Helsingin Blockchain Centerin ja Dubain Blockchain Centerin välille on solmittu merkittävä yhteistyösopimus 5.2.2021.

Helsingin Blockchain Center ja Dubai Blockchain Center ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen perjantaina 5. helmikuuta 2021. Sopimus solmittiin kahden innovaatiokeskuksen yhteistyön edistämiseksi niin suomessa kuin Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissakin.

Helsinki Blockchain Center and Dubai Blockchain Center sign a Collaboration Agreement. Dubai Blockchain Center’s CEO Dr. Marwan Alzarouni and Jamile Hamideh

Chairman of the Board, Blockchain Forum Finland. Photo: Blockchain Forum Finland.
Helsinki Blockchain Center and Dubai Blockchain Center sign a Collaboration Agreement. Dubai Blockchain Center’s CEO Dr. Marwan Alzarouni and Jamile Hamideh Chairman of the Board, Blockchain Forum Finland. Photo: Blockchain Forum Finland.

This collaboration will help to nourish innovation in Blockchain and Cybersecurity in their respective jurisdictions, support startups to achieve their goals and get introduced to new ideas and people in the space. The agreement will also encourage both sides to collaborate in content production and participate in each other’s events, hackathons, and other activities.

In Finland, the focus in 2021 will be on virtual events. Three online editions of the Blockchain Summit Helsinki will be held, in addition to smaller meetups organized by the Blockchain Forum’s Working Groups. There are currently five such Working Groups: Business Applications, Ethereum, Hyperledger, Law, and Research/Education/Standards. In Dubai, the main event of the year will be the Future Blockchain Summit, one of the biggest blockchain events in the Middle East, on October 17-21 2021. The year marks also the introduction of a new exhibition that will be held alongside the Future Blockchain Summit, the Fintech Surge. It is a first of its kind Financial technology exhibition and conference.

“The UAE, especially Dubai, is at the forefront of this technology, so I am very happy to have Helsinki, my hometown, in such a collaboration agreement. With it, we can start to look into the future and do this important work together”, said Anita Kalergis, the Helsinki Blockchain Center’s Ambassador to Dubai. “This agreement will help us bring more talent, innovations and ideas from Scandinavia to Dubai and help us connect the startup ecosystems in both Helsinki and Dubai. One of our goals is cross visibility of projects in both cities. We also want our startups to expand their projects and target new markets in Scandinavian countries”, said Dubai Blockchain Center’s CEO Dr. Marwan Alzarouni.

“As both Helsinki and Dubai are future-oriented, we have a similar emphasis on connectivity and the use of technology to improve people’s lives. We believe that the cooperation between the two Centers can lead to the exchange of experiences and new ideas regarding digitalization processes, having Blockchain and Distributed Ledger Technologies as a key component in the strategy of development of smart cities”, added Jamile Hamideh, Chairman of the Board of the Blockchain Forum Finland. The centers first worked together during the Future Blockchain Summit held in Dubai in person in December 2020 where they showcased Crypto Artist VESA present his art during the event.

Markus Lehtonen, the CEO of the Helsinki Blockchain Center, is confident that the partnership with Dubai is the first of many for Helsinki. “This is one of the leading Blockchain Centers in the world, and our aim is to collaborate with Dubai and Amsterdam in the development of Best Practices in Blockchain. In the future, we also plan to have sibling cities London and New York as co-operation partners”, he stated.

LUT-yliopiston johdolla parannetaan vastuullisten lohkoketjupalvelujen suunnittelua

Muun muassa kryptovaluutta bitcoinin mahdollistava lohkoketju on potentiaalinen teknologia älypalvelujen luomiseen. Teknologiaan liittyy kuitenkin ristiriitoja EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) kanssa. LUT-yliopiston johtama tutkimus tuo uutta tietoa vastuullisten lohkoketjupalvelujen suunnitteluun.

Lohkoketju on tekniikka, joka mahdollistaa hajautetut ja synkronoidut digitaaliset tietokannat. Tietokannan hallinta ja ylläpito eivät ole yhden toimijan käsissä, vaan ylläpitoa on hajautettu eri toimijoille. Lohkoketjuun tallennettua tietoa ei voi muuttaa tai poistaa, mikä tekee siihen perustuvista digitaalisista palveluista läpinäkyviä ja luotettavia.

Lohkoketjuun perustuvat palvelut voivat kuitenkin olla ristiriidassa EU:n tietosuoja-asetuksen suositusten kanssa.

”Tietosuoja-asetuksen mukaisesti tiedolla tulisi aina olla nimetty hallitsija, johon rekisteröidyt eli esimerkiksi kuluttajat voivat olla yhteydessä ja esittää kysymyksiä itseään koskeviin tallennettuihin tietoihin. Lohkoketjuissa ylläpito on kuitenkin hajautettu, joten vastuunjakokin on paljon monimutkaisempi”, kertoo Najmul Islam, LUT-yliopiston digitalisaation apulaisprofessori (tenure track).

Tietosuoja-asetuksen periaatteisiin kuuluvat myös mahdollisuus tiedon muokkaamiseen ja poistamiseen. ”Oikeus tulla unohdetuksi on yksi asetuksen keskeisistä periaateeista. Lohkoketjun sisältämää dataa ei kuitenkaan voi muokata tai poistaa”, valottaa Islam.

Islam johtaa Business Finlandin rahoittamaa BlockValue-tutkimusprojektia, joka keskittyy lohkoketjupalvelujen suunnitteluun.

”Tuomme yhteen ohjelmistokehityksen tutkijoita, palvelujen suunnittelijoita, loppukäyttäjiä ja lainsäädännön asiantuntijoita. Tällä asiantuntijuuden yhdistelmällä voimme luoda suomalaiseen ohjelmistokehitykseen lisää osaamista, kuinka lohkoketjuun perustuvia palveluja voi suunnitella vastuullisesti.”

Yhdeksi projektin tavoitteista Islam mainitsee tietosuoja-asetuksen mukaisten palvelujen arkkitehtuurin kuvaamisen.

Business Finlandin Digital Trust Finland -ohjelma auttaa suomalaisyrityksiä rakentamaan digitaaliseen luottamukseen and tietoturvaan perustuvaa liiketoimintaa.

”Kestäviä, läpinäkyviä ja tietoturvallisia digitaalisia ratkaisuja ei voi tutkia ja suunnitella pelkästään teknologisista lähtökohdista, vaan lainsäädäntö ja käyttäjät tulee huomioida myös. Tämä LUT-yliopiston johtama tutkimus on arvokas lisä digitaaliseen luottamukseen perustuvien suomalaisten innovaatioprojektien joukkoon”, sanoo Kirsi Kokko, Digital Trust Finland -ohjelman johtaja Business Finlandista.

Yksi projektin yrityskumppaneista on dokumenttien varastoinnin ohjelmistoratkaisuja tarjoava Joisto Group oy. Yhtiöllä on kokemusta lohkoketjuteknologiaan perustuvista, tietosuoja-asetuksen mukaisista arkistopalvelujen ratkaisuista yritysten väliseen liiketoimintaan, eli B2B-sektorille.

Yhtiön arkistointiratkaisu Joisto Blockchain Archive tarjoaa nopean tavan käsitellä ja arkistoida isoja tietomassoja, joiden koskemattomuus on turvattu.

”Olemme ratkaisseet keskeiset tietosuoja-asetuksen tuomat haasteet B2B-sektorille soveltuvalla tavalla. Jatkossa aiomme tuoda markkinoille myös kuluttajille suunnattuja palveluja, jotka vaativat huomioimaan tietosuoja-asetuksen eri tavalla”, sanoo Tommi Hänninen, Joisto Group Oy:n toimitusjohtaja.

Keskustellessaan BlockValue-projektista LUT-yliopiston kanssa Hänninen kertoo löytäneensä nopeasti hedelmällistä maaperää yhteistyölle. ”Yhteistyö LUTin kanssa tarjoaa käyttöömme kattavasti tutkimustietoa ja osaamista. Me voimme puolestamme tuoda projektiin aidon käyttäjäsovelluksen, jolla tutkimusryhmä pääsee testaamaan ideoita, konsepteja ja teorioita”, päättää Hänninen.

Tutkimus osoittaa, miten kyberhyökkäykset vaikuttavat Bitcoin-markkinoiden epävarmuuteen

Vaasan yliopiston rahoituksen tutkijatohtori, dosentti Klaus Grobys on tutkinut, miten Bitcoin-markkinoiden epävarmuus muuttuu, jos Bitcoiniin kohdistuu hakkerointia eli niin kutsuttuja kyberhyökkäyksiä. Tutkimuksessa havaittiin kaksi vaikutusta Bitcoinin volatiliteettiin, eli välitön ja viivästynyt vaikutus. Esitettyä mallia voidaan mahdollisesti hyödyntää kryptovaluuttojen johdannaismarkkinoilla aktiivisesti toimivien sijoittajien työkaluna.

Vuosina 2013–2017 varastettiin kaikkiaan 1,1 miljoonaa bitcoinia. Kun Bitcoinin nykyinen arvo nyt helmikuussa on ampaissut jo yli 40 000 dollariin, tappiot vastaavat runsasta 44 miljardia dollaria. Tämä tuo esiin kyseisen rikollisen toiminnan yhteiskunnallisen merkityksen. Herää kysymys siitä, miten Bitcoin-markkinoiden epävarmuus – volatiliteetilla mitattuna – reagoi kyberhyökkäyksiin.

Tutkijatohtori Klaus Grobysin vastikään julkaistu tutkimusartikkeli tunnetussa Quantitative Finance -tiedejulkaisussa käsittelee tätä kysymystä.

– Tutkimukseni on ensimmäinen yritys tunnistaa potentiaaliset riskitekijät ja niiden vaikutukset uusiin kasvaviin digitaalisiin rahamarkkinoihin – kyberhyökkäykset ovat vain yksi näistä uusista riskitekijöistä. Mielestäni tästä aiheesta tarvitaan paljon lisätutkimusta, sanoo Grobys.

Grobys on käyttänyt tutkimuksessaan aineistona 29 Bitcoin-markkinoilla todettua hakkerointitapausta vuosilta 2013–2017. Tutkimuksen yllättävä tulos on, että Bitcoinin volatiliteetti ei reagoi hakkerointitapauksiin kyperhyökkäyksen jälkeisen päivän (𝑡 + 1) ja sen jälkeisen neljännen päivän (𝑡 + 4) välillä.

Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin todisteita viivästyneestä vaikutuksesta volatiliteettiin. Erityisesti Bitcoinin tuoton volatiliteetti kasvoi merkittävästi ajankohtana 𝑡 + 5, eli viisi päivää kyberhyökkäyksen jälkeen. Tämä tulos säilyy, vaikka otetaan huomioon välitön vaikutus volatiliteettiin ajankohtana 𝑡 = 0, eli päivänä, jolloin kyberhyökkäys tapahtui. Viivästynyt vaikutus Bitcoinin tuoton volatiliteettiin viittaa Bitcoin-markkinoiden tehottomuuteen, koska iskuvaikutus heijastuu kurssiin hitaasti.

Aiemmissa tutkimuksissa on dokumentoitu kryptovaluuttojen tuoton yhdenmukaisia muutoksia, mutta nykyisen tutkimuksen uusi havainto on, että hakkerointi Bitcoin-markkinoilla vaikuttaa myös muihin kryptovaluuttamarkkinoihin.

Todisteet viittaavat erityisesti siihen, että hakkerointitapausten yhteydessä vaikutus volatiliteettiin leviää muille markkinoille. Samoin kuin Bitcoin-markkinoilla on todettu, Ethereum-markkinoiden volatiliteetti kasvaa dramaattisesti viiveellä ajankohtana 𝑡 + 5. Varsin yllättävä tulos on, että samanaikaisesta vaikutuksesta Ethereumin volatiliteettiin ei näyttäisi olevan todisteita. Ethereumin tuoton volatiliteetin viivästynyt kasvu on kuitenkin taloudelliselta suuruusluokaltaan samalla tasolla Bitcoinin tuoton kanssa.

Grobysin mukaan toinen mielenkiintoinen tulos on, että sen enempää Bitcoinin kuin Ethereumin tuoton volatiliteettiprosessit eivät näytä osoittavan epäsymmetriaa, vaikka perinteisillä rahamarkkinoilla on todettu, että volatiliteetti reagoi voimakkaammin negatiivisiin innovaatioihin.