kasvuhakkerointi

Growth hacking, tai suomeksi kasvuhakkerointi, on menetelmä, jossa keskitytään yrityksen kasvun edistämiseen luovilla ja kustannustehokkailla tavoilla. Sen pääajatus on löytää ja korjata kasvun esteitä eri osa-alueilla, kuten tuotannossa, markkinoinnissa tai myynnissä. Kasvuhakkeroinnin työkalupakki on laaja ja monipuolinen, sisältäen esimerkiksi markkinointimenetelmiä ja teknistä osaamista​​.

AAARRR-malli

AAARRR-malli on kasvuhakkeroinnin työkalu, joka auttaa yrityksiä tunnistamaan ja keskittymään liiketoimintansa pullonkauloihin. Malli koostuu kuudesta vaiheesta: Awareness (tietoisuus), Acquisition (hankinta), Activation (aktivointi), Retention (pidätys), Referral (suosittelu) ja Revenue (tuotto). Kukin vaihe edustaa asiakkaan matkaa yrityksen kanssa ja auttaa tunnistamaan, missä vaiheessa asiakkaita menetetään eniten ja missä on eniten kehittämisen varaa.

 1. Awareness (tietoisuus): Tässä vaiheessa mitataan, kuinka monta ihmistä tietää yrityksestäsi ja tuotteistasi. Mittareina voivat olla esimerkiksi sosiaalisen median näkyvyys ja verkkosivujen liikenne.
 2. Acquisition (hankinta): Hankintavaiheessa keskitytään uusien käyttäjien rekisteröintiin ja heidän tietojensa keräämiseen. Mittarit kuten uusien käyttäjien määrä ja hankintakustannus (CPA) ovat tärkeitä tässä vaiheessa.
 3. Activation (aktivointi): Aktivointivaiheessa keskitytään siihen, että asiakas alkaa todella käyttää tuotettasi. Esimerkiksi SaaS-yritykset käyttävät kokeilujaksoja tai freemium-malleja asiakkaiden aktivoimiseksi.
 4. Revenue (tuotto): Tämä vaihe keskittyy asiakkaiden muuttamiseen maksaviksi asiakkaiksi. Tuottoon liittyviä mittareita ovat muun muassa kokonaistuotto ja keskimääräinen tuotto per maksava asiakas.
 5. Retention (pidätys): Pidätysvaiheessa mitataan, kuinka kauan asiakkaat jatkavat palvelun käyttöä. Tärkeitä mittareita ovat asiakkaan elinkaaren pituus ja kuukausittainen pidätysaste.
 6. Referral (suosittelu): Viimeisessä vaiheessa keskitytään siihen, kuinka asiakkaat suosittelevat yritystäsi muille. Tärkeitä mittareita ovat asiakkaiden suosittelumäärä ja suosittelusta saatu konversioaste.

AAARRR-malli tarjoaa yritykselle kehyksen, jonka avulla voidaan tunnistaa ja priorisoida ne alueet, joilla on suurin vaikutus yrityksen kasvuun. Mallin avulla voidaan myös tunnistaa potentiaalisia pullonkauloja asiakashankinnassa ja pidätyksessä​

Konversioasteen optimointi

Konversioasteen optimointi tarkoittaa toimia, joilla pyritään lisäämään verkkosivuston kävijöiden suorittamien haluttujen toimien määrää. Tämä prosessi alkaa tutkimusvaiheesta, jossa analysoidaan sivuston nykytilaa ja tunnistetaan mahdolliset ongelmakohdat. Käyttökelpoisia työkaluja tässä vaiheessa ovat esimerkiksi Google Analytics ja erilaiset käyttäjäseurannan työkalut, kuten lämpö- ja scrollmapit tai kävijöiden toiminnan nauhoitukset. Tämän jälkeen luodaan hypoteesi siitä, miksi tietyillä sivuilla konversioaste on matala ja kehitetään ratkaisuja näiden ongelmien korjaamiseksi. Lopulta näitä ratkaisuja testataan A/B-testauksen avulla​​.

Muutama konkreettinen vinkki konversioasteen parantamiseen:

 1. Selkeät ja houkuttelevat toimintakehotukset (CTA): Painikkeet ja teksti, jotka ohjaavat kävijää suorittamaan halutun toiminnon. Varmista, että CTA:t erottuvat selkeästi ja ovat visuaalisesti houkuttelevia​​.
 2. Sivuston nopeus: Nopeasti latautuvat sivut vähentävät kävijöiden poistumisprosenttia ja parantavat käyttäjäkokemusta, mikä vaikuttaa positiivisesti konversioasteeseen​​.
 3. Responsiivinen suunnittelu: Varmista, että sivustosi toimii moitteettomasti eri laitteilla ja näytön koossa​​.
 4. Otsikoiden ja sisällön optimointi: Otsikot ovat usein ensimmäinen asia, jonka kävijät huomaavat, ja niillä on suuri vaikutus klikkausten määrään​​.
 5. Lisää konversiomahdollisuuksia: Tarjoa useita eri tapoja konvertoida kävijöitä, kuten tekstiin upotettuja linkkejä, CTA-painikkeita ja pop-up-ikkunoita​​.
 6. Paranna käyttäjäkokemusta: Huolehdi, että sivustosi on helppokäyttöinen ja nopeasti latautuva​​.

Näiden toimenpiteiden lisäksi on tärkeää seurata konversioasteen trendiä ja varmistaa, että se on pitkällä aikavälillä nouseva. Konversioaste ei ole vakio, vaan se riippuu monista tekijöistä, kuten liikenteen lähteistä​​.

Monen menetelmän kokonaisuus

Kasvuhakkeroinnissa hyödynnetään monia eri menetelmiä ja tekniikoita, kuten hakukoneoptimointia, sosiaalisen median markkinointia, sähköpostimarkkinointia, vaikuttajamarkkinointia ja online-chattia​​.

Kasvuhakkerointi on sovellettavissa monenlaisiin yrityksiin, ja sen tavoitteena on nopea ja kustannustehokas kasvu. Metodi soveltuu erityisesti yrityksille, jotka haluavat hyödyntää luovia ja innovatiivisia ratkaisuja kasvunsa edistämiseksi.

Vastaa