. Tavoite ovat aiempaa saumattomammat rahoituspalvelut yrityksille.

Finnpartnershipin liikekumppanuustuen yleisehdot ohjelmakaudella 2022‒2024 ja hakuilmoitus on julkaistu suomeksi Finnpartnershipin verkkosivuilla. Englannin- ja ruotsinkieliset käännökset julkaistaan ennen 1.1.2022. Tuettavilta yrityksiltä edellytetään, että ne edistävät ihmisoikeuksia ja noudattavat yritysten yhteiskuntavastuullisuuden periaatteita. Tehokkaampien ja kestävämpien tulosten saavuttamiseksi yrityksiä kannustetaan kumppanuuksiin kansalaisjärjestöjen ja tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa.

Finnpartnership kuuluu Team Finland -verkostoon, joka edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Finnpartnership tekee tiivistä yhteistyötä erityisesti Business Finlandin ja suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestön Fingon kanssa.

Finnpartnership-ohjelman tukipalvelut tuottaa Teollisen yhteistyön rahasto Oy (Finnfund). Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, jonka missio on luoda parempaa maailmaa rahoittamalla vastuullisia yrityksiä kehitysmaissa. Finnpartnership-ohjelman toteuttajana Finnfund toimii ulkoministeriön toimeksiannosta ja avustaa liikekumppanuustuen hakijoita tuen hakemiseen ja toteutukseen liittyvissä asioissa.

Lisätietoa Finnpartnershipistä:

Finnpartnership www.finnpartnership.fi

Ulkoministeriö https://um.fi/finnpartnership-auttaa-luomaan-yhteyksia-kehittyvissa-maissa

Sijoittaminen ja lohkoketjut

Oletko vielä ehtinyt tutustua, mitä lohkoketjut ja kryptovaluutat voisivat tarjota sijoittamisen alalla? Esimerkiksi kryptoraha.info sivusto kertoo alan mahdollisuuksista ja sudenkuopista, ja tuo esille tasaisesti uutisia maailmalta suomeksi. Kryptot ja lohkoketjut ovat jo tätä päivää, kannattaa olla vähintäänkin tietoinen siitä, mitä maailmalla tapahtuu.

Tiesithän sen, että lohkoketjuja on käytössä jo todella monella liiketoiminta-alueella, ja että kryptovaluuttojakin on satoja?

Joukko suomalaisia bisnesvaikuttajia haluaa Suomen kasvu-uralle myynnin aseman vahvistamisella

Joukko suomalaisia etulinjan bisnesvaikuttajia haluaa saada Suomen takaisin kasvu-uralle myyntitalkoilla. Myynnin parissa eri rooleissa työskentelevät ammattilaiset kantavat erityistä huolta myynnin arvostuksesta, joka on vuodesta toiseen matalalla tasolla. Heikko arvostus näkyy esimerkiksi siinä, kuinka tärkeänä myynnin edistämistä julkisessa keskustelussa pidetään.

Suomalainen hioo keksintöään, kun muut ovat jo myymässä

“Kun suomalainen on viimein hionut keksintönsä, tanskalainen on jo saanut referenssit keskeneräisillä härpäkkeillään ja on etulyöntiasemassa tutustuttuaan ihmisiin elävillä markkinoilla.” Näin toteaa Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja entinen ministeri Kai Mykkänen.

Mykkänen on yksi yhdestätoista suomalaisesta bisnesvaikuttajasta, jotka ovat mukana Vismaan kuuluvan konsulttiyhtiö Biit Oy:n käynnistämässä Myyntitalkoot-kampanjassa. Kampanjan tavoitteena on herättää keskustelua myynnin asemasta Suomessa sekä lisätä tietoisuutta siitä, minkälaista ammattimainen myynti nykyisin on.

Mykkäsen tavoin myös muut kampanjaan osallistuneet etulinjan suomalaiset myynnin ammattilaiset jakavat huolen siitä, että myyntiä ei vieläkään oteta Suomessa riittävän vakavasti. Mielikuvat itsepintaisesti tavaraa tuputtavista puhelinmyyjistä tai iholle tunkeilevista kaupistelijoista elävät edelleen vahvoina ihmisten mielissä.

Myynnin heikosta arvostuksesta kertovat esimerkiksi säännöllisesti julkaistavat listat arvostetuimmista ammateista. Kaikki myyjiin liittyvät ammattinimikkeet roikkuvat listojen häntäpäässä astrologien ja luonnonparantajien lähettyvillä.

Mielikuvat kaukana todellisuudesta

Ammattimainen myynti erityisesti yritysten välisissä kaupoissa (B2B = Business-to-Business) on todellisuudessa kaukana niistä edellä mainituista mielikuvista, joita myyntiin edelleen liitetään.

Myynti on viime vuosina kokenut suuria muutoksia, jotka liittyvät esimerkiksi asiakkaiden ostokäyttäytymisen muuttumiseen, kilpailun koventumiseen ja tiedon määrän eksponentiaaliseen kasvuun.

Asiakkaat ovat nykyisin erittäin valveutuneita, eivätkä edes halua keskustella myyjän kanssa, ellei tämä kykene jakamaan hyödyllisiä näkemyksiä perinteisten myyntipuheiden sijaan. Omasta tuotteesta tai palvelusta puhuminen ei yksinkertaisesti tänä päivänä riitä.

Tällaisessa toimintaympäristössä myynti ja sen johtaminen on erittäin haastavaa.

“Nykyisin kilpailu on ilman koronaakin niin kovaa, että parhaansa tekeminen ei riitä. Parhaisiin myyntituloksiin päästään sooloilun ja ad hocin sijaan järjestelmällisellä ja suunnitelmallisella toiminnalla, jossa kaikilla on omanlaisensa rooli. Myynnin johdon tärkein tehtävä on varmistaa, ettei onnistumisen tiellä ole esteitä”, kirjoittaa koko uransa myynnin parissa työskennellyt Biitin kaupallinen johtaja Lauri Kurki.

Myyntitalkoot-kampanjaan osallistuneet vaikuttajat avaavat tuoreessa White Paper -julkaisussa modernia myyntiä monesta eri näkökulmasta sekä esittelevät keinoja, joiden avulla suomalaisyritykset voivat päästä parempiin myyntituloksiin. Yksi merkittävimmistä keinoista on organisaatiokulttuurin kehittäminen.

“Voittava myyntiorganisaatio, joka tekee hyvää tulosta vuodesta toiseen, on jokaisen menestyvän yrityksen kasvun ja menestyksen kivijalka. Onnistuva myyntiorganisaatio ei kuitenkaan yksin riitä kannattelemaan yritystä menestykseen. Siihen tarvitaan koko organisaation tuki. Tämä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että meistä ihan jokainen on myyjä, tavalla tai toisella”, kirjoittaa Visma Enterprisen myyntijohtaja Paula Kalliokoski.

Tutustu Biitin julkaisemaan White Paperiin täällä. Voit myös ladata opuksen suoraan pdf-tiedostona tästä.

Suomalaiset ja lohkoteknologia

Suomalaiset ovat kuuluja teknologian käyttöönottoinnostaan, mutta kuinka innokkaita ovat suomalaiset olleet investoimaan kryptovaluuttaan, tai lohkoteknologiaan? Kryptoraha.info sivusto kertoo uutisia nimenomaan kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen maailmasta, jossa molemmissa tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän myös suomalaista otetta. Kuinka hyvin sinä olet tietoinen mitä kryptorahojen parissa tapahtuu.

Ps. tiedäthän, että niitä kryptovaluuttoja on maailmalla satoja, eli Bitcoin ei todellakaan ole se ainoa.

Tekniikan kehitys ja markkinoiden muutokset – focus: aikuispelaaminen

Tekniikan kehitys on aina ollut jatkuvaa. Viime vuosina se on näkynyt niin vapaa-ajassa kuin liiketoiminnassa internetin palveluiden kehittyessä, mahdollisuuksien laajentuessa ja mobiiliverkkojen tuodessa entistä nopemmat ja varmemmat yhteyden ympäri maailmaa – mitä kaikkea nämä muutokset ovat tuoneet tullessaan, ja mitä kaikkea ehtiikään vielä 2020-luvulla tapahtua?

Igaming eli aikuisten rahapelit

Eivät tainneet nettikasinoiden perustajat 90-luvulla tietää, minkälaisen Pandoran laatikon avasivat. Alunperin ajatuksena taisi olla naiivisti tuottaa perinteisten kasinoiden asiakkaille mahdollisuus pelata etänä joitain kasinoiden suosikki peliautomaatteja netissä, ja tavoitella samalla aivan uusia asiakkuuksia.

Nopeasti kuitenkin kävi selville, että nettipelaaminen tulisi olemaan aivan oma liiketoiminta-alueensa, joka levisi nopeasti myös sellaisille alueille, joilla perinteinen kasinotoiminta ei ollut niinkään levinnyttä. Eikä vain levinnyt, vaan nettipelaaminen toi rahapelaamiseen myös aivan uusia pelejä, ja pelaaminen alkoi 90-luvulla siirtyä vähitellen nettiä kohti- kunnes päästiin 2000-luvulla, ja nykyaikaan – nyt 2020-luvulla nettipelaaminen on

 • turvallista
 • monipuolista – pelejä on tuhansia tarjolla
 • pelaajat voivat pelata omalla kielellään
 • livepelaaminen on lisääntynyt
 • suoratoisto toi uusia livepelejä
 • tarkoin viraomaisten valvonnassa
 • pelaajilla on oman pelaamisen hallintaa parempia työvälineitä

Esimerkiksi yksi moderneista pelisivustosta NetBet tarjoilee aikuisille pelaajille niin ne perinteiset kasinopelit livepeleinä suoratoiston avustuksella, bingopelit, kasinoiden automaattipelit, pokerin, vedonlyönnin ja virtuaalivedot – todella suurella kattauksella, ja pelaajien omalla kielellä.

Kasinopelaamisesta on tullut vuosien aikana hyväksytty ajanvietetapa, ja vaikka rahapelaaminen saattaa aiheuttaa pienelle osalla pelaajista ongelmia, suurin osa pelaajista ymmärtää rahapelaamisen perusperiaatteet, eli sen, että kasinolla on aina etu jokaisessa pelissä, ja vaikka joskus aina joku voittaa miljoonia, niin suurin osa pelaajista aina häviää – aivan samallatavalla kuin eri Euroopan maiden lottopeleissä.

Yksi rahapelaamisen uusista kasvualoista on livepelaaminen, missä aikuispelaaja on siis yhteydessä kasinolle suoratoiston välityksellä

Esports eli Eurheilu

Jos tietokoneet tulivat koteihin 80-luvulla, ja samalla tulivat myös konsolipelit, mutta kukaan ei vielä silloin voinut kuvitellakaan, että 2000-luvulla näitä pelejä pelaamalla voisi tulla miljonääriksi! Esports onkin nykyään eniten kasvava nuorten aikuisten harrastus, ja aivan kuten rahapelit, myös Esports pelit ovat laajentuneet kaikkiin ikäryhmiin, ja pelaaminen on kasvanut vuosi vuodelta – yhtenä isona syynä taustalla myös vapaa-ajan jatkuva lisääntyminen.

Siinä missä Igaming eli netin rahapelit ovat luoneet aivan oman liiketoiminta-alueensa ja sitä kautta luonut mm. Maltasta Euroopan rahapelikeskuksen, niin Esports on laajentunut kattamaan koko maailman – ja esimerkiksi syksyn 2021 aikana pelattiin muutama todella iso palkintopottiturnaus. Ensin pelattiin nimittäin Romaniassa Dota 2 pelin International-turnaus, joka vastaa pelin MM-turnausta. Sen voitti venäläinen Team Spirit, joka vei mukanaan eli 18 miljoonan dollarin voittopotin! Dota 2 peli on tuottanut muuten Suomeenkin jo useamman pelimiljonäärin, eli tietokonepelaajan, joka on ansainnut pelaamalla miljoonia!

Toinen iso eurooppalainen turnaus oli juuri Tukholman Avicii-areenalla (entinen Globen) pelattu CS:GO major peliturnaus, jossa sielläkin oli mukana suomalaisia. Tänä vuonna suomalaiset eivät päässeet nauttimaan voittamisesta kummassakaan turnauksessa, vaikka otteluvoittoja suomalaisillekin tuli, mutta CS:GO turnauksessakin voiton vei lopulta venäläinen joukkue. Yksi turnauksen suosikeista Natus Vincere voitti ja vei mukanaan miljoona dollaria.

Esports on luonut tullessaan uuden harrastuksen miljoonille harrastajille ympäri maailman, ja pelaajien lisäksi ammatin ovat saaneet myös uudet valmentajat, organisaatioiden henkilöt ja sadat striimaajat ympäri maailman. Striimaajia on siis tuhansia, mutta ne parhaimmat ja seuratuimmat ovat myös miljonäärejä – ja seuraajia on miljoonia. Katsojamääristä kertoo esimerkiksi yksittäinen League of Legends-turnaus tänä vuonna Kiinassa, kun katsojia oli parhaimmillaan yli 60 miljoonaa, tuossa Tukholman CS:GO turnauksessa oli livenä suoratoiston kautta 2,7 miljoonaa katselijaa!

TIetokonepelaaminen ei välttämättä tunnu kaikista mahdolliselta ammatilta – mutta kyllä se sellainen on. Siinä on myös mahdollinen urapolku, joka alkaa jo nuorena peleistä kiinnostumalla. Jos pelaajalla on edellytyksiä ja mielenkiintoa, niin hän voi päästä organisaatioon, joka mahdollistaa pelaamisen ammattilaisena. Peliuran jälkeen pelaaja voi jatkaa kouluttajana, tai jopa uuden tiimin valmentajana, ja onhan monissa organisaatioissa (kymmenien miljoonien liikevaihdot) entisiä pelaajia myös johtajistossa. Pelaajien ohella ala on luonut työpaikkoja myös muihin organisaation osiin eli PR- ja myyntipuolelle, sillä kyseessä on paljon muutakin kuin vain pelaaminen.

Esports pelikohteet ovat tulleet vauhdilla myös vedonlyöntiin, missä jalkapallokohteisiin tottuneet pelaajat ovat olleet yllättyneitä siitä, kuinka haastavia Esports kohteet ovatkaan- uusi laji, uudet ammattilaiset ja uudet kohtaamiset ovat mahdollistaneet isotkin kertoimet yksittäisiin kohteisiin.

Vapaa-ajan lisääntyminen

Yksi kokonaisvaltaisesti pelaamista lisäävistä tekijöistä on ollut yksinkertaisesti vapaa-ajan lisääntyminen. Se, että aikuisilla on entistä enemmän aikaa käytettävissään työelämän ulkopuolella on luonut uusia liiketoimintamahdollisuuksia, eikä vain digitaalia, vaan myös aivan ”elävää” elämää, vai oletko itse jo kokeillut pakopelihuoneita, tai jahdannut Pokemon hahmoja mailla ja mannuilla?

Harrastaminen on yksinkertaisesti monipuolistunut. Tai oletko huomannut, että nykyään isoissa tavarataloissa ja marketeissa on entistä suuremmat valikoimat ihan perinteisiä lautapelejä! Lautapelit ovat nousseet myös uuteen nousukiitoon, kiitos tämän vapaa-ajan lisääntyminen.

Vapaa-aikaa ollaan EU-tasolla kai entisestään lisäämässä työajan lyhennysten kautta. Monissa Euroopan maissa on nimittäin meneillä erilaisia hankkeita, joilla työaikaa saataisiin vähennettyä entistä enemmän – sinällään hankkeet ovat hieman nurinkurisia, sillä samalla monissa Euroopan maissa kärsitään työvoimapulasta – mutta kaikki nämä kipukohdat vain mahdollistavat kasvualan tulevaisuuden ja tämän päivän ratkaisuille.

Tekniikka ja me

Jos 90-luvulla otettiin kännykät avosylin vastaan ajatuksena, että ne auttavat meitä arjessa, niin nykyään voimme sanoa, että älypuhelimet ovat todellakin valloittaneet arkemme. Jos vaikka avaat oman älypuhelimesi, ja katsot kuinka monta sovellusta sinulla siellä on, ja mitä kaikkea itseasiassa teetkään puhelimellasi – saatat jopa yllättyä. Meistä on tullut monella tavalla tekniikan ”orjia”, ja meillä on jopa vaikeata olla koskematta älylaitteeseemme – jopa siinä määrin, että on tullut erillisiä palveluita, joissa sinulta otetaan älylaitteesi hetkeksi pois. Markkinoille on tullut jopa ravintoloita, joissa asiakkaiden pitää jättää puhelimet erillisiin lukitttuihin kaappeihin syömisen ajaksi, jottei suurin osa ravintolassa vietetystä ajasta menisi sen puhelimen kanssa toimimisessa töiden tai sosiaalisen median parissa.

Tekniikka on tuonut pelit lähelle – ne ovat mukana koko ajan. On sitten kyse siitä Esports pelistä tai kasinon automaattipelistä tai vedonlyönnin livekohteista – ne ovat kaikki 24/7 saatavilla ja pelattavissa, missä sitten oletkin, eli ei mikään ihme että pelaaminen kaikessa mittakaavassa on kasvanut. Esimerkiksi Suomessa yli 40 % aikuista pelaa mobiilipelejä.

Mobiilipelaaminen ja Esports ovat varmasti rahapelaamisen ohella aloja, jotka tulevaisuudessakin tulevat tarvitsemaan sekä uusia tekijöitä, että uusia innovaatioita ja uusia yrityksiä – kaikki millä on palveluita ja tuotteita vapaa-aikaan ovat mahdollisia kasvualoja.