Kannattaako sijoittaa matalla vai korkealla riskillä?

Sijoittaminen on ollut koko markkinatalouden olemassaolon ajan yksi ihmisiä eniten kiinnostanut rahan käytön muoto. Sijoittamista voidaan pitää hyvänä ja tehokkaana keinona taloudellisen tilanteen kehittämiseen ja oman vaurauden kasvattamiseen. Jokainen työssäkäyvä on miettinyt, että mitä tehdä rahoilla, joita ei välttämättä juuri sillä hetkellä tarvitse. Makuuttaako niitä tilillään käytännössä korottomasti, vai laittaako niitä eteenpäin ja näin saa rahalle jotain lisäarvoa, kun se tuottaa lisää rahaa?

Loppujen lopuksihan inflaatio tekisi sen, että pankkitilillä makaavalla rahalla saisi vain jatkuvasti vähemmän ja vähemmän asioita, kun tuotteiden ja palveluiden hinnat kasvavat. Ja samalla rahan arvo heikkenee.

Sijoittamisen perusideana on siis saada tuottoa sijoitetulle pääomalle. Sijottamista on olemassa paljon erilaista. Ihmiset voivat sijoittaa monilla eri tyyleillä ja sijoituskohteita itsessään on ihan loputtomiin. Osaan myös sisältyy enemmän riskiä kuin toisiin.

Rahapelaamista voi joidenkin mielestä pitää jonkinlaisena sijoittamisena, sillä siihenkin liittyy omat taloudelliset riskinsä, eikä tuotto ole varmaa. Eihän tuottokaan esimerkiksi osakkeissa ole 100-prosenttisen varmaa, koska yritys voi mennä konkurssiin hetkenä minä hyvänsä. Uusi kasinot ovat siis hyvä kohde, jos tykkää pikavoitoista, mutta lähtökohtaisesti sijoittajien kannattaisi katsoa muita vaihtoehtoa, vaikka niissä muissakin vaihtoehdoissa olisi yhtä isot riskit.

Korkean vs. matalan tuotto-odottaman sijoittaminen

Sijoituksia arvioidaan niiden tuotto-odottaman kautta, sillä tuottohan on se, mikä kaikkia kiinnostaa. Kenen mielestä sellainen sijoituskohde on kannattava, joka 100-prosentin todennäköisyydellä veisi ihmisen rahat? Aivan niin – ei kenenkään mielestä.

Tuotto-odottamalla tarkoitetaan sijoitukselle odotettavaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuotto-odottaman suuruutta määritellään riskin kautta. Mitä suurempi riski sijoituksella on, sitä korkeammat ovat odotettavissa olevat tuotot. Sama pätee myös päinvastoin, eli pienen riskin sijoituskohteessa tuotto-odottama on pieni.

Korkean riskin sijoittaminen on sijoittajille aina kiinnostavaa, sillä niiden voidaan olettaa tuottavan huomattavasti suurempaa voitto kuin matalan riskin sijoituskohteiden. Vastaavasti korkeamman riskin sijoituskohteissa on todennäköisempää menettää pääomaansa, kuin matalan riskin kohteissa.

Molemmille on omat kannattajakuntansa, eikä sille oikeastaan ole oikeaa tai väärää vastausta, että kumpaa kannattaa tehdä. Jos haluaa saada varmaa pitkäjänteistä tuottoa, niin silloin kannattaa suosia vähemmän riskiä sisältäviä sijoituskohteita. Jos puolestaan oikeasti massiiviset voitot kiinnostavat, niin silloin ihminen usein ottaa enemmän riskiä.

Usein esimerkiksi vain matalan riskin kohteisiin sijoittavat ovat sitä mieltä, että se on ainoa avain onneen, kun taas isomman riskin ystävät ovat sitä mieltä, ettei matalalla riskillä voi koskaan oikeasti vaurastua.

Mitä riski tarkoittaa sijoittamisessa?

Riski tarkoittaa sijoittamisessa sijoituskohteen arvonvaihtelua. Riskin kohdalla puhutaan yleensä ottaen vielä tarkemmin ennakoimattomasta ja tarkoituksettomasta arvonvaihtelusta. Tätä kutsutaan nimellä volatiliteetti. Pörssikursseja seuratessa sijoittaja on voinut törmätä pörssikäyriin, jossa suunta vaihtelee. Volatiliteetti on nimenomaisesti näillä käyrillä näkyvää arvonvaihtelua. Mitä suurempaa arvon vaihtelu ylös ja alas on, sitä suurempi volatiliteetti, ja täten riski, sijoituskohteella on.

Vaikka suuren riskin kohteet voivat ollakin sijoittajasta riippuen pelottavia tai houkuttelevia, täytyy muistaa, että riski on lähtökohtaisesti aina hyvä asia. Sijoittajan on tunnettava oma riskinsietokykynsä ja omat rajansa arvonvaihtelun suhteen.

Korkean riskin sijoitusten tavoitteena on tienata mahdollisimman paljon ja yleensä mahdollisimman nopeasti. Korkean riskin kohteissa on kuitenkin syytä muistaa, että suuria voittomahdollisuuksia seuraa aina suurien tappioiden mahdollisuus. 

Korkean riskin sijoituskohteet ovat monesti tuoreiden sijoittajien kohteina. Uudet sijoittajat tahtovat tulla markkinoille niin sanotulla ”all in” – periaatteella hakien suuria pikavoittoja. Sijoittajan on syytä kuitenkin pohtia sijoituksiaan aina ajan ja ajatuksen kera. Hätäilemällä moni sijoittaja menettää isoja summia rahaa, eikä se lähtökohtaisesti ole sijoittamisen idea, vaikka tappiotkin siihen kiinteänä osana kuuluvatkin. 

Riskin arviointiin on olemassa monia erilaisia keinoja ja esimerkiksi sijoitusneuvojat ovat näissä asioissa ammattilaisia. Kuitenkin monesti oma terve maalaisjärki on vallan riittävä keino riskin arviointiin.

Voiko riskiä hallita?

Riski on aina läsnä, kun puhutaan sijoittamisesta ja tuotto-odottamista. Riskin hallintaan on olemassa kuitenkin hyviä välineitä, joihin varsinkin uuden sijoittajan kannattaa suhtautua oppia imien.

Tärkein keino riskin hillitsemiseksi on sijoitusten hajauttaminen. Hajauttamisella tarkoitetaan sijoituskohteiden keskinäistä eroavaisuutta. Esimerkiksi rahastosijoittaminen on hyvä keino opetella hajauttamista, sillä rahastoissa varojen sijoittamisesta vastaa asiantuntija, joka tekee päätökset sijoittajan puolesta.

Riskejä voi pienentää myös tekemällä hajauttamista itse. Hajauttamisessa ideana on, että sijoituskohteet ovat eri alalta, eri maasta tai jopa eri mantereilta. Hyvin hajautetussa salkussa yksittäisten toimialan kohtaamat ongelmat tai huono menestys ei pääse heilauttamaan sijoitussalkkua liiallisesti. Myöskään alueelliset kriisit eivät pääse vaikuttamaan salkkuun liian suuresti.

Hajauttamista voi tehdä myös muilla tavoin.

Myös osto- ja myyntiaika vaikuttavat. Kurssin ollessa alhaalla ostaminen on halvempaa ja vastaavasti taas kurssin noustessa olisi myynnin aika parhaimmillaan. Tämä vaihtelu voi myös aiheuttaa tappiota, mikäli sattuukin ostamaan vahingossa kurssin ollessa korkeimmillaan. Kuukausisäästäminen on tapa hajauttaa sijoituksia ajallisesti. Kuukausisäästämisessä sijoituksia tehdään kuukausittain, jolloin sijoituksia tehdään eri arvonvaihtelun ajankohtia, ja sijoittaja pystyy välttämään ajoittamisen riskiä. Kuukausisäästäminen takaa myös sen, että ainakin osa sijoituksistasi tulee olemaan tuottavia.

Sijoittamisessa aika on tärkein tuottoa tekevä tekijä!

Sijoittamisen tavoitteena on aina tehdä tuottoa jollain tasolla. Pörssin olemassaolon ajan on huomattu, että aika on paras tuoton varmistaja sijoituksessa, joten tuottojen kanssa ei kannata ryhtyä hätäilemään. Tarpeeksi pitkällä sijoitushorisontilla tuottoa varmasti, kiitoksia muun muassa inflaation.

200 vuoden haitarilla pörssin keskiarvoinen vuosituotto on ollut 8 %. Jo koulusta historian tunneilta muistetaan pörssiromahduksia ja kuplia, jotka ovat romahduttaneet pörssiä väliaikaisesti. Näistä kaikista vastoinkäymisistä huolimatta pörssit ovat aina palanneet ja nousseet lopulta aiempaa huippua korkeammalle.

Fiksusti hajauttamalla on sijoituksille luvattavissa lähes 100 % varmuudella tuottoa. Kun sijoituksia on tehty matalakuluiseen rahastoon pitkällä aikavälillä joka ikinen kuukausi, ovat riskit lähes olemattomia, ja pitkällä sijoitusaikavälillä tuottoa tulee varmasti. Pörssit voivat heilahdella lyhyellä aikavälillä todella paljon, mutta useampien vuosien aikaikkunalla nousu on lähestulkoon varmaa.

Aina välillä voikin törmätä uutisiin, jossa kerrotaan pörssiromahduksesta. Romahduksen aikana sijoittajan on ensiarvoisen tärkeää pitää oma pää kylmänä ja seurata omaa sijoitussuunnitelmaansa. Pörssissä tapahtuvien notkahdusten aikana sijoittajat monesti hätiköivät ja pelästyvät sijoitusten arvon putoamista. Sijoittajat alkavat myydä sijoituksiaan pois, koska muutkin myyvät. Paniikkimyyminen voi tulla sijoittajalle todella kalliiksi, sillä silloin hinnatkin ovat naurettavan alhaiset.

Puhumattakaan tulevaisuuden tuotto-odotuksista ja toteumista. 

Fiksu sijoittaja seuraa toki uutisointia ja tekee suunnitelmansa mukaisia ratkaisuita. Fiksu sijoittaja on monesti liikkeellä paniikkimyyntien hetkillä ostamassa halvalla myynnissä olevia osakkeita. Kyseessä on tavallaan pörssin alennusmyynti ja pörssiromahdukset ovatkin yleensä hyvä aika ostaa.

Pörssien käyttämistä ei voi kuitenkaan kukaan tietää varmuudella kovin pitkäksi aikaa eteenpäin. Pörssit voivat heilahdella rajustikin, mutta järkevä ja kylmäpäinen toiminta on yleensä voitu todeta kannattavaksi. Sijoittamisen aloittamiselle ei ole olemassa parasta mahdollista aikaa, mutta historiaan peilaten voidaan todeta, että mitä pikemmin sen aloittaa, sitä todennäköisempää vaurastuminen sijoittamisen avulla on.

Yrityskehitys: kasvu ja liikevaihto

Millä tavoin yritys voi kasvaa? Siihen on monta väylää, joista nopein on yritysostojen tie, mutta se vaatii yritykseltä isoa kassaa. Toinen pidempi tie lienee tuote- ja palvelukehitys, jonka kehityskulut voivat vaatia joissain tilanteissa isojakin investointeja – mutta on se valittu tie mikä tahansa, niin jokaisessa valitussa tavassa tarvitaan myös ostajia, eli asiakkaita, jotka sitten tuovat yritykselle sen kasvun.

Haluttu kasvu voi olla euromääräinen, markkinaosuusmääräinen tai esimerkiksi henkilökunnan määrä, tai uuden toimiston avaaminen uudelle alueelle. Tällä kertaa tuomme tähän kasvuajatteluun luettavaksi myös meille vastaan tulleen kirjoituksen Capitalboxin sivuilta, missä puhutaan liikevaihdosta, ja miten se lasketaan.

CapitalBox on yritys, joka antaa pienyrityksille niiden käyttöpääomaa lisäävää tasaerälainaa. Lainan määrä on 2 000 – 250 000 euroa, ja sen takaisinmaksuaika on jopa 24 kuukautta.

Yrityksistä ja yrittämisestä keskusteltaessa sekä kirjoitettaessa usein viljellään erilaisia käsitteitä, joilla yritysten kokoa tai menestystä mitataan. Näistä kenties yleisin on liikevaihto. Jokainen yrittäjä tai yrityksen perustamista harkitseva on joutunut ja joutuu jatkossakin laskemaan liikevaihtoa, erittelemään sen osia ja näin selvittämään yrityksensä taloudellista tilannetta. Aloittelevalle yrittäjälle, tai vasta yrityksen perustamista harkitsevalle tai suunnittelevalle yrittäjänalulle liikevaihto voi kuitenkin aiheuttaa harmaita hiuksia ja pitkiä matemaattisia maratoneja. Tätä ei helpota myöskään se, että joskus samankaltaisia termejä käytetään sekaisin, kun puhutaan yritysten tuotoista, suuruuksista ja kasvuista.  

Liikevaihdon kanssa lähes synonyymeinä käytetään esimerkiksi tuottoa, liikevoittoa ja liiketulosta. Kaikilla termeillä on kuitenkin omat merkityksensä, jotka yrittäjän on ymmärrettävä, jotta tämä pysyy kärryillä yrityksensä taloudesta.

 • Mikä on liikevaihto? Mitä se tarkoittaa käytännössä, ja mitä se kertoo tai ei kerro yrityksen taloudellisesta tilanteesta? 
 • Mistä liikevaihto koostuu ja miten pk-yrittäjän pitää laskea sekä ilmoittaa yrityksen liikevaihto? 

Mikä on liikevaihto? 

Tiiviisti ilmaistuna liikevaihdolla tarkoitetaan kaikkia niitä tuloja, jotka päätyvät yrityksen pankkitilille, kun yritys myy tuotettaan tai palveluaan. Siihen ei kuitenkaan lasketa mukaan yrityksen tuotteen hintaan sisältyvää arvonlisäveroa, joka yrittäjän on maksettava verottajalle. Sen lisäksi liikevaihdosta on aina vähennettävä mahdolliset alennukset, joita yrityksen asiakkaille on myönnetty.  

Yksinkertaisimmillaan liikevaihdon voi ajatella määräytyvän seuraavalla tavalla: Yritys myy tuotteitaan esimerkiksi 124 000 euron edestä. Tällöin yrityksen myynti on tasan 124 000 €. Koska myynnistä maksetaan 24 % suuruinen arvonlisävero, yritykselle jää myynnistä tilille 100 000 €. Yrittäjä maksaa arvonlisäveron verottajalle, joten sen ei katsota kuuluvan yritykselle alun perinkään. Siksi veroa, tässä tapauksessa 24 000 €, ei lasketa mukaan liikevaihtoon, vaikka se onkin osa yrityksen myyntiä ja kassavirtaa. 

Jos kyseessä on liikevaihdoltaan tarpeeksi pieni yritys, sen ei tarvitse maksaa myynnistään arvonlisäveroa.

Näin ollen liikevaihto toimii indikaattorina yrityksen liiketoiminnan suuruudesta. Se on erityisen hyvä mittari yrityksen koosta erityisesti silloin kuin sitä tarkastellaan yhdessä yrityksen muiden tietojen, kuten työntekijöiden lukumäärän kanssa. Sitä ei kuitenkaan pidä sekoittaa yrityksen myyntiin, sillä myyntiin sisältyy aina myös arvonlisävero, joka on maksettava verottajalle.

-> kun yrittäjä miettii omaa liikevaihtoaan, voi välilä unohtua oman työn ja tuotteiden katekannattavuus, oletko sinä koska viimeksi laskenut omat katteesi toiminnassasi?

Mitä liikevaihto kertoo tai jättää kertomatta yrityksen kannattavuudesta?

Vaikka liikevaihto on hyvä mittari yrityksen liiketoiminnan suuruudelle ja yrityksen koolle, se ei kuitenkaan koskaan kerro kaikkea yrityksestä. Yrityksen tulot ovat vain yksi osa-alue yrityksen taloudenhoidossa. Yhtä tärkeää on laskea myös esimerkiksi investoinneista koituvat menot, ja ymmärrettävä niiden rooli liikevaihdon rinnalla. Siksi yrityksen toimintaa arvioidessa ja suunnitellessa on tunnettava ja käytettävä myös muita mittareita.

Vaikka suuri liikevaihto voi olla yrityksen kannalta tavoiteltava asia, ja kertoa siitä, että yrityksen tuotteille on markkinoilla kysyntää, se ei tarkoita, että yritys tuottaisi voittoa tai olisi kannattava. Siksi liikevaihdon rinnalla on erittäin tärkeää seurata liikevoittoa. Se on termi, jolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka yritykselle jää liikevaihdosta pankkitilille, kun yrityksen kulut on maksettu. Liikevoitosta on kuitenkin maksettava vielä yrityksen kontolla olevat korot, verot, tilinpäätössiirrot sekä voitonjako.

Jos yrityksen kustannukset kasvavat yrityksen liikevaihtoa suuremmiksi, kyseessä on negatiivinen liikevoitto eli liiketappio. Sitä voi havainnollistaa seuraavan esimerkin tavalla: Yrityksen liikevaihto vuoden ajalla on ollut peräti 300 000 €. Yrittäjä on kuitenkin vuoden aikana tehnyt säästöjä tai lainarahaa käyttämällä suuria investointeja uusiin työvälineisiin lisätäkseen yrityksen tuottavuutta, ja yrityksen kulut ovat olleet 350 000 €. Näin liiketappiota yritykselle koituu 50 000 €.

Mitä liikevaihdon muutokset kertovat liiketoiminnasta? 

Vaikka pelkän liikevaihdon tuijottaminen ei kerro kaikkea liiketoiminnan kannattavuudesta, erityisesti sen muutosten perusteella on mahdollista tehdä johtopäätöksiä yrityksen taloustilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Liikevaihdon kasvuprosentilla tarkoitetaan suhdelukua, joka kertoo kuinka paljon yrityksen myynti on lisääntynyt edellisen vuoden aikana. Jos se on suuri, niin yritys kasvaa ja sille voi ennustaa hyvää. Tällaisessa tilanteessa yritys saattaa jopa tehdä liiketappiota, mutta olla silti tulevaisuudessa kannattava. 

Liikevaihto pk-yrittäjän käytännön yritystoiminnassa 

Liikevaihdon suuruus määrittää monia seikkoja pk-yrittäjän arjessa. Jos se esimerkiksi jää alle 15 000 euroa vuodessa, yritys ei ole velvoitettu maksamaan arvonlisäveroa. Näin esimerkiksi sivutoimisena liiketoimena pyöritetty toiminimi ei tule kaatumaan arvonlisäveron tuomiin kustannuksiin. Jos se taas nousee yli 200 000 euroon vuodessa ja yritys työllistää yli kolme työntekijää, yritys on lain vaatimana velvoitettu suorittamaan tilintarkastuksen tilikauden päättyessä. Näin ollen liikevaihdon suuruus vaikuttaa suoraan siihen, miten yritystä kohdellaan lain edessä, ja millaisia eri velvollisuuksia yrittäjällä on. 

Tasainen tai kasvava liikevaihto on usein merkki siitä, että yritystoimintaa hoidetaan pitkäjänteisesti ja osaavasti. Siksi siitä voi olla hyötyä esimerkiksi yrityslainaa hakiessa

Ylläoleva on ote Capitalboxin omasta blogista: https://www.capitalbox.fi/blog/yrityksen-liikevaihto

Suunnittelu auttaa

Me olemme tavanneet toimituksessa useiden vuosien aikana kymmeniä, satoja, yrittäjiä, jotka vetävät pientä toimintaansa sen pohjalta, että heillä on ammattitaito tekemisensä tueksi. Harvalla näistä yrittäjistä on ollut mitään pohjaa kuitenkaan yritystoimintaan tai sen vaatimuksiin. Yrittäjyys on monelle elämäntapa, ilman tietoutta yrityksen toiminnan periaatteista, kehitysajatuksista tai suunnitelmallisuudesta. Harvat ovat tehneet mitään budjetteja tai markkinointisuunnitelmia, monet vain aloittavat aina uuden päivän uusilla töillä – miettimättä sen pidemmälle tulevaisuuteen.

Suunnitelmissa on parasta se, että jälkeenpäin on helppoa verrata oikeasta myynnistä, mitä saatiin aikaiseksi ja analysoida tehtyjä toimia verrattuna myynnin toteumaan. Ilman suunnitelmaa ei ole mitä analysoida.

Toisaalta yrittäjän on myös hyvä olla tietoinen kaikesta uudesta, mitä esimerkiksi lohkoketjut tuovat yritystoimintaan ja mitä ovat NFT:t. Niistä lukeminen ja selvää ottaminen ei tarkoita, että heti pitää ostaa joku NFT-kuva tai tuote, tai sijoittaa kryptovaluuttoihin, yrittäjänä on vain hyvä olla tietoinen erilaisista nykytekniikan mahdollisuuksista.

Ja jos omat kotisivut ovat online, kannattaa aina välillä tarkastella niitä omalla älypuhelimella, ja pyytää kaveriakin katsomaan – jos vaikka olisi aika kehittää ne uudelle tasolle, ei kenties aivan metaverse tasolle, mutta ainakin vastaamaan mobiilikäyttäjien näkymää, ja sitä että oikeasti saat hyödyn omilta sivuiltasi, etkä vain pidä niitä olemassa ilman, että niillä on tarkoitusta.

Mitä on peer-to-peer lainaaminen eli vertaislainat

Vertaislaina on lainasopimus ihmisten välillä. Se on yksi joukkorahoituksen muodoista, jossa yksityishenkilöt lainaavat rahaa toisilleen keskenään sopimiensa lainaehtojen mukaisesti ilman pankkia tai rahoitusyhtiötä välissä. Vertaislaina tunnetaan maailmalla termillä peer-to-peer (p2p) lainaus tai sosiaalinen lainaus.

Vertaislaina on ideana maailman vanhin lainamuoto: ihmiset ovat aina lainanneet rahaa toisilleen ja sopineen keskenään korosta ja muista lainaamisen ehdoista. Vasta nyt yhteiskunnan digitalisoitumisen myötävaikutuksesta on mahdollista ylläpitää verkossa digitaalista markkinapaikkaa, jossa suomalaiset voivat lainata rahaa toisilleen isossa mittakaavassa helposti ja nopeasti säilyttäen anonyymiuden. Vertaislaina on nykyaikaista vertaistaloutta.

VIAINVEST on vertaislaina-alusta, joka tarjoaa yksityisille luotonantajille/yksityishenkilöille ja oikeushenkilöille mahdollisuuden sijoittaa lyhytaikaisiin kulutusluottoihin, jotka ovat peräisin eri puolilta Eurooppaa. VIAINVEST tarjoaa sijoittajille pääsyn muille kuin pankkien luotonantoalalle luomalla turvallisen ja avoimen investointiympäristön, jossa sijoittajat voivat ansaita pääomastaan jopa 11 prosenttia vuodessa. Maksimoidakseen sijoituskokemuksen VIAINVEST on kehittänyt useita tärkeitä ominaisuuksia, kuten takaisinostotakuun ja automaattisen sijoittamisen vaihtoehdon, jotta sijoitusprosessi olisi luotettava, yksinkertainen ja saumaton.

Takaisinostotakuu

VIAINVEST-sivustolla noteerattujen kulutusluottojen vakuutena on takaisinostotakuu – jos lainanottaja on viivästyttänyt takaisinmaksua yli 60 päivää, lainanantaja ostaa sijoituksen takaisin ja sekä sijoitetun pääoman että sijoituskauden ansaitut korot siirretään sijoittajatilille. Huomaathan, että takaisinostotakuu EI koske yrityslainoja.

Painotettu riski

Sijoittaja ei koskaan ole 100 % taloudellisesti sitoutunut lainasopimukseen, koska lainanantajalla on vähintään 5 %: n sijoitus varmistaakseen due diligence -tarkastuksen lainojen kirjoituksia ja perintää.

0% maksut

VIAINVEST ei veloita mitään maksuja alustan käytöstä tai sijoittamisesta. Tutustu laajoina sijoitusmahdollisuuksiin ja nauti erinomaisesta tuotosta!

Vuosi 2021 päättyi – mitä pitää katsoa vuodelle 2022

Kun vuosi 2021 on loppumassa, on hyvä aika arvioida joitakin keskeisiä sijoitusteemoja, jotka ovat syntyneet viimeisen vuoden aikana, ja mitä on edessä vuodelle 2022. Sijoittajat ovat joutuneet navigoimaan joillakin hämmentävillä markkinavesillä viime aikoina. Vesillä, joita ovat hämmentäneet tekijät kuten kuten inflaatio ja omicron-variantti, mikä viittaa siihen, että monipuolistamisesta voi tulla tärkeämpää kuin koskaan.

Vaikka tuottoja on vielä paljon, sijoittajien on ehkä myös laajennettava uusille alueille niiden saamiseksi, ja päästäkseen lähemmäksi taloudellisia tavoitteitaan. Joitakin tutkimiamme alueita ovat osakkeet, kryptovaluutat, ei-korvattavissa olevat rahakkeet (NFT), vertaisinvestointi (P2P) ja kestävyys, sekä vaihtoehtoiset omaisuusluokat, mukaan lukien ylellisyystuotteet kuvataiteesta hienoon viiniin.

Riski päällä, riski pois

Riskivarat olivat kuumia vielä marraskuun alussa,  kun maailmantalous jatkoi toipumista pandemian vauhdittamasta hidastumisesta. Ennen kuukauden ryhtymistä odotettujen korkojen nousun ja omicron-variantin leviäminen, on kuitenkin kääntänyt pöydät. Luokat kasvuvarastoista öljyyn ovat tunteneet painetta, ja näkymät ovat parhaimmillaan pilvisiä.

Samaan aikaan Euroopan keskuspankki (EKP) lopettaa pandemian vauhdittamansa joukkovelkakirjojen osto-ohjelman, kun taas Yhdysvaltain keskuspankki on ilmoittanut aikeistaan helpottaa omaisuuserien ostoja, jotka kaikki voivat uhata suistaa härkämarkkinat raiteiltaan. Fed myös käänsi suunnitelmansa alkaa nostaa korkoja kuluttajahintojen noustessa. Lisäksi Englannin pankki on jo alkanut  nostaa korkoja pitääkseen inflaation loitolla. Tämän epävarmuuden ja hauskemman talouspolitiikan seurauksena maailman rahoitusmarkkinoiden volatiliteetti on kasvanut ja molempiin suuntiin on heilahdeltu villisti. Näkymät vuodelle 2022 ovat monin tavoin kysymysmerkkinä. Kun maat palaavat puolustukseen taistelemaan omikronia vastaan, ennusteita on vaikea saada. Joitakin johtopäätöksiä on kuitenkin tehtävä. BNP Paribas on optimistinen ja ennustaa vahvoja globaaleja osakkeita yritysten vankkojen voittojen, kasvavan talouden ja matalien korkojen ansiosta. BNP Paribasin asiantuntijat suhtautuvat erityisen myönteisesti euroalueeseen, Japaniin ja Ison-Britannian asiantuntijoihin kohtuullisten arvostusten ja juuri oikean arvo- ja suhdannevarastoille altistumisen keskellä. He neuvovat sijoittajia välttämään Yhdysvaltain valtionkassoja, kun taas reaalivarat, jalometallit ja vihreät hyödykkeet toimivat vakaina inflaatiovaroina.

Lähde: BNP Paribas

Osakemarkkinoiden näkymät

Osakkeet ovat olleet hyvässä nousussa vuonna 2021. Yhdysvalloissa tärkeimmät indeksit, mukaan lukien S&P 500, ovat asettaneet useita tuoreita ennätyksiä, kun taas STOXX Europe 600 on myös päässyt ennätysalueelle. Molemmissa tapauksissa vahvat yritysten tulot maailmantalouden elpymisen ansiosta ovat ruokkineet sijoittajien tunteita.

Euroopan osakkeet ovat kehittyneet tähän mennessä noin 17 prosenttia. Vähittäiskauppa on ollut poikkeus, joka on jäänyt jälkeen yhdysvaltalaisista tovereistaan, koska eurooppalaiset kuluttajat ovat olleet haluttomampia käyttämään säästöjään mahdollisten lomautusten pelon vuoksi, toimitusketjuongelmista puhumattakaan. Eurooppalaisilla osakkeilla voisi olla enemmän kiitorataa voitoille vuonna 2022, kun taas jotkut markkina-asiantuntijat varoittavat, että Yhdysvaltain osakkeet voivat pitää tauon.

Institutionaaliset sijoittajat tarkkailevat tekniikkaa, terveydenhuoltoa ja infrastruktuuria Natixis-tutkimuksen mukaan. Tekniikan sisällä yksi kasvava segmentti on metaversuaali, joka on virtuaalimaailma, jonka odotetaan määrittelevän Web 3.0: n. Siitä lähtien, kun Mark Zuckerberg liittyi metaversen bandwagoniin ja muutti Facebookin emoyhtiön nimen Metaksi, muut yritykset haluavat samalla tavalla tehdä läsnäolonsa tunnetuksi tässä virtuaalitodellisuuden maailmassa.

Takaisin todellisuuteen. Joulukuun 2021 alusta lähtien rahastonhoitajat, markkinastrategit ja välittäjät ovat Reutersin kyselyn mukaan optimistisia eurooppalaisten osakkeiden näkymistä vuonna 2022. Tutkimuksen osallistujat ennustavat, että Saksan Dax- ja France CAC -indeksit näkevät uusia kaikkien aikojen ennätyksiä vuoden 2022 puoliväliin mennessä yritysten voittojen vauhdittamana. Ranskalla on muuten vuonna 2022 presidentinvaalit, jotka voivat vaikuttaa sijoitustuottoihin.

Yleiseurooppalaisen STOXX 600:n ennustetaan etenevän ensi vuonna 7 prosenttia uuteen ennätykseen 500 kesän 2022 puoliväliin mennessä sen jälkeen, kun se on asettanut kaikkien aikojen ennätyksen 490 marraskuussa 2021. Samaan aikaan Euroopan pankkiosakkeet ovat valmiita hyötymään, kun keskuspankit valmistautuvat nostamaan korkoja uuden vuoden aikana. Näiden yhtiöiden osakkeet ovat jo lähes 30% vuonna 2021. Ylellisiä vähittäiskaupan osakkeita on asiantuntijoiden mukaan tarkkailtava,kun eurooppalaiset kuluttajat alkavat tuntea olonsa paremmaksi taloudesta ja haluavat ostaa esimerkiksi kalliita kelloja.

Kaikki eivät ole niin nousussa. Traditionin markkinastrategi Stephane Ekolo varoittaa, että STOXX 600 -indeksi voi laskea 430-tasolle ensi vuoden loppuun mennessä ja syyttää talouden hidastumista. Alat, jotka ovat alttiimpia uusille mahdollisille sulkuille, ovat vaarassa, mukaan lukien matka- ja vapaa-ajan varastot. He ovat jo ottaneet suurimman osan myynnistä marraskuussa 2021, kun eurooppalaiset osakkeet tällä alalla laskivat tasolle, jota ei ole nähty  pandemian huipun jälkeen.

Jälleen kerran ennusteessa Morgan Stanleyn strategi Graham Secker sanoo,  että Euroopan osakkeet todennäköisesti laskevat kaksinumeroisella prosenttiosuudella vuonna 2022. Hänen mukaansa syynä on se, että osakkeet ovat kehittyneet viimeisen puolentoista vuoden ajan ilman vakavaa vetäytymista, ja periaatteessa ne erääntyvät yhdelle. Hyvä puoli on, että hän neuvoo sijoittajia ostamaan dipin, koska sonnit todennäköisesti painivat takaisin hallintaan jälkeenpäin.

Kullan kipu on Bitcoinin voitto

Bitcoin, johtava kryptovaluutta, on ollut yksi vuoden 2021 parhaiten suoriutuneista varoista. Kun kuluttajahinnat ovat nousseet ympäri maailmaa, sijoittajat ovat kerääntyneet digitaaliseen omaisuuteen arvovarastona, mikä auttaa lähettämään bitcoinia uuteen kaikkien aikojen korkeimpaan, vaikka hinta on sittemmin laskenut takaisin tuolta tasolta. Bitcoiniin sijoittamisessa ongelma on aika – väärään aikaan sijoittaminen voi viedä ison osan alkusijoituksesta nopeasti.

Suuret sijoittajat ovat auttaneet ruokkimaan bitcoinin hintaa, kun institutionaalinen käyttöönotto on ottanut vallan. Katalyyttejä on ollut useita, mukaan lukien ensimmäisten bitcoin-pohjaisten futuurien ETF lanseeraus Yhdysvalloissa. Lisäksi syntyi suuntaus, jossa yritykset alkoivat ostaa bitcoinia valtionkassoja varten, mikä on innostanut kryptovaluuttayhteisöä.

Bitcoin asetti tuoreen kaikkien aikojen korkeimman hinnan yli 68 000 dollariin vuonna 2021 ja näki markkina-arvopallonsa nousevan yli biljoonaan dollariin. Laajempien kryptovaluuttamarkkinoiden markkina-arvo, joka koostuu tuhansista digitaalisista valuutoista, ylitti jopa 3 biljoonaa dollaria vuonna 2021 huipussaan. Vaikka bitcoin ja muut kryptovaluutat ovat sittemmin vetäytyneet ennätystasolta, monet ovat silti olleet vuoden 2021 parhaiten suoriutuvia varoja.

Bitcoinin kilpaileva arvovarallisuus, kulta, on puolestaan kärsinyt. Jalometalli on laskenut 5 prosenttia vuodentahdosta huolimatta kasvavasta inflaatiosta, jota vastaan sen on tarkoitus suojautua. Financial Timesin siteeraaman Bank of America -strategin Francisco Blanchin mukaan sijoittajat ovat sen sijaan ohjanneet rahastovirrat, jotka olisivat muuten voineet mennä kultaan.

Kryptomarkkinanäkymät vuodelle 2022

Kun inflaatio nostaa päätään ja sen odotetaan hidastuvan vasta noin vuoden 2022 toisella puoliskolla, kaikki tähdet ovat linjassa bitcoin härkämarkkinoiden palauttamiseksi. Saalis on kuitenkin se, että se riippuu siitä, käyttäytyykö bitcoin inflaatiosuojauksen tavoin, jonka markkina-asiantuntijat uskovat sen voivan olla. Kryptovaluuttamarkkinat ovat arvaamattomia; Jotkut markkinaennusteet näkevät lasin puoliksi täynnä, kun taas toiset väittävät, että se on puoliksi tyhjä.

Natixis-kysely varoittaa, että kryptovaluutat on määrä korjata markkinoilla vuonna 2022. Tutkimus paljastaa myös, että 28 % institutionaalisista sijoittajista aikoo ostaa enemmän kryptoja vuonna 2022, kun taas 62 % kyselyyn vastanneista pitää asiat samoina ja 10 % vähentää niiden allokaatioita.

Vaihtoehtoiset varat

Sijoittajat jäävät metsästystuoton ympäristöön, jossa korot ovat alhaiset negatiivisiin ja osakkeet ovat epävakaita. Vaihtoehtoiset varat sopivat yhä enemmän laskuun. Ylellisyysvarallisuusluokat ovat jättäneet perinteisiä sijoituksia, kuten osakkeita pölyyn, mutta sinun on tiedettävä mistä etsiä. MoneyWise-raportti jakaa joitain ylellisyysvarallisuusluokan parhaiten suoriutuvia vaihtoehtoisia luokkia.

 • Nykytaide: Tätä luokkaa pidetään yhä enemmän paitsi kodin sisustuksessa myös sijoituksena, joka ylittää osakemarkkinat. Se kattaa vuoden 1945 jälkeen valmistetut teokset. Viimeisten kahden ja puolen vuosikymmenen aikana nykytaiteen vuotuinen tuotto on ollut 14 %, kun taas Yhdysvaltain osakkeet ovat keskimäärin 9%: n vuotuiset tuotot samana aikana. Nykytaiteen koko 25 vuoden ajan nykytaide on päihittänyt S&P 500 -indeksin yli 170 prosentilla.
 • Viini: Halusitpa sitten punaista tai valkoista, maanläheistä tai suolaista, Ranskaa tai Kaliforniaa, tämä vaihtoehtoinen omaisuus menee sujuvasti. Liv-ex Fine Wine 100 -indeksi heijastaa johtavien sijoitettavia viinejä, ja se on noussut yli 270 % kahden viime vuosikymmenen aikana. Se piti pintansa jopa vuoden 2008 finanssikriisin aikana. Hieno viini on keskellä härkämarkkinoita, kun vintage-viinin tarjonta vähenee edelleen omistajien keskuudessa, jotka jatkavat oman varastonsa tyhjenemistä.
 • Ylelliset kellot: Hienot korut eivät koskaan mene pois tyylistä, ja ylelliset kellot eivät ole poikkeus. Luksusmerkki Rolex tekee vuosittain alle miljoona uutta kelloa, mikä ei riitä vastaamaan kysyntään. Tämän seurauksena ylellisyystuotteiden jälkimarkkinat ovat melko suosittuja, trendi, jonka odotetaan jatkuvan lähitulevaisuudessa, kuten McKinsey & Co. Marketplacesin mukaan on olemassa, joilla voit ostaa ja myydä ylellisiä kelloja, rolex Daytonan käydessä jopa 50 000 dollaria. Se on kallis harrastus, mutta jos sinulla on varaa saada käsiisi joitain näistä tuotteista, saatat pystyä kääntämään ja myymään ne jälkimarkkinoilla voittoa varten.

Ei-korvattavissa olevat rahakkeet (NFT): Vaikka NFT: t eivät ole MoneyWise-luettelossa, ne ovat olleet yksi vuoden 2021 kuumimmista sijoitusluokista. NFT: t ovat lohkoketjun digitaalisia rahakkeita, jotka koostuvat joistakin komponenteista, kuten taiteesta, musiikista, videosta jne. Kysytyimmät NFT: t ovat myyneet satoja tuhansia dollareita miljooniin, mukaan lukien perinteisillä huutokauppa-alustoilla, kuten Sotheby’s ja Christie’s. Suuntaus jatkuu todennäköisesti vuonna 2022 ammattilaisurheiluliigojen, kuten eurooppalaisen jalkapallon, kuuluisien urheilijoiden, kuuluisuuksien ja suurten yritysten, adoptiovauhdin perusteella. Alla oleva NFT myytiin 69 miljoonalla Dollarilla Christien huutokaupassa, josta taiteilija tunnetaan nimellä Beeple.

Vertaissijoittaminen

P2P-sijoittaminen on jälleen yksi vaihtoehtoinen omaisuusluokka, jonka puoleen sijoittajat kääntyvät saadakseen tuottoa nykyisessä ympäristössä. Sijoittaja Jean Galea kertoo verkkosivuillaan, että eurooppalaiset P2P-alustat tarjoavat siellä parhaan tuoton Yhdysvaltoihin ja Aasiaan verrattuna.

VIAINVEST:llä vuoden 2021 kohokohta oli saada sijoitus brokerage firm -lisenssi ja tulla säännellyksi sijoitusalustaksi. Se ei tapahtunut yhdessä yössä, sillä johto aloitti tiiviin yhteistyön rahoitus- ja pääomamarkkinakomission (FKTK) kanssa vuonna 2020. Syyskuuhun 2021 mennessä Viainvest sai lopulta lisenssin, mikä merkitsi valtavaa virstanpylvästä sekä joukkueelle että P2P-yhteisölle.

VIAINVEST on aloittanut säännellyn yrityksen siirtymäajan, joka alkaa vuoden 2022 alkukuukausina. Tänä aikana VIAINVEST siirtyy vähitellen myyntioikeudesta omaisuusvakuudellisten arvopapereiden listaamiseen. Käyttäjät voivat jo huomata rekisteröintilomakkeessa pieniä muutoksia, jotka edellyttävät heidän päivittävän tietonsa ja läpäisevän asianmukaisuustestin. Älä unohda tätä, koska se on ainoa tapa määrittää, mitkä sijoitustuotteet sopivat kunkin sijoittajan riski- / palkintoprofiiliin, ja varmistaa, että he eivät kohtaa rajoituksia pyrkiessään käyttämään sijoitusmahdollisuuksia, kuten autosijoitusominaisuutta.

Ennen kuin katsomme eteenpäin vuoteen 2022, pohditaan kulunutta vuotta, joka on ollut vuoristorata. Vuoden 2021 alussa pandemia vaikutti edelleen merkittävästi useisiin Euroopan maihin. Vuonna 2021 VIA SMS Group päätti säilyttää melko varovaisen lähestymistavan luotonantoon, joka alkoi vuonna 2020. Olemme ottaneet käyttöön tiukemmat luottopisteytysmenetelmät, joiden tavoitteena on ylläpitää korkealaatuisia luottosalkkuja ja välttää suuriin maksulaiminlyöntiin liittyvät riskit.

Tämä selittää, miksi julkaistujen lainojen määrä laski pandemian alkamisen jälkeen. Mutta vuoden 2021 toisella puoliskolla Viainvest pystyi lisäämään lainan tarjontaa 35 %.

VIAINVEST-laina-alustan sijoittajat voivat odottaa seuraavia päivityksiä uuden vuoden aikana:

 • Viainvet siirtyy täysin arvopapereiden tarjoamiseen
 • IT-järjestelmä päivitetään, mikä johtaa parempaan käyttöliittymään.
 • Viainvest käynnistää toimintan passituksen kaikkialla EU/ETA:ssa ja jatkaa palveluiden tarjoamista Latviassa sijoittajan alkuperämaasta riippumatta.
 • Viainvest odottaa laajentavansa sijoitussalkkua lisäämällä uusia lainanantajia.

Kestävä kehitys

Ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapaan (ESG) investoiminen on ollut vuoden 2021 keskeinen teema. Kun sijoittajat vaativat yhä enemmän, että yritykset, joihin he sijoittavat, ryhtyvät toimiin tullakseen kestävämmiksi ja kun ESG-standardeja koskevat säännöt selkiytyvät, joten viherpesu poistetaan, ESG todennäköisesti saa vain enemmän pitoa, erityisesti millenniaalien ja sukupolvi G:n keskuudessa. Barronin mainitseman Broadridge Financial Solutions -raportin mukaan maailmanlaajuinen kestävä sijoittaminen on tällä hetkellä 8 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja saattaa mahdollisesti nousta 30 biljoonaan Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2030 mennessä.

Lähde: Broadridge

ESG:ssä ei ole enää kyse vain yrityksen, hankkeen tai valtion hiilijalanjäljestä. Vaikka C02 on edelleen keskiössä, tavoitteet on jo asetettu, joten teemoja on laajennettu. Esimerkiksi tapa, jolla työnantaja kohtelee henkilöstöään, on tullut merkitykselliseksi, koska monimuotoisuuden, osallisuuden ja työntekijöiden oikeuksien kaltaiset alat ovat yhä tärkeämpiä.

Johtopäätös

Vaikka vuodelle 2022 ei ole saatavilla kristallipalloa, on joitain keskeisiä teemoja, jotka todennäköisesti pysyvät lähitulevaisuudessa, joiden pitäisi auttaa sijoittajia navigoimaan epävarmoilla markkinoilla. Kun sijoittajat metsästävät tuottoja taloudellisen epävarmuuden kompensoimiseksi, vaihtoehtoiset varat, mukaan lukien P2P, pysyvät todennäköisesti valokeilassa. NFT:llä ja lohkoketjuilla, joihin ne on rakennettu, on paljon katalyyttejä, ja niitä on myös katsottava. Bitcoinilla on myös tuuli selässään inflaatiotaloudessa, BTC-hinnan volatiliteetti huolimatta.

Asiantuntijat neuvovat sijoittajia säilyttämään pitkän aikavälin aikavälin seuraavien 5-10 vuoden aikana, koska nyt esiintyvät riskit todennäköisesti haihtuvat siihen mennessä. Lyhyellä aikavälillä, vaikka vastatuulia on paljon, ne voivat mahdollisesti helpottaa vuoden 2022 toisella puoliskolla. Kaiken kaikkiaan se, kohtaavatko sijoittajat lasin puoliksi täynnä vai lasi puoliksi tyhjän tilanteen, riippuu siitä, kuinka monipuolinen heidän salkkunsa on ja kuinka kauan kestää, ennen kuin jotkut näistä epävarmuustekijöistä näkyvät.

Sijoittaminen ja 20-luku

Tekninen kehitys on tuonut sijoittamisen kaikkien saataville. Voimme jokainen asentaa omaan älypuhelimeemme erilaisia sovelluksia joihin rekisteröimällä ja omalta pankkitililtä rahaa siirtämällä pääsemme sijoitusmarkkinoille. Voimme lähteä sijoittamaan vaikka kryptovaluuttaan, pörssimuutoksiin, osakkeisiin, ja kaikkeen mahdolliseen. Se, että ennen piti mennä pankkiin oli paljon pidempi tie, mutta monella tavoin myös hyvä – miksi, sitä käsittelemme tässä.

Pankki toimi hidasteena

Ennen meidän oli pakko sopia tapaamisaika pankkiin, missä sitten käytiin läpi oman talouden mahdollisuuksia. Siihen aikaan ei edes puhuttu mahdollisuudesta lainata rahaa sijoittamista varten, mutta kyllähän sitä jo silloin otettiin velkaa ja sijoitettiin pörssiin ja pörssin ulkopuolisiin yrityksiin.

Pankki toimi monesti kuitenkin hyvänä hidasteena, jonka aikana potentiaalinen sijoittaja ehti, tai oli pakotettu, miettimään omaa tilannettaa ja sitä, että olisiko hänellä oikeasti varaa sijoittaa. Sijoittaminen nimittäin tarkoittaa myös sitä, että samalla pitäisi olla varautunut siihen, että sijoitukset eivät onnistu.

Pankki antoi neuvoja

Ennen meillä oli aikaa kuunnella – tai meillä ei itseasiassa ollut pääsyä tietoon. Nykyään kun internet on tullut saataville, on meillä enemmän tietoa tarjolla, kuin mitä ehdimme ja voimme lukea – ja tiedossa on myös se ongelma, että kaikki tieto ei ole tasa-arvoista eikä edes tasalaatuista. Varsinkin jos mietit sijoittamista yritykseen tai valuuttaan, mistä voit olla varma, että tieto mitä luet on ajantasaista ja oikeata? Ennen luotit pankkien sijoitusneuvojiin, jotka tekivät sijoittamista työnään – nykyään rahastosijoittaminen on nimenomaan tätä, ja monesti rahastosijoittaminen tuottaakiin sijoittajilleen kohtuullisen tuloksen. Rahastosijoittamisen hyvä puoli on useimmiten sen hajautuminen sekä rahaston itsensä sisällä moniin kohteisiin, mutta myös rahastosijoittamisen tekemisen kautta ajallisesti, sillä monet sijoittavat rahastoihin kuukausisäästäen.

Tieto tuottaa tuskaa

Siinä missä 90-luvulla ongelmana saattoi olla nimenomaan tiedonpuute, on 2020-luvulla jopa ongelmia tietolähteiden määrä. Lisäksi ongelmia tuottaa se, että sama tieto on liian monessa paikassa ja tiedon hakemisen ajasta suuri osa menee tämän saman tiedon moninkertaiseen läpikäymiseen. Siksi sijoittajan kannattaakin miettiä lähteäkö itsenäisesti eteenpäin, vai luottaako pankkiiriin tai sijoitusalanammattilaiseen. Monet nykyisistäkin sijoitusmahdollisuuksista ovat sellaisia, jotka kuitenkin vaativat asiaan perehtymistä, vaikka itse sijoittaminen erilaisten sovellusten kautta onkin tehtyä todella helpoksi.

Samalla kannattaa miettiä myös sen eurooppalaisen pankkitilin hankkimista nettiin? Se tarjoaa maksutta mahdollisuuksia, joita et välttämättä tällä hetkellä kotimaiselta pankiltasi saa, ja jos oikeasti olet lähdössä sijoitusmarkkinoille aktiivisesti, ei tili eurooppalaisessa pankissa ole lainkaan huono idea. Me suosittelemme Belgiassa pääpaikkaa pitävää Wise pankkia.

Aika ja sen merkitys

Aika on sekä sijoittajan ystävä, että vihollinen. Tosiasia on, että meillä on vain 24 tuntia vuorokaudesta ja osa menee nukkumiseen ja syömiseen ja muihin arkirutiineihin, joten sijoittamiseen käytettävissä oleva aika vaihtelee paljonkin jopa vuodenajasta riippuen.

Itse sijoittamisessa on tärkeitä ajanmääreitä aikaiset omaksujat ja aikahajautus.

Aikainen omaksuja

Aikainen omaksuja on ollut esimerkiksi sellainen sijoittaja, joka on ymmärtänyt jo alussa lähteä mukaan lohkoteknologiaan ja sijoittanut alkupään bitcoin ketjuun – tämä on voinut tarkoittaa tuhansien prosenttien arvonnousua sieltä parista sadasta dollarista nykyiseen yli 50 000 dollarin arvoon – eli aikainenomaksuja on voinut tehdä uskomastaan asiasta miljoonatilin – aivan samalla tavalla kuin monet yrittäjät ja keksijät ovat tehneet itseensä uskoen. Aikainenomaksuja voi myös löytää pörssin ulkopuolisen kohteen, johon sijoittamalla uskoo yrityksen nousevan maailmanluokkaan ja saavansa sitä kautta tuhansien prosenttien tuoton.

Aikahajautus

Aikahajautus on vähän kuin vanha kunnon lause että ei pidä laittaa kaikkia munia samaan koriin. Ajallisesti se tarkoittaa sitä, että kaikkien hyödykkeiden ja vaihdantavälineiden kurssit vaihtelevat – ja mikäli ostat paljon kerralla, ostat kaikki tiettyyn hintaan, kuin vastaavasti voisit ostaa vähemmän kerralla ja hajauttaa ostohetket pidemmälle aikajänteelle. Yleiskehitus on kuitenkin aina ollut positiivinen, eli hinnat ovat nousseet aina kunnes on tullut pörssiromahdus. Toisaalta oikea-aikainen iso sijoitus voi tuoda jättipotin, mutta toisaalta sen riski on suuri. Miten sinä olet aiemmin käyttänyt aikahajautusta, onko sinulla esimerkiksi kuukausittaiset rahastosijoitukset?

Sijoittaminen ja 2020-luku kohti 30-lukua

Mitä sitten ovat tulevien vuosien sijoituskohteita? Pitäisikö lähteä kohti vihreää tulevaisuutta erilaisten EKO-hankkeiden kautta, vai rauhoittua ja mennä toisten siivellä eli rahastotyylillä. Vai pitäisikö etsiä Suomesta ja rakentamisesta uusi pörssin ulkopuolinen kohde tarkkailuun ja kenties sitten jopa aktiiviseen sijoittamiseen? Elämässä on kuitenkin muutama asia, jotka ajavat meitä ihmisiä ja ne ovat: terveys, omaisuus ja sosiaaliset suhteet – näiden ympärille kehitetään palveluita ja tuotteita, ja niitä tullaan jatkossakin myymään ja ostamaan paljon – mutta tukeeko sijoituskohteesi myös omia ajatuksia ja ideoita tulevaisuudesta? Ja kuinka suurta sijoituksien kasvuprosenttia lähdet hakemaan?

Päivitä omat EU-tilisi

Wise – halvemmat, paremmat kansainväliset verkkokauppamaksut. Oletko miettinyt uutta vaihtoehtoa kansainvälisen toimintasi tehostamiseksi? Oletko miettinyt Wisea maksujen ja rahanliikuttamiseksi?

Millainen Wise on verkkokauppayrityksille?

 1. Wise – halvemmat, paremmat, kansainväliset verkkokaupan maksut. 19x halvempi kuin PayPal.
 2. Wise Business on vaivaton maksupalveluntarjoaja myynnin keräämiseen. Yli 50 valuuttaa – ei kuukausimaksuja.
 3. Wise antaa sinulle enemmän tilitietoja kuin PayPal, Payoneer tai Worldfirst, jotta voit saada maksun tarpeen mukaan ilman raskaita muuntomaksuja.
 4. Viisaiden pankkikorttien avulla voit maksaa missä tahansa valuutassa ilman ulkomaisia tapahtumamaksuja ja vuosimaksua – koskaan.
 5. Pidä valuuttoja Wise-tililläsi niin kauan kuin haluat ja maksat muuntamatta sitä yhä uudelleen

Me emme puhu tai kirjoita tästä turhaan, sillä jos nyt odottelet turhia tai maksat turhia kuluja, niin nyt tässä olisi keino virtaviivaistaa omaa kansainvälistä toimintaasi ja samalla saada EU-pankkitili.

Miksi verkkokauppayritysten pitäisi valita Wise hallinnoimaan kansainvälisiä maksujaan?

 • Halvempaa kuin PayPal, joka kerta. Paremmat valuuttakurssit, ei kuukausimaksuja, ja mikä parasta, ei piilotettuja kustannuksia, joten tiedät mitä saat joka kerta.
 • Vastaanota rahaa muuntamatta sitä Yhdysvaltain dollareina, CAD: na, GBP: nä, EUR: nä, SGD: nä, AUD: nä, NZD: nä ja TRY: nä ja paljon muuta verkossa online-markkinapaikoilta tai PSP: ltä (mukaan lukien Amazon, Stripe, Etsy, eBay ja paljon muuta!)
 • Laskujen maksaminen tai lähettäminen yli 50 eri valuutassa, yli 80 maassa
 • Työskentele asiakkaiden kanssa vaivatta antamalla heidän lähettää tai vastaanottaa rahaa, vaikka heillä ei olisi Wise-tiliä.
 • Nopeammat maksut – 50% maksuista on välittömiä tai saapuvat tunnin kuluessa.
 • Saumaton kokemus Wise-tilisi yhdistämisestä markkinapaikkoihin ja tilin omistustodistuksen saamisesta.
 • Integraatiot kirjanpitotyökalujen kanssa, mukaan lukien Xero, Quickbooks ja Freeagent.
 • Suoraveloitustoiminto arvonlisäveron ja laskujen maksamiseen ulkomailla.
 • Erämaksut – maksa jopa 1 000 maksua yhdellä napsautuksella. Lataa vain laskentataulukko, jossa on tiedot jokaisesta siirrosta, ja lähetä yksi maksu.
 • Wise pankkikortti  (saatavilla tietyissä maissa) verkkomaksuihin ja kuluihin.
 • Alennettuja maksuja suurista tapahtumista.

Käväisi lukemassa lisää Wisen omilta sivuilta ja tee itse päätöksesi – et varmasti tule pettymään.

Olisiko nyt aika P2P sijoitukseen Nibble Financen kautta

Nibble.finance on datavetoinen P2P sijoitus alusta, jonka IT Smart Finance holding on perustanut vuonna 2019. Osana IT Smart Financea tarjoamme lainoja, joita myöntävät vain IT Smart Finance -tuotemerkillä Venäjällä ja Espanjassa it smart finance -tuotemerkillä liikkeeseen lasketut yritykset, nimeltään Joymoney. Joymoney tarjoaa nopeita, jopa 800 euron mikrolainoja.

Auto-Investment strategiat

Viime vuoden aikana olemme täysin tarkistaneet tuotteemme ja muuttaneet täysin Nibble P2P -sijoitusstrategiat. Yhdessä IT Smart Finance Holdingin ja it Smart Finance – holdingiin kuuluneen luottoyhtiömme Joymoneyn kanssa muutimme sen uudeksi tuotteeksi nimeltä Flexible Investment.

Flexible Investment -tuote sisältää kolme sijoitusstrategiaa – Classic, Balanced ja Special. Strategiat poikkeavat toisistaan riskin ja kannattavuuden suhteessa  ja aiempien kausien tulosten perusteella. 

Kullekin strategialle lainat valitaan sen mukaan, mikä on niiden riski joutua maksurästeihin.

Pisteytysmalli ja -teknologiat:

Joymoney kehitti yhdessä luottopisteytypalvelu Scoristan kanssa ainutlaatuisia ennustavia malleja, jotka analysoivat lainanottajia kolmen kriittisen kriteerin mukaisesti: viiveen todennäköisyys, petoksen todennäköisyys ja uskollisuusaste. Tämän kaksinkertaisen pisteytysjärjestelmän avulla Nibble voi tarjota asiakkailleen räätälöityjästrategioita, joilla vältetään suuri riski.  Riskikomiteamme  tarkistaa ja julkaisee tulokset joka kuukausi edellisen kauden tulosten analyysin perusteella. Nibble-sijoittajat voivat olla varmoja siitä, että heille tarjotaan täysin todellisia, todennettuja lukuja, päivitettyjä korkoja, jotka perustuvat datapohjaisiin tietoihin pisteytystekniikoista. Se ei ole kaukaa haettu kannattavuus. Pisteytysmallin todistaa 120 000 kertamaksulainaa, jotka Joymoney on laskenut liikkeeseen yhteensä yli 12 miljoonalla eurolla sen perustamisesta lähtien vuonna 2014.

Lisätietoariskirasitusmallista ja Nibble <=>  Joymoneyn  suhteista:  https://www.fintechnews.org/lets-talk-about-risk/

Miten takaisinostotakuu toimii?

Vain Classic Investment Strategylla on takaisinostotakuu. Joymoneyn vararahaston antama takaus sekä Venäjällä (jos se on lain mukaan pakollinen) että Espanjassa kattaa lainojen maksukyvyttömyyteen liittyvät riskit ja tarjoaa takaisinoston. Oletetaan, että lainanottaja ei maksa lainaa takaisin 60 päivän kuluessa siitä, kun rahat on sijoitettu kuonkin  lainaan. Siinä tapauksessa yhtiö palauttaa sijoitetun summan ja sijoituksen taatut korkotuotot.

Lisätietoja takaisinostotakuusta ja taloudellisista riskeistä julkaistu tässä osiossa:  https://nibble.finance/safety-and-security/buyback-policy.html

Riskit & takuut

Mitä tapahtuu, jos lainanottajalla on erääntynyt maksu?

Ensinnäkin sijoittajien on ymmärrettävä selvästi, että Joymoney (Nibblen luottoyhtiö) on lainantakaisinmaksun sidosryhmä. Vain 10 prosenttia lainahakemuksista hyväksytään, ja näin Joymoney-yhtiöt (RU & ES) hallitsevat riskejään ja varmistavat 92 prosentin tuoton.

– 30 päivänkuluttua lakiosastomme ottavat yhteyttä lainanottajaan eri tavoin, jotta hän maksaa erääntyneen maksun

Balanced and Special -strategian vähimmäisinvestointiajan vuoksi 7 ja 12 kuukautta – riittää, että laina maksetaan takaisin 92%: ssa, ja tähän asti 100% kaikista Nibble-salkuista suljetaan onnistuneesti.

Ollakseen täysin avoimia olemme kuvanneet kaikki riskit, joita sijoittajat kantavat kunkin strategian yhteydessä: https://nibble.finance/investment-process/strategies.html.

Sinun on myös tiedettävä, että monoalustoille, kuten Nibble ja sen luottoyhtiö Joymoney – parhaat lainanottajat eivät ole niitä, jotka palauttavat 100 % rahaa erääntyneenä palkkapäivänä, vaikka ne, jotka kuuluvat BB-B-luokitukseen (Balanced Strategy). Nämä asiakkaat palauttavat lainan 100% tapauksissa. Heillä on kuitenkin viive 1-30 päivää, mikä tarkoittaa, että veloitamme luottoprosentin, ei vain 30 vaan 60 päivää, ja saamme erääntyneitä sakkoja. Näin monoalustat voivat taata markkinalaskun tuottoastettaylemmän hinnan. Toivon, että se vastaa kysymykseen siitä, mitenit-yritykset tekevät rahaa, ja monoalustan ja markkinapaikan välisestä erosta.

Lisää parannuksia

 • Helmikuusta 21 lähtien nostimme sijoittajien korkoa: https://nibble.finance/news/nibble-raises-the-interest-rate.html
 • Olemme hankkimassa kahta lisenssiä, joita odotamme vuoden lopussa:
  sertifioitu rahanpesun vastainen asiantuntija (AML)
  Viron finanssivalvontaviranomainen (FSA)
 • sijoittajat voivat lisätä saldoa Visa / Mastercardin kautta sekä pankkisiirrolla.
 • Lisätty pikakeskustelu- ja pikapuhelutuki saksalaisilla ja espanjalaisilla puhelinnumeroilla, joiden avulla asiakkaat voivat saada apua ja ratkaista ongelmansa mahdollisimman nopeasti.
 • Nibble-alusta lokalisoitu 5 kielelle: englanti, espanja, italia, saksa ja venäjä.

Asiakirjat:

 1. IT-Smart-Finance-for-2020
  https://itsmartfinance.com/docs/Results-of-IT-Smart-Finance-for-2020.pdf
 2. Audit_Report_2020_RU-FI:
  https://nibble.finance/uploads/doc/2020/Audit_Report_2020_RU-EN.pdf
 3. Keskuspankin toimilupa: https://nibble.finance/static/images/downloads/24.jpg

Kivijalasta verkkokauppaan – kaupanalan muuttuvat tarpeet

Tietotekninen kehitys on ollut valtavaa koko 2000-luvun. Toisaalta silloin 80-luvulla kun kotitietokoneet tulivat, eläteltiin jonkinlaisia toiveita, että niistä olisi apua myös liiketoiminnalle eri aloilla – mutta mitä oikeasti tulisi tapahtumaan, ei vielä silloin osattu edes kuvitella. Nykyään kaiken kokoisten liikkeiden ja palveluiden tulee löytyä digitaalisilta alustoilta. Alustoja vain on niin paljon, että nyt 2020-luvulla yritysten pitää tehdä päätöksiä, mille näistä alustoista lähdetään, sillä kaikissa olemiselle ei yksinkertaisesti riitä resursseja päivittämään.

Kivijalkaliikkeet ovatkin tulleet tilanteeseen, missä entisen oman liiketilan lisäksi pitää myös aktiivisesti päivittää näitä digitaalisia alustoja, joita voivat olla yrityksen oman staattisen kotisivun lisäksi myös verkkokauppa sekä useat mahdolliset sosiaalisen median kanavat. Näiden lisäksi on myös mahdollisuus olla mukana erilaisissa oman alan ja alueellisissa digitaalisissa markkinointi- ja mainosvälineissä, eli mahdollisuuksia ja kanavia on paljon enemmän kuin aiemmin.

Lohjalainen ER-tuki on ollut mukana yritysmarkkinoinnissa ja mainonnassa sielä 90-luvun alusta alkaen ja netissä käytännössä niin kauan kuin perusyrityksillä on ollut siihen mahdollisuus. Esimerkiksi ensimmäiset asiakkaiden kotisivut koodattiin jo 90-luvulla ja tänä päivänä asiakkaiden sivustoja on ylläpidossa satakunta monelta eri alalta. Samalla tehdään myös konsultointia, verkkokauppoja ja sosiaalisen median sekä Googlen mainontaa.

Muuttuva kauppa

Hyvä esimerkki kaupan siirtymisestä verkkoliiketoimintaan on kahdella paikkakunnalla toimiva Säästötalo Latvala. Latvalalla on omat tavaratalot sekä Lohjalla että Raaseporissa, ja omalla toiminnallaan Latvala on hyvä esimerkki monesta vastaavasta liikkeestä Suomessa ja muualla maailmassa. Säästötalo Latvalan suurin myynti tehdään tavarataloissa, mutta vähitellen myös verkkokaupan merkitys on kasvanyt. Nykyään Säästötalo Latvala toimittaakin monipuolisesti tuotteita ympäri Suomea.

Säästötalo Latvalan kaupassa on monia tuoteryhmiä niin karkeista eläinten tuotteisiin, kekseistä hygieniatuotteisiin, lahjatavaroista laseihin ja astioihin, rakennustarvikkeista tietokonetarvikkeisiin ja paljon muuta käyttötavaraa.

Säästötalo Latvala on aktiivinen myös valituissa sosiaalisen median kanavissa kuten Instagramissa ja Facebookissa, minne päivitetään viikon tarjoustuotteita, kilpailuita ja paljon kuvia itse tavaratalosta.

Markkinoinninkin kannalta liikkeet joutuvat nykyaikana miettimään oikeasti monikanavaisuutta. Siinä missä vielä muutamia vuosia sitten puhuttiin markkinoinnissa monikanavaisuudesta, oli kyseessä silloin hieman isommat yritykset – mutta nykyään jo yhden hengen myyntiliike tai asentaja tarvitsee edes tiedon siitä, missä kanavissa hän voi paikallisesti olla näkyvillä. Esimerkiksi Säästötalo Latvala on aktiivinen niin paikallisissa printtimedioissa, kuin paikallisissa diginäytöillä sekä paikallisissa sosiaalisen median kanavissa omien kanavien lisäksi.

Muuttuva liiketoiminta

Siinä missä Säästötalo Latvala on onnistuneesti vienyt tuotteet myyntiin omaan verkkokauppaan, on samalla alueella toimiva mainosteippaamo Omalogo Oy tehnyt vastaavan osalle tuotteista. Omalogo Oy pystyy tarjoamaan verkkokaupan vaatteille ja asusteille, mutta lopullinen tuote ja sen vaatimukset ja prosessointi hoidetaan yhä puhelimitse ja sähköpostitse tai henkilökohtaisella tapaamisella. Monesti mainosteippaamon asiakkaat haluavat tilata vaatteita yrityksen omalla logolla, ja varsinkin logotiedoston oikeassa muodossa saaminen on automation kannalta hankalin paikka. Siksi vielä tälläkin hetkellä toimivin ratkaisu on asiakkaalle valita tuotteet verkkokaupasta ja siten aloittaa tilaus, joka jatkuu sen jälkeen Omalogon ja asiakkaan välisin viestein sopivassa kanavassa, mikä voi olla esimerkiksi Facebook messenger, Whatsupp, tekstiviestit, puhelin, sähköpostit tai mahdollisuuksien mukaan myös henkilökohtainen tapaaminen.

Verkkokauppa on kuitenkin tuonut mainosteippaamo Omalogolle toiminta-alueeksi koko Suomen, koska yrityksen eri palvelut aina autoteipeistä, ikkunateipeistä, ulkomainoksista ja kylteistä lähtien löytyvät hyvin hakukoneissa ja sitä kautta yritys on toimittanut sekä verkkokaupan vaatteita, että muita mainostuotteita ympäri maata.

Yritysten tulee sopeutua muuttuvaan ympäristöön

Yritysten ympärillä olevat rakenteet ja tekniikat muuttuvat ja yritysten tulee sopeutua. Yritysten ei myöskään kannata lähteä kaikkiin mahdollisiin kanaviin mukaan, vaan miettiä rauhassa, mitkä ovat niitä oikeita heille sopivia kanavia, joita kautta potentiaalisiin asiakkaisiin saadan kontakti.

Samalla kun rakennetaan sitten niitä uusia verkkokaupparatkaisuja ja selkeytetään omia sisäisiä prosseja, on yrittäjien myös pidettävä silmät avoinna ympärillä tapahtuvalle kehitykselle. Se esimerkiksi miten tulevaisuudessa rahamarkkinat ja maksujärjestelmät muuttuvat, ja mikä merkitus kryptovaluutoilla on tulevaisuudessa ovat kysymyksiä, joihin yksittäinen yrittäjä ei voi vastata, mutta joiden vaikutuksia ja vähintääkin kryptovaluuttoejn uutisia on hyvä silloin tällöin seurata.

Resurssit ja valinnat

Jokainen yrittäjä ja yrityksen vetäjä tietää, että kaikkea mahdollista ei ole aikaa tehdä, eikä välttämättä ole myös rahallisia tai henkilöstö resursseja, joten pitää tehdä valintoja. Vanha sanonta markkinoinnista ja myynnistä pitää paikkansa, että voit kyllä myydä kenelle tahansa, mutta markkinointi ja mainonta sinun tulisi kohdentaa. Myös vähintään kerran vuodessa tulisi tehdä jonkinlainen kilpailijaseuranta, sekä oma tulevan vuoden toimintasuunnitelma budjetteineen ja tavoitteineen. Mikäli tuollaista tulevaisuuden suunnitelmaa ei tehdä tavoitteineen, mutta vuoden aikana tehdään erilaisia mainos- ja markkinointikampanjoita, ei niiden tehokkuutta voida mitata tai vertailla mitenkään. Kehittämiseen ja eteenpäin menemiseen tarvitaan aina suunnitelma + tavoitteet = toteuma, jonka perusteella voidaan sitten verrata, mitä pitäisi tehdä toisella tavalla seuraavalla kerralla.

Tulevaisuuden lohkoketjun liiketoiminnan rakentaminen

Tulevaisuuden biljoonan dollarin teknologian jättiläiset tulevat todennäköisesti kryptomaailmasta. Blockchain ja salatut resurssit mullistavat toimialat maailmanlaajuisesti. Toimimalla uudessa maailmassa ilman rajoja niiden sovellukset muuttavat monia vanhan järjestelmän piirteitä.

Kaupankäyntialustoilla on keskeinen rooli lohkoketjun ekosysteemissä, ja ne toimivat keskeisenä infrastruktuurina ja markkinatakaajana alan kasvavalle globaalien kauppiaiden joukolle. Näiden kauppapaikkojen kilpailuympäristö osoittaa, että niistä voi hyvinkin tulla tulevaisuuden globaaleja rahoituslaitoksia, samalla tavalla kuin Goldman Sachsin ja JPMorganin kaltaiset. Monilla perinteisillä rahoituslaitoksilla ei kuitenkaan ole krypto-ominaisuuksia, jotka on liitetty näiden kauppapaikkojen DNA: han. Ja vaikka monet perinteiset rahoituslaitokset väittävät olevansa maailmanlaajuisia, ne ovat itse asiassa yleensä hallitsevia vain kotimarkkinoillaan.

Kauppaa tehdään uusin keinoin

Viime vuosien aikana kryptovaluutan kauppa -alusta Huobi on korottanut asemaansa globaalissa lohkoketjun ekosysteemissä ja kehittynyt alueellisesta toimijasta todella globaaliksi alustaksi. Vuonna 2013 perustetusta Huobi Groupista on tullut digitaalitalouden johtaja, joka on tehnyt läpimurtoja ydinlohkoketjuteknologioissa ja integroinut lohkoketjutekniikan muihin toimialoihin. Huobi Group on laajentunut teollisuuden lohkoketjuihin, julkisiin ketjuihin, digitaalisten omaisuuserien kauppaan, lompakkoihin ja markkinatutkimuksiin, jotka kaikki sopivat yhteen yrityksen tavoitteen kanssa luoda maailmanlaajuinen ekosysteemi digitaalitaloudelle.

Vuoteen 2018 mennessä Huobin strateginen aikomus maailmanlaajuistua oli ilmeinen. Yksi kerrallaan se perusti toimintakeskuksia suurille kryptovaluutan markkinoille, mukaanlukien Singapore, Japani, Etelä -Korea, Yhdysvallat, Iso -Britannia ja Kanada. Huobi on myös kryptosäädösten eturintamassa, kun hän on onnistuneesti voittanut Hongkongin arvopaperimarkkinaviranomaisen myöntämät tyypin 4 MSB (arvopapereiden neuvonta) ja tyypin 9 (omaisuudenhoito) lisenssit sekä Financial Services Agencyn myöntämät digitaalisen valuutan lisenssit Japanista.

Huobi ymmärtää, että globaalia lohkoketjualaa säännellään yhä enemmän sen vaikutusvallan kasvaessa ja hallitukset pyrkivät suojelemaan sijoittajia. Huobin tavoitteena on hankkia krypton toimiluvat kaikkialta maailmasta, jotta niitä voidaan käyttää kaikkialla maailmassa, jotta ihmiset voivat kaikkialla käyttää kaikkea blockchainin tarjontaa.

Joulukuussa 2020 lanseeratun Huobin ECO -ketjun, Hecon, menestys osoittaa yrityksen maailmanlaajuiset kyvyt. Ketju luotiin auttamaan kehittäjiä rakentamaan hajautettuja sovelluksia joustavasti ja tehokkaasti. Huobi keräsi huomattavan 200 miljoonan dollarin rahaston ekosysteemin kasvun tukemiseksi. Hieman yli kahdeksan kuukauden aikana Heco -lohkoketju on kasvanut lähes 7,5 miljoonaan lohkoon ja mahdollistanut 450 miljoonan tapahtuman selvittämisen ympäri maailmaa. Heco on nyt yksi aktiivisimmista julkisista ketjuista planeetalla.

Sovelluksissa on tulevaisuus

Huobin strategiana on laajentua ydinliiketoiminnasta kryptovaluutan vaihtoliiketoiminnasta laajempaan valikoimaan sovelluksia, erityisesti toimialan lohkoketjun käyttöönoton edistämiseksi. Esimerkki siitä, miten tämä voi tapahtua, voidaan nähdä valtavirran markkinoilla. Perinteisten rahoitusmarkkinoiden pörssit ovat saaneet viime vuosina poikkeuksellista menestystä pääasiassa laajentumalla nopeasti ydinliiketoiminnastaan. Hongkongin pörssin omistajan HKExin osakekurssi on noussut lähes 19 kertaa, 26 dollarista (3,35 dollaria) 485 dollariin (62,41 dollariin) hieman yli 15 vuodessa, ja sen markkina -arvo on nyt 615 dollaria. miljardia dollaria (79,1 miljardia dollaria). HKEx teki tämän tarjoamalla laajemman valikoiman palveluja kuin alkuperäinen osake- ja pörssiliiketoiminta.

Samoin Huobi pyrkii olemaan johtava digitaalitalouden yritys tarjoamalla turvallisia ja luotettavia Internet -arvo (IoV) -palveluja käyttäjille satoja maita ja alueita. Perus blockchain -palveluiden ytimessä Huobi rakentaa lohkoketjualan ekosysteemin, joka yhdistää tekniikan digitaaliseen resurssitutkimukseen, turvallisen ja avoimen alustansa kautta.

Tutkimus osoittaa, miten kyberhyökkäykset vaikuttavat Bitcoin-markkinoiden epävarmuuteen

Vaasan yliopiston rahoituksen tutkijatohtori, dosentti Klaus Grobys on tutkinut, miten Bitcoin-markkinoiden epävarmuus muuttuu, jos Bitcoiniin kohdistuu hakkerointia eli niin kutsuttuja kyberhyökkäyksiä. Tutkimuksessa havaittiin kaksi vaikutusta Bitcoinin volatiliteettiin, eli välitön ja viivästynyt vaikutus. Esitettyä mallia voidaan mahdollisesti hyödyntää kryptovaluuttojen johdannaismarkkinoilla aktiivisesti toimivien sijoittajien työkaluna.

Vuosina 2013–2017 varastettiin kaikkiaan 1,1 miljoonaa bitcoinia. Kun Bitcoinin nykyinen arvo nyt helmikuussa on ampaissut jo yli 40 000 dollariin, tappiot vastaavat runsasta 44 miljardia dollaria. Tämä tuo esiin kyseisen rikollisen toiminnan yhteiskunnallisen merkityksen. Herää kysymys siitä, miten Bitcoin-markkinoiden epävarmuus – volatiliteetilla mitattuna – reagoi kyberhyökkäyksiin.

Tutkijatohtori Klaus Grobysin vastikään julkaistu tutkimusartikkeli tunnetussa Quantitative Finance -tiedejulkaisussa käsittelee tätä kysymystä.

– Tutkimukseni on ensimmäinen yritys tunnistaa potentiaaliset riskitekijät ja niiden vaikutukset uusiin kasvaviin digitaalisiin rahamarkkinoihin – kyberhyökkäykset ovat vain yksi näistä uusista riskitekijöistä. Mielestäni tästä aiheesta tarvitaan paljon lisätutkimusta, sanoo Grobys.

Grobys on käyttänyt tutkimuksessaan aineistona 29 Bitcoin-markkinoilla todettua hakkerointitapausta vuosilta 2013–2017. Tutkimuksen yllättävä tulos on, että Bitcoinin volatiliteetti ei reagoi hakkerointitapauksiin kyperhyökkäyksen jälkeisen päivän (𝑡 + 1) ja sen jälkeisen neljännen päivän (𝑡 + 4) välillä.

Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin todisteita viivästyneestä vaikutuksesta volatiliteettiin. Erityisesti Bitcoinin tuoton volatiliteetti kasvoi merkittävästi ajankohtana 𝑡 + 5, eli viisi päivää kyberhyökkäyksen jälkeen. Tämä tulos säilyy, vaikka otetaan huomioon välitön vaikutus volatiliteettiin ajankohtana 𝑡 = 0, eli päivänä, jolloin kyberhyökkäys tapahtui. Viivästynyt vaikutus Bitcoinin tuoton volatiliteettiin viittaa Bitcoin-markkinoiden tehottomuuteen, koska iskuvaikutus heijastuu kurssiin hitaasti.

Aiemmissa tutkimuksissa on dokumentoitu kryptovaluuttojen tuoton yhdenmukaisia muutoksia, mutta nykyisen tutkimuksen uusi havainto on, että hakkerointi Bitcoin-markkinoilla vaikuttaa myös muihin kryptovaluuttamarkkinoihin.

Todisteet viittaavat erityisesti siihen, että hakkerointitapausten yhteydessä vaikutus volatiliteettiin leviää muille markkinoille. Samoin kuin Bitcoin-markkinoilla on todettu, Ethereum-markkinoiden volatiliteetti kasvaa dramaattisesti viiveellä ajankohtana 𝑡 + 5. Varsin yllättävä tulos on, että samanaikaisesta vaikutuksesta Ethereumin volatiliteettiin ei näyttäisi olevan todisteita. Ethereumin tuoton volatiliteetin viivästynyt kasvu on kuitenkin taloudelliselta suuruusluokaltaan samalla tasolla Bitcoinin tuoton kanssa.

Grobysin mukaan toinen mielenkiintoinen tulos on, että sen enempää Bitcoinin kuin Ethereumin tuoton volatiliteettiprosessit eivät näytä osoittavan epäsymmetriaa, vaikka perinteisillä rahamarkkinoilla on todettu, että volatiliteetti reagoi voimakkaammin negatiivisiin innovaatioihin.