Rahoittaja.fi on innovatiivinen palvelu, joka tarjoaa yrityksille tehokkaan tavan nopeuttaa rahavirtaansa myymällä laskunsa. Tämä palvelu on suunniteltu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka etsivät joustavia rahoitusratkaisuja parantaakseen likviditeettiään ja tehostaakseen taloudellista hallintaansa. Rahoittaja.fi:n avulla yritykset voivat nopeasti muuttaa myymättömät laskunsa käteiseksi, mikä auttaa niitä selviytymään käyttöpääoman tarpeista ja välttämään rahoituksen viiveitä.

Palvelun keskeinen ominaisuus on laskujen myynnin nopeus ja helppous. Rahoittaja.fi tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden myydä laskunsa nopeasti ja saada ennakkomaksun, yleensä 70-90% laskun kokonaisarvosta, lyhyessä ajassa. Tämä nopeuttaa merkittävästi rahavirtoja ja vähentää yritysten riippuvuutta perinteisistä, hitaammista luottoprosesseista.

Rahoittaja.fi käyttää modernia teknologiaa laskujen käsittelyyn ja arviointiin, mikä mahdollistaa nopeat ja tehokkaat päätökset. Heidän järjestelmänsä tarkastelee laskuja ja asiakkaiden maksukykyä reaaliajassa, mikä takaa rahoituksen läpinäkyvyyden ja turvallisuuden.

Lisäksi Rahoittaja.fi tarjoaa henkilökohtaista asiakaspalvelua. Heidän asiantuntijatiiminsä on aina valmiina auttamaan asiakkaita heidän rahoitustarpeissaan ja tarjoamaan räätälöityjä ratkaisuja kunkin yrityksen ainutlaatuisiin tarpeisiin.

Miksi laskujen myynti on tärkeää?

Palvelun suurin hyöty on sen kyky vähentää luottoriskiä. Kun yritys myy laskunsa Rahoittaja.fi:lle, luottoriski siirtyy heille. Tämä tarkoittaa, että yritykset voivat välttää pitkiä odotusaikoja ja mahdolliset maksamattomat laskut, mikä parantaa niiden taloudellista vakautta.

Yhteenvetona, Rahoittaja.fi on arvokas kumppani yrityksille, jotka haluavat parantaa rahavirtaansa ja taloudellista suorituskykyään. Heidän laskujen myyntipalvelunsa tarjoaa nopean, joustavan ja turvallisen tavan hallita yrityksen käyttöpääomaa, mikä on erityisen tärkeää dynaamisessa liiketoimintaympäristössä.

Laskujen myynti

Laskujen myynti, tunnetaan myös nimellä factoring, on rahoitusmenetelmä, jossa yritys myy saamisensa eli laskunsa rahoitusyhtiölle. Tämä prosessi auttaa yrityksiä parantamaan likviditeettiään ja hallitsemaan rahavirtaansa tehokkaammin. Alla on yksityiskohtainen selostus siitä, kuinka laskujen myynti toimii:

  1. Laskun luominen ja lähettäminen: Yritys luo laskun tavalliseen tapaan myytyään tuotteita tai palveluita asiakkaalle.
  2. Laskun myynti rahoitusyhtiölle: Sen sijaan, että odottaisi asiakkaan maksua, yritys myy laskunsa rahoitusyhtiölle. Rahoitusyhtiö tarkistaa laskun ja asiakkaan maksukyvyn.
  3. Ennakkomaksun saaminen: Rahoitusyhtiö maksaa yritykselle suurimman osan laskun arvosta (yleensä noin 70–90%) heti, mikä tarjoaa yritykselle välitöntä käyttöpääomaa.
  4. Asiakkaan maksu rahoitusyhtiölle: Laskun eräpäivänä asiakas maksaa laskun suoraan rahoitusyhtiölle, ei alkuperäiselle yritykselle.
  5. Lopullisen maksun saaminen: Kun rahoitusyhtiö on saanut asiakkaan maksun, se maksaa jäljellä olevan laskun summan yritykselle, vähennettynä palvelumaksulla, joka kattaa rahoitusyhtiön palvelut ja riskit.

Laskujen myynti on suosittu rahoitusvaihtoehto erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tarvitsevat nopeaa pääomaa ja haluavat välttää perinteisten luottojen tai lainojen monimutkaisuuden ja viiveet. Lisäksi se auttaa yrityksiä hallitsemaan asiakkaan maksuviivästyksiin liittyviä riskejä, sillä rahoitusyhtiö ottaa vastuun laskun perimisestä.

Vastaa