asuntosijoittaminen

Sijoittamisen aloittaminen kotioloissa- vinkit tiedonhakuun Suomessa

Sijoittaminen on yhä suositumpi tapa kasvattaa varallisuutta pitkällä aikavälillä. Aloittaminen voi tuntua haastavalta, mutta oikean tiedon avulla se on mahdollista kaikille. Suomessa on monia lähteitä, joista voi löytää luotettavaa tietoa sijoittamisen aloitukseen.

Ensimmäinen askel on ymmärtää perusasiat, kuten mikä on osake, rahasto tai ETF (Exchange Traded Fund). Tämä perustieto auttaa sinua ymmärtämään, mihin olet sijoittamassa ja mitä odottaa. Voit löytää tietoa näistä esimerkiksi Suomen Pörssisäätiön verkkosivuilta, joka tarjoaa kattavia oppaita ja artikkeleita sijoittamisen perusteista.

Jos olet kiinnostunut osakesijoittamisesta ja kohteenasi olisivat esimerkiksi neste osake, kempower osake ja vaikka sampo osake, tarjoaa sijoittaja.fi hyödyllistä tietoa sinun omien sijoitusten tueksi.

Tietolähteiden merkitys

Luotettavat tietolähteet ovat olennaisia, kun aloitat sijoittamisen. Suomalaisten talousmedioiden, kuten Talouselämän ja Kauppalehden, verkkosivut tarjoavat ajankohtaista tietoa markkinoista ja sijoittamiseen liittyvistä uutisista. Näiden sivustojen seuraaminen auttaa pysymään ajan tasalla talousmaailman tapahtumista.

Lisäksi sijoitusblogit ja -podcastit ovat hyvä tapa saada tietoa ja näkemyksiä eri sijoitusstrategioista ja -kohteista. Esimerkiksi Pörssisäätiön podcast tarjoaa hyödyllistä tietoa niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin sijoittajille.

Verkkokurssit ja webinaarit

Verkkokurssit ja webinaarit ovat tehokas tapa oppia sijoittamisesta oman aikataulusi mukaan. Monet suomalaiset oppilaitokset ja yritykset tarjoavat verkkokursseja, joissa käsitellään sijoittamisen perusteita ja edistyneempiä aiheita. Esimerkiksi Helsingin yliopiston avoin yliopisto tarjoaa kursseja sijoittamisesta ja taloudesta.

Webinaarit ovat myös hyvä tapa saada ajankohtaista tietoa ja esittää kysymyksiä asiantuntijoille. Useat pankit ja sijoitusyhtiöt järjestävät säännöllisesti webinaareja, joissa käsitellään eri sijoitusaiheita.

Kirjallisuus

Sijoittamiseen liittyvä kirjallisuus on erinomainen tapa syventää tietämystäsi. Suomalaisten sijoittajien suosimia teoksia ovat muun muassa Seppo Saarion ”Miten sijoitan pörssiosakkeisiin” ja Jukka Oksaharjun ”Hyvästä yhtiöstä hyvä sijoitus”. Nämä kirjat tarjoavat käytännön vinkkejä ja strategioita, joiden avulla voit kehittää sijoitustaitojasi.

Kirjastot ja kirjakaupat tarjoavat laajan valikoiman sijoituskirjallisuutta. Kannattaa myös tutustua kansainvälisiin sijoituskirjoihin, jotka tarjoavat globaalin näkökulman sijoittamiseen.

Sijoitusklubit ja -yhteisöt

Liittyminen sijoitusklubiin tai -yhteisöön voi olla hyödyllistä. Näissä ryhmissä voit vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia muiden sijoittajien kanssa. Suomessa toimii useita sijoitusklubeja, kuten Osakesäästäjät, joka tarjoaa jäsenilleen koulutusta, tapahtumia ja verkostoitumismahdollisuuksia.

Sijoitusyhteisöt verkossa, kuten Facebook-ryhmät ja foorumit, ovat myös hyviä paikkoja kysyä neuvoja ja jakaa kokemuksia. Muista kuitenkin tarkistaa tiedon luotettavuus ja arvioida kriittisesti saamasi neuvot.

Sijoituspalvelut ja -alustat

Suomessa on monia sijoituspalveluja ja -alustoja, joiden kautta voit aloittaa sijoittamisen. Pankit kuten Nordea ja OP tarjoavat monipuolisia sijoituspalveluja, jotka sopivat sekä aloittelijoille että kokeneemmille sijoittajille. Lisäksi on olemassa itsenäisiä sijoitusalustoja, kuten Nordnet, joka on suosittu erityisesti aktiivisten sijoittajien keskuudessa.

Näiden palvelujen kautta voit helposti ostaa ja myydä osakkeita, rahastoja ja muita sijoitustuotteita. On tärkeää tutustua eri palvelujen tarjoamiin kuluihin ja ominaisuuksiin, jotta löydät itsellesi sopivimman vaihtoehdon.

Budjetointi ja riskienhallinta

Sijoittamisen aloituksessa on tärkeää laatia selkeä budjetti ja ymmärtää riskienhallinta. Aloita sijoittaminen summalla, jonka olet valmis menettämään ilman, että se vaikuttaa merkittävästi taloudelliseen tilanteeseesi. Muista myös hajauttaa sijoituksesi eri kohteisiin riskien minimoimiseksi.

Riskienhallinta on olennainen osa sijoittamista. Tunnista omat riskinsietokykysi ja pyri sijoittamaan sen mukaan. Tämä auttaa sinua välttämään hätiköityjä päätöksiä ja vähentämään sijoitustesi volatiliteettia.

Hyödyllisiä vinkkejä

 1. Aloita pienillä summilla ja lisää sijoituksia asteittain.
 2. Seuraa markkinoita ja pysy ajan tasalla talousuutisista.
 3. Hyödynnä erilaisia tietolähteitä ja koulutuksia.
 4. Älä sijoita rahaa, jota et ole valmis menettämään.
 5. Muista hajauttaa sijoituksesi eri kohteisiin.
 6. Arvioi sijoituskohteet huolellisesti ennen päätöksentekoa.
 7. Ota huomioon sijoitusten pitkän aikavälin näkymät.
 8. Käytä luotettavia sijoituspalveluja ja -alustoja.

Tulevaisuuden näkymät

Sijoittaminen muuttuu jatkuvasti, ja on tärkeää pysyä ajan tasalla uusista trendeistä ja mahdollisuuksista. Esimerkiksi kestävän sijoittamisen merkitys kasvaa, ja monet sijoittajat etsivät ympäristöystävällisiä ja eettisiä sijoituskohteita.

Toinen tulevaisuuden trendi on teknologian roolin kasvu sijoittamisessa. Automatisoidut sijoituspalvelut ja tekoälypohjaiset analyysit yleistyvät, mikä tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja haasteita sijoittajille.

maksa netissä

Kuinka pienyritykset voivat hyödyntää factoring-palveluja kassavirran parantamiseksi

Factoring on rahoituspalvelu, jossa yritys myy myyntisaataviaan factoring-yhtiölle. Tämä tarkoittaa, että yritys saa rahaa nopeasti, sen sijaan että odottaisi asiakkaiden maksavan laskunsa. Factoring-palvelu voi auttaa yritystä parantamaan kassavirtaansa ja vähentämään luottoriskejä.

Factoring-yhtiö ottaa hoitaakseen myyntisaatavien perinnän ja maksaa yritykselle tietyn prosenttiosuuden saatavien arvosta heti. Tämä mahdollistaa yrityksen käyttämään saamansa rahat välittömästi liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Kassavirran parantaminen

Kassavirran hallinta on olennaista pienyrityksille, sillä se varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden ja vähentää riskiä maksukyvyttömyydestä. Factoring-palvelujen avulla yritykset voivat saada nopeammin käyttöönsä rahaa, joka olisi muuten sidottuna myyntisaataviin.

Parempi kassavirta auttaa yritystä maksamaan omat laskunsa ajallaan, välttämään viivästyskorkoja ja saamaan mahdollisesti alennuksia nopeista maksuista. Näin yritys voi myös investoida uusiin hankkeisiin ja kehittää toimintaansa joustavammin.

Luottoriskien vähentäminen

Factoring-palvelut voivat myös vähentää yrityksen luottoriskejä. Factoring-yhtiöt arvioivat asiakkaiden luottokelpoisuuden ennen saatavien ostamista, mikä vähentää riskiä siitä, että asiakkaat eivät maksa laskujaan.

Factoring-palvelujen käyttö voi myös tuoda yritykselle mielenrauhaa, sillä factoring-yhtiö vastaa perintäprosessista. Tämä vapauttaa yrityksen resursseja keskittymään liiketoiminnan muihin osa-alueisiin, kuten myyntiin ja markkinointiin.

Joustavuus ja mukautuminen

Factoring-palvelut tarjoavat joustavan rahoitusratkaisun pienyrityksille. Ne voivat mukautua yrityksen tarpeisiin ja liiketoiminnan volyymiin. Factoring-sopimuksia voidaan räätälöidä esimerkiksi jatkuviksi tai kertaluonteisiksi palveluiksi.

Joustavuus tarkoittaa myös sitä, että yritys voi valita, mitkä myyntisaatavat se haluaa myydä factoring-yhtiölle. Tämä mahdollistaa paremman kassavirran hallinnan ja riskien minimoinnin.

Kulut ja kustannukset

Factoring-palvelujen käyttöön liittyy kustannuksia, kuten palvelumaksuja ja korkoja. On tärkeää, että yritys ymmärtää nämä kustannukset ja vertailee eri factoring-yhtiöiden tarjouksia löytääkseen itselleen parhaan ratkaisun.

Kulujen lisäksi on syytä ottaa huomioon myös factoringin tuomat hyödyt, kuten parantunut kassavirta ja vähentyneet luottoriskit. Näiden etujen avulla yritys voi mahdollisesti lisätä liikevaihtoaan ja parantaa kannattavuuttaan.

Factoringin käyttöönotto

Factoring-palvelujen käyttöönotto vaatii jonkin verran valmistelua ja dokumentointia. Yrityksen on toimitettava factoring-yhtiölle tarvittavat tiedot myyntisaatavista ja asiakkaiden maksukäyttäytymisestä.

Hyvä factoring-kumppani voi tarjota yritykselle myös neuvontaa ja tukea palvelujen käyttöönotossa. Tärkeää on valita luotettava ja kokenut factoring-yhtiö, jolla on hyvä maine ja asiakaspalvelu.

Listaus: Factoring-palvelujen hyödyt

 1. Parantunut kassavirta
 2. Vähentyneet luottoriskit
 3. Joustava rahoitusratkaisu
 4. Resurssien vapautuminen perinnästä
 5. Mahdollisuus keskittyä ydinliiketoimintaan
 6. Parantunut maksukyky ja alennukset nopeista maksuista
 7. Mahdollisuus investoida liiketoiminnan kehittämiseen

Case-esimerkki: Pienyritys ja factoring

Esimerkkiyritys X, pieni teknologia-alan yritys, on käyttänyt factoring-palveluja parantaakseen kassavirtaansa. Yritys myi myyntisaataviaan factoring-yhtiölle ja sai nopeasti käyttöönsä rahaa, joka oli aiemmin sidottuna asiakkaiden maksamattomiin laskuihin.

Tämän avulla yritys pystyi investoimaan uusiin laitteisiin ja laajentamaan tuotekehitystään. Lisäksi yritys pystyi maksamaan omat laskunsa ajoissa ja välttämään viivästyskorkoja. Factoring-palvelujen avulla yritys X paransi myös suhteitaan toimittajiin ja asiakkaihin, koska se pystyi toimittamaan tuotteet ja palvelut ajallaan.

Yhteenveto

Factoring-palvelut voivat olla merkittävä apu pienyrityksille kassavirran parantamisessa ja luottoriskien hallinnassa. Ne tarjoavat joustavan ja tehokkaan ratkaisun rahoitushaasteisiin, mahdollistavat liiketoiminnan kehittämisen ja parantavat yrityksen taloudellista tilannetta.

yritysrahoitus ja kasvu

Kasvata yritystäsi rahoituksen avulla

*artikkeli sisältää mainoslinkin

Pienyrittäjille tarjolla olevat rahoitusvaihtoehdot ovat laajentuneet merkittävästi viime vuosina, ja yksi houkuttelevimmista vaihtoehdoista on Qred yrityslaina. Tämä laina tarjoaa joustavuutta ja helppoutta, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan monille pienyrityksille Suomessa.

Mikä on Qred yrityslaina?

Qred yrityslaina on suunniteltu erityisesti suomalaisille pienyrittäjille. Tarjoamme lainaa 1 000 eurosta aina 200 000 euroon saakka. Erityisen houkuttelevaksi lainamme tekee se, ettei siihen liity avaus- tai ylläpitomaksuja eikä muita piilokuluja. Yrittäjän maksettavaksi jää vain kiinteät kuukausikulut niiltä kuukausilta, jolloin laina on ollut käytössä.

Nopea ja helppo hakemusprosessi

Lainan hakeminen Qrediltä on nopeaa ja vaivatonta. Hakemus täytetään verkossa, ja siihen kuluu vain minuutti. Lupaamme lainatarjouksen tunnin sisällä hakemuksen jättämisestä, ja rahat voidaan maksaa tilillesi jo saman päivän aikana. Tämä tekee Qred yrityslainasta erinomaisen vaihtoehdon kiireellisissä tilanteissa.

Qred VISA -yritysluottokortti

Uudenlaista joustavuutta yrityksen maksuihin

Olemme ylpeitä voidessamme esitellä uuden Qred VISA -yritysluottokortin. Tämä kortti tuo yrityksesi maksuihin joustavuutta ja helppoutta. Qred VISA -kortilla ei ole kiinteitä kuluja, ja sen avulla voit säästää rahaa kaikissa yrityksesi ostoissa.

Kortin hyödyt

 • Kuluttomuus: Kortilla ei ole avaus- tai ylläpitomaksuja.
 • Maksuaikaa kaikkiin ostoihin: Saat korotonta maksuaikaa parhaimmillaan 45 päivää.
 • Virtuaalinen luottokortti: Kortti on aina saatavilla mobiililaitteessasi.
 • Joustavat maksuehdot: Voit maksaa laskun takaisin osissa, jolloin avoimelle summalle lisätään korko alkaen 1,95 % kuukaudessa.

Lainanhakijan näkökulmasta

Ei sitoutumista laina-aikaan

Qred yrityslaina tarjoaa joustavuutta, sillä lainaan ei tarvitse sitoutua pitkäksi aikaa. Lainojen takaisinmaksuaika voi olla 1-18 kuukautta, joten voit valita yrityksesi tarpeisiin parhaiten sopivan maksuajan.

Ei piilokuluja

Kaikki kulut ovat läpinäkyviä ja ennustettavia. Emme peri avaus- tai ylläpitomaksuja, eikä lainaan liity piilokuluja. Tämä tekee Qred yrityslainasta turvallisen ja luotettavan valinnan.

Ei korkoa, vain kiinteät kuukausikulut

Lainasta ei peritä korkoa, vaan ainoastaan kiinteät kuukausikulut niiltä kuukausilta, jolloin laina on käytössä. Tämä yksinkertaistaa kustannusten hallintaa ja tekee lainan takaisinmaksusta ennustettavaa.

Nopea ja helppo lainaprosessi

Haku minuutissa

Qred yrityslainan hakeminen vie vain minuutin. Täytä hakemus verkossa ja jätä se käsiteltäväksi.

Lainatarjous tunnissa

Saat lainatarjouksen tunnin sisällä hakemuksen jättämisestä. Tämä nopeus tekee Qred yrityslainasta erinomaisen vaihtoehdon kiireellisissä rahoitustarpeissa.

Rahat tilille samana päivänä

Kun olet hyväksynyt lainatarjouksen, rahat voidaan maksaa tilillesi jo saman päivän aikana. Tämä nopeus ja joustavuus tekevät Qred yrityslainasta käytännöllisen ratkaisun moniin rahoitustarpeisiin.

Ennenaikainen takaisinmaksu ilman kuluja

Joustava takaisinmaksu

Voit maksaa lainan takaisin ennenaikaisesti ilman ylimääräisiä kuluja. Tämä joustavuus antaa sinulle mahdollisuuden hallita yrityksesi taloutta entistä paremmin ja säästää kuluissa.

Ammattitaitoinen asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu arkipäivisin

Asiakaspalvelumme on auki arkipäivisin klo 8-19, ja ammattitaitoinen tiimimme on valmis auttamaan sinua kaikissa lainaan liittyvissä kysymyksissä.

Lainapalvelu netissä 24/7

Voit hakea lainaa milloin tahansa, sillä lainapalvelumme on käytettävissä verkossa ympäri vuorokauden. Tämä tekee lainan hakemisesta joustavaa ja helppoa.

Suomen tyytyväisimmät yritysasiakkaat

Trustpilot-arviot

Qredillä on Suomen tyytyväisimmät yritysasiakkaat Trustpilotin mukaan. Tämä korkea asiakastyytyväisyys kertoo siitä, että tarjoamamme palvelut todella vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin ja odotuksiin.

Qredin edut yrityksellesi

Qred yrityslaina ja Qred VISA -yritysluottokortti tarjoavat yrityksellesi joustavan ja helpon tavan hallita rahoitusta. Ei piilokuluja, ei sitoutumista laina-aikaan, ja nopea lainaprosessi tekevät Qredistä erinomaisen valinnan pienyrittäjille. Ammattitaitoinen asiakaspalvelu ja korkea asiakastyytyväisyys takaavat, että saat parasta mahdollista palvelua.

Listaus Qredin eduista

 1. Ei avaus- tai ylläpitomaksuja
 2. Nopea lainahakemus ja päätös
 3. Rahat tilille samana päivänä
 4. Koroton maksuaika jopa 45 päivää
 5. Joustavat takaisinmaksuehdot
 6. Virtuaalinen luottokortti mobiililaitteessa
 7. Ei piilokuluja
 8. Ammattitaitoinen asiakaspalvelu

Esimerkki 10 000 €:n laina, maksuaika 6kk: Yrittäjä maksaa pääomaa takaisin yhtä suurissa erissä, tässä esimerkissä siis 6 kertaa 1 667 € sekä kuukausikulun 199 € (yrityskohtainen). Siinä kaikki. Mikäli hän maksaa lainansa pois jo 3 kk:ssa, lainan kokonaishinnaksi muodostuu tällöin 3 x 199 € eli 597 €.