Suurimmalla osalla yrityksistä on vähintään käynnissä lohkoketjuteknologian hyödyntämiseen liittyviä projekteja, ilmenee PwC:n tuoreesta selvityksestä. USA nähdään tällä hetkellä edistyksellisimmäksi lohkoketjun hyödyntämisessä, mutta Kiinan uskotaan menevän kärkeen 3–5 vuoden kuluessa. Suurimmiksi esteiksi käyttöönotolle nähdään luottamusongelma ja sääntelyn epävarmuus.

PwC:n Blockchain is here. What’s your next move? -selvitykseen haastateltiin 600 toimitusjohtajaa 15 markkina-alueelta. Johtajat kertoivat lohkoketjujen kehittämisestä yrityksessään sekä näkemyksiään niiden tuomista mahdollisuuksista.

Selvitykseen osallistuneista toimitusjohtajista 10 % raportoi, että heillä oli käynnissä olevia pilottiprojekteja lohkoketjujen käyttöönottamiseksi. Täysin käyttöönotettuja lohkoketjuja oli 15 %:lla vastaajista. Lähes kolmanneksella oli kehitteillä olevia projekteja ja viidesosa oli tutkimusvaiheessa.

PwC:n selvityksessä nousee aikaisempaa selvemmin esiin organisaatioiden pelko jälkeen jäämisestä; lohkoketjujen kehittyminen kiihdyttää globaalisti tarjoutuvia mahdollisuuksia, joita ovat mm. kustannusten aleneminen, nopeuden kasvattaminen ja aikaisempaa parempi läpinäkyvyys ja jäljitettävyys.

Finanssiala johtaa kehitystä

USA, Kiina ja Australia nähtiin tällä hetkellä edistyneimmiksi lohkoketjuprojektien kehittäjiksi. Lähes kolmasosa vastaajista arvioi Kiinan kuitenkin ohittavan USA:n 3–5 vuoden kuluessa, jolloin aikaisen vaikutuksen ja toiminnan keskus siirtyy pois USA:sta ja Euroopasta.

Selvityksen tulokset heijastavat finanssialan varhaista valta-asemaa lohkoketjujen kehittämisessä. 46 prosenttia haastatelluista nimesi finanssialan tällä hetkellä johtavaksi toimialaksi, ja 41 prosenttia uskoi sen olevan johtoasemassa lähitulevaisuudessakin. Seuraavien 3–5 vuoden kuluessa kasvavan potentiaalin sektoreiksi vastaajat nimesivät energia-alan (14 %), terveydenhuoltoalan (14 %) ja valmistavan teollisuuden (12 %).

“Toimitusjohtajat ilmaisivat, että kukaan ei halua jäädä lohkoketjujunasta, vaikkakin luottamusongelma ja sääntelyn epävarmuus kehityksen alkuvaiheessa huolettavat”, PwC Suomen digitaalisten palveluiden vetäjä Petri Salo sanoo.

“Hyvin suunniteltu lohkoketju poistaa välikädet, mutta se tekee paljon muutakin: alentaa useiden liiketoimintaprosessien kustannuksia sekä parantaa niiden nopeutta, toimintasädettä, läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä. Olennaista on se, että organisaatiossa on yhteisymmärrys teknologian hyödyntämisen tavoitteista”, Salo toteaa.

Lohkoketjun luominen, käyttöönotto ja sen mahdollisuuksien toteuttaminen ei ole IT-projekti. Sen on liiketoiminnan mallien, roolien ja prosessien muodonmuutos. Se edellyttää selkeää liiketoimintamallia ja sitä tukevaa ekosysteemiä, ja siihen on sisällytettävä sääntöjä, standardeja ja joustavuutta, joiden avulla sääntelyn muutoksiin voidaan reagoida.

Yhteistyö välttämätöntä

Lohkoketjujen suurimmat hyödyt kehitetään ja levitetään jaetuilla toimialojen laajuisilla alustoilla. PwC:n selvitys osoittaa kuitenkin, että tätä ei tapahdu ennen kuin alan yritykset – myös keskenään kilpailevat – sopivat yhteisistä standardeista ja toimivat yhdessä.

Teknologian tuomista mahdollisuuksista huolimatta vastaajat nimesivät luottamusongelman yhdeksi lohkoketjujen käyttöönoton suurimmista esteistä. 45 % näki sen lohkoketjujen käyttöönoton esteenä, ja 48 % koki suurimmaksi padoksi epävarmuuden sääntelyn kehityksestä. Luottamusongelma nähtiin suurimpana esteenä Singaporessa, Yhdistyneissä arabiemiraateissa ja Hongkongissa. Tämä osaltaan heijastaa sitä, että finanssiala hallitsee lohkoketjujen kehitystä. Huoli säädösten kehityksestä oli suurin Saksassa, Australiassa ja Iso-Britanniassa.

“Lohkoketjujen pitäisi nimenomaan lisätä luottamusta, mutta todellisuudessa yritykset kohtaavat luottamusongelman lähes joka käänteessä. Epäonnistuminen selkeän liiketoimintamallin määrittelyssä johtaa projektin sakkaamiseen”, Petri Salo sanoo.

Joka kolmas niistä vastaajista, jotka kertoivat vähäisestä tai olemattomasta lohkoketjutoiminnasta, kertoi syyksi kustannukset (31 %), epävarmuuden lähtöpisteestä (24 %) ja hallinnolliset ongelmat (14 %).

Vastaa