Kannattaako sijoittaa matalla vai korkealla riskillä?

Sijoittaminen on ollut koko markkinatalouden olemassaolon ajan yksi ihmisiä eniten kiinnostanut rahan käytön muoto. Sijoittamista voidaan pitää hyvänä ja tehokkaana keinona taloudellisen tilanteen kehittämiseen ja oman vaurauden kasvattamiseen. Jokainen työssäkäyvä on miettinyt, että mitä tehdä rahoilla, joita ei välttämättä juuri sillä hetkellä tarvitse. Makuuttaako niitä tilillään käytännössä korottomasti, vai laittaako niitä eteenpäin ja näin saa rahalle jotain lisäarvoa, kun se tuottaa lisää rahaa?

Loppujen lopuksihan inflaatio tekisi sen, että pankkitilillä makaavalla rahalla saisi vain jatkuvasti vähemmän ja vähemmän asioita, kun tuotteiden ja palveluiden hinnat kasvavat. Ja samalla rahan arvo heikkenee.

Sijoittamisen perusideana on siis saada tuottoa sijoitetulle pääomalle. Sijottamista on olemassa paljon erilaista. Ihmiset voivat sijoittaa monilla eri tyyleillä ja sijoituskohteita itsessään on ihan loputtomiin. Osaan myös sisältyy enemmän riskiä kuin toisiin.

Rahapelaamista voi joidenkin mielestä pitää jonkinlaisena sijoittamisena, sillä siihenkin liittyy omat taloudelliset riskinsä, eikä tuotto ole varmaa. Eihän tuottokaan esimerkiksi osakkeissa ole 100-prosenttisen varmaa, koska yritys voi mennä konkurssiin hetkenä minä hyvänsä. Uusi kasinot ovat siis hyvä kohde, jos tykkää pikavoitoista, mutta lähtökohtaisesti sijoittajien kannattaisi katsoa muita vaihtoehtoa, vaikka niissä muissakin vaihtoehdoissa olisi yhtä isot riskit.

Korkean vs. matalan tuotto-odottaman sijoittaminen

Sijoituksia arvioidaan niiden tuotto-odottaman kautta, sillä tuottohan on se, mikä kaikkia kiinnostaa. Kenen mielestä sellainen sijoituskohde on kannattava, joka 100-prosentin todennäköisyydellä veisi ihmisen rahat? Aivan niin – ei kenenkään mielestä.

Tuotto-odottamalla tarkoitetaan sijoitukselle odotettavaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuotto-odottaman suuruutta määritellään riskin kautta. Mitä suurempi riski sijoituksella on, sitä korkeammat ovat odotettavissa olevat tuotot. Sama pätee myös päinvastoin, eli pienen riskin sijoituskohteessa tuotto-odottama on pieni.

Korkean riskin sijoittaminen on sijoittajille aina kiinnostavaa, sillä niiden voidaan olettaa tuottavan huomattavasti suurempaa voitto kuin matalan riskin sijoituskohteiden. Vastaavasti korkeamman riskin sijoituskohteissa on todennäköisempää menettää pääomaansa, kuin matalan riskin kohteissa.

Molemmille on omat kannattajakuntansa, eikä sille oikeastaan ole oikeaa tai väärää vastausta, että kumpaa kannattaa tehdä. Jos haluaa saada varmaa pitkäjänteistä tuottoa, niin silloin kannattaa suosia vähemmän riskiä sisältäviä sijoituskohteita. Jos puolestaan oikeasti massiiviset voitot kiinnostavat, niin silloin ihminen usein ottaa enemmän riskiä.

Usein esimerkiksi vain matalan riskin kohteisiin sijoittavat ovat sitä mieltä, että se on ainoa avain onneen, kun taas isomman riskin ystävät ovat sitä mieltä, ettei matalalla riskillä voi koskaan oikeasti vaurastua.

Mitä riski tarkoittaa sijoittamisessa?

Riski tarkoittaa sijoittamisessa sijoituskohteen arvonvaihtelua. Riskin kohdalla puhutaan yleensä ottaen vielä tarkemmin ennakoimattomasta ja tarkoituksettomasta arvonvaihtelusta. Tätä kutsutaan nimellä volatiliteetti. Pörssikursseja seuratessa sijoittaja on voinut törmätä pörssikäyriin, jossa suunta vaihtelee. Volatiliteetti on nimenomaisesti näillä käyrillä näkyvää arvonvaihtelua. Mitä suurempaa arvon vaihtelu ylös ja alas on, sitä suurempi volatiliteetti, ja täten riski, sijoituskohteella on.

Vaikka suuren riskin kohteet voivat ollakin sijoittajasta riippuen pelottavia tai houkuttelevia, täytyy muistaa, että riski on lähtökohtaisesti aina hyvä asia. Sijoittajan on tunnettava oma riskinsietokykynsä ja omat rajansa arvonvaihtelun suhteen.

Korkean riskin sijoitusten tavoitteena on tienata mahdollisimman paljon ja yleensä mahdollisimman nopeasti. Korkean riskin kohteissa on kuitenkin syytä muistaa, että suuria voittomahdollisuuksia seuraa aina suurien tappioiden mahdollisuus. 

Korkean riskin sijoituskohteet ovat monesti tuoreiden sijoittajien kohteina. Uudet sijoittajat tahtovat tulla markkinoille niin sanotulla ”all in” – periaatteella hakien suuria pikavoittoja. Sijoittajan on syytä kuitenkin pohtia sijoituksiaan aina ajan ja ajatuksen kera. Hätäilemällä moni sijoittaja menettää isoja summia rahaa, eikä se lähtökohtaisesti ole sijoittamisen idea, vaikka tappiotkin siihen kiinteänä osana kuuluvatkin. 

Riskin arviointiin on olemassa monia erilaisia keinoja ja esimerkiksi sijoitusneuvojat ovat näissä asioissa ammattilaisia. Kuitenkin monesti oma terve maalaisjärki on vallan riittävä keino riskin arviointiin.

Voiko riskiä hallita?

Riski on aina läsnä, kun puhutaan sijoittamisesta ja tuotto-odottamista. Riskin hallintaan on olemassa kuitenkin hyviä välineitä, joihin varsinkin uuden sijoittajan kannattaa suhtautua oppia imien.

Tärkein keino riskin hillitsemiseksi on sijoitusten hajauttaminen. Hajauttamisella tarkoitetaan sijoituskohteiden keskinäistä eroavaisuutta. Esimerkiksi rahastosijoittaminen on hyvä keino opetella hajauttamista, sillä rahastoissa varojen sijoittamisesta vastaa asiantuntija, joka tekee päätökset sijoittajan puolesta.

Riskejä voi pienentää myös tekemällä hajauttamista itse. Hajauttamisessa ideana on, että sijoituskohteet ovat eri alalta, eri maasta tai jopa eri mantereilta. Hyvin hajautetussa salkussa yksittäisten toimialan kohtaamat ongelmat tai huono menestys ei pääse heilauttamaan sijoitussalkkua liiallisesti. Myöskään alueelliset kriisit eivät pääse vaikuttamaan salkkuun liian suuresti.

Hajauttamista voi tehdä myös muilla tavoin.

Myös osto- ja myyntiaika vaikuttavat. Kurssin ollessa alhaalla ostaminen on halvempaa ja vastaavasti taas kurssin noustessa olisi myynnin aika parhaimmillaan. Tämä vaihtelu voi myös aiheuttaa tappiota, mikäli sattuukin ostamaan vahingossa kurssin ollessa korkeimmillaan. Kuukausisäästäminen on tapa hajauttaa sijoituksia ajallisesti. Kuukausisäästämisessä sijoituksia tehdään kuukausittain, jolloin sijoituksia tehdään eri arvonvaihtelun ajankohtia, ja sijoittaja pystyy välttämään ajoittamisen riskiä. Kuukausisäästäminen takaa myös sen, että ainakin osa sijoituksistasi tulee olemaan tuottavia.

Sijoittamisessa aika on tärkein tuottoa tekevä tekijä!

Sijoittamisen tavoitteena on aina tehdä tuottoa jollain tasolla. Pörssin olemassaolon ajan on huomattu, että aika on paras tuoton varmistaja sijoituksessa, joten tuottojen kanssa ei kannata ryhtyä hätäilemään. Tarpeeksi pitkällä sijoitushorisontilla tuottoa varmasti, kiitoksia muun muassa inflaation.

200 vuoden haitarilla pörssin keskiarvoinen vuosituotto on ollut 8 %. Jo koulusta historian tunneilta muistetaan pörssiromahduksia ja kuplia, jotka ovat romahduttaneet pörssiä väliaikaisesti. Näistä kaikista vastoinkäymisistä huolimatta pörssit ovat aina palanneet ja nousseet lopulta aiempaa huippua korkeammalle.

Fiksusti hajauttamalla on sijoituksille luvattavissa lähes 100 % varmuudella tuottoa. Kun sijoituksia on tehty matalakuluiseen rahastoon pitkällä aikavälillä joka ikinen kuukausi, ovat riskit lähes olemattomia, ja pitkällä sijoitusaikavälillä tuottoa tulee varmasti. Pörssit voivat heilahdella lyhyellä aikavälillä todella paljon, mutta useampien vuosien aikaikkunalla nousu on lähestulkoon varmaa.

Aina välillä voikin törmätä uutisiin, jossa kerrotaan pörssiromahduksesta. Romahduksen aikana sijoittajan on ensiarvoisen tärkeää pitää oma pää kylmänä ja seurata omaa sijoitussuunnitelmaansa. Pörssissä tapahtuvien notkahdusten aikana sijoittajat monesti hätiköivät ja pelästyvät sijoitusten arvon putoamista. Sijoittajat alkavat myydä sijoituksiaan pois, koska muutkin myyvät. Paniikkimyyminen voi tulla sijoittajalle todella kalliiksi, sillä silloin hinnatkin ovat naurettavan alhaiset.

Puhumattakaan tulevaisuuden tuotto-odotuksista ja toteumista. 

Fiksu sijoittaja seuraa toki uutisointia ja tekee suunnitelmansa mukaisia ratkaisuita. Fiksu sijoittaja on monesti liikkeellä paniikkimyyntien hetkillä ostamassa halvalla myynnissä olevia osakkeita. Kyseessä on tavallaan pörssin alennusmyynti ja pörssiromahdukset ovatkin yleensä hyvä aika ostaa.

Pörssien käyttämistä ei voi kuitenkaan kukaan tietää varmuudella kovin pitkäksi aikaa eteenpäin. Pörssit voivat heilahdella rajustikin, mutta järkevä ja kylmäpäinen toiminta on yleensä voitu todeta kannattavaksi. Sijoittamisen aloittamiselle ei ole olemassa parasta mahdollista aikaa, mutta historiaan peilaten voidaan todeta, että mitä pikemmin sen aloittaa, sitä todennäköisempää vaurastuminen sijoittamisen avulla on.

Yrityskehitys: kasvu ja liikevaihto

Millä tavoin yritys voi kasvaa? Siihen on monta väylää, joista nopein on yritysostojen tie, mutta se vaatii yritykseltä isoa kassaa. Toinen pidempi tie lienee tuote- ja palvelukehitys, jonka kehityskulut voivat vaatia joissain tilanteissa isojakin investointeja – mutta on se valittu tie mikä tahansa, niin jokaisessa valitussa tavassa tarvitaan myös ostajia, eli asiakkaita, jotka sitten tuovat yritykselle sen kasvun.

Haluttu kasvu voi olla euromääräinen, markkinaosuusmääräinen tai esimerkiksi henkilökunnan määrä, tai uuden toimiston avaaminen uudelle alueelle. Tällä kertaa tuomme tähän kasvuajatteluun luettavaksi myös meille vastaan tulleen kirjoituksen Capitalboxin sivuilta, missä puhutaan liikevaihdosta, ja miten se lasketaan.

CapitalBox on yritys, joka antaa pienyrityksille niiden käyttöpääomaa lisäävää tasaerälainaa. Lainan määrä on 2 000 – 250 000 euroa, ja sen takaisinmaksuaika on jopa 24 kuukautta.

Yrityksistä ja yrittämisestä keskusteltaessa sekä kirjoitettaessa usein viljellään erilaisia käsitteitä, joilla yritysten kokoa tai menestystä mitataan. Näistä kenties yleisin on liikevaihto. Jokainen yrittäjä tai yrityksen perustamista harkitseva on joutunut ja joutuu jatkossakin laskemaan liikevaihtoa, erittelemään sen osia ja näin selvittämään yrityksensä taloudellista tilannetta. Aloittelevalle yrittäjälle, tai vasta yrityksen perustamista harkitsevalle tai suunnittelevalle yrittäjänalulle liikevaihto voi kuitenkin aiheuttaa harmaita hiuksia ja pitkiä matemaattisia maratoneja. Tätä ei helpota myöskään se, että joskus samankaltaisia termejä käytetään sekaisin, kun puhutaan yritysten tuotoista, suuruuksista ja kasvuista.  

Liikevaihdon kanssa lähes synonyymeinä käytetään esimerkiksi tuottoa, liikevoittoa ja liiketulosta. Kaikilla termeillä on kuitenkin omat merkityksensä, jotka yrittäjän on ymmärrettävä, jotta tämä pysyy kärryillä yrityksensä taloudesta.

 • Mikä on liikevaihto? Mitä se tarkoittaa käytännössä, ja mitä se kertoo tai ei kerro yrityksen taloudellisesta tilanteesta? 
 • Mistä liikevaihto koostuu ja miten pk-yrittäjän pitää laskea sekä ilmoittaa yrityksen liikevaihto? 

Mikä on liikevaihto? 

Tiiviisti ilmaistuna liikevaihdolla tarkoitetaan kaikkia niitä tuloja, jotka päätyvät yrityksen pankkitilille, kun yritys myy tuotettaan tai palveluaan. Siihen ei kuitenkaan lasketa mukaan yrityksen tuotteen hintaan sisältyvää arvonlisäveroa, joka yrittäjän on maksettava verottajalle. Sen lisäksi liikevaihdosta on aina vähennettävä mahdolliset alennukset, joita yrityksen asiakkaille on myönnetty.  

Yksinkertaisimmillaan liikevaihdon voi ajatella määräytyvän seuraavalla tavalla: Yritys myy tuotteitaan esimerkiksi 124 000 euron edestä. Tällöin yrityksen myynti on tasan 124 000 €. Koska myynnistä maksetaan 24 % suuruinen arvonlisävero, yritykselle jää myynnistä tilille 100 000 €. Yrittäjä maksaa arvonlisäveron verottajalle, joten sen ei katsota kuuluvan yritykselle alun perinkään. Siksi veroa, tässä tapauksessa 24 000 €, ei lasketa mukaan liikevaihtoon, vaikka se onkin osa yrityksen myyntiä ja kassavirtaa. 

Jos kyseessä on liikevaihdoltaan tarpeeksi pieni yritys, sen ei tarvitse maksaa myynnistään arvonlisäveroa.

Näin ollen liikevaihto toimii indikaattorina yrityksen liiketoiminnan suuruudesta. Se on erityisen hyvä mittari yrityksen koosta erityisesti silloin kuin sitä tarkastellaan yhdessä yrityksen muiden tietojen, kuten työntekijöiden lukumäärän kanssa. Sitä ei kuitenkaan pidä sekoittaa yrityksen myyntiin, sillä myyntiin sisältyy aina myös arvonlisävero, joka on maksettava verottajalle.

-> kun yrittäjä miettii omaa liikevaihtoaan, voi välilä unohtua oman työn ja tuotteiden katekannattavuus, oletko sinä koska viimeksi laskenut omat katteesi toiminnassasi?

Mitä liikevaihto kertoo tai jättää kertomatta yrityksen kannattavuudesta?

Vaikka liikevaihto on hyvä mittari yrityksen liiketoiminnan suuruudelle ja yrityksen koolle, se ei kuitenkaan koskaan kerro kaikkea yrityksestä. Yrityksen tulot ovat vain yksi osa-alue yrityksen taloudenhoidossa. Yhtä tärkeää on laskea myös esimerkiksi investoinneista koituvat menot, ja ymmärrettävä niiden rooli liikevaihdon rinnalla. Siksi yrityksen toimintaa arvioidessa ja suunnitellessa on tunnettava ja käytettävä myös muita mittareita.

Vaikka suuri liikevaihto voi olla yrityksen kannalta tavoiteltava asia, ja kertoa siitä, että yrityksen tuotteille on markkinoilla kysyntää, se ei tarkoita, että yritys tuottaisi voittoa tai olisi kannattava. Siksi liikevaihdon rinnalla on erittäin tärkeää seurata liikevoittoa. Se on termi, jolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka yritykselle jää liikevaihdosta pankkitilille, kun yrityksen kulut on maksettu. Liikevoitosta on kuitenkin maksettava vielä yrityksen kontolla olevat korot, verot, tilinpäätössiirrot sekä voitonjako.

Jos yrityksen kustannukset kasvavat yrityksen liikevaihtoa suuremmiksi, kyseessä on negatiivinen liikevoitto eli liiketappio. Sitä voi havainnollistaa seuraavan esimerkin tavalla: Yrityksen liikevaihto vuoden ajalla on ollut peräti 300 000 €. Yrittäjä on kuitenkin vuoden aikana tehnyt säästöjä tai lainarahaa käyttämällä suuria investointeja uusiin työvälineisiin lisätäkseen yrityksen tuottavuutta, ja yrityksen kulut ovat olleet 350 000 €. Näin liiketappiota yritykselle koituu 50 000 €.

Mitä liikevaihdon muutokset kertovat liiketoiminnasta? 

Vaikka pelkän liikevaihdon tuijottaminen ei kerro kaikkea liiketoiminnan kannattavuudesta, erityisesti sen muutosten perusteella on mahdollista tehdä johtopäätöksiä yrityksen taloustilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Liikevaihdon kasvuprosentilla tarkoitetaan suhdelukua, joka kertoo kuinka paljon yrityksen myynti on lisääntynyt edellisen vuoden aikana. Jos se on suuri, niin yritys kasvaa ja sille voi ennustaa hyvää. Tällaisessa tilanteessa yritys saattaa jopa tehdä liiketappiota, mutta olla silti tulevaisuudessa kannattava. 

Liikevaihto pk-yrittäjän käytännön yritystoiminnassa 

Liikevaihdon suuruus määrittää monia seikkoja pk-yrittäjän arjessa. Jos se esimerkiksi jää alle 15 000 euroa vuodessa, yritys ei ole velvoitettu maksamaan arvonlisäveroa. Näin esimerkiksi sivutoimisena liiketoimena pyöritetty toiminimi ei tule kaatumaan arvonlisäveron tuomiin kustannuksiin. Jos se taas nousee yli 200 000 euroon vuodessa ja yritys työllistää yli kolme työntekijää, yritys on lain vaatimana velvoitettu suorittamaan tilintarkastuksen tilikauden päättyessä. Näin ollen liikevaihdon suuruus vaikuttaa suoraan siihen, miten yritystä kohdellaan lain edessä, ja millaisia eri velvollisuuksia yrittäjällä on. 

Tasainen tai kasvava liikevaihto on usein merkki siitä, että yritystoimintaa hoidetaan pitkäjänteisesti ja osaavasti. Siksi siitä voi olla hyötyä esimerkiksi yrityslainaa hakiessa

Ylläoleva on ote Capitalboxin omasta blogista: https://www.capitalbox.fi/blog/yrityksen-liikevaihto

Suunnittelu auttaa

Me olemme tavanneet toimituksessa useiden vuosien aikana kymmeniä, satoja, yrittäjiä, jotka vetävät pientä toimintaansa sen pohjalta, että heillä on ammattitaito tekemisensä tueksi. Harvalla näistä yrittäjistä on ollut mitään pohjaa kuitenkaan yritystoimintaan tai sen vaatimuksiin. Yrittäjyys on monelle elämäntapa, ilman tietoutta yrityksen toiminnan periaatteista, kehitysajatuksista tai suunnitelmallisuudesta. Harvat ovat tehneet mitään budjetteja tai markkinointisuunnitelmia, monet vain aloittavat aina uuden päivän uusilla töillä – miettimättä sen pidemmälle tulevaisuuteen.

Suunnitelmissa on parasta se, että jälkeenpäin on helppoa verrata oikeasta myynnistä, mitä saatiin aikaiseksi ja analysoida tehtyjä toimia verrattuna myynnin toteumaan. Ilman suunnitelmaa ei ole mitä analysoida.

Toisaalta yrittäjän on myös hyvä olla tietoinen kaikesta uudesta, mitä esimerkiksi lohkoketjut tuovat yritystoimintaan ja mitä ovat NFT:t. Niistä lukeminen ja selvää ottaminen ei tarkoita, että heti pitää ostaa joku NFT-kuva tai tuote, tai sijoittaa kryptovaluuttoihin, yrittäjänä on vain hyvä olla tietoinen erilaisista nykytekniikan mahdollisuuksista.

Ja jos omat kotisivut ovat online, kannattaa aina välillä tarkastella niitä omalla älypuhelimella, ja pyytää kaveriakin katsomaan – jos vaikka olisi aika kehittää ne uudelle tasolle, ei kenties aivan metaverse tasolle, mutta ainakin vastaamaan mobiilikäyttäjien näkymää, ja sitä että oikeasti saat hyödyn omilta sivuiltasi, etkä vain pidä niitä olemassa ilman, että niillä on tarkoitusta.

Mitä on peer-to-peer lainaaminen eli vertaislainat

Vertaislaina on lainasopimus ihmisten välillä. Se on yksi joukkorahoituksen muodoista, jossa yksityishenkilöt lainaavat rahaa toisilleen keskenään sopimiensa lainaehtojen mukaisesti ilman pankkia tai rahoitusyhtiötä välissä. Vertaislaina tunnetaan maailmalla termillä peer-to-peer (p2p) lainaus tai sosiaalinen lainaus.

Vertaislaina on ideana maailman vanhin lainamuoto: ihmiset ovat aina lainanneet rahaa toisilleen ja sopineen keskenään korosta ja muista lainaamisen ehdoista. Vasta nyt yhteiskunnan digitalisoitumisen myötävaikutuksesta on mahdollista ylläpitää verkossa digitaalista markkinapaikkaa, jossa suomalaiset voivat lainata rahaa toisilleen isossa mittakaavassa helposti ja nopeasti säilyttäen anonyymiuden. Vertaislaina on nykyaikaista vertaistaloutta.

VIAINVEST on vertaislaina-alusta, joka tarjoaa yksityisille luotonantajille/yksityishenkilöille ja oikeushenkilöille mahdollisuuden sijoittaa lyhytaikaisiin kulutusluottoihin, jotka ovat peräisin eri puolilta Eurooppaa. VIAINVEST tarjoaa sijoittajille pääsyn muille kuin pankkien luotonantoalalle luomalla turvallisen ja avoimen investointiympäristön, jossa sijoittajat voivat ansaita pääomastaan jopa 11 prosenttia vuodessa. Maksimoidakseen sijoituskokemuksen VIAINVEST on kehittänyt useita tärkeitä ominaisuuksia, kuten takaisinostotakuun ja automaattisen sijoittamisen vaihtoehdon, jotta sijoitusprosessi olisi luotettava, yksinkertainen ja saumaton.

Takaisinostotakuu

VIAINVEST-sivustolla noteerattujen kulutusluottojen vakuutena on takaisinostotakuu – jos lainanottaja on viivästyttänyt takaisinmaksua yli 60 päivää, lainanantaja ostaa sijoituksen takaisin ja sekä sijoitetun pääoman että sijoituskauden ansaitut korot siirretään sijoittajatilille. Huomaathan, että takaisinostotakuu EI koske yrityslainoja.

Painotettu riski

Sijoittaja ei koskaan ole 100 % taloudellisesti sitoutunut lainasopimukseen, koska lainanantajalla on vähintään 5 %: n sijoitus varmistaakseen due diligence -tarkastuksen lainojen kirjoituksia ja perintää.

0% maksut

VIAINVEST ei veloita mitään maksuja alustan käytöstä tai sijoittamisesta. Tutustu laajoina sijoitusmahdollisuuksiin ja nauti erinomaisesta tuotosta!

Vuosi 2021 päättyi – mitä pitää katsoa vuodelle 2022

Kun vuosi 2021 on loppumassa, on hyvä aika arvioida joitakin keskeisiä sijoitusteemoja, jotka ovat syntyneet viimeisen vuoden aikana, ja mitä on edessä vuodelle 2022. Sijoittajat ovat joutuneet navigoimaan joillakin hämmentävillä markkinavesillä viime aikoina. Vesillä, joita ovat hämmentäneet tekijät kuten kuten inflaatio ja omicron-variantti, mikä viittaa siihen, että monipuolistamisesta voi tulla tärkeämpää kuin koskaan.

Vaikka tuottoja on vielä paljon, sijoittajien on ehkä myös laajennettava uusille alueille niiden saamiseksi, ja päästäkseen lähemmäksi taloudellisia tavoitteitaan. Joitakin tutkimiamme alueita ovat osakkeet, kryptovaluutat, ei-korvattavissa olevat rahakkeet (NFT), vertaisinvestointi (P2P) ja kestävyys, sekä vaihtoehtoiset omaisuusluokat, mukaan lukien ylellisyystuotteet kuvataiteesta hienoon viiniin.

Riski päällä, riski pois

Riskivarat olivat kuumia vielä marraskuun alussa,  kun maailmantalous jatkoi toipumista pandemian vauhdittamasta hidastumisesta. Ennen kuukauden ryhtymistä odotettujen korkojen nousun ja omicron-variantin leviäminen, on kuitenkin kääntänyt pöydät. Luokat kasvuvarastoista öljyyn ovat tunteneet painetta, ja näkymät ovat parhaimmillaan pilvisiä.

Samaan aikaan Euroopan keskuspankki (EKP) lopettaa pandemian vauhdittamansa joukkovelkakirjojen osto-ohjelman, kun taas Yhdysvaltain keskuspankki on ilmoittanut aikeistaan helpottaa omaisuuserien ostoja, jotka kaikki voivat uhata suistaa härkämarkkinat raiteiltaan. Fed myös käänsi suunnitelmansa alkaa nostaa korkoja kuluttajahintojen noustessa. Lisäksi Englannin pankki on jo alkanut  nostaa korkoja pitääkseen inflaation loitolla. Tämän epävarmuuden ja hauskemman talouspolitiikan seurauksena maailman rahoitusmarkkinoiden volatiliteetti on kasvanut ja molempiin suuntiin on heilahdeltu villisti. Näkymät vuodelle 2022 ovat monin tavoin kysymysmerkkinä. Kun maat palaavat puolustukseen taistelemaan omikronia vastaan, ennusteita on vaikea saada. Joitakin johtopäätöksiä on kuitenkin tehtävä. BNP Paribas on optimistinen ja ennustaa vahvoja globaaleja osakkeita yritysten vankkojen voittojen, kasvavan talouden ja matalien korkojen ansiosta. BNP Paribasin asiantuntijat suhtautuvat erityisen myönteisesti euroalueeseen, Japaniin ja Ison-Britannian asiantuntijoihin kohtuullisten arvostusten ja juuri oikean arvo- ja suhdannevarastoille altistumisen keskellä. He neuvovat sijoittajia välttämään Yhdysvaltain valtionkassoja, kun taas reaalivarat, jalometallit ja vihreät hyödykkeet toimivat vakaina inflaatiovaroina.

Lähde: BNP Paribas

Osakemarkkinoiden näkymät

Osakkeet ovat olleet hyvässä nousussa vuonna 2021. Yhdysvalloissa tärkeimmät indeksit, mukaan lukien S&P 500, ovat asettaneet useita tuoreita ennätyksiä, kun taas STOXX Europe 600 on myös päässyt ennätysalueelle. Molemmissa tapauksissa vahvat yritysten tulot maailmantalouden elpymisen ansiosta ovat ruokkineet sijoittajien tunteita.

Euroopan osakkeet ovat kehittyneet tähän mennessä noin 17 prosenttia. Vähittäiskauppa on ollut poikkeus, joka on jäänyt jälkeen yhdysvaltalaisista tovereistaan, koska eurooppalaiset kuluttajat ovat olleet haluttomampia käyttämään säästöjään mahdollisten lomautusten pelon vuoksi, toimitusketjuongelmista puhumattakaan. Eurooppalaisilla osakkeilla voisi olla enemmän kiitorataa voitoille vuonna 2022, kun taas jotkut markkina-asiantuntijat varoittavat, että Yhdysvaltain osakkeet voivat pitää tauon.

Institutionaaliset sijoittajat tarkkailevat tekniikkaa, terveydenhuoltoa ja infrastruktuuria Natixis-tutkimuksen mukaan. Tekniikan sisällä yksi kasvava segmentti on metaversuaali, joka on virtuaalimaailma, jonka odotetaan määrittelevän Web 3.0: n. Siitä lähtien, kun Mark Zuckerberg liittyi metaversen bandwagoniin ja muutti Facebookin emoyhtiön nimen Metaksi, muut yritykset haluavat samalla tavalla tehdä läsnäolonsa tunnetuksi tässä virtuaalitodellisuuden maailmassa.

Takaisin todellisuuteen. Joulukuun 2021 alusta lähtien rahastonhoitajat, markkinastrategit ja välittäjät ovat Reutersin kyselyn mukaan optimistisia eurooppalaisten osakkeiden näkymistä vuonna 2022. Tutkimuksen osallistujat ennustavat, että Saksan Dax- ja France CAC -indeksit näkevät uusia kaikkien aikojen ennätyksiä vuoden 2022 puoliväliin mennessä yritysten voittojen vauhdittamana. Ranskalla on muuten vuonna 2022 presidentinvaalit, jotka voivat vaikuttaa sijoitustuottoihin.

Yleiseurooppalaisen STOXX 600:n ennustetaan etenevän ensi vuonna 7 prosenttia uuteen ennätykseen 500 kesän 2022 puoliväliin mennessä sen jälkeen, kun se on asettanut kaikkien aikojen ennätyksen 490 marraskuussa 2021. Samaan aikaan Euroopan pankkiosakkeet ovat valmiita hyötymään, kun keskuspankit valmistautuvat nostamaan korkoja uuden vuoden aikana. Näiden yhtiöiden osakkeet ovat jo lähes 30% vuonna 2021. Ylellisiä vähittäiskaupan osakkeita on asiantuntijoiden mukaan tarkkailtava,kun eurooppalaiset kuluttajat alkavat tuntea olonsa paremmaksi taloudesta ja haluavat ostaa esimerkiksi kalliita kelloja.

Kaikki eivät ole niin nousussa. Traditionin markkinastrategi Stephane Ekolo varoittaa, että STOXX 600 -indeksi voi laskea 430-tasolle ensi vuoden loppuun mennessä ja syyttää talouden hidastumista. Alat, jotka ovat alttiimpia uusille mahdollisille sulkuille, ovat vaarassa, mukaan lukien matka- ja vapaa-ajan varastot. He ovat jo ottaneet suurimman osan myynnistä marraskuussa 2021, kun eurooppalaiset osakkeet tällä alalla laskivat tasolle, jota ei ole nähty  pandemian huipun jälkeen.

Jälleen kerran ennusteessa Morgan Stanleyn strategi Graham Secker sanoo,  että Euroopan osakkeet todennäköisesti laskevat kaksinumeroisella prosenttiosuudella vuonna 2022. Hänen mukaansa syynä on se, että osakkeet ovat kehittyneet viimeisen puolentoista vuoden ajan ilman vakavaa vetäytymista, ja periaatteessa ne erääntyvät yhdelle. Hyvä puoli on, että hän neuvoo sijoittajia ostamaan dipin, koska sonnit todennäköisesti painivat takaisin hallintaan jälkeenpäin.

Kullan kipu on Bitcoinin voitto

Bitcoin, johtava kryptovaluutta, on ollut yksi vuoden 2021 parhaiten suoriutuneista varoista. Kun kuluttajahinnat ovat nousseet ympäri maailmaa, sijoittajat ovat kerääntyneet digitaaliseen omaisuuteen arvovarastona, mikä auttaa lähettämään bitcoinia uuteen kaikkien aikojen korkeimpaan, vaikka hinta on sittemmin laskenut takaisin tuolta tasolta. Bitcoiniin sijoittamisessa ongelma on aika – väärään aikaan sijoittaminen voi viedä ison osan alkusijoituksesta nopeasti.

Suuret sijoittajat ovat auttaneet ruokkimaan bitcoinin hintaa, kun institutionaalinen käyttöönotto on ottanut vallan. Katalyyttejä on ollut useita, mukaan lukien ensimmäisten bitcoin-pohjaisten futuurien ETF lanseeraus Yhdysvalloissa. Lisäksi syntyi suuntaus, jossa yritykset alkoivat ostaa bitcoinia valtionkassoja varten, mikä on innostanut kryptovaluuttayhteisöä.

Bitcoin asetti tuoreen kaikkien aikojen korkeimman hinnan yli 68 000 dollariin vuonna 2021 ja näki markkina-arvopallonsa nousevan yli biljoonaan dollariin. Laajempien kryptovaluuttamarkkinoiden markkina-arvo, joka koostuu tuhansista digitaalisista valuutoista, ylitti jopa 3 biljoonaa dollaria vuonna 2021 huipussaan. Vaikka bitcoin ja muut kryptovaluutat ovat sittemmin vetäytyneet ennätystasolta, monet ovat silti olleet vuoden 2021 parhaiten suoriutuvia varoja.

Bitcoinin kilpaileva arvovarallisuus, kulta, on puolestaan kärsinyt. Jalometalli on laskenut 5 prosenttia vuodentahdosta huolimatta kasvavasta inflaatiosta, jota vastaan sen on tarkoitus suojautua. Financial Timesin siteeraaman Bank of America -strategin Francisco Blanchin mukaan sijoittajat ovat sen sijaan ohjanneet rahastovirrat, jotka olisivat muuten voineet mennä kultaan.

Kryptomarkkinanäkymät vuodelle 2022

Kun inflaatio nostaa päätään ja sen odotetaan hidastuvan vasta noin vuoden 2022 toisella puoliskolla, kaikki tähdet ovat linjassa bitcoin härkämarkkinoiden palauttamiseksi. Saalis on kuitenkin se, että se riippuu siitä, käyttäytyykö bitcoin inflaatiosuojauksen tavoin, jonka markkina-asiantuntijat uskovat sen voivan olla. Kryptovaluuttamarkkinat ovat arvaamattomia; Jotkut markkinaennusteet näkevät lasin puoliksi täynnä, kun taas toiset väittävät, että se on puoliksi tyhjä.

Natixis-kysely varoittaa, että kryptovaluutat on määrä korjata markkinoilla vuonna 2022. Tutkimus paljastaa myös, että 28 % institutionaalisista sijoittajista aikoo ostaa enemmän kryptoja vuonna 2022, kun taas 62 % kyselyyn vastanneista pitää asiat samoina ja 10 % vähentää niiden allokaatioita.

Vaihtoehtoiset varat

Sijoittajat jäävät metsästystuoton ympäristöön, jossa korot ovat alhaiset negatiivisiin ja osakkeet ovat epävakaita. Vaihtoehtoiset varat sopivat yhä enemmän laskuun. Ylellisyysvarallisuusluokat ovat jättäneet perinteisiä sijoituksia, kuten osakkeita pölyyn, mutta sinun on tiedettävä mistä etsiä. MoneyWise-raportti jakaa joitain ylellisyysvarallisuusluokan parhaiten suoriutuvia vaihtoehtoisia luokkia.

 • Nykytaide: Tätä luokkaa pidetään yhä enemmän paitsi kodin sisustuksessa myös sijoituksena, joka ylittää osakemarkkinat. Se kattaa vuoden 1945 jälkeen valmistetut teokset. Viimeisten kahden ja puolen vuosikymmenen aikana nykytaiteen vuotuinen tuotto on ollut 14 %, kun taas Yhdysvaltain osakkeet ovat keskimäärin 9%: n vuotuiset tuotot samana aikana. Nykytaiteen koko 25 vuoden ajan nykytaide on päihittänyt S&P 500 -indeksin yli 170 prosentilla.
 • Viini: Halusitpa sitten punaista tai valkoista, maanläheistä tai suolaista, Ranskaa tai Kaliforniaa, tämä vaihtoehtoinen omaisuus menee sujuvasti. Liv-ex Fine Wine 100 -indeksi heijastaa johtavien sijoitettavia viinejä, ja se on noussut yli 270 % kahden viime vuosikymmenen aikana. Se piti pintansa jopa vuoden 2008 finanssikriisin aikana. Hieno viini on keskellä härkämarkkinoita, kun vintage-viinin tarjonta vähenee edelleen omistajien keskuudessa, jotka jatkavat oman varastonsa tyhjenemistä.
 • Ylelliset kellot: Hienot korut eivät koskaan mene pois tyylistä, ja ylelliset kellot eivät ole poikkeus. Luksusmerkki Rolex tekee vuosittain alle miljoona uutta kelloa, mikä ei riitä vastaamaan kysyntään. Tämän seurauksena ylellisyystuotteiden jälkimarkkinat ovat melko suosittuja, trendi, jonka odotetaan jatkuvan lähitulevaisuudessa, kuten McKinsey & Co. Marketplacesin mukaan on olemassa, joilla voit ostaa ja myydä ylellisiä kelloja, rolex Daytonan käydessä jopa 50 000 dollaria. Se on kallis harrastus, mutta jos sinulla on varaa saada käsiisi joitain näistä tuotteista, saatat pystyä kääntämään ja myymään ne jälkimarkkinoilla voittoa varten.

Ei-korvattavissa olevat rahakkeet (NFT): Vaikka NFT: t eivät ole MoneyWise-luettelossa, ne ovat olleet yksi vuoden 2021 kuumimmista sijoitusluokista. NFT: t ovat lohkoketjun digitaalisia rahakkeita, jotka koostuvat joistakin komponenteista, kuten taiteesta, musiikista, videosta jne. Kysytyimmät NFT: t ovat myyneet satoja tuhansia dollareita miljooniin, mukaan lukien perinteisillä huutokauppa-alustoilla, kuten Sotheby’s ja Christie’s. Suuntaus jatkuu todennäköisesti vuonna 2022 ammattilaisurheiluliigojen, kuten eurooppalaisen jalkapallon, kuuluisien urheilijoiden, kuuluisuuksien ja suurten yritysten, adoptiovauhdin perusteella. Alla oleva NFT myytiin 69 miljoonalla Dollarilla Christien huutokaupassa, josta taiteilija tunnetaan nimellä Beeple.

Vertaissijoittaminen

P2P-sijoittaminen on jälleen yksi vaihtoehtoinen omaisuusluokka, jonka puoleen sijoittajat kääntyvät saadakseen tuottoa nykyisessä ympäristössä. Sijoittaja Jean Galea kertoo verkkosivuillaan, että eurooppalaiset P2P-alustat tarjoavat siellä parhaan tuoton Yhdysvaltoihin ja Aasiaan verrattuna.

VIAINVEST:llä vuoden 2021 kohokohta oli saada sijoitus brokerage firm -lisenssi ja tulla säännellyksi sijoitusalustaksi. Se ei tapahtunut yhdessä yössä, sillä johto aloitti tiiviin yhteistyön rahoitus- ja pääomamarkkinakomission (FKTK) kanssa vuonna 2020. Syyskuuhun 2021 mennessä Viainvest sai lopulta lisenssin, mikä merkitsi valtavaa virstanpylvästä sekä joukkueelle että P2P-yhteisölle.

VIAINVEST on aloittanut säännellyn yrityksen siirtymäajan, joka alkaa vuoden 2022 alkukuukausina. Tänä aikana VIAINVEST siirtyy vähitellen myyntioikeudesta omaisuusvakuudellisten arvopapereiden listaamiseen. Käyttäjät voivat jo huomata rekisteröintilomakkeessa pieniä muutoksia, jotka edellyttävät heidän päivittävän tietonsa ja läpäisevän asianmukaisuustestin. Älä unohda tätä, koska se on ainoa tapa määrittää, mitkä sijoitustuotteet sopivat kunkin sijoittajan riski- / palkintoprofiiliin, ja varmistaa, että he eivät kohtaa rajoituksia pyrkiessään käyttämään sijoitusmahdollisuuksia, kuten autosijoitusominaisuutta.

Ennen kuin katsomme eteenpäin vuoteen 2022, pohditaan kulunutta vuotta, joka on ollut vuoristorata. Vuoden 2021 alussa pandemia vaikutti edelleen merkittävästi useisiin Euroopan maihin. Vuonna 2021 VIA SMS Group päätti säilyttää melko varovaisen lähestymistavan luotonantoon, joka alkoi vuonna 2020. Olemme ottaneet käyttöön tiukemmat luottopisteytysmenetelmät, joiden tavoitteena on ylläpitää korkealaatuisia luottosalkkuja ja välttää suuriin maksulaiminlyöntiin liittyvät riskit.

Tämä selittää, miksi julkaistujen lainojen määrä laski pandemian alkamisen jälkeen. Mutta vuoden 2021 toisella puoliskolla Viainvest pystyi lisäämään lainan tarjontaa 35 %.

VIAINVEST-laina-alustan sijoittajat voivat odottaa seuraavia päivityksiä uuden vuoden aikana:

 • Viainvet siirtyy täysin arvopapereiden tarjoamiseen
 • IT-järjestelmä päivitetään, mikä johtaa parempaan käyttöliittymään.
 • Viainvest käynnistää toimintan passituksen kaikkialla EU/ETA:ssa ja jatkaa palveluiden tarjoamista Latviassa sijoittajan alkuperämaasta riippumatta.
 • Viainvest odottaa laajentavansa sijoitussalkkua lisäämällä uusia lainanantajia.

Kestävä kehitys

Ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapaan (ESG) investoiminen on ollut vuoden 2021 keskeinen teema. Kun sijoittajat vaativat yhä enemmän, että yritykset, joihin he sijoittavat, ryhtyvät toimiin tullakseen kestävämmiksi ja kun ESG-standardeja koskevat säännöt selkiytyvät, joten viherpesu poistetaan, ESG todennäköisesti saa vain enemmän pitoa, erityisesti millenniaalien ja sukupolvi G:n keskuudessa. Barronin mainitseman Broadridge Financial Solutions -raportin mukaan maailmanlaajuinen kestävä sijoittaminen on tällä hetkellä 8 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja saattaa mahdollisesti nousta 30 biljoonaan Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2030 mennessä.

Lähde: Broadridge

ESG:ssä ei ole enää kyse vain yrityksen, hankkeen tai valtion hiilijalanjäljestä. Vaikka C02 on edelleen keskiössä, tavoitteet on jo asetettu, joten teemoja on laajennettu. Esimerkiksi tapa, jolla työnantaja kohtelee henkilöstöään, on tullut merkitykselliseksi, koska monimuotoisuuden, osallisuuden ja työntekijöiden oikeuksien kaltaiset alat ovat yhä tärkeämpiä.

Johtopäätös

Vaikka vuodelle 2022 ei ole saatavilla kristallipalloa, on joitain keskeisiä teemoja, jotka todennäköisesti pysyvät lähitulevaisuudessa, joiden pitäisi auttaa sijoittajia navigoimaan epävarmoilla markkinoilla. Kun sijoittajat metsästävät tuottoja taloudellisen epävarmuuden kompensoimiseksi, vaihtoehtoiset varat, mukaan lukien P2P, pysyvät todennäköisesti valokeilassa. NFT:llä ja lohkoketjuilla, joihin ne on rakennettu, on paljon katalyyttejä, ja niitä on myös katsottava. Bitcoinilla on myös tuuli selässään inflaatiotaloudessa, BTC-hinnan volatiliteetti huolimatta.

Asiantuntijat neuvovat sijoittajia säilyttämään pitkän aikavälin aikavälin seuraavien 5-10 vuoden aikana, koska nyt esiintyvät riskit todennäköisesti haihtuvat siihen mennessä. Lyhyellä aikavälillä, vaikka vastatuulia on paljon, ne voivat mahdollisesti helpottaa vuoden 2022 toisella puoliskolla. Kaiken kaikkiaan se, kohtaavatko sijoittajat lasin puoliksi täynnä vai lasi puoliksi tyhjän tilanteen, riippuu siitä, kuinka monipuolinen heidän salkkunsa on ja kuinka kauan kestää, ennen kuin jotkut näistä epävarmuustekijöistä näkyvät.

Bigbank tarjoaa lainaa jopa ilman vakuutta

Oletko sellaisessa tilanteessa, että tarvitset rahoitusta auton ostamiseen, tai vaikkapa remonttiin, tai haluat maksaa matkasi lainalla. Tai olet tarkistanut kaikki osamaksusi ja haluat ottaa niiden maksamiseksi yhden isomman yhteislainan – nämä kaikki ovat saatavilla Bigbankin kautta suoraan netistä.

Bigbank As Suomen sivuliike avattiin vuonna 2009 ja se tarjoaa talletus- ja lainapalveluita. Bigbank on pankki, joka on erikoistunut kulutusluottoihin, ja siksi Bigbank on perinteisiä luottolaitoksia nopeampi ja joustavampi. Bigbank tarjoaa palveluja ajasta, paikasta ja kellonajasta riippumatta turvallisesti ja nopeasti, kaikilla laitteilla.

Bigbank tarjoaa räätälöityjä rahoitusratkaisuja kuluttajille, jotka tarvitsevat rahoitusta tiettyyn tarpeeseen, esimerkiksi ajoneuvoon tai remonttiin. Bigbank rahoittaa niin pieniä kuin suurempiakin projekteja, aina 50 000 euroon asti. Korko on kilpailukykyinen, alkaen 5,9 %.

Yhdistele pienet lainasi yhdeksi

Yksi yleisimmistä tavoista saada omaa taloutta selvemmäksi on yhdistellä pienet lainat yhdeksi isommaksi lainaksi. Tämä on mahdollista esimerkiksi hakemalla suurempi laina Bigbankista. Monesti maksamalla yhtä lainaa usean osamaksuerän tai lainaerän sijasta säästää jopa kymmeniä euroa kuukaudessa. Kannattaa kuitenkin itse tarkistaa omat lainat ja osamaksut vaikka seuraamalla kuukauden verran oman talouden kuluja – tai jos tiedät jo nyt millaiset ovat lainakulusi ja kuinka monta osamaksulainaa sinulla on, niin hae laina jo nyt ja aloita kulujen säästäminen nopeasti.

Täytä lainahakemus netissä ja saat nopeasti myös vastauksen. Saat lopullisen lainatarjouksen useimmiten vielä saman päivän aikana. Voit tutustua tarjoukseen ja allekirjoittaa sopimuksen verkkopankissa.

Laita kotisi kuntoon remonttilainalla

Monilla meistä on aina vähän rahaa sukanvarressa, mutta isompien remonttien maksuun on harvemmin rahaa heti saatavilla, ja siksi on hyvä että on vaihtoehtoja sille perinteiselle pankkilainalle. Voita hakea remonttilainaa jos olet vähintään 22-vuotias ja sinulla on vakituinen asunto Suomessa. Nettotulosi pitäisi olla vähintään 1200 euroa kuukaudessa lainanhakua edeltävinä kuukausina ja toivottavasti olet hoitanut muutenkin taloutesi kunnolla, eikä sinulla ole maksuhäiriöitä. Näillä askelmerkeillä voit hakea yksin jopa 50 000 euroa asuntosi remontointiin.

Autorahoitus Bigbankin kautta?

Autoliikkeet tarjoavat hyviä rahoitusratkaisuja, miksi sitten on joskus järkevää ottaa laina muualta? Yksi syy on siinä, että jos otat lainan autoliikkeestä, et ole auton omistaja ennenkuin olet maksanut koko lainan, mutta jos maksat autosi Bigbankin autolainalla voit halutessasi myydä ajoneuvosi sopimuskauden aikana.

Mikäli haluat vaihtaa ajoneuvoa sopimuskauden aikana, voit uuden ajoneuvon löydyttyä pyytää autoliikkeestä ostotarjousta nykyisestä ajoneuvostasi. Autoliikkeen tarjoamasta hinnasta vähennetään vanhan rahoituksen loppuvelka, ja mahdollinen erotus voidaan käyttää uuden rahoitussopimuksen käsirahana.

Jos olet rahoittanut autosi Bigbankin rahoitusella voit vielä autosi kotimaan ulkopuolelle, tarvitset mukaasi vain Bigbankin myöntämän maastavientivaltakirjan.

Lainan hakeminen

Tarvitset rahoitusta sitten minkälaiseen yllättävään tilanteeseen, tai oman talouden tasapainoittamiseen, löydät lainahakemuksen helposti Bigbankin sivuilta, samoin kuin paljon tietoa lainoihin ja niiden hoitamiseen – samoilta sivuilta. Hyväksytty laina ja lainasumma näkyy tililläsi samana pankkipäivänä, kun lainahakemus on hyväksytty.

Jos olet jo laina-asiakas, voit hakea lisälainaa edullisemmilla ehdoilla. Helpoimmin se tapahtuu kirjautumalla ensin verkkopankkiin. Huomaathan, että uutta sopimusta ei voi yhdistää nykyiseen, mutta voit hakea uutta lainaa niin, että lainojen yhteissumma on korkeintaan 25 000 euroa.

Bigbankista

Bigbank perustettiin vuonna 1992 Tartossa, Virossa. Nyt Bigbank on monipuolisia palveluita tarjoava erikoispankki ja toimii Suomen ja Viron lisäksi Latviassa, Liettuassa, Ruotsissa, Saksassa, Itävallassa ja Hollannissa.

Bigbank As Suomen sivuliike avattiin vuonna 2009 ja se tarjoaa talletus- ja lainapalveluita. Bigbank on pankki joka on erikoistunut kulutusluottoihin, ja siksi Bigbank on perinteisiä luottolaitoksia nopeampi ja joustavampi. Bigbank tarjoaa palveluja ajasta, paikasta ja kellonajasta riippumatta turvallisesti ja nopeasti, kaikilla laitteilla.

Sijoitus kiinteistövakuudelliseen lainaan Euroopassa

Ennenkuin luet eteenpäin, haluamme muistuttaa, että jokainen lukijamme vastaa täysin omista sijoituspäätöksistään. Me emme toimi sijoitusneuvojina, mutta tuomme esille niitä erilaisia mahdollisuuksia, mitä 2020-luvun Eurooppa ja maailma on tuonut tullessaan. Näihin mahdollisuuksiin sisältyy myös tämän kertainen esimerkkimme, eli sijoittaminen valikoituihin, lyhytaikaisiin lainoihin Euroopassa EstateGurun kautta.

EstateGuru on vaihtoehtoisrahoittaja, jonka avulla sijoittajat pääsevät sijoittamaan kiinteistövakuudellisiin yrityslainoihin. Kiinteistövakuudelliset yrityslainat ovat osa lainamuotoista joukkorahoitusta, mikä tarjoaa hajautushyötyjä perinteisiin omaisuusluokkiin nähden ja houkuttelevia tuottoja ( EstateGurun lainojen historiallinen tuotto on ollut n.  11,5%.) 

Tee menestyksestä uusi tapasi

Enemmän tuottoa sijoituksille. Enemmän avoimuutta ja turvallisuutta. Yli 100 000 sijoittajan yhteisömme ansaitsee hyviä tuottoja sijoittamalla tarkasti valikoituihin, lyhytaikaisiin, kiinteistövakuudellisiin lainoihin Euroopassa – yhteen turvallisimmista omaisuuslajeista. Aloita matka taloudelliseen vapauteen vain 50 eurolla ja ansaitse jopa 12% korkoa rahoillesi vuodessa.

Miksi EstateGurun lainat laskevat perinteisen osakkeista ja koroista muodostetun sijoitussalkun riskiä?

Rahoitusteorian mukaan sijoitukset, joiden tuotot korreloivat alhaisesti muiden salkussa olevien sijoitusten kanssa, laskevat koko sijoitussalkun riskiä. EstateGurun lainat todistetusti ovat performoineet hyvin esimerkiksi kevään koronakriisin aikana, jolloin tuotot osakkeissa eivät olleet ruusuiset. Osa sijoitussalkusta hajautettuna EstateGurun lainoihin siis laskee koko salkun riskiä.

Täydellinen hallinta, täydellinen läpinäkyvyys

Päätät itse, miten sitoutunut olet sijoitussalkkusi hallinnointiin. Haluat sitten hallinnoida käsin kaikkia sijoituksiasi tai antaa alan johtavan Auto Invest -ominaisuutemme huolehtia sijoitusten hallinnoinnista – valinta on sinun. Näet jokaisen sijoituksen kaikki yksityiskohdat jokaisessa vaiheessa, riippumatta sijoittamisesi muodosta.

Lisäksi EstateGuru tarjoaa myös lainoja

Kiinteistövakuudellista yrityslainaa projekteillesi

EstateGuru tarjoaa kiinteistövakuudellista yrityslainaa nopeasti ja vaivattomasti – rahoitus ilman tarpeetonta byrokratiaa tai odotusaikoja. Tarjoamme nykyaikaisen ja digitaalisen rahoitusmallin yrityksille, jotka arvostavat helppoutta ja nopeutta. Lainoissamme on joustavat ehdot, sekä räätälöidyt takaisinmaksuaikataulut. Korot alkaen 0,6% kuukaudessa.

CapitalBoxin hyvä vinkki kassavirtalaskelmaan

Minulla tuli tänään vastaan hyvä esimerkki siitä, miten kassavirtalaskelma tulisi tehdä. Jos olet yrittäjä, etkä ole koskaan aikaisemmin tällaista tehnyt, nyt olisi viimeistään hyvä aika tehdä tämä laskelma. Itsekin olen oman yrittäjäurani aikana saanut toisilta menestyneiltä yrittäjiltä neuvon opetella oman yrityksen kassavirran laskeminen.

Kassavirtalaskelma kertoo, minkä verran ja millaisilla aikatauluilla yrityksen kassaan virtaa rahaa sisään ja ulos. Lähtökohtaisesti on hyvä pysyä selvillä yritystilin rahavirroista, jotta tilin saldon pystyy pitämään positiivisena. 

Kassavirtalaskelman avulla voidaan myös tehdä päätelmiä yrityksen kannattavuudesta ja maksuvalmiudesta. Se toimii myös yritysjohdon tukena päätöksenteossa ja auttaa tarkemman budjetoinnin tekemisessä. 

Tässä artikkelissa kerromme, miksi kassavirtalaskelmaa käytetään yrityksen päätöksenteossa, lisäksi esittelemme kaavoja sekä avainlukuja kassavirtalaskelman tekemisen tueksi.  

Tällainen on yksinkertainen kassavirtalaskelma 

Yksinkertainen kassavirtalaskelma sisältää tiedot yrityksen menoista ja tuloista. Pienyrittäjille kassavirran seuraaminen yksinkertaisen kassavirtalaskelman avulla on helppoa ja auttaa hahmottamaan yrityksen tulevaisuutta. 

Yksinkertainen kassavirtalaskelma sisältää ainakin nämä luvut: 

Menot 

 • Palkat ja niistä aiheutuvat sivukulut 
 • Muut kiinteät kulut kuten vuokra, vakuutukset ja kalusto 
 • Ostot 
 • Lainojen lyhennykset 
 • Alv-maksut 
 • Verot 

Tulot 

 • Myyntitulot 
 • Tulevaisuuden myynnit 
 • Alv-palautukset 
 • Yrittäjän tuet 
 • Lainat 
 • Muut tulot 

Näillä vinkeillä teet kassavirtalaskelman itse, mutta muista, että voit myös aina kääntyä asiantuntijan puoleen ja tilata kokonaisvaltaisen kassaennustepalvelun. Verkosta löytyy myös ilmaisia excel-pohjia yksinkertaisen kassavirtalaskelman tekemiseksi. 

Jos tuntuu siltä, että haluat tehdä kassavirtaennusteen itse, mutta tämän tason yksinkertainen kassavirtalaskelma ei riitä, katso seuraavasta kappaleesta kassavirtalaskelman kaava ja se, kuinka kattavampi kassavirtalaskelma tehdään itse. 

Kassavirtalaskelman kaava 

Ota tästä alta talteen kassavirtalaskelman kaava, jota hyödyntämällä selvität yrityksen kassavirrat perinpohjaisesti. Kaavan tarkoituksena on saada selville yrityksen rahavirrat tulevaisuutta ajatellen sekä luoda kuva yrityksen vallitsevasta taloudellisesta tilanteesta. 

Kassavirtalaskelma voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: liiketoiminnan, rahoituksen ja investointien rahavirtaan. Kassavirtalaskelma sisältää näin ollen näiden kolmen osa-alueen lukuja. 

Kassavirtalaskelma auttaa selvittämään, minkä verran tuotetta tai palvelua täytyy myydä, jotta yrityksen juoksevan liiketoiminnan, rahoituksen ja investointien kulut saadaan katettua. 

Netistä voit löytää useita erilaisia kassavirtalaskelmakaavoja, mutta tähän olemme valinneet Yritystieto Ry:n esittelemän, hyvin kattavan kassavirtalaskelmakaavan*. 

Liiketulos 

+ Poistot ja arvonalennuksetShape= Käyttökate 

-/+ Toiminnallisen käyttöpääoman lisäys/vähennys 

+/- Pakollisten varausten lisäys/vähennysShape= Toimintajäämä 

+ Rahoitustuotot 

– Rahoituskulut 

– Verot 

+/- Satunnaiset tuotot/kulutShape= Rahoitusjäämä 

-/+ Investoinnit (netto) 

-/+ Sijoitusten ja pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys Investointijäämä 

+/- Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys/vähennys 

+/- Lyhytaikaisen korollisen vieraan pääoman lisäys/vähennys 

+/- Pääomalainojen lisäys/vähennys 

+/- Oman pääoman maksullinen lisäys/vähennys (pl. osingon jako) – Osingonjako/yksityiskäyttö 

-/+ Lainasaamisten lisäys/vähennysShape= Rahavarojen muutos 

+ Rahavarat tilikauden alussa 

 – Rahavarat tilikauden lopussaShape= 0 

*= Yritystutkimus ry:n suosittelema kassavirtalaskelma (Yrityksen tilinpäätösanalyysi s. 55, Yritystutkimus ry 2017) 

Lataa koko dokumentti ja kassavirtalaskelman pohja

Kassaennuste 

Kassavirtalaskelman periaatteena on, että se on yrityksen kassaennuste, joka antaa osviittaa siitä, millaista yrityksen kassavirta tulee tulevaisuudessa olemaan. Ei ole siis tarkoitus, että kassavirtalaskelmaan merkitään menneisyyden lukuja, vaan se on nimenomaan tulevaisuutta arvioiva kassaennuste. 

Lukujen suhteen tulee olla realistinen, jotta kassaennuste kuvaa mahdollisimman tarkasti tulevaisuutta. 

Monet yrityksen liiketoimintaan ja taloudenhallintaan keskittyvät asiantuntijayritykset tarjoavat kassavirtalaskelmapalveluita kassavirtaennuste tai kassaennuste -nimillä. Näissä on kyse valmiista palvelupaketeista, joiden ohjelmistojen avulla liiketoiminnan suunnittelu ja kassavirtojen ennustaminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Samalla nämä yritykset tarjoavat asiantuntija-apuaan ohjelmistojen käytössä. 

Usein kassaennustetta käytetään lyhyemmän aikavälin työkaluna, mikä riippuu täysin toimialasta ja siitä miten pitkällä aikajänteellä tarkkoja ennusteita pystytään laatimaan. On toki myös mahdollista tehdä pidemmän aikavälin kuten vuoden tai useamman vuoden kattava kassaennuste yrityksen johtamisen tueksi. 

Kassaennuste auttaa yritystä havaitsemaan mahdolliset tulevat maksuvaikeudet ja sitä kautta antamaan mahdollisuuden varautua niihin jo etukäteen – tai ehkä jopa ehkäistä niitä. 

Kassavirtalaskelma pohja 

Jos kuitenkin haluat hallita yrityksesi taloutta ja tehdä kassavirtalaskelmaa itse, niin netistä löytyvä valmis ja ilmainen kassavirtalaskelmapohja auttaa sinua ennakoimaan yrityksesi kassavirtoja. 

Googlaamalla hakusanat: ilmainen kassavirtalaskelma pohja – löydät varmasti helppokäyttöisen kassavirtalaskelmapohjan, joka sopii juuri sinun yrityksellesi. Useat kassavirtalaskelmapohjat ovat excel -tiedostomuodossa, joten niitä varten tarvitset Microsoftin Excel -ohjelman työpöytä- tai verkkoversion. 

On hyvä muistaa, että maksulliset taloudenhallintapalvelut tarjoavat aina jotakin enemmän ilmaisiin verrattuna. Kannattaa siis myös selvittää, löytyykö maksullisista vaihtoehdoista yrityksesi käyttöön paremmin soveltuva kassavirtalaskelmapohja. 

Kassavirtalaskelman laatiminen 

Kassavirtalaskelman laatiminen kannattaa tehdä heti, kun yrityksesi liiketoimintasuunnitelma on valmis, jotta tiedät, miltä tulevat kuukaudet näyttävät taloudellisesta näkökulmasta. 

Pienten yritysten kohdalla kassavirtalaskelman laatiminen itse onnistuu kätevästi kassavirtalaskelma kaavaa tai valmista kassavirtalaskelma pohjaa käyttäen.  

Jos sen sijaan kassavirtalaskelman laatiminen tuntuu hankalalta, voi ulkopuolisesta avusta olla hyötyä. Etenkin hieman suuremman yrityksen voi olla järkevää palkata talousalan ammattilainen asialle. 

Kassavirtalaskelman laatiminen edellyttää asiakkaiden ja myyntiprosessin rajapinnan tuntemista ja sitä tulisi käyttää apuna yrityksen budjetin laatimisessa. (Kassavirran ennustamisella tehokkaaseen rahankäyttöön: case: Kraatz-konserni s. 32, Jesse Lingman 2017) 

Kassavirtalaskelman laatiminen auttaa yritystä hahmottamaan, miltä yritystilillä tulevaisuudessa näyttää. Ylipäätään kassavirtalaskelma toimii yrityksen johdon päätöksenteon tukena.

Kassavirtalaskelma malli 

Ilmainen kassavirtalaskelma malli on helppo työkalu pienyrittäjälle, joka haluaa tehdä rahavirtojen ennusteita itse. Esimerkiksi Microsoftin kassavirtalaskelma malli löytyy verkosta hakusanoilla rahavirtalaskelma malli, jonka voi ladata ilmaiseksi yrityksen käyttöön. 

Olemme käyttäneet sitä tässä esimerkkinä havainnollistamaan, millainen kassavirtalaskelma malli voisi olla. Kuvan kassavirtalaskelma esimerkki on siis kuvitteellinen. 

CapitalBox-Kassavirtalaskelma

Yrittäjä täyttää taulukkoon luvut tulevien kuukausien rahavirta-arvioista, joiden perusteella kassavirtalaskelma malli antaa tummennetuille alariveille luvut siitä, mikä on yrityksen maksuvalmius kunkin kuun lopussa. 

Näiden ilmaisten mallien lisäksi pienyritykset voivat ostaa yritysjohtamiseen ja taloudenhallintaan erikoistuneilta yrityksiltä tarkemmin eri toimialoille kohdennettuja kassavirtalaskelma malleja. 

Kassavirtalaskelma on yrityksen eräs tärkeimmistä talousjohtamisen työkaluista. Yrityksestä ja toimialasta riippuen kassavirtalaskelman tekeminen kannattaa hoitaa joko täysin omavaraisesti tai ulkoistaa toiminto ammattilaisen käsiin.

Lisää käyttöpääomaa kumppanin avulla  

Me CapitalBoxilla ymmärrämme yritysten maksuvalmiushaasteet ja tarjoamme käyttöpääomaa yrityksille. Olemme erikoistuneet nopeisiin ja helppoihin lainoihin aina 2 000 eurosta jopa 350 000 euroon asti ja tarjoamme mm. vakuudetonta yrityslainaa. 

Olemme palvelleet tuhansia tyytyväisiä asiakkaita Suomessa ja olemme Euroopan johtava pk-yritysten yritysten verkkorahoitusalusta. Kauttamme yritykset saavat rahoitusneuvontaa veloituksetta sekä voivat hakea erilaisia yrityslainoja. 

Lähde: CapitalBox

Onko videopeleissä ratkaisu NFT:n tuomiseksi massoille?

Vuosi sitten NFT:t olivat hämäriä virtuaalisia resursseja, jotka olivat tuttuja vain tekniikan nörteille – mutta kun videopeliyritykset tulevat kasvaville markkinoille, alan toimijat toivovat olevansa valmiita menemään valtavirtaan.

Lyhenne sanoista ”non-fungible tokens”,  eli ”ei-korvattavissa olevat rahakkeet”, NFT: t ovat digitaalisia kohteita, joiden aitouden ja omistajuuden todistukset on rekisteröity lohkoketjuihin, kryptovaluuttojen takana olevaan tekniikkaan. Taiteesta muotiin luovat alat ovat nopeasti kokeilleet innovaatiota, joka on herättänyt innostusta ja skeptisyyttä.

Sotheby’sin kaltaiset huutokauppakamarit myyvät nyt NFT: tä öljymaalausten rinnalla, kun taas elokuvaohjaaja Quentin Tarantino on sotkettu oikeudelliseen kiistaan NFT:stä kulttielokuvastaan ”Pulp Fiction”.

Ja nyt kun heidät esitellään videopeleille, kannattajat toivovat, että miljoonat pelaajat voisivat tutustua ajatukseen, joka on edelleen hankala saada päänsä ympäri.

”NFT: t ovat edelleen kapeat markkinat, mutta olemme todella valtavirran teollisuus”, pelijätti Ubisoftin lohkoketjualoitteiden johtaja Nicolas Pouard kertoi AFP: lle.

Ubisoft lanseerasi tässä kuussa Quartzin, alustan, jossa pelaajat voivat hankkia NFT: t nimeltä ”Digits”- pelejä, jotka saattavat olla aseiden tai ajoneuvojen muodossa. Myös muut raskaansarjan pelifirmat, kuten Electronic Arts – The Simsin ja FIFA:n takana oleva yritys – sekä Take-Two ja Atari ovat ilmaisseet kiinnostuksensa NFT:iin.

Jos itse haluat testata kuinka hyvin tunnet kryptovaluuttojen perusajatukset, testaa humoristinen opettava kryptopelimme aiheesta.

NFT ja sijoittajat

Sijoittajat ovat tällä välin laittaneet tänä vuonna 680 miljoonaa dollaria ranskalaiseen startup-yritys Sorareen, jonka alustan avulla urheilufanit voivat vaihtaa vanhanaikaisten jalkapallokorttien NFT-versioita. NFT: t ovat luonteeltaan keräiltäviä, mikä tekee niistä helpon integroida peleihin, joissa hauska tulee esineiden tai pisteiden keräämisestä.

Mutta se on maailmanlaajuisen videopeliteollisuuden pieni osanen – jonka kokonaisarvon arvioidaan nyt olevan arvokkaampi kuin elokuva-ala – mikä tekee siitä kypsän NFT: n tuomiseen suurelle yleisölle. DFC Intelligencen raportissa arvioidaan, että yli kolme miljardia ihmistä pelaa videopelejä, mikä edustaa noin 40 prosenttia maailman väestöstä.

Kryptoevankelistat väittävät, että lohkoketjujen kaltaiset käsitteet – digitaaliset tilikirjat, jotka tallentavat kaikki tapahtumat julkisesti – ovat jo tuttuja miljoonille ihmisille. Noin 221 miljoonaa ihmistä maailmassa omisti kryptovaluuttoja kesäkuuhun mennessä Crypto.com kauppasivuston tutkimuksen mukaan, määrä oli yli kaksinkertaistunut tammikuusta. Laaja-alaisen suosionsa vuoksi analyytikot ennustavat, että pelit voivat merkittävästi laajentaa pääsyä lohkoketjupohjaisiin varoihin, kuten NFT:hen ja kryptovaluuttoihin.

Kannattajat sanovat, että Axie Infinityn kaltaiset NFT-pelit, joiden avulla pelaajat voivat ”ansaita” salausta ja ovat suosittuja kehitysmaissa, antavat tavallisten ihmisten hyötyä tekniikasta.

Tällaiset pelit ovat luoneet ”positiivisen sosiaalisen ja taloudellisen vaikutuksen Aasian ja Latinalaisen Amerikan maihin”, kertoi Franklin Ovalles, 40-vuotias Miamissa sijaitseva NFT-keräilijä.

Lohkoketjututkimusyritys Chainalysiksen mukaan huikeat 26,9 miljardia dollaria vaihtoi omistajaa NFT-myynnissä vuonna 2021. Jotkut yksittäiset NFT: t ovat myyneet huikeilla summista, kuten digitaalisen taiteilijan Beeplen teoksella 69.3 miljoonalla dollarilla.

Useimmat kauppiaat menettävät kuitenkin rahaa

Vain 28,5 prosenttia NFT:stä, joka myydään välittömästi tuotannon jälkeen, kääntää toiminnan voiton puolelle, kertoi Chainanalysis, vaikka kukoistavilla jälleenmyyntimarkkinoilla 65,1 prosenttia myynnistä on kannattavaa. Sijoittajien on myös otettava huomioon niiden kauppaan käytettyjen kryptovaluuttojen vakava volatiliteetti.

Jonathan Teplitsky lohkoketjuyhtiö Horizen Labsista sanoi sijoittajien ottavan riskejä NFT-markkinoilla, koska korot pysyvät alhaisina.

”Kalliiden NFT: n markkinoiden romahdus on kuitenkin tulossa”, hän ennusti.

Hän näkee kuitenkin myös tämän tekijänä, joka voisi entisestään demokratisoida markkinoita, jotka jäävät harvojen valittujen asiaksi.

”Sen lisäksi, että tarjoamme tulovirtoja sisällöntuottajilta ympäri maailmaa ja poistamme pääsyn esteitä, näemme myös NFT-teollisuuden muuttavan muotoa massan käyttöönoton edistämiseksi”, hän sanoi.

Mutta Teplitsky epäilee, että NFT: stä tulee kotitalouden nimi enemmän kuin peliteollisuus.

”Uskon, että NFT: t ovat ”ei-geeky”, kun muut kuin peliyritykset alkavat käyttää niitä”, hän sanoi, mikä viittaa siihen, että McDonald’sin kaltaiset tuotemerkit voisivat lopulta antaa pois kerättäviä digitaalisia tuotteita.

”Kun NFT: stä tulee osa jokapäiväistä elämää ja annetaan käyttäjille etuja ei-geeky-laitoksissa, kuten elintarvikeketjussa tai vaatekaupassa, heistä tulee valtavirtaa”, hän lisäsi.

”Ollaan rehellisiä”, hän sanoi, ”useimmat pelaajat ovat nörttejä.”

Rahoittajat innostuivat yritysten positiivisesta luottotiedosta: tietokannassa jo lähes 15 000 yritystä

Asiakastiedon BLIS-palvelu (positiivinen luottotieto yrityksistä)

Asiakastiedon BLIS-palvelu antaa tiedon yritysten velkavastuista eri rahoitusalan toimijoille. Rahoittajien luottotappiot vähenevät palvelun avulla.

Yritysten positiivinen luottotieto on herättänyt mielenkiinnon rahoitusalan yrityksissä. BLIS-palveluun on kertynyt lyhyessä ajassa tiedot jo yli 14 000 yrityksestä, ja kyselyjä yritysten avoimista luotoista on tehty yli 5 500.

BLIS on lyhennys sanoista Business Loan Information System.

Asiakastiedon tänä vuonna lanseeraama ja ylläpitämä palvelu toimii siten, että mukana olevat rahoittajat luovuttavat luotonhakijan suostumuksella muiden tahojen käyttöön tiedot luottoa saaneista yritysasiakkaistaan. Ajantasainen tieto yritysten velkavastuista auttaa luotonmyöntäjiä välttymään luottotappioilta. Samalla riski yritysten maksuhäiriöistä ja ylivelkaantumisesta pienenee. 

– Nopeammalle maksukäytöstiedolle on ollut tarvetta. Yritysten positiivinen luottotieto päivittyy automaattisesti joka päivä. Järjestelmästä on nähtävissä haettu luoton määrä, kuinka paljon luottoa on myönnetty, luoton nostopäivä, maksuerä, laina-aika ja maksuehdot. Palvelussa näytetään maksukäytöshistoria 12 edeltävältä kuukaudelta sekä tiedot kahden seuraavan maksuerän osalta, sanoo Asiakastiedon tuoteomistaja Markus Hallberg

Rahoittajat voivat hyödyntää BLIS-palvelun tietoa esimerkiksi Rating Alfan lisäaineistona. Rating Alfa kertoo muun muassa yrityksen luottoluokituksen, maksuhäiriöt ja maksukäytöshistorian.

Rahoittajien määrä tuplaantumassa

Asiakastiedon ylläpitämä yritysten positiivinen luottotieto on jatkumoa kuluttajien vastaavalle palvelulle, joka on ollut käytössä jo vuodesta 2013. Palvelussa on mukana noin 40 Suomessa toimivaa pankkia ja rahoitusyhtiötä. Positiiviset luottotiedot löytyvät jo 1,5 miljoonasta suomalaisesta kuluttajasta. 

Ajatusmalli yritysten positiiviseen luottotietoon on sama: mitä enemmän toimijoita tulee mukaan, sitä useamman yritysasiakkaan tiedot löytyvät myös palvelusta.

– Tällä hetkellä mukana on viisi rahoitusalan yritystä, jotka jakavat tietoa keskenään. Uskon määrän tuplaantuvan seuraavan puolen vuoden aikana. Unelmana tietenkin olisi, että kaikki yrityksille rahoitusta myöntävät tahot tulisivat rinkiin, Hallberg sanoo.

Hänen mukaansa yrityksille myönnetyn lainan koko on keskimäärin alle 17 000 euroa laina-ajan ollessa 14 kuukautta. Luottojen koosta ja lyhyestä laina-ajasta voi päätellä, että pääosa lainoista myönnetään käyttöpääomaa hakeville pk-yrityksille.

–  Kyse ei ole kuitenkaan yrityksen viime hetken hätärahoituksesta, sillä joka neljäs uutta luottoa hakenut yritys on Asiakastiedon luottoluokituksessa tasolla AA tai parempi, Hallberg kertoo.


Fakta: Mikä yritysten positiivinen luottotieto?

 • BLIS-palvelu kokoaa suljettuun tiedonjakamisrinkiin rahoittajat, jotka myöntävät yritysasiakkailleen luottoja eri muodoissa. BLIS on lyhenne sanoista Business Loan Information System.
 • Palvelun tavoitteena on antaa rahoittajille kokonaiskuva yritysten ajantasaisesta lainatilanteesta ja todellisesta maksukyvystä.
 • Palvelusta näkee haettu luoton määrä, kuinka paljon luottoa on myönnetty, luoton nostopäivä, maksuerä, laina-aika ja maksuehdot.
 • Luotonhakija antaa aina suostumuksen tietojen hyödyntämiseen.
 • Asiakastiedon palvelusta on saatavissa yli 14 000 yrityksen positiiviset luottotiedot. Tietokannasta selviää, että myönnetyn lainan keskikoko on noin 17 000 euroa ja laina-aika on keskimäärin 14 kuukautta.

Tutustu BLIS-palveluun tarkemmin

Oman riskitason laskeminen- vinkit viikonlopuksi

Olet varmaan joskus istunut pankin sijoitusasiantuntija tai pankkineuvojan kanssa palaverissa, missä olette miettineet ja katselleet myös omaa riskitasoasi. Silloin aiheena on saattanut olla asuntolaina, remonttilaina tai vain yksinkertaisesti oman sijoittamisen aloittaminen. Näissä keskusteluissa aikoinaan (en tiedä nykyään) puhuttiin lähinnä siitä, että pitkäaikaiset lainat kannatti suojata erilaisilla vakuutuksilla, ja sijoitustoiminnassa puhuttiin riskeistä ja sijoitustoiminnan toivotuista tuotoista prosenttitasolla. Mitä suurempaa tuottoa halusi lähteä tavoittelemaan, sitä suuremmasta riskistä oli kyse.

Oman riskitason laskeminen

Ei ole välttämättä järkeä lähteä laskemaan mitään tiettyä numeroa omalle riskitasolle, mutta miettiä lähinnä erilaisten riskien kautta sitä omaa taloutta ja samalla omaa elämää.

Sijoittamisen riskit

Sijoittamisen riskit liittyvät tietenkin siihen tapaan, miten lähtee sijoittamaan, ja miten hajauttaa sijoituksensa sekä kohteisiin että ajallisesti. Totta on, että yleisesti ottaen löytyy sijoitustapoja ja kohteita, jotka tarjoavat pienen tuoton (kuten erilaiset pankkien tarjoamat rahastosijoitukset), ja niitä pidetään matalan riskin sijoituskohteina, ja sitten on sijoituskohteita, joiden tuotot saattavat nousta korkeallekin kuten kryptovaluutat, mutta vastaavat niissä on myös korkeammat riskit, eli mahdollisuus myös menettää sijoituksia. Sijoitustoiminnan perusajatus on kuitenkin tehdä toimenpiteitä, jotka johtavat sijoitusvarallisuuden kasvamiseen, ei samalla tasolla pysymiseen tai laskemiseen. Pienet parin prosentit tuotot eivät kunnolla kata edes kuluja, joten ne eivät varsinaisesti ole sijoittamista, vaan enemmänkin säästämistä.

Ansaintariskit

Sijoittamiseen ja omaan riskitasoon liittyy luonnollisesti myös oma työ, ja oma ansainta – kuinka varmalla pohjalla oma kuukausittainen tulo sitä kautta on, vai onko sijoittaminen sen tasoista, että sitä kautta pitäisi varmistaa itselle tulotaso.

Esimerkiksi rahapelien kanssa puhutaan aina viihteellisestä pelaamisesta, jota ei pidä tehdä jollei oma talous anna mahdollisuutta kuluttaa rahaa. Rahapelaaminen pitää pääsääntöisesti miettiä samalle tasolle muiden kulujen ja harrastusten kanssa, vaikka se joskus hyvällä onnella voisikin jotain myös tuottaa. Sijoitustoiminnaksi ei rahapelaamista voi kutsua, mutta ammatiksi kyllä pokerin ja urheiluvedonlyönnin kautta, mutta silloin jo perus ansainta on korkean riskin toimintaa, koska sekä pokerissa että vedonlyönnissä on aina myös onneen liittyvä aspekti.

Vakuuttaminen

Omaan riskitasoon vaikuttaa myös koko oman perheen tilanne, asuuko yksin, vai kumppanin kanssa, onko lapsia, asunto, autoja, kesämökki yms. Kaikkeen tähän toimintaan liittyvät myös mahdolliset vakuutukset, joiden tarkoituksena on tasapainottaa mahdollista riskiä. Olemme pakotettuja vakuuttamaan asuntomme ja automme, mutta olemmeko miten vakuuttaneet itsemme? Vakuutuksiakin on tarjolla erilaisilla riskitasoilla, ja jopa sellaisia, joiden vakuutusmaksu tai potentiaalinen vakuutustuotto on sitoutettu valittuun riskitasoon vakuutusmaksujen sijoituksissa.

Oma ajattelu ja tavoitteet

Paljon sijoittamisessa ja vakuuttamisessa liittyy myös omaan ajattelumalliin sekä omiin tavoitteisiin. Osatekijänä on tietenkin myös oma lähtötilanne, eli onko lähdössä aivan nollatasolta, vai onko alussa jo suvun sijoitukset turvana tai omalta perheeltä saatu pesämuna. Nollasta lähdettäessä on entistä tärkeämpää miettiä niitä omia riskitasoja ja tavoitteita. Itse olen lähtenyt sijoittamista harrastamaan aivan väärällä tavalla suoraan osakemarkkinoille ja poltin näppini ja menetin sijoituksieni arvosta suurimman osan, koska en oikeasti tiennyt mitä tein – olin silloin noin 20-vuotias.

Nykyään omaan sijoittamiseen liittyy pohjalla perussijoitukset, jotka tuovat tietynlaista varmaa tuottoa pienellä riskillä, eli mennään rahastojen kautta. Toisaalla ovat pienet osakesijoitukset, joiden kautta haen enemmän ns. pistetuottoja, eli sijoitan jonkun summan tiettyyn tutkimaani kohteeseen ja saatan vuoden sisällä myös myydä sijoitukset, sijoittamalla saadun tuoton uuteen kohteeseen. Nämä osakesijoitukset ovat lähinnä viihdettä, jolla voidaan maksaa muita harraste- ja elämänkuluja.

Näin yrittäjänä oman talouden perustulos ovat heitelleet koko yli 30 vuotisen yrittäjäurani aikana, joten tiedän, että koskaan ei voi 100 % luottaa siihen, mitä tulevaisuus tai seuraava vuosi tuo tullessaan, joten erilaiset vakuutustuotteet on asetettu turvaamaan perheen tulevaisuus, jos minulle sattuisi oikeasti jotain pahempaa.

Omat tavoitteet ovat lähinnä oman tulevaisuuden, lasten ja perheen taloudellisen turvallisuuden varmentamiseen liittyviä, ja siksi oma sijoitustoiminta on melkoisen varovaista, joskin työhön liittyen teen sijoituksia myös kryptovaluuttoihin sekä seikkailen pelien maailmassa. Tiedän olevani tappiolla onnen peleissä, ja tiedän niiden todennäköisyyksien olevan minua vastaan – mutta ajanvietteenä ja viihteenä niiden pelaaminen on minulle täysin ok. Pokeriakin olen pelannut, mutta totesin, ettei ole minulle, ja samoin vedonlyöntiä harrastin vuosia sitten huomattavasti suuremmalla riskitasolla kuin nykyään – nykyään kaikenlainen rahapelaaminen on viihdetasolla, ja maksaa joka viikko muutaman euron, mutta toisaalta se jokaviikkoinen vakiolappukin tuo viihdettä ja jännitystä jokaiselle viikonlopulle ja yleensä myös pieniä palautuksia, ja välillä jopa sen 13/13 tuloksenkin.

Sijoittaminen ja tulevaisuus

Jos oma sijoitustoiminta alkoi silloin 80-luvulla ja jatkuu edelleen, niin ovathan nämä mahdollisuudet monipuolistuneet ällistyvällä tavalla. Meillä on mahdollisuus sijoittaa erilaisiin digitaalisiin kohteisiin monella eri alustalla, tai pidättäytyä perinteisissä metodeissa pankkien palveluiden kautta. Toisaalta voimme helposti lähteä myös kansainvälisille pörssimarkkinoille, vaikkapa Nordnetin palveluiden kautta, tai avata oman sijoitustilin, vaikka eToroon tai vastaavaan. Omasta sijoitushistoriasta oppineena sanon vain, että mieti omaa riskitasoasi ja omia tavoitteita – kuinka paljon voit hävitä ilman, että se vaikuttaa omaan talouteesi.

Selvitä oman taloutesi todellinen tilanne

Suosittelen myös ottamaan selvää oman talouden todellisesta tilanteesta – kuinka paljon kuukaudessa tulee talouteen rahaa, ja kuinka paljon erilaisia laskuja oikeasti on. Monella meistä ei ole kovinkaan tarkkaa kuvaa siitä, kuinka paljon meillä on niitä osamaksuja ja pikku lainoja yhteensä, ja kuinka paljon laitamme rahaa kuukausittain erilaisiin lainanhoitomaksuihin – eivät ne netin lainanyhdistämispalvelut täysin turhia ole. Toisaalta kuukauden omien kulujen seuraaminen antaa myös hyvän kulun siitä, kuinka paljon rahaa kuluu peruskuukauden aikana harrastuksiin, syömiseen ja kaikkeen muuhun. Esimerkiksi helmikuu voisi olla ihan hyvä seurantakuukausi? Seurannassa tärkeintä on olla itselle rehellinen, eli listata jokainen kulu, jokainen kuitti ja jokainen maksu mikä tileiltä menee – muuten seurannasta ei ole mitään hyötyä.

Samalla voi miettiä, myös sitä omaa ajankäyttöä, eli kuinka paljon käyttää arjessaan aikaa mihinkin – ja ymmärtää sen, että arjessakin pitää jätkää aikaa itsellekin, vain olemiselle, aina ei tarvitse suorittaa tai tehdä jotain.

Asuntomarkkinoiden hurmos on rauhoittumassa

OP:n ekonomistien tuoreen asuntomarkkinakatsauksen mukaan asuntomarkkinoiden vilkkaimmat ajat ovat nyt takanapäin. Vuokramarkkinoilla vallitsevat sen sijaan edelleen vuokralaisten markkinat.

Kuluva vuosi on ollut asuntomarkkinoilla monin tavoin vilkas, ja erityisesti kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen kysyntä on ollut kovaa. Kolmannella vuosineljänneksellä vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat keskimäärin 4,1 prosenttia vuoden takaisesta. Pääkaupunkiseudulla hintojen nousu oli 5,6 prosenttia ja muualla Suomessa 2,5 prosenttia. Pääkaupunkiseudun lisäksi myös muissa suuremmissa kaupungeissa hintojen nousu oli rivakkaa, esimerkiksi Turussa hinnat nousivat 6,8 prosenttia. Lokakuussa hinnat nousivat koko maassa 3,6 prosenttia viime vuoden lokakuusta.

Viime kuukausina asuntojen hinnoissa ja asuntomarkkinoiden yleisessä vilkkaudessa on nähty jo selvää jäähtymistä. Esimerkiksi asuntolainoja nostettiin Suomen Pankin mukaan lokakuussa 111 miljoonaa euroa viime vuotta vähemmän.

OP:n ekonomistit odottavatkin asuntomarkkinoiden kiivaimman vaiheen olevan tältä erää takana. Ekonomistit ovat kehittäneet markkinoiden liikkumista ennakoivan nowcasting-mallin, joka ennustaa asuntomarkkinoiden lähikuukausien kehitystä eri tahojen asuntomarkkinoihin liittyvien tilastojulkaisujen perusteella. Ennuste tarkentuu aina kun uutta tietoa asuntomarkkinoista on saatavilla.

– Nowcasting-mallimme on jo parin kuukauden ajan viitannut siihen, että niin hinta- kuin kauppamääräkehityskin on hidastumassa. Markkinoiden kovin momentum on selvästi jo ohitettu, mutta hyvä vire säilyy suotuisan talouskehityksen, työmarkkinoiden nosteen ja alhaisten korkojen myötä. Vakaa, positiivinen kehitys on parempi kuin äkkinäiset liikkeet suuntaan tai toiseen, OP Ryhmän ekonomisti Joona Widgrén toteaa.

OP:n ekonomistit odottavat hintojen nousevan tänä vuonna keskimäärin 4 ja ensi vuonna 3 prosenttia.

Vuokrien nousu suurten kaupunkien pienissä asunnoissa taittunut

Vuokramarkkinoilla kysyntä on ollut tänä vuonna asuntomarkkinoita vaimeampaa, ja varsinkin pienten asuntojen tarjonta on lisääntynyt. Tilastokeskuksen julkaiseman, kokeellisen vuokrailmoitusdatan perusteella vuokrailmoitusten määrä on pääkaupunkiseudun kaupungeissa noussut tuntuvasti. Tammi-syyskuussa vuokrailmoitusten määrä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kaksinkertaistui vuoden 2019 vastaavasta ajasta. Myös vuokrien nousu on hidastunut siitä nousutrendistä, joka ennen koronaa vallitsi. Suomen suurimmissa kaupungeissa vallitsevat nyt vuokralaisten markkinat. 

– Osa aiemmin lyhytaikaisesti vuokratuista asunnoista on tullut matkailijoiden puuttuessa tarjolle vuokramarkkinoille. Asuntoja on myös rakennettu runsaasti, ja asuntosijoittamisen suosio on kasvanut, mikä näkyy vuokra-asuntotarjonnan lisääntymisenä, Widgrén pohtii.

Vuokrien nousu on hidastunut koko maassa keskimäärin. Koronaa edeltäneiden kahden vuoden aikana vuokrien vuosikasvu oli keskimäärin 1,2 prosenttia, mutta korona-aikana vuokrat ovat nousseet noin 0,9 prosentin vuosikasvuvauhdilla. Vuokrien nousu on hidastunut etenkin pienissä asunnoissa kuten yksiöissä, kun taas esimerkiksi kolmioiden vuokrat ovat tänä vuonna nousseet.

Suurissa kaupungeissa vuokrien nousu on Tilastokeskuksen vuokratilastojen perusteella hidastunut eniten Mikkelissä, Rovaniemellä ja Jyväskylässä, kun tapahtunutta kehitystä verrataan keskimääräiseen vuokrien nousuun koronaa edeltävinä kahtena vuonna. Vuokrien nousu on hidastunut tuntuvasti myös Helsingissä ja Vantaalla. Suurista kaupungeista vuokrien nousu on hidastunut vähiten Turussa ja Tampereella.

OP:n ekonomistien tuore asuntomarkkinakatsaus luettavissa täällä: https://www.op.fi/op-ryhma/medialle/raportit/markkinatietoa

Viihdettä päivän päätteeksi

Talousuutiset ja sijoitusuutiset eivät voi olla kaikki mistä luemme, tai mitä seuraamme. Välillä pitää laittaa viihteelle, ja onneksi nykyään meille on tarjolla melkoinen valikoima suoratoistokanavia ja niiden ohjelmia. Mitä uutta on tulossa tai mistä on tullut uusia arvosteluja, lukaise nettiruutu.fi suoratoistokanavien uutiset.

Mikä muuten on oma tv-sarja suosikkisi? Onko se joku menneiden vuosien sarjoista, vai joku juuri alkanut?