Kannattaako sijoittaa matalla vai korkealla riskillä?

Sijoittaminen on ollut koko markkinatalouden olemassaolon ajan yksi ihmisiä eniten kiinnostanut rahan käytön muoto. Sijoittamista voidaan pitää hyvänä ja tehokkaana keinona taloudellisen tilanteen kehittämiseen ja oman vaurauden kasvattamiseen. Jokainen työssäkäyvä on miettinyt, että mitä tehdä rahoilla, joita ei välttämättä juuri sillä hetkellä tarvitse. Makuuttaako niitä tilillään käytännössä korottomasti, vai laittaako niitä eteenpäin ja näin saa rahalle jotain lisäarvoa, kun se tuottaa lisää rahaa?

Loppujen lopuksihan inflaatio tekisi sen, että pankkitilillä makaavalla rahalla saisi vain jatkuvasti vähemmän ja vähemmän asioita, kun tuotteiden ja palveluiden hinnat kasvavat. Ja samalla rahan arvo heikkenee.

Sijoittamisen perusideana on siis saada tuottoa sijoitetulle pääomalle. Sijottamista on olemassa paljon erilaista. Ihmiset voivat sijoittaa monilla eri tyyleillä ja sijoituskohteita itsessään on ihan loputtomiin. Osaan myös sisältyy enemmän riskiä kuin toisiin.

Rahapelaamista voi joidenkin mielestä pitää jonkinlaisena sijoittamisena, sillä siihenkin liittyy omat taloudelliset riskinsä, eikä tuotto ole varmaa. Eihän tuottokaan esimerkiksi osakkeissa ole 100-prosenttisen varmaa, koska yritys voi mennä konkurssiin hetkenä minä hyvänsä. Uusi kasinot ovat siis hyvä kohde, jos tykkää pikavoitoista, mutta lähtökohtaisesti sijoittajien kannattaisi katsoa muita vaihtoehtoa, vaikka niissä muissakin vaihtoehdoissa olisi yhtä isot riskit.

Korkean vs. matalan tuotto-odottaman sijoittaminen

Sijoituksia arvioidaan niiden tuotto-odottaman kautta, sillä tuottohan on se, mikä kaikkia kiinnostaa. Kenen mielestä sellainen sijoituskohde on kannattava, joka 100-prosentin todennäköisyydellä veisi ihmisen rahat? Aivan niin – ei kenenkään mielestä.

Tuotto-odottamalla tarkoitetaan sijoitukselle odotettavaa tuottoa tulevaisuudessa. Tuotto-odottaman suuruutta määritellään riskin kautta. Mitä suurempi riski sijoituksella on, sitä korkeammat ovat odotettavissa olevat tuotot. Sama pätee myös päinvastoin, eli pienen riskin sijoituskohteessa tuotto-odottama on pieni.

Korkean riskin sijoittaminen on sijoittajille aina kiinnostavaa, sillä niiden voidaan olettaa tuottavan huomattavasti suurempaa voitto kuin matalan riskin sijoituskohteiden. Vastaavasti korkeamman riskin sijoituskohteissa on todennäköisempää menettää pääomaansa, kuin matalan riskin kohteissa.

Molemmille on omat kannattajakuntansa, eikä sille oikeastaan ole oikeaa tai väärää vastausta, että kumpaa kannattaa tehdä. Jos haluaa saada varmaa pitkäjänteistä tuottoa, niin silloin kannattaa suosia vähemmän riskiä sisältäviä sijoituskohteita. Jos puolestaan oikeasti massiiviset voitot kiinnostavat, niin silloin ihminen usein ottaa enemmän riskiä.

Usein esimerkiksi vain matalan riskin kohteisiin sijoittavat ovat sitä mieltä, että se on ainoa avain onneen, kun taas isomman riskin ystävät ovat sitä mieltä, ettei matalalla riskillä voi koskaan oikeasti vaurastua.

Mitä riski tarkoittaa sijoittamisessa?

Riski tarkoittaa sijoittamisessa sijoituskohteen arvonvaihtelua. Riskin kohdalla puhutaan yleensä ottaen vielä tarkemmin ennakoimattomasta ja tarkoituksettomasta arvonvaihtelusta. Tätä kutsutaan nimellä volatiliteetti. Pörssikursseja seuratessa sijoittaja on voinut törmätä pörssikäyriin, jossa suunta vaihtelee. Volatiliteetti on nimenomaisesti näillä käyrillä näkyvää arvonvaihtelua. Mitä suurempaa arvon vaihtelu ylös ja alas on, sitä suurempi volatiliteetti, ja täten riski, sijoituskohteella on.

Vaikka suuren riskin kohteet voivat ollakin sijoittajasta riippuen pelottavia tai houkuttelevia, täytyy muistaa, että riski on lähtökohtaisesti aina hyvä asia. Sijoittajan on tunnettava oma riskinsietokykynsä ja omat rajansa arvonvaihtelun suhteen.

Korkean riskin sijoitusten tavoitteena on tienata mahdollisimman paljon ja yleensä mahdollisimman nopeasti. Korkean riskin kohteissa on kuitenkin syytä muistaa, että suuria voittomahdollisuuksia seuraa aina suurien tappioiden mahdollisuus. 

Korkean riskin sijoituskohteet ovat monesti tuoreiden sijoittajien kohteina. Uudet sijoittajat tahtovat tulla markkinoille niin sanotulla ”all in” – periaatteella hakien suuria pikavoittoja. Sijoittajan on syytä kuitenkin pohtia sijoituksiaan aina ajan ja ajatuksen kera. Hätäilemällä moni sijoittaja menettää isoja summia rahaa, eikä se lähtökohtaisesti ole sijoittamisen idea, vaikka tappiotkin siihen kiinteänä osana kuuluvatkin. 

Riskin arviointiin on olemassa monia erilaisia keinoja ja esimerkiksi sijoitusneuvojat ovat näissä asioissa ammattilaisia. Kuitenkin monesti oma terve maalaisjärki on vallan riittävä keino riskin arviointiin.

Voiko riskiä hallita?

Riski on aina läsnä, kun puhutaan sijoittamisesta ja tuotto-odottamista. Riskin hallintaan on olemassa kuitenkin hyviä välineitä, joihin varsinkin uuden sijoittajan kannattaa suhtautua oppia imien.

Tärkein keino riskin hillitsemiseksi on sijoitusten hajauttaminen. Hajauttamisella tarkoitetaan sijoituskohteiden keskinäistä eroavaisuutta. Esimerkiksi rahastosijoittaminen on hyvä keino opetella hajauttamista, sillä rahastoissa varojen sijoittamisesta vastaa asiantuntija, joka tekee päätökset sijoittajan puolesta.

Riskejä voi pienentää myös tekemällä hajauttamista itse. Hajauttamisessa ideana on, että sijoituskohteet ovat eri alalta, eri maasta tai jopa eri mantereilta. Hyvin hajautetussa salkussa yksittäisten toimialan kohtaamat ongelmat tai huono menestys ei pääse heilauttamaan sijoitussalkkua liiallisesti. Myöskään alueelliset kriisit eivät pääse vaikuttamaan salkkuun liian suuresti.

Hajauttamista voi tehdä myös muilla tavoin.

Myös osto- ja myyntiaika vaikuttavat. Kurssin ollessa alhaalla ostaminen on halvempaa ja vastaavasti taas kurssin noustessa olisi myynnin aika parhaimmillaan. Tämä vaihtelu voi myös aiheuttaa tappiota, mikäli sattuukin ostamaan vahingossa kurssin ollessa korkeimmillaan. Kuukausisäästäminen on tapa hajauttaa sijoituksia ajallisesti. Kuukausisäästämisessä sijoituksia tehdään kuukausittain, jolloin sijoituksia tehdään eri arvonvaihtelun ajankohtia, ja sijoittaja pystyy välttämään ajoittamisen riskiä. Kuukausisäästäminen takaa myös sen, että ainakin osa sijoituksistasi tulee olemaan tuottavia.

Sijoittamisessa aika on tärkein tuottoa tekevä tekijä!

Sijoittamisen tavoitteena on aina tehdä tuottoa jollain tasolla. Pörssin olemassaolon ajan on huomattu, että aika on paras tuoton varmistaja sijoituksessa, joten tuottojen kanssa ei kannata ryhtyä hätäilemään. Tarpeeksi pitkällä sijoitushorisontilla tuottoa varmasti, kiitoksia muun muassa inflaation.

200 vuoden haitarilla pörssin keskiarvoinen vuosituotto on ollut 8 %. Jo koulusta historian tunneilta muistetaan pörssiromahduksia ja kuplia, jotka ovat romahduttaneet pörssiä väliaikaisesti. Näistä kaikista vastoinkäymisistä huolimatta pörssit ovat aina palanneet ja nousseet lopulta aiempaa huippua korkeammalle.

Fiksusti hajauttamalla on sijoituksille luvattavissa lähes 100 % varmuudella tuottoa. Kun sijoituksia on tehty matalakuluiseen rahastoon pitkällä aikavälillä joka ikinen kuukausi, ovat riskit lähes olemattomia, ja pitkällä sijoitusaikavälillä tuottoa tulee varmasti. Pörssit voivat heilahdella lyhyellä aikavälillä todella paljon, mutta useampien vuosien aikaikkunalla nousu on lähestulkoon varmaa.

Aina välillä voikin törmätä uutisiin, jossa kerrotaan pörssiromahduksesta. Romahduksen aikana sijoittajan on ensiarvoisen tärkeää pitää oma pää kylmänä ja seurata omaa sijoitussuunnitelmaansa. Pörssissä tapahtuvien notkahdusten aikana sijoittajat monesti hätiköivät ja pelästyvät sijoitusten arvon putoamista. Sijoittajat alkavat myydä sijoituksiaan pois, koska muutkin myyvät. Paniikkimyyminen voi tulla sijoittajalle todella kalliiksi, sillä silloin hinnatkin ovat naurettavan alhaiset.

Puhumattakaan tulevaisuuden tuotto-odotuksista ja toteumista. 

Fiksu sijoittaja seuraa toki uutisointia ja tekee suunnitelmansa mukaisia ratkaisuita. Fiksu sijoittaja on monesti liikkeellä paniikkimyyntien hetkillä ostamassa halvalla myynnissä olevia osakkeita. Kyseessä on tavallaan pörssin alennusmyynti ja pörssiromahdukset ovatkin yleensä hyvä aika ostaa.

Pörssien käyttämistä ei voi kuitenkaan kukaan tietää varmuudella kovin pitkäksi aikaa eteenpäin. Pörssit voivat heilahdella rajustikin, mutta järkevä ja kylmäpäinen toiminta on yleensä voitu todeta kannattavaksi. Sijoittamisen aloittamiselle ei ole olemassa parasta mahdollista aikaa, mutta historiaan peilaten voidaan todeta, että mitä pikemmin sen aloittaa, sitä todennäköisempää vaurastuminen sijoittamisen avulla on.

Mitä on peer-to-peer lainaaminen eli vertaislainat

Vertaislaina on lainasopimus ihmisten välillä. Se on yksi joukkorahoituksen muodoista, jossa yksityishenkilöt lainaavat rahaa toisilleen keskenään sopimiensa lainaehtojen mukaisesti ilman pankkia tai rahoitusyhtiötä välissä. Vertaislaina tunnetaan maailmalla termillä peer-to-peer (p2p) lainaus tai sosiaalinen lainaus.

Vertaislaina on ideana maailman vanhin lainamuoto: ihmiset ovat aina lainanneet rahaa toisilleen ja sopineen keskenään korosta ja muista lainaamisen ehdoista. Vasta nyt yhteiskunnan digitalisoitumisen myötävaikutuksesta on mahdollista ylläpitää verkossa digitaalista markkinapaikkaa, jossa suomalaiset voivat lainata rahaa toisilleen isossa mittakaavassa helposti ja nopeasti säilyttäen anonyymiuden. Vertaislaina on nykyaikaista vertaistaloutta.

VIAINVEST on vertaislaina-alusta, joka tarjoaa yksityisille luotonantajille/yksityishenkilöille ja oikeushenkilöille mahdollisuuden sijoittaa lyhytaikaisiin kulutusluottoihin, jotka ovat peräisin eri puolilta Eurooppaa. VIAINVEST tarjoaa sijoittajille pääsyn muille kuin pankkien luotonantoalalle luomalla turvallisen ja avoimen investointiympäristön, jossa sijoittajat voivat ansaita pääomastaan jopa 11 prosenttia vuodessa. Maksimoidakseen sijoituskokemuksen VIAINVEST on kehittänyt useita tärkeitä ominaisuuksia, kuten takaisinostotakuun ja automaattisen sijoittamisen vaihtoehdon, jotta sijoitusprosessi olisi luotettava, yksinkertainen ja saumaton.

Takaisinostotakuu

VIAINVEST-sivustolla noteerattujen kulutusluottojen vakuutena on takaisinostotakuu – jos lainanottaja on viivästyttänyt takaisinmaksua yli 60 päivää, lainanantaja ostaa sijoituksen takaisin ja sekä sijoitetun pääoman että sijoituskauden ansaitut korot siirretään sijoittajatilille. Huomaathan, että takaisinostotakuu EI koske yrityslainoja.

Painotettu riski

Sijoittaja ei koskaan ole 100 % taloudellisesti sitoutunut lainasopimukseen, koska lainanantajalla on vähintään 5 %: n sijoitus varmistaakseen due diligence -tarkastuksen lainojen kirjoituksia ja perintää.

0% maksut

VIAINVEST ei veloita mitään maksuja alustan käytöstä tai sijoittamisesta. Tutustu laajoina sijoitusmahdollisuuksiin ja nauti erinomaisesta tuotosta!

Vuosi 2021 päättyi – mitä pitää katsoa vuodelle 2022

Kun vuosi 2021 on loppumassa, on hyvä aika arvioida joitakin keskeisiä sijoitusteemoja, jotka ovat syntyneet viimeisen vuoden aikana, ja mitä on edessä vuodelle 2022. Sijoittajat ovat joutuneet navigoimaan joillakin hämmentävillä markkinavesillä viime aikoina. Vesillä, joita ovat hämmentäneet tekijät kuten kuten inflaatio ja omicron-variantti, mikä viittaa siihen, että monipuolistamisesta voi tulla tärkeämpää kuin koskaan.

Vaikka tuottoja on vielä paljon, sijoittajien on ehkä myös laajennettava uusille alueille niiden saamiseksi, ja päästäkseen lähemmäksi taloudellisia tavoitteitaan. Joitakin tutkimiamme alueita ovat osakkeet, kryptovaluutat, ei-korvattavissa olevat rahakkeet (NFT), vertaisinvestointi (P2P) ja kestävyys, sekä vaihtoehtoiset omaisuusluokat, mukaan lukien ylellisyystuotteet kuvataiteesta hienoon viiniin.

Riski päällä, riski pois

Riskivarat olivat kuumia vielä marraskuun alussa,  kun maailmantalous jatkoi toipumista pandemian vauhdittamasta hidastumisesta. Ennen kuukauden ryhtymistä odotettujen korkojen nousun ja omicron-variantin leviäminen, on kuitenkin kääntänyt pöydät. Luokat kasvuvarastoista öljyyn ovat tunteneet painetta, ja näkymät ovat parhaimmillaan pilvisiä.

Samaan aikaan Euroopan keskuspankki (EKP) lopettaa pandemian vauhdittamansa joukkovelkakirjojen osto-ohjelman, kun taas Yhdysvaltain keskuspankki on ilmoittanut aikeistaan helpottaa omaisuuserien ostoja, jotka kaikki voivat uhata suistaa härkämarkkinat raiteiltaan. Fed myös käänsi suunnitelmansa alkaa nostaa korkoja kuluttajahintojen noustessa. Lisäksi Englannin pankki on jo alkanut  nostaa korkoja pitääkseen inflaation loitolla. Tämän epävarmuuden ja hauskemman talouspolitiikan seurauksena maailman rahoitusmarkkinoiden volatiliteetti on kasvanut ja molempiin suuntiin on heilahdeltu villisti. Näkymät vuodelle 2022 ovat monin tavoin kysymysmerkkinä. Kun maat palaavat puolustukseen taistelemaan omikronia vastaan, ennusteita on vaikea saada. Joitakin johtopäätöksiä on kuitenkin tehtävä. BNP Paribas on optimistinen ja ennustaa vahvoja globaaleja osakkeita yritysten vankkojen voittojen, kasvavan talouden ja matalien korkojen ansiosta. BNP Paribasin asiantuntijat suhtautuvat erityisen myönteisesti euroalueeseen, Japaniin ja Ison-Britannian asiantuntijoihin kohtuullisten arvostusten ja juuri oikean arvo- ja suhdannevarastoille altistumisen keskellä. He neuvovat sijoittajia välttämään Yhdysvaltain valtionkassoja, kun taas reaalivarat, jalometallit ja vihreät hyödykkeet toimivat vakaina inflaatiovaroina.

Lähde: BNP Paribas

Osakemarkkinoiden näkymät

Osakkeet ovat olleet hyvässä nousussa vuonna 2021. Yhdysvalloissa tärkeimmät indeksit, mukaan lukien S&P 500, ovat asettaneet useita tuoreita ennätyksiä, kun taas STOXX Europe 600 on myös päässyt ennätysalueelle. Molemmissa tapauksissa vahvat yritysten tulot maailmantalouden elpymisen ansiosta ovat ruokkineet sijoittajien tunteita.

Euroopan osakkeet ovat kehittyneet tähän mennessä noin 17 prosenttia. Vähittäiskauppa on ollut poikkeus, joka on jäänyt jälkeen yhdysvaltalaisista tovereistaan, koska eurooppalaiset kuluttajat ovat olleet haluttomampia käyttämään säästöjään mahdollisten lomautusten pelon vuoksi, toimitusketjuongelmista puhumattakaan. Eurooppalaisilla osakkeilla voisi olla enemmän kiitorataa voitoille vuonna 2022, kun taas jotkut markkina-asiantuntijat varoittavat, että Yhdysvaltain osakkeet voivat pitää tauon.

Institutionaaliset sijoittajat tarkkailevat tekniikkaa, terveydenhuoltoa ja infrastruktuuria Natixis-tutkimuksen mukaan. Tekniikan sisällä yksi kasvava segmentti on metaversuaali, joka on virtuaalimaailma, jonka odotetaan määrittelevän Web 3.0: n. Siitä lähtien, kun Mark Zuckerberg liittyi metaversen bandwagoniin ja muutti Facebookin emoyhtiön nimen Metaksi, muut yritykset haluavat samalla tavalla tehdä läsnäolonsa tunnetuksi tässä virtuaalitodellisuuden maailmassa.

Takaisin todellisuuteen. Joulukuun 2021 alusta lähtien rahastonhoitajat, markkinastrategit ja välittäjät ovat Reutersin kyselyn mukaan optimistisia eurooppalaisten osakkeiden näkymistä vuonna 2022. Tutkimuksen osallistujat ennustavat, että Saksan Dax- ja France CAC -indeksit näkevät uusia kaikkien aikojen ennätyksiä vuoden 2022 puoliväliin mennessä yritysten voittojen vauhdittamana. Ranskalla on muuten vuonna 2022 presidentinvaalit, jotka voivat vaikuttaa sijoitustuottoihin.

Yleiseurooppalaisen STOXX 600:n ennustetaan etenevän ensi vuonna 7 prosenttia uuteen ennätykseen 500 kesän 2022 puoliväliin mennessä sen jälkeen, kun se on asettanut kaikkien aikojen ennätyksen 490 marraskuussa 2021. Samaan aikaan Euroopan pankkiosakkeet ovat valmiita hyötymään, kun keskuspankit valmistautuvat nostamaan korkoja uuden vuoden aikana. Näiden yhtiöiden osakkeet ovat jo lähes 30% vuonna 2021. Ylellisiä vähittäiskaupan osakkeita on asiantuntijoiden mukaan tarkkailtava,kun eurooppalaiset kuluttajat alkavat tuntea olonsa paremmaksi taloudesta ja haluavat ostaa esimerkiksi kalliita kelloja.

Kaikki eivät ole niin nousussa. Traditionin markkinastrategi Stephane Ekolo varoittaa, että STOXX 600 -indeksi voi laskea 430-tasolle ensi vuoden loppuun mennessä ja syyttää talouden hidastumista. Alat, jotka ovat alttiimpia uusille mahdollisille sulkuille, ovat vaarassa, mukaan lukien matka- ja vapaa-ajan varastot. He ovat jo ottaneet suurimman osan myynnistä marraskuussa 2021, kun eurooppalaiset osakkeet tällä alalla laskivat tasolle, jota ei ole nähty  pandemian huipun jälkeen.

Jälleen kerran ennusteessa Morgan Stanleyn strategi Graham Secker sanoo,  että Euroopan osakkeet todennäköisesti laskevat kaksinumeroisella prosenttiosuudella vuonna 2022. Hänen mukaansa syynä on se, että osakkeet ovat kehittyneet viimeisen puolentoista vuoden ajan ilman vakavaa vetäytymista, ja periaatteessa ne erääntyvät yhdelle. Hyvä puoli on, että hän neuvoo sijoittajia ostamaan dipin, koska sonnit todennäköisesti painivat takaisin hallintaan jälkeenpäin.

Kullan kipu on Bitcoinin voitto

Bitcoin, johtava kryptovaluutta, on ollut yksi vuoden 2021 parhaiten suoriutuneista varoista. Kun kuluttajahinnat ovat nousseet ympäri maailmaa, sijoittajat ovat kerääntyneet digitaaliseen omaisuuteen arvovarastona, mikä auttaa lähettämään bitcoinia uuteen kaikkien aikojen korkeimpaan, vaikka hinta on sittemmin laskenut takaisin tuolta tasolta. Bitcoiniin sijoittamisessa ongelma on aika – väärään aikaan sijoittaminen voi viedä ison osan alkusijoituksesta nopeasti.

Suuret sijoittajat ovat auttaneet ruokkimaan bitcoinin hintaa, kun institutionaalinen käyttöönotto on ottanut vallan. Katalyyttejä on ollut useita, mukaan lukien ensimmäisten bitcoin-pohjaisten futuurien ETF lanseeraus Yhdysvalloissa. Lisäksi syntyi suuntaus, jossa yritykset alkoivat ostaa bitcoinia valtionkassoja varten, mikä on innostanut kryptovaluuttayhteisöä.

Bitcoin asetti tuoreen kaikkien aikojen korkeimman hinnan yli 68 000 dollariin vuonna 2021 ja näki markkina-arvopallonsa nousevan yli biljoonaan dollariin. Laajempien kryptovaluuttamarkkinoiden markkina-arvo, joka koostuu tuhansista digitaalisista valuutoista, ylitti jopa 3 biljoonaa dollaria vuonna 2021 huipussaan. Vaikka bitcoin ja muut kryptovaluutat ovat sittemmin vetäytyneet ennätystasolta, monet ovat silti olleet vuoden 2021 parhaiten suoriutuvia varoja.

Bitcoinin kilpaileva arvovarallisuus, kulta, on puolestaan kärsinyt. Jalometalli on laskenut 5 prosenttia vuodentahdosta huolimatta kasvavasta inflaatiosta, jota vastaan sen on tarkoitus suojautua. Financial Timesin siteeraaman Bank of America -strategin Francisco Blanchin mukaan sijoittajat ovat sen sijaan ohjanneet rahastovirrat, jotka olisivat muuten voineet mennä kultaan.

Kryptomarkkinanäkymät vuodelle 2022

Kun inflaatio nostaa päätään ja sen odotetaan hidastuvan vasta noin vuoden 2022 toisella puoliskolla, kaikki tähdet ovat linjassa bitcoin härkämarkkinoiden palauttamiseksi. Saalis on kuitenkin se, että se riippuu siitä, käyttäytyykö bitcoin inflaatiosuojauksen tavoin, jonka markkina-asiantuntijat uskovat sen voivan olla. Kryptovaluuttamarkkinat ovat arvaamattomia; Jotkut markkinaennusteet näkevät lasin puoliksi täynnä, kun taas toiset väittävät, että se on puoliksi tyhjä.

Natixis-kysely varoittaa, että kryptovaluutat on määrä korjata markkinoilla vuonna 2022. Tutkimus paljastaa myös, että 28 % institutionaalisista sijoittajista aikoo ostaa enemmän kryptoja vuonna 2022, kun taas 62 % kyselyyn vastanneista pitää asiat samoina ja 10 % vähentää niiden allokaatioita.

Vaihtoehtoiset varat

Sijoittajat jäävät metsästystuoton ympäristöön, jossa korot ovat alhaiset negatiivisiin ja osakkeet ovat epävakaita. Vaihtoehtoiset varat sopivat yhä enemmän laskuun. Ylellisyysvarallisuusluokat ovat jättäneet perinteisiä sijoituksia, kuten osakkeita pölyyn, mutta sinun on tiedettävä mistä etsiä. MoneyWise-raportti jakaa joitain ylellisyysvarallisuusluokan parhaiten suoriutuvia vaihtoehtoisia luokkia.

 • Nykytaide: Tätä luokkaa pidetään yhä enemmän paitsi kodin sisustuksessa myös sijoituksena, joka ylittää osakemarkkinat. Se kattaa vuoden 1945 jälkeen valmistetut teokset. Viimeisten kahden ja puolen vuosikymmenen aikana nykytaiteen vuotuinen tuotto on ollut 14 %, kun taas Yhdysvaltain osakkeet ovat keskimäärin 9%: n vuotuiset tuotot samana aikana. Nykytaiteen koko 25 vuoden ajan nykytaide on päihittänyt S&P 500 -indeksin yli 170 prosentilla.
 • Viini: Halusitpa sitten punaista tai valkoista, maanläheistä tai suolaista, Ranskaa tai Kaliforniaa, tämä vaihtoehtoinen omaisuus menee sujuvasti. Liv-ex Fine Wine 100 -indeksi heijastaa johtavien sijoitettavia viinejä, ja se on noussut yli 270 % kahden viime vuosikymmenen aikana. Se piti pintansa jopa vuoden 2008 finanssikriisin aikana. Hieno viini on keskellä härkämarkkinoita, kun vintage-viinin tarjonta vähenee edelleen omistajien keskuudessa, jotka jatkavat oman varastonsa tyhjenemistä.
 • Ylelliset kellot: Hienot korut eivät koskaan mene pois tyylistä, ja ylelliset kellot eivät ole poikkeus. Luksusmerkki Rolex tekee vuosittain alle miljoona uutta kelloa, mikä ei riitä vastaamaan kysyntään. Tämän seurauksena ylellisyystuotteiden jälkimarkkinat ovat melko suosittuja, trendi, jonka odotetaan jatkuvan lähitulevaisuudessa, kuten McKinsey & Co. Marketplacesin mukaan on olemassa, joilla voit ostaa ja myydä ylellisiä kelloja, rolex Daytonan käydessä jopa 50 000 dollaria. Se on kallis harrastus, mutta jos sinulla on varaa saada käsiisi joitain näistä tuotteista, saatat pystyä kääntämään ja myymään ne jälkimarkkinoilla voittoa varten.

Ei-korvattavissa olevat rahakkeet (NFT): Vaikka NFT: t eivät ole MoneyWise-luettelossa, ne ovat olleet yksi vuoden 2021 kuumimmista sijoitusluokista. NFT: t ovat lohkoketjun digitaalisia rahakkeita, jotka koostuvat joistakin komponenteista, kuten taiteesta, musiikista, videosta jne. Kysytyimmät NFT: t ovat myyneet satoja tuhansia dollareita miljooniin, mukaan lukien perinteisillä huutokauppa-alustoilla, kuten Sotheby’s ja Christie’s. Suuntaus jatkuu todennäköisesti vuonna 2022 ammattilaisurheiluliigojen, kuten eurooppalaisen jalkapallon, kuuluisien urheilijoiden, kuuluisuuksien ja suurten yritysten, adoptiovauhdin perusteella. Alla oleva NFT myytiin 69 miljoonalla Dollarilla Christien huutokaupassa, josta taiteilija tunnetaan nimellä Beeple.

Vertaissijoittaminen

P2P-sijoittaminen on jälleen yksi vaihtoehtoinen omaisuusluokka, jonka puoleen sijoittajat kääntyvät saadakseen tuottoa nykyisessä ympäristössä. Sijoittaja Jean Galea kertoo verkkosivuillaan, että eurooppalaiset P2P-alustat tarjoavat siellä parhaan tuoton Yhdysvaltoihin ja Aasiaan verrattuna.

VIAINVEST:llä vuoden 2021 kohokohta oli saada sijoitus brokerage firm -lisenssi ja tulla säännellyksi sijoitusalustaksi. Se ei tapahtunut yhdessä yössä, sillä johto aloitti tiiviin yhteistyön rahoitus- ja pääomamarkkinakomission (FKTK) kanssa vuonna 2020. Syyskuuhun 2021 mennessä Viainvest sai lopulta lisenssin, mikä merkitsi valtavaa virstanpylvästä sekä joukkueelle että P2P-yhteisölle.

VIAINVEST on aloittanut säännellyn yrityksen siirtymäajan, joka alkaa vuoden 2022 alkukuukausina. Tänä aikana VIAINVEST siirtyy vähitellen myyntioikeudesta omaisuusvakuudellisten arvopapereiden listaamiseen. Käyttäjät voivat jo huomata rekisteröintilomakkeessa pieniä muutoksia, jotka edellyttävät heidän päivittävän tietonsa ja läpäisevän asianmukaisuustestin. Älä unohda tätä, koska se on ainoa tapa määrittää, mitkä sijoitustuotteet sopivat kunkin sijoittajan riski- / palkintoprofiiliin, ja varmistaa, että he eivät kohtaa rajoituksia pyrkiessään käyttämään sijoitusmahdollisuuksia, kuten autosijoitusominaisuutta.

Ennen kuin katsomme eteenpäin vuoteen 2022, pohditaan kulunutta vuotta, joka on ollut vuoristorata. Vuoden 2021 alussa pandemia vaikutti edelleen merkittävästi useisiin Euroopan maihin. Vuonna 2021 VIA SMS Group päätti säilyttää melko varovaisen lähestymistavan luotonantoon, joka alkoi vuonna 2020. Olemme ottaneet käyttöön tiukemmat luottopisteytysmenetelmät, joiden tavoitteena on ylläpitää korkealaatuisia luottosalkkuja ja välttää suuriin maksulaiminlyöntiin liittyvät riskit.

Tämä selittää, miksi julkaistujen lainojen määrä laski pandemian alkamisen jälkeen. Mutta vuoden 2021 toisella puoliskolla Viainvest pystyi lisäämään lainan tarjontaa 35 %.

VIAINVEST-laina-alustan sijoittajat voivat odottaa seuraavia päivityksiä uuden vuoden aikana:

 • Viainvet siirtyy täysin arvopapereiden tarjoamiseen
 • IT-järjestelmä päivitetään, mikä johtaa parempaan käyttöliittymään.
 • Viainvest käynnistää toimintan passituksen kaikkialla EU/ETA:ssa ja jatkaa palveluiden tarjoamista Latviassa sijoittajan alkuperämaasta riippumatta.
 • Viainvest odottaa laajentavansa sijoitussalkkua lisäämällä uusia lainanantajia.

Kestävä kehitys

Ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapaan (ESG) investoiminen on ollut vuoden 2021 keskeinen teema. Kun sijoittajat vaativat yhä enemmän, että yritykset, joihin he sijoittavat, ryhtyvät toimiin tullakseen kestävämmiksi ja kun ESG-standardeja koskevat säännöt selkiytyvät, joten viherpesu poistetaan, ESG todennäköisesti saa vain enemmän pitoa, erityisesti millenniaalien ja sukupolvi G:n keskuudessa. Barronin mainitseman Broadridge Financial Solutions -raportin mukaan maailmanlaajuinen kestävä sijoittaminen on tällä hetkellä 8 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja saattaa mahdollisesti nousta 30 biljoonaan Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2030 mennessä.

Lähde: Broadridge

ESG:ssä ei ole enää kyse vain yrityksen, hankkeen tai valtion hiilijalanjäljestä. Vaikka C02 on edelleen keskiössä, tavoitteet on jo asetettu, joten teemoja on laajennettu. Esimerkiksi tapa, jolla työnantaja kohtelee henkilöstöään, on tullut merkitykselliseksi, koska monimuotoisuuden, osallisuuden ja työntekijöiden oikeuksien kaltaiset alat ovat yhä tärkeämpiä.

Johtopäätös

Vaikka vuodelle 2022 ei ole saatavilla kristallipalloa, on joitain keskeisiä teemoja, jotka todennäköisesti pysyvät lähitulevaisuudessa, joiden pitäisi auttaa sijoittajia navigoimaan epävarmoilla markkinoilla. Kun sijoittajat metsästävät tuottoja taloudellisen epävarmuuden kompensoimiseksi, vaihtoehtoiset varat, mukaan lukien P2P, pysyvät todennäköisesti valokeilassa. NFT:llä ja lohkoketjuilla, joihin ne on rakennettu, on paljon katalyyttejä, ja niitä on myös katsottava. Bitcoinilla on myös tuuli selässään inflaatiotaloudessa, BTC-hinnan volatiliteetti huolimatta.

Asiantuntijat neuvovat sijoittajia säilyttämään pitkän aikavälin aikavälin seuraavien 5-10 vuoden aikana, koska nyt esiintyvät riskit todennäköisesti haihtuvat siihen mennessä. Lyhyellä aikavälillä, vaikka vastatuulia on paljon, ne voivat mahdollisesti helpottaa vuoden 2022 toisella puoliskolla. Kaiken kaikkiaan se, kohtaavatko sijoittajat lasin puoliksi täynnä vai lasi puoliksi tyhjän tilanteen, riippuu siitä, kuinka monipuolinen heidän salkkunsa on ja kuinka kauan kestää, ennen kuin jotkut näistä epävarmuustekijöistä näkyvät.

Bigbank tarjoaa lainaa jopa ilman vakuutta

Oletko sellaisessa tilanteessa, että tarvitset rahoitusta auton ostamiseen, tai vaikkapa remonttiin, tai haluat maksaa matkasi lainalla. Tai olet tarkistanut kaikki osamaksusi ja haluat ottaa niiden maksamiseksi yhden isomman yhteislainan – nämä kaikki ovat saatavilla Bigbankin kautta suoraan netistä.

Bigbank As Suomen sivuliike avattiin vuonna 2009 ja se tarjoaa talletus- ja lainapalveluita. Bigbank on pankki, joka on erikoistunut kulutusluottoihin, ja siksi Bigbank on perinteisiä luottolaitoksia nopeampi ja joustavampi. Bigbank tarjoaa palveluja ajasta, paikasta ja kellonajasta riippumatta turvallisesti ja nopeasti, kaikilla laitteilla.

Bigbank tarjoaa räätälöityjä rahoitusratkaisuja kuluttajille, jotka tarvitsevat rahoitusta tiettyyn tarpeeseen, esimerkiksi ajoneuvoon tai remonttiin. Bigbank rahoittaa niin pieniä kuin suurempiakin projekteja, aina 50 000 euroon asti. Korko on kilpailukykyinen, alkaen 5,9 %.

Yhdistele pienet lainasi yhdeksi

Yksi yleisimmistä tavoista saada omaa taloutta selvemmäksi on yhdistellä pienet lainat yhdeksi isommaksi lainaksi. Tämä on mahdollista esimerkiksi hakemalla suurempi laina Bigbankista. Monesti maksamalla yhtä lainaa usean osamaksuerän tai lainaerän sijasta säästää jopa kymmeniä euroa kuukaudessa. Kannattaa kuitenkin itse tarkistaa omat lainat ja osamaksut vaikka seuraamalla kuukauden verran oman talouden kuluja – tai jos tiedät jo nyt millaiset ovat lainakulusi ja kuinka monta osamaksulainaa sinulla on, niin hae laina jo nyt ja aloita kulujen säästäminen nopeasti.

Täytä lainahakemus netissä ja saat nopeasti myös vastauksen. Saat lopullisen lainatarjouksen useimmiten vielä saman päivän aikana. Voit tutustua tarjoukseen ja allekirjoittaa sopimuksen verkkopankissa.

Laita kotisi kuntoon remonttilainalla

Monilla meistä on aina vähän rahaa sukanvarressa, mutta isompien remonttien maksuun on harvemmin rahaa heti saatavilla, ja siksi on hyvä että on vaihtoehtoja sille perinteiselle pankkilainalle. Voita hakea remonttilainaa jos olet vähintään 22-vuotias ja sinulla on vakituinen asunto Suomessa. Nettotulosi pitäisi olla vähintään 1200 euroa kuukaudessa lainanhakua edeltävinä kuukausina ja toivottavasti olet hoitanut muutenkin taloutesi kunnolla, eikä sinulla ole maksuhäiriöitä. Näillä askelmerkeillä voit hakea yksin jopa 50 000 euroa asuntosi remontointiin.

Autorahoitus Bigbankin kautta?

Autoliikkeet tarjoavat hyviä rahoitusratkaisuja, miksi sitten on joskus järkevää ottaa laina muualta? Yksi syy on siinä, että jos otat lainan autoliikkeestä, et ole auton omistaja ennenkuin olet maksanut koko lainan, mutta jos maksat autosi Bigbankin autolainalla voit halutessasi myydä ajoneuvosi sopimuskauden aikana.

Mikäli haluat vaihtaa ajoneuvoa sopimuskauden aikana, voit uuden ajoneuvon löydyttyä pyytää autoliikkeestä ostotarjousta nykyisestä ajoneuvostasi. Autoliikkeen tarjoamasta hinnasta vähennetään vanhan rahoituksen loppuvelka, ja mahdollinen erotus voidaan käyttää uuden rahoitussopimuksen käsirahana.

Jos olet rahoittanut autosi Bigbankin rahoitusella voit vielä autosi kotimaan ulkopuolelle, tarvitset mukaasi vain Bigbankin myöntämän maastavientivaltakirjan.

Lainan hakeminen

Tarvitset rahoitusta sitten minkälaiseen yllättävään tilanteeseen, tai oman talouden tasapainoittamiseen, löydät lainahakemuksen helposti Bigbankin sivuilta, samoin kuin paljon tietoa lainoihin ja niiden hoitamiseen – samoilta sivuilta. Hyväksytty laina ja lainasumma näkyy tililläsi samana pankkipäivänä, kun lainahakemus on hyväksytty.

Jos olet jo laina-asiakas, voit hakea lisälainaa edullisemmilla ehdoilla. Helpoimmin se tapahtuu kirjautumalla ensin verkkopankkiin. Huomaathan, että uutta sopimusta ei voi yhdistää nykyiseen, mutta voit hakea uutta lainaa niin, että lainojen yhteissumma on korkeintaan 25 000 euroa.

Bigbankista

Bigbank perustettiin vuonna 1992 Tartossa, Virossa. Nyt Bigbank on monipuolisia palveluita tarjoava erikoispankki ja toimii Suomen ja Viron lisäksi Latviassa, Liettuassa, Ruotsissa, Saksassa, Itävallassa ja Hollannissa.

Bigbank As Suomen sivuliike avattiin vuonna 2009 ja se tarjoaa talletus- ja lainapalveluita. Bigbank on pankki joka on erikoistunut kulutusluottoihin, ja siksi Bigbank on perinteisiä luottolaitoksia nopeampi ja joustavampi. Bigbank tarjoaa palveluja ajasta, paikasta ja kellonajasta riippumatta turvallisesti ja nopeasti, kaikilla laitteilla.

Sijoitus kiinteistövakuudelliseen lainaan Euroopassa

Ennenkuin luet eteenpäin, haluamme muistuttaa, että jokainen lukijamme vastaa täysin omista sijoituspäätöksistään. Me emme toimi sijoitusneuvojina, mutta tuomme esille niitä erilaisia mahdollisuuksia, mitä 2020-luvun Eurooppa ja maailma on tuonut tullessaan. Näihin mahdollisuuksiin sisältyy myös tämän kertainen esimerkkimme, eli sijoittaminen valikoituihin, lyhytaikaisiin lainoihin Euroopassa EstateGurun kautta.

EstateGuru on vaihtoehtoisrahoittaja, jonka avulla sijoittajat pääsevät sijoittamaan kiinteistövakuudellisiin yrityslainoihin. Kiinteistövakuudelliset yrityslainat ovat osa lainamuotoista joukkorahoitusta, mikä tarjoaa hajautushyötyjä perinteisiin omaisuusluokkiin nähden ja houkuttelevia tuottoja ( EstateGurun lainojen historiallinen tuotto on ollut n.  11,5%.) 

Tee menestyksestä uusi tapasi

Enemmän tuottoa sijoituksille. Enemmän avoimuutta ja turvallisuutta. Yli 100 000 sijoittajan yhteisömme ansaitsee hyviä tuottoja sijoittamalla tarkasti valikoituihin, lyhytaikaisiin, kiinteistövakuudellisiin lainoihin Euroopassa – yhteen turvallisimmista omaisuuslajeista. Aloita matka taloudelliseen vapauteen vain 50 eurolla ja ansaitse jopa 12% korkoa rahoillesi vuodessa.

Miksi EstateGurun lainat laskevat perinteisen osakkeista ja koroista muodostetun sijoitussalkun riskiä?

Rahoitusteorian mukaan sijoitukset, joiden tuotot korreloivat alhaisesti muiden salkussa olevien sijoitusten kanssa, laskevat koko sijoitussalkun riskiä. EstateGurun lainat todistetusti ovat performoineet hyvin esimerkiksi kevään koronakriisin aikana, jolloin tuotot osakkeissa eivät olleet ruusuiset. Osa sijoitussalkusta hajautettuna EstateGurun lainoihin siis laskee koko salkun riskiä.

Täydellinen hallinta, täydellinen läpinäkyvyys

Päätät itse, miten sitoutunut olet sijoitussalkkusi hallinnointiin. Haluat sitten hallinnoida käsin kaikkia sijoituksiasi tai antaa alan johtavan Auto Invest -ominaisuutemme huolehtia sijoitusten hallinnoinnista – valinta on sinun. Näet jokaisen sijoituksen kaikki yksityiskohdat jokaisessa vaiheessa, riippumatta sijoittamisesi muodosta.

Lisäksi EstateGuru tarjoaa myös lainoja

Kiinteistövakuudellista yrityslainaa projekteillesi

EstateGuru tarjoaa kiinteistövakuudellista yrityslainaa nopeasti ja vaivattomasti – rahoitus ilman tarpeetonta byrokratiaa tai odotusaikoja. Tarjoamme nykyaikaisen ja digitaalisen rahoitusmallin yrityksille, jotka arvostavat helppoutta ja nopeutta. Lainoissamme on joustavat ehdot, sekä räätälöidyt takaisinmaksuaikataulut. Korot alkaen 0,6% kuukaudessa.

CapitalBoxin hyvä vinkki kassavirtalaskelmaan

Minulla tuli tänään vastaan hyvä esimerkki siitä, miten kassavirtalaskelma tulisi tehdä. Jos olet yrittäjä, etkä ole koskaan aikaisemmin tällaista tehnyt, nyt olisi viimeistään hyvä aika tehdä tämä laskelma. Itsekin olen oman yrittäjäurani aikana saanut toisilta menestyneiltä yrittäjiltä neuvon opetella oman yrityksen kassavirran laskeminen.

Kassavirtalaskelma kertoo, minkä verran ja millaisilla aikatauluilla yrityksen kassaan virtaa rahaa sisään ja ulos. Lähtökohtaisesti on hyvä pysyä selvillä yritystilin rahavirroista, jotta tilin saldon pystyy pitämään positiivisena. 

Kassavirtalaskelman avulla voidaan myös tehdä päätelmiä yrityksen kannattavuudesta ja maksuvalmiudesta. Se toimii myös yritysjohdon tukena päätöksenteossa ja auttaa tarkemman budjetoinnin tekemisessä. 

Tässä artikkelissa kerromme, miksi kassavirtalaskelmaa käytetään yrityksen päätöksenteossa, lisäksi esittelemme kaavoja sekä avainlukuja kassavirtalaskelman tekemisen tueksi.  

Tällainen on yksinkertainen kassavirtalaskelma 

Yksinkertainen kassavirtalaskelma sisältää tiedot yrityksen menoista ja tuloista. Pienyrittäjille kassavirran seuraaminen yksinkertaisen kassavirtalaskelman avulla on helppoa ja auttaa hahmottamaan yrityksen tulevaisuutta. 

Yksinkertainen kassavirtalaskelma sisältää ainakin nämä luvut: 

Menot 

 • Palkat ja niistä aiheutuvat sivukulut 
 • Muut kiinteät kulut kuten vuokra, vakuutukset ja kalusto 
 • Ostot 
 • Lainojen lyhennykset 
 • Alv-maksut 
 • Verot 

Tulot 

 • Myyntitulot 
 • Tulevaisuuden myynnit 
 • Alv-palautukset 
 • Yrittäjän tuet 
 • Lainat 
 • Muut tulot 

Näillä vinkeillä teet kassavirtalaskelman itse, mutta muista, että voit myös aina kääntyä asiantuntijan puoleen ja tilata kokonaisvaltaisen kassaennustepalvelun. Verkosta löytyy myös ilmaisia excel-pohjia yksinkertaisen kassavirtalaskelman tekemiseksi. 

Jos tuntuu siltä, että haluat tehdä kassavirtaennusteen itse, mutta tämän tason yksinkertainen kassavirtalaskelma ei riitä, katso seuraavasta kappaleesta kassavirtalaskelman kaava ja se, kuinka kattavampi kassavirtalaskelma tehdään itse. 

Kassavirtalaskelman kaava 

Ota tästä alta talteen kassavirtalaskelman kaava, jota hyödyntämällä selvität yrityksen kassavirrat perinpohjaisesti. Kaavan tarkoituksena on saada selville yrityksen rahavirrat tulevaisuutta ajatellen sekä luoda kuva yrityksen vallitsevasta taloudellisesta tilanteesta. 

Kassavirtalaskelma voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: liiketoiminnan, rahoituksen ja investointien rahavirtaan. Kassavirtalaskelma sisältää näin ollen näiden kolmen osa-alueen lukuja. 

Kassavirtalaskelma auttaa selvittämään, minkä verran tuotetta tai palvelua täytyy myydä, jotta yrityksen juoksevan liiketoiminnan, rahoituksen ja investointien kulut saadaan katettua. 

Netistä voit löytää useita erilaisia kassavirtalaskelmakaavoja, mutta tähän olemme valinneet Yritystieto Ry:n esittelemän, hyvin kattavan kassavirtalaskelmakaavan*. 

Liiketulos 

+ Poistot ja arvonalennuksetShape= Käyttökate 

-/+ Toiminnallisen käyttöpääoman lisäys/vähennys 

+/- Pakollisten varausten lisäys/vähennysShape= Toimintajäämä 

+ Rahoitustuotot 

– Rahoituskulut 

– Verot 

+/- Satunnaiset tuotot/kulutShape= Rahoitusjäämä 

-/+ Investoinnit (netto) 

-/+ Sijoitusten ja pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys Investointijäämä 

+/- Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys/vähennys 

+/- Lyhytaikaisen korollisen vieraan pääoman lisäys/vähennys 

+/- Pääomalainojen lisäys/vähennys 

+/- Oman pääoman maksullinen lisäys/vähennys (pl. osingon jako) – Osingonjako/yksityiskäyttö 

-/+ Lainasaamisten lisäys/vähennysShape= Rahavarojen muutos 

+ Rahavarat tilikauden alussa 

 – Rahavarat tilikauden lopussaShape= 0 

*= Yritystutkimus ry:n suosittelema kassavirtalaskelma (Yrityksen tilinpäätösanalyysi s. 55, Yritystutkimus ry 2017) 

Lataa koko dokumentti ja kassavirtalaskelman pohja

Kassaennuste 

Kassavirtalaskelman periaatteena on, että se on yrityksen kassaennuste, joka antaa osviittaa siitä, millaista yrityksen kassavirta tulee tulevaisuudessa olemaan. Ei ole siis tarkoitus, että kassavirtalaskelmaan merkitään menneisyyden lukuja, vaan se on nimenomaan tulevaisuutta arvioiva kassaennuste. 

Lukujen suhteen tulee olla realistinen, jotta kassaennuste kuvaa mahdollisimman tarkasti tulevaisuutta. 

Monet yrityksen liiketoimintaan ja taloudenhallintaan keskittyvät asiantuntijayritykset tarjoavat kassavirtalaskelmapalveluita kassavirtaennuste tai kassaennuste -nimillä. Näissä on kyse valmiista palvelupaketeista, joiden ohjelmistojen avulla liiketoiminnan suunnittelu ja kassavirtojen ennustaminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Samalla nämä yritykset tarjoavat asiantuntija-apuaan ohjelmistojen käytössä. 

Usein kassaennustetta käytetään lyhyemmän aikavälin työkaluna, mikä riippuu täysin toimialasta ja siitä miten pitkällä aikajänteellä tarkkoja ennusteita pystytään laatimaan. On toki myös mahdollista tehdä pidemmän aikavälin kuten vuoden tai useamman vuoden kattava kassaennuste yrityksen johtamisen tueksi. 

Kassaennuste auttaa yritystä havaitsemaan mahdolliset tulevat maksuvaikeudet ja sitä kautta antamaan mahdollisuuden varautua niihin jo etukäteen – tai ehkä jopa ehkäistä niitä. 

Kassavirtalaskelma pohja 

Jos kuitenkin haluat hallita yrityksesi taloutta ja tehdä kassavirtalaskelmaa itse, niin netistä löytyvä valmis ja ilmainen kassavirtalaskelmapohja auttaa sinua ennakoimaan yrityksesi kassavirtoja. 

Googlaamalla hakusanat: ilmainen kassavirtalaskelma pohja – löydät varmasti helppokäyttöisen kassavirtalaskelmapohjan, joka sopii juuri sinun yrityksellesi. Useat kassavirtalaskelmapohjat ovat excel -tiedostomuodossa, joten niitä varten tarvitset Microsoftin Excel -ohjelman työpöytä- tai verkkoversion. 

On hyvä muistaa, että maksulliset taloudenhallintapalvelut tarjoavat aina jotakin enemmän ilmaisiin verrattuna. Kannattaa siis myös selvittää, löytyykö maksullisista vaihtoehdoista yrityksesi käyttöön paremmin soveltuva kassavirtalaskelmapohja. 

Kassavirtalaskelman laatiminen 

Kassavirtalaskelman laatiminen kannattaa tehdä heti, kun yrityksesi liiketoimintasuunnitelma on valmis, jotta tiedät, miltä tulevat kuukaudet näyttävät taloudellisesta näkökulmasta. 

Pienten yritysten kohdalla kassavirtalaskelman laatiminen itse onnistuu kätevästi kassavirtalaskelma kaavaa tai valmista kassavirtalaskelma pohjaa käyttäen.  

Jos sen sijaan kassavirtalaskelman laatiminen tuntuu hankalalta, voi ulkopuolisesta avusta olla hyötyä. Etenkin hieman suuremman yrityksen voi olla järkevää palkata talousalan ammattilainen asialle. 

Kassavirtalaskelman laatiminen edellyttää asiakkaiden ja myyntiprosessin rajapinnan tuntemista ja sitä tulisi käyttää apuna yrityksen budjetin laatimisessa. (Kassavirran ennustamisella tehokkaaseen rahankäyttöön: case: Kraatz-konserni s. 32, Jesse Lingman 2017) 

Kassavirtalaskelman laatiminen auttaa yritystä hahmottamaan, miltä yritystilillä tulevaisuudessa näyttää. Ylipäätään kassavirtalaskelma toimii yrityksen johdon päätöksenteon tukena.

Kassavirtalaskelma malli 

Ilmainen kassavirtalaskelma malli on helppo työkalu pienyrittäjälle, joka haluaa tehdä rahavirtojen ennusteita itse. Esimerkiksi Microsoftin kassavirtalaskelma malli löytyy verkosta hakusanoilla rahavirtalaskelma malli, jonka voi ladata ilmaiseksi yrityksen käyttöön. 

Olemme käyttäneet sitä tässä esimerkkinä havainnollistamaan, millainen kassavirtalaskelma malli voisi olla. Kuvan kassavirtalaskelma esimerkki on siis kuvitteellinen. 

CapitalBox-Kassavirtalaskelma

Yrittäjä täyttää taulukkoon luvut tulevien kuukausien rahavirta-arvioista, joiden perusteella kassavirtalaskelma malli antaa tummennetuille alariveille luvut siitä, mikä on yrityksen maksuvalmius kunkin kuun lopussa. 

Näiden ilmaisten mallien lisäksi pienyritykset voivat ostaa yritysjohtamiseen ja taloudenhallintaan erikoistuneilta yrityksiltä tarkemmin eri toimialoille kohdennettuja kassavirtalaskelma malleja. 

Kassavirtalaskelma on yrityksen eräs tärkeimmistä talousjohtamisen työkaluista. Yrityksestä ja toimialasta riippuen kassavirtalaskelman tekeminen kannattaa hoitaa joko täysin omavaraisesti tai ulkoistaa toiminto ammattilaisen käsiin.

Lisää käyttöpääomaa kumppanin avulla  

Me CapitalBoxilla ymmärrämme yritysten maksuvalmiushaasteet ja tarjoamme käyttöpääomaa yrityksille. Olemme erikoistuneet nopeisiin ja helppoihin lainoihin aina 2 000 eurosta jopa 350 000 euroon asti ja tarjoamme mm. vakuudetonta yrityslainaa. 

Olemme palvelleet tuhansia tyytyväisiä asiakkaita Suomessa ja olemme Euroopan johtava pk-yritysten yritysten verkkorahoitusalusta. Kauttamme yritykset saavat rahoitusneuvontaa veloituksetta sekä voivat hakea erilaisia yrityslainoja. 

Lähde: CapitalBox

Onko videopeleissä ratkaisu NFT:n tuomiseksi massoille?

Vuosi sitten NFT:t olivat hämäriä virtuaalisia resursseja, jotka olivat tuttuja vain tekniikan nörteille – mutta kun videopeliyritykset tulevat kasvaville markkinoille, alan toimijat toivovat olevansa valmiita menemään valtavirtaan.

Lyhenne sanoista ”non-fungible tokens”,  eli ”ei-korvattavissa olevat rahakkeet”, NFT: t ovat digitaalisia kohteita, joiden aitouden ja omistajuuden todistukset on rekisteröity lohkoketjuihin, kryptovaluuttojen takana olevaan tekniikkaan. Taiteesta muotiin luovat alat ovat nopeasti kokeilleet innovaatiota, joka on herättänyt innostusta ja skeptisyyttä.

Sotheby’sin kaltaiset huutokauppakamarit myyvät nyt NFT: tä öljymaalausten rinnalla, kun taas elokuvaohjaaja Quentin Tarantino on sotkettu oikeudelliseen kiistaan NFT:stä kulttielokuvastaan ”Pulp Fiction”.

Ja nyt kun heidät esitellään videopeleille, kannattajat toivovat, että miljoonat pelaajat voisivat tutustua ajatukseen, joka on edelleen hankala saada päänsä ympäri.

”NFT: t ovat edelleen kapeat markkinat, mutta olemme todella valtavirran teollisuus”, pelijätti Ubisoftin lohkoketjualoitteiden johtaja Nicolas Pouard kertoi AFP: lle.

Ubisoft lanseerasi tässä kuussa Quartzin, alustan, jossa pelaajat voivat hankkia NFT: t nimeltä ”Digits”- pelejä, jotka saattavat olla aseiden tai ajoneuvojen muodossa. Myös muut raskaansarjan pelifirmat, kuten Electronic Arts – The Simsin ja FIFA:n takana oleva yritys – sekä Take-Two ja Atari ovat ilmaisseet kiinnostuksensa NFT:iin.

Jos itse haluat testata kuinka hyvin tunnet kryptovaluuttojen perusajatukset, testaa humoristinen opettava kryptopelimme aiheesta.

NFT ja sijoittajat

Sijoittajat ovat tällä välin laittaneet tänä vuonna 680 miljoonaa dollaria ranskalaiseen startup-yritys Sorareen, jonka alustan avulla urheilufanit voivat vaihtaa vanhanaikaisten jalkapallokorttien NFT-versioita. NFT: t ovat luonteeltaan keräiltäviä, mikä tekee niistä helpon integroida peleihin, joissa hauska tulee esineiden tai pisteiden keräämisestä.

Mutta se on maailmanlaajuisen videopeliteollisuuden pieni osanen – jonka kokonaisarvon arvioidaan nyt olevan arvokkaampi kuin elokuva-ala – mikä tekee siitä kypsän NFT: n tuomiseen suurelle yleisölle. DFC Intelligencen raportissa arvioidaan, että yli kolme miljardia ihmistä pelaa videopelejä, mikä edustaa noin 40 prosenttia maailman väestöstä.

Kryptoevankelistat väittävät, että lohkoketjujen kaltaiset käsitteet – digitaaliset tilikirjat, jotka tallentavat kaikki tapahtumat julkisesti – ovat jo tuttuja miljoonille ihmisille. Noin 221 miljoonaa ihmistä maailmassa omisti kryptovaluuttoja kesäkuuhun mennessä Crypto.com kauppasivuston tutkimuksen mukaan, määrä oli yli kaksinkertaistunut tammikuusta. Laaja-alaisen suosionsa vuoksi analyytikot ennustavat, että pelit voivat merkittävästi laajentaa pääsyä lohkoketjupohjaisiin varoihin, kuten NFT:hen ja kryptovaluuttoihin.

Kannattajat sanovat, että Axie Infinityn kaltaiset NFT-pelit, joiden avulla pelaajat voivat ”ansaita” salausta ja ovat suosittuja kehitysmaissa, antavat tavallisten ihmisten hyötyä tekniikasta.

Tällaiset pelit ovat luoneet ”positiivisen sosiaalisen ja taloudellisen vaikutuksen Aasian ja Latinalaisen Amerikan maihin”, kertoi Franklin Ovalles, 40-vuotias Miamissa sijaitseva NFT-keräilijä.

Lohkoketjututkimusyritys Chainalysiksen mukaan huikeat 26,9 miljardia dollaria vaihtoi omistajaa NFT-myynnissä vuonna 2021. Jotkut yksittäiset NFT: t ovat myyneet huikeilla summista, kuten digitaalisen taiteilijan Beeplen teoksella 69.3 miljoonalla dollarilla.

Useimmat kauppiaat menettävät kuitenkin rahaa

Vain 28,5 prosenttia NFT:stä, joka myydään välittömästi tuotannon jälkeen, kääntää toiminnan voiton puolelle, kertoi Chainanalysis, vaikka kukoistavilla jälleenmyyntimarkkinoilla 65,1 prosenttia myynnistä on kannattavaa. Sijoittajien on myös otettava huomioon niiden kauppaan käytettyjen kryptovaluuttojen vakava volatiliteetti.

Jonathan Teplitsky lohkoketjuyhtiö Horizen Labsista sanoi sijoittajien ottavan riskejä NFT-markkinoilla, koska korot pysyvät alhaisina.

”Kalliiden NFT: n markkinoiden romahdus on kuitenkin tulossa”, hän ennusti.

Hän näkee kuitenkin myös tämän tekijänä, joka voisi entisestään demokratisoida markkinoita, jotka jäävät harvojen valittujen asiaksi.

”Sen lisäksi, että tarjoamme tulovirtoja sisällöntuottajilta ympäri maailmaa ja poistamme pääsyn esteitä, näemme myös NFT-teollisuuden muuttavan muotoa massan käyttöönoton edistämiseksi”, hän sanoi.

Mutta Teplitsky epäilee, että NFT: stä tulee kotitalouden nimi enemmän kuin peliteollisuus.

”Uskon, että NFT: t ovat ”ei-geeky”, kun muut kuin peliyritykset alkavat käyttää niitä”, hän sanoi, mikä viittaa siihen, että McDonald’sin kaltaiset tuotemerkit voisivat lopulta antaa pois kerättäviä digitaalisia tuotteita.

”Kun NFT: stä tulee osa jokapäiväistä elämää ja annetaan käyttäjille etuja ei-geeky-laitoksissa, kuten elintarvikeketjussa tai vaatekaupassa, heistä tulee valtavirtaa”, hän lisäsi.

”Ollaan rehellisiä”, hän sanoi, ”useimmat pelaajat ovat nörttejä.”

Oman riskitason laskeminen- vinkit viikonlopuksi

Olet varmaan joskus istunut pankin sijoitusasiantuntija tai pankkineuvojan kanssa palaverissa, missä olette miettineet ja katselleet myös omaa riskitasoasi. Silloin aiheena on saattanut olla asuntolaina, remonttilaina tai vain yksinkertaisesti oman sijoittamisen aloittaminen. Näissä keskusteluissa aikoinaan (en tiedä nykyään) puhuttiin lähinnä siitä, että pitkäaikaiset lainat kannatti suojata erilaisilla vakuutuksilla, ja sijoitustoiminnassa puhuttiin riskeistä ja sijoitustoiminnan toivotuista tuotoista prosenttitasolla. Mitä suurempaa tuottoa halusi lähteä tavoittelemaan, sitä suuremmasta riskistä oli kyse.

Oman riskitason laskeminen

Ei ole välttämättä järkeä lähteä laskemaan mitään tiettyä numeroa omalle riskitasolle, mutta miettiä lähinnä erilaisten riskien kautta sitä omaa taloutta ja samalla omaa elämää.

Sijoittamisen riskit

Sijoittamisen riskit liittyvät tietenkin siihen tapaan, miten lähtee sijoittamaan, ja miten hajauttaa sijoituksensa sekä kohteisiin että ajallisesti. Totta on, että yleisesti ottaen löytyy sijoitustapoja ja kohteita, jotka tarjoavat pienen tuoton (kuten erilaiset pankkien tarjoamat rahastosijoitukset), ja niitä pidetään matalan riskin sijoituskohteina, ja sitten on sijoituskohteita, joiden tuotot saattavat nousta korkeallekin kuten kryptovaluutat, mutta vastaavat niissä on myös korkeammat riskit, eli mahdollisuus myös menettää sijoituksia. Sijoitustoiminnan perusajatus on kuitenkin tehdä toimenpiteitä, jotka johtavat sijoitusvarallisuuden kasvamiseen, ei samalla tasolla pysymiseen tai laskemiseen. Pienet parin prosentit tuotot eivät kunnolla kata edes kuluja, joten ne eivät varsinaisesti ole sijoittamista, vaan enemmänkin säästämistä.

Ansaintariskit

Sijoittamiseen ja omaan riskitasoon liittyy luonnollisesti myös oma työ, ja oma ansainta – kuinka varmalla pohjalla oma kuukausittainen tulo sitä kautta on, vai onko sijoittaminen sen tasoista, että sitä kautta pitäisi varmistaa itselle tulotaso.

Esimerkiksi rahapelien kanssa puhutaan aina viihteellisestä pelaamisesta, jota ei pidä tehdä jollei oma talous anna mahdollisuutta kuluttaa rahaa. Rahapelaaminen pitää pääsääntöisesti miettiä samalle tasolle muiden kulujen ja harrastusten kanssa, vaikka se joskus hyvällä onnella voisikin jotain myös tuottaa. Sijoitustoiminnaksi ei rahapelaamista voi kutsua, mutta ammatiksi kyllä pokerin ja urheiluvedonlyönnin kautta, mutta silloin jo perus ansainta on korkean riskin toimintaa, koska sekä pokerissa että vedonlyönnissä on aina myös onneen liittyvä aspekti.

Vakuuttaminen

Omaan riskitasoon vaikuttaa myös koko oman perheen tilanne, asuuko yksin, vai kumppanin kanssa, onko lapsia, asunto, autoja, kesämökki yms. Kaikkeen tähän toimintaan liittyvät myös mahdolliset vakuutukset, joiden tarkoituksena on tasapainottaa mahdollista riskiä. Olemme pakotettuja vakuuttamaan asuntomme ja automme, mutta olemmeko miten vakuuttaneet itsemme? Vakuutuksiakin on tarjolla erilaisilla riskitasoilla, ja jopa sellaisia, joiden vakuutusmaksu tai potentiaalinen vakuutustuotto on sitoutettu valittuun riskitasoon vakuutusmaksujen sijoituksissa.

Oma ajattelu ja tavoitteet

Paljon sijoittamisessa ja vakuuttamisessa liittyy myös omaan ajattelumalliin sekä omiin tavoitteisiin. Osatekijänä on tietenkin myös oma lähtötilanne, eli onko lähdössä aivan nollatasolta, vai onko alussa jo suvun sijoitukset turvana tai omalta perheeltä saatu pesämuna. Nollasta lähdettäessä on entistä tärkeämpää miettiä niitä omia riskitasoja ja tavoitteita. Itse olen lähtenyt sijoittamista harrastamaan aivan väärällä tavalla suoraan osakemarkkinoille ja poltin näppini ja menetin sijoituksieni arvosta suurimman osan, koska en oikeasti tiennyt mitä tein – olin silloin noin 20-vuotias.

Nykyään omaan sijoittamiseen liittyy pohjalla perussijoitukset, jotka tuovat tietynlaista varmaa tuottoa pienellä riskillä, eli mennään rahastojen kautta. Toisaalla ovat pienet osakesijoitukset, joiden kautta haen enemmän ns. pistetuottoja, eli sijoitan jonkun summan tiettyyn tutkimaani kohteeseen ja saatan vuoden sisällä myös myydä sijoitukset, sijoittamalla saadun tuoton uuteen kohteeseen. Nämä osakesijoitukset ovat lähinnä viihdettä, jolla voidaan maksaa muita harraste- ja elämänkuluja.

Näin yrittäjänä oman talouden perustulos ovat heitelleet koko yli 30 vuotisen yrittäjäurani aikana, joten tiedän, että koskaan ei voi 100 % luottaa siihen, mitä tulevaisuus tai seuraava vuosi tuo tullessaan, joten erilaiset vakuutustuotteet on asetettu turvaamaan perheen tulevaisuus, jos minulle sattuisi oikeasti jotain pahempaa.

Omat tavoitteet ovat lähinnä oman tulevaisuuden, lasten ja perheen taloudellisen turvallisuuden varmentamiseen liittyviä, ja siksi oma sijoitustoiminta on melkoisen varovaista, joskin työhön liittyen teen sijoituksia myös kryptovaluuttoihin sekä seikkailen pelien maailmassa. Tiedän olevani tappiolla onnen peleissä, ja tiedän niiden todennäköisyyksien olevan minua vastaan – mutta ajanvietteenä ja viihteenä niiden pelaaminen on minulle täysin ok. Pokeriakin olen pelannut, mutta totesin, ettei ole minulle, ja samoin vedonlyöntiä harrastin vuosia sitten huomattavasti suuremmalla riskitasolla kuin nykyään – nykyään kaikenlainen rahapelaaminen on viihdetasolla, ja maksaa joka viikko muutaman euron, mutta toisaalta se jokaviikkoinen vakiolappukin tuo viihdettä ja jännitystä jokaiselle viikonlopulle ja yleensä myös pieniä palautuksia, ja välillä jopa sen 13/13 tuloksenkin.

Sijoittaminen ja tulevaisuus

Jos oma sijoitustoiminta alkoi silloin 80-luvulla ja jatkuu edelleen, niin ovathan nämä mahdollisuudet monipuolistuneet ällistyvällä tavalla. Meillä on mahdollisuus sijoittaa erilaisiin digitaalisiin kohteisiin monella eri alustalla, tai pidättäytyä perinteisissä metodeissa pankkien palveluiden kautta. Toisaalta voimme helposti lähteä myös kansainvälisille pörssimarkkinoille, vaikkapa Nordnetin palveluiden kautta, tai avata oman sijoitustilin, vaikka eToroon tai vastaavaan. Omasta sijoitushistoriasta oppineena sanon vain, että mieti omaa riskitasoasi ja omia tavoitteita – kuinka paljon voit hävitä ilman, että se vaikuttaa omaan talouteesi.

Selvitä oman taloutesi todellinen tilanne

Suosittelen myös ottamaan selvää oman talouden todellisesta tilanteesta – kuinka paljon kuukaudessa tulee talouteen rahaa, ja kuinka paljon erilaisia laskuja oikeasti on. Monella meistä ei ole kovinkaan tarkkaa kuvaa siitä, kuinka paljon meillä on niitä osamaksuja ja pikku lainoja yhteensä, ja kuinka paljon laitamme rahaa kuukausittain erilaisiin lainanhoitomaksuihin – eivät ne netin lainanyhdistämispalvelut täysin turhia ole. Toisaalta kuukauden omien kulujen seuraaminen antaa myös hyvän kulun siitä, kuinka paljon rahaa kuluu peruskuukauden aikana harrastuksiin, syömiseen ja kaikkeen muuhun. Esimerkiksi helmikuu voisi olla ihan hyvä seurantakuukausi? Seurannassa tärkeintä on olla itselle rehellinen, eli listata jokainen kulu, jokainen kuitti ja jokainen maksu mikä tileiltä menee – muuten seurannasta ei ole mitään hyötyä.

Samalla voi miettiä, myös sitä omaa ajankäyttöä, eli kuinka paljon käyttää arjessaan aikaa mihinkin – ja ymmärtää sen, että arjessakin pitää jätkää aikaa itsellekin, vain olemiselle, aina ei tarvitse suorittaa tai tehdä jotain.

Tukea kehittyville markkinoille suuntaaville suomalaisille yrityksille

Finnpartnershipin uusi kolmivuotinen ohjelmakausi käynnistyy 1.1.2022. Finnpartnership on ulkoministeriön liikekumppanuusohjelma, joka auttaa suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita käynnistämään pitkäaikaista liiketoimintaa kehittyvissä maissa. Ohjelma tarjoaa rahallista tukea sekä koulutusta, neuvontaa ja tietopalveluita kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan valmistelemiseen. Finnpartnership on vuodesta 2006 alkaen tukenut yli tuhatta kehittyville markkinoille suuntaavaa suomalaista yritystä.

Ohjelman keskeinen tavoite on aikaansaada kehitysvaikutuksia kannattavan, kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan tuloksena. Kehitysvaikutuksia ovat esimerkiksi ihmisarvoiset työpaikat, köyhille ihmisille suunnatut palvelut, teknologian ja osaamisen siirto, tasa-arvon lisääntyminen sekä ympäristö- ja ilmastoystävälliset ratkaisut.

”Suomalaisilla yrityksillä on paljon sellaista osaamista, jota tarvitaan ratkaisemaan kehitysmaiden tarpeita ja edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Finnpartnershipilla on uudella ohjelmakaudellaan entistä paremmat edellytykset tukea yritysten pääsyä kehittyville markkinoille”, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari sanoo.

Uudella ohjelmakaudella Finnpartnershipin toimintaa uudistetaan. Tavoite on kehittää yrityksille tarjottavia palveluita, lisätä ohjelman vaikuttavuutta ja tehostaa ohjelman hallintoa. Keskeisiä uudistuksia ovat:

 • Yrityksille suunnattuja palveluita kehitetään. Etenkin maatason palveluita lisätään rekrytoimalla Suomessa toimivan tiimin tueksi asiantuntijat Keniaan ja Vietnamiin.
 • Ohjelman vaikuttavuutta lisätään kohdentamalla palveluita hankkeille, joilla on edellytykset merkittäviin kehitysvaikutuksiin. Erityisesti edistetään yritysten ja järjestöjen yhteistyötä.
 • Yhteistyötä muihin rahoitusinstrumentteihin tiivistetään, kuten Developing Markets Platform (DevPlat) ja Investointituki kehitysmaille (PIF) -rahoitusinstrumentit. Tavoite ovat aiempaa saumattomammat rahoituspalvelut yrityksille.

Finnpartnershipin liikekumppanuustuen yleisehdot ohjelmakaudella 2022‒2024 ja hakuilmoitus on julkaistu suomeksi Finnpartnershipin verkkosivuilla. Englannin- ja ruotsinkieliset käännökset julkaistaan ennen 1.1.2022. Tuettavilta yrityksiltä edellytetään, että ne edistävät ihmisoikeuksia ja noudattavat yritysten yhteiskuntavastuullisuuden periaatteita. Tehokkaampien ja kestävämpien tulosten saavuttamiseksi yrityksiä kannustetaan kumppanuuksiin kansalaisjärjestöjen ja tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa.

Finnpartnership kuuluu Team Finland -verkostoon, joka edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Finnpartnership tekee tiivistä yhteistyötä erityisesti Business Finlandin ja suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestön Fingon kanssa.

Finnpartnership-ohjelman tukipalvelut tuottaa Teollisen yhteistyön rahasto Oy (Finnfund). Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, jonka missio on luoda parempaa maailmaa rahoittamalla vastuullisia yrityksiä kehitysmaissa. Finnpartnership-ohjelman toteuttajana Finnfund toimii ulkoministeriön toimeksiannosta ja avustaa liikekumppanuustuen hakijoita tuen hakemiseen ja toteutukseen liittyvissä asioissa.

Lisätietoa Finnpartnershipistä:

Finnpartnership www.finnpartnership.fi

Ulkoministeriö https://um.fi/finnpartnership-auttaa-luomaan-yhteyksia-kehittyvissa-maissa

Sijoittaminen ja lohkoketjut

Oletko vielä ehtinyt tutustua, mitä lohkoketjut ja kryptovaluutat voisivat tarjota sijoittamisen alalla? Esimerkiksi kryptoraha.info sivusto kertoo alan mahdollisuuksista ja sudenkuopista, ja tuo esille tasaisesti uutisia maailmalta suomeksi. Kryptot ja lohkoketjut ovat jo tätä päivää, kannattaa olla vähintäänkin tietoinen siitä, mitä maailmalla tapahtuu.

Tiesithän sen, että lohkoketjuja on käytössä jo todella monella liiketoiminta-alueella, ja että kryptovaluuttojakin on satoja?

Tekniikan kehitys ja markkinoiden muutokset – focus: aikuispelaaminen

Tekniikan kehitys on aina ollut jatkuvaa. Viime vuosina se on näkynyt niin vapaa-ajassa kuin liiketoiminnassa internetin palveluiden kehittyessä, mahdollisuuksien laajentuessa ja mobiiliverkkojen tuodessa entistä nopemmat ja varmemmat yhteyden ympäri maailmaa – mitä kaikkea nämä muutokset ovat tuoneet tullessaan, ja mitä kaikkea ehtiikään vielä 2020-luvulla tapahtua?

Igaming eli aikuisten rahapelit

Eivät tainneet nettikasinoiden perustajat 90-luvulla tietää, minkälaisen Pandoran laatikon avasivat. Alunperin ajatuksena taisi olla naiivisti tuottaa perinteisten kasinoiden asiakkaille mahdollisuus pelata etänä joitain kasinoiden suosikki peliautomaatteja netissä, ja tavoitella samalla aivan uusia asiakkuuksia.

Nopeasti kuitenkin kävi selville, että nettipelaaminen tulisi olemaan aivan oma liiketoiminta-alueensa, joka levisi nopeasti myös sellaisille alueille, joilla perinteinen kasinotoiminta ei ollut niinkään levinnyttä. Eikä vain levinnyt, vaan nettipelaaminen toi rahapelaamiseen myös aivan uusia pelejä, ja pelaaminen alkoi 90-luvulla siirtyä vähitellen nettiä kohti- kunnes päästiin 2000-luvulla, ja nykyaikaan – nyt 2020-luvulla nettipelaaminen on

 • turvallista
 • monipuolista – pelejä on tuhansia tarjolla
 • pelaajat voivat pelata omalla kielellään
 • livepelaaminen on lisääntynyt
 • suoratoisto toi uusia livepelejä
 • tarkoin viraomaisten valvonnassa
 • pelaajilla on oman pelaamisen hallintaa parempia työvälineitä

Esimerkiksi yksi moderneista pelisivustosta NetBet tarjoilee aikuisille pelaajille niin ne perinteiset kasinopelit livepeleinä suoratoiston avustuksella, bingopelit, kasinoiden automaattipelit, pokerin, vedonlyönnin ja virtuaalivedot – todella suurella kattauksella, ja pelaajien omalla kielellä.

Kasinopelaamisesta on tullut vuosien aikana hyväksytty ajanvietetapa, ja vaikka rahapelaaminen saattaa aiheuttaa pienelle osalla pelaajista ongelmia, suurin osa pelaajista ymmärtää rahapelaamisen perusperiaatteet, eli sen, että kasinolla on aina etu jokaisessa pelissä, ja vaikka joskus aina joku voittaa miljoonia, niin suurin osa pelaajista aina häviää – aivan samallatavalla kuin eri Euroopan maiden lottopeleissä.

Yksi rahapelaamisen uusista kasvualoista on livepelaaminen, missä aikuispelaaja on siis yhteydessä kasinolle suoratoiston välityksellä

Esports eli Eurheilu

Jos tietokoneet tulivat koteihin 80-luvulla, ja samalla tulivat myös konsolipelit, mutta kukaan ei vielä silloin voinut kuvitellakaan, että 2000-luvulla näitä pelejä pelaamalla voisi tulla miljonääriksi! Esports onkin nykyään eniten kasvava nuorten aikuisten harrastus, ja aivan kuten rahapelit, myös Esports pelit ovat laajentuneet kaikkiin ikäryhmiin, ja pelaaminen on kasvanut vuosi vuodelta – yhtenä isona syynä taustalla myös vapaa-ajan jatkuva lisääntyminen.

Siinä missä Igaming eli netin rahapelit ovat luoneet aivan oman liiketoiminta-alueensa ja sitä kautta luonut mm. Maltasta Euroopan rahapelikeskuksen, niin Esports on laajentunut kattamaan koko maailman – ja esimerkiksi syksyn 2021 aikana pelattiin muutama todella iso palkintopottiturnaus. Ensin pelattiin nimittäin Romaniassa Dota 2 pelin International-turnaus, joka vastaa pelin MM-turnausta. Sen voitti venäläinen Team Spirit, joka vei mukanaan eli 18 miljoonan dollarin voittopotin! Dota 2 peli on tuottanut muuten Suomeenkin jo useamman pelimiljonäärin, eli tietokonepelaajan, joka on ansainnut pelaamalla miljoonia!

Toinen iso eurooppalainen turnaus oli juuri Tukholman Avicii-areenalla (entinen Globen) pelattu CS:GO major peliturnaus, jossa sielläkin oli mukana suomalaisia. Tänä vuonna suomalaiset eivät päässeet nauttimaan voittamisesta kummassakaan turnauksessa, vaikka otteluvoittoja suomalaisillekin tuli, mutta CS:GO turnauksessakin voiton vei lopulta venäläinen joukkue. Yksi turnauksen suosikeista Natus Vincere voitti ja vei mukanaan miljoona dollaria.

Esports on luonut tullessaan uuden harrastuksen miljoonille harrastajille ympäri maailman, ja pelaajien lisäksi ammatin ovat saaneet myös uudet valmentajat, organisaatioiden henkilöt ja sadat striimaajat ympäri maailman. Striimaajia on siis tuhansia, mutta ne parhaimmat ja seuratuimmat ovat myös miljonäärejä – ja seuraajia on miljoonia. Katsojamääristä kertoo esimerkiksi yksittäinen League of Legends-turnaus tänä vuonna Kiinassa, kun katsojia oli parhaimmillaan yli 60 miljoonaa, tuossa Tukholman CS:GO turnauksessa oli livenä suoratoiston kautta 2,7 miljoonaa katselijaa!

TIetokonepelaaminen ei välttämättä tunnu kaikista mahdolliselta ammatilta – mutta kyllä se sellainen on. Siinä on myös mahdollinen urapolku, joka alkaa jo nuorena peleistä kiinnostumalla. Jos pelaajalla on edellytyksiä ja mielenkiintoa, niin hän voi päästä organisaatioon, joka mahdollistaa pelaamisen ammattilaisena. Peliuran jälkeen pelaaja voi jatkaa kouluttajana, tai jopa uuden tiimin valmentajana, ja onhan monissa organisaatioissa (kymmenien miljoonien liikevaihdot) entisiä pelaajia myös johtajistossa. Pelaajien ohella ala on luonut työpaikkoja myös muihin organisaation osiin eli PR- ja myyntipuolelle, sillä kyseessä on paljon muutakin kuin vain pelaaminen.

Esports pelikohteet ovat tulleet vauhdilla myös vedonlyöntiin, missä jalkapallokohteisiin tottuneet pelaajat ovat olleet yllättyneitä siitä, kuinka haastavia Esports kohteet ovatkaan- uusi laji, uudet ammattilaiset ja uudet kohtaamiset ovat mahdollistaneet isotkin kertoimet yksittäisiin kohteisiin.

Vapaa-ajan lisääntyminen

Yksi kokonaisvaltaisesti pelaamista lisäävistä tekijöistä on ollut yksinkertaisesti vapaa-ajan lisääntyminen. Se, että aikuisilla on entistä enemmän aikaa käytettävissään työelämän ulkopuolella on luonut uusia liiketoimintamahdollisuuksia, eikä vain digitaalia, vaan myös aivan ”elävää” elämää, vai oletko itse jo kokeillut pakopelihuoneita, tai jahdannut Pokemon hahmoja mailla ja mannuilla?

Harrastaminen on yksinkertaisesti monipuolistunut. Tai oletko huomannut, että nykyään isoissa tavarataloissa ja marketeissa on entistä suuremmat valikoimat ihan perinteisiä lautapelejä! Lautapelit ovat nousseet myös uuteen nousukiitoon, kiitos tämän vapaa-ajan lisääntyminen.

Vapaa-aikaa ollaan EU-tasolla kai entisestään lisäämässä työajan lyhennysten kautta. Monissa Euroopan maissa on nimittäin meneillä erilaisia hankkeita, joilla työaikaa saataisiin vähennettyä entistä enemmän – sinällään hankkeet ovat hieman nurinkurisia, sillä samalla monissa Euroopan maissa kärsitään työvoimapulasta – mutta kaikki nämä kipukohdat vain mahdollistavat kasvualan tulevaisuuden ja tämän päivän ratkaisuille.

Tekniikka ja me

Jos 90-luvulla otettiin kännykät avosylin vastaan ajatuksena, että ne auttavat meitä arjessa, niin nykyään voimme sanoa, että älypuhelimet ovat todellakin valloittaneet arkemme. Jos vaikka avaat oman älypuhelimesi, ja katsot kuinka monta sovellusta sinulla siellä on, ja mitä kaikkea itseasiassa teetkään puhelimellasi – saatat jopa yllättyä. Meistä on tullut monella tavalla tekniikan ”orjia”, ja meillä on jopa vaikeata olla koskematta älylaitteeseemme – jopa siinä määrin, että on tullut erillisiä palveluita, joissa sinulta otetaan älylaitteesi hetkeksi pois. Markkinoille on tullut jopa ravintoloita, joissa asiakkaiden pitää jättää puhelimet erillisiin lukitttuihin kaappeihin syömisen ajaksi, jottei suurin osa ravintolassa vietetystä ajasta menisi sen puhelimen kanssa toimimisessa töiden tai sosiaalisen median parissa.

Tekniikka on tuonut pelit lähelle – ne ovat mukana koko ajan. On sitten kyse siitä Esports pelistä tai kasinon automaattipelistä tai vedonlyönnin livekohteista – ne ovat kaikki 24/7 saatavilla ja pelattavissa, missä sitten oletkin, eli ei mikään ihme että pelaaminen kaikessa mittakaavassa on kasvanut. Esimerkiksi Suomessa yli 40 % aikuista pelaa mobiilipelejä.

Mobiilipelaaminen ja Esports ovat varmasti rahapelaamisen ohella aloja, jotka tulevaisuudessakin tulevat tarvitsemaan sekä uusia tekijöitä, että uusia innovaatioita ja uusia yrityksiä – kaikki millä on palveluita ja tuotteita vapaa-aikaan ovat mahdollisia kasvualoja.

Sijoittaminen ja 20-luku

Tekninen kehitys on tuonut sijoittamisen kaikkien saataville. Voimme jokainen asentaa omaan älypuhelimeemme erilaisia sovelluksia joihin rekisteröimällä ja omalta pankkitililtä rahaa siirtämällä pääsemme sijoitusmarkkinoille. Voimme lähteä sijoittamaan vaikka kryptovaluuttaan, pörssimuutoksiin, osakkeisiin, ja kaikkeen mahdolliseen. Se, että ennen piti mennä pankkiin oli paljon pidempi tie, mutta monella tavoin myös hyvä – miksi, sitä käsittelemme tässä.

Pankki toimi hidasteena

Ennen meidän oli pakko sopia tapaamisaika pankkiin, missä sitten käytiin läpi oman talouden mahdollisuuksia. Siihen aikaan ei edes puhuttu mahdollisuudesta lainata rahaa sijoittamista varten, mutta kyllähän sitä jo silloin otettiin velkaa ja sijoitettiin pörssiin ja pörssin ulkopuolisiin yrityksiin.

Pankki toimi monesti kuitenkin hyvänä hidasteena, jonka aikana potentiaalinen sijoittaja ehti, tai oli pakotettu, miettimään omaa tilannettaa ja sitä, että olisiko hänellä oikeasti varaa sijoittaa. Sijoittaminen nimittäin tarkoittaa myös sitä, että samalla pitäisi olla varautunut siihen, että sijoitukset eivät onnistu.

Pankki antoi neuvoja

Ennen meillä oli aikaa kuunnella – tai meillä ei itseasiassa ollut pääsyä tietoon. Nykyään kun internet on tullut saataville, on meillä enemmän tietoa tarjolla, kuin mitä ehdimme ja voimme lukea – ja tiedossa on myös se ongelma, että kaikki tieto ei ole tasa-arvoista eikä edes tasalaatuista. Varsinkin jos mietit sijoittamista yritykseen tai valuuttaan, mistä voit olla varma, että tieto mitä luet on ajantasaista ja oikeata? Ennen luotit pankkien sijoitusneuvojiin, jotka tekivät sijoittamista työnään – nykyään rahastosijoittaminen on nimenomaan tätä, ja monesti rahastosijoittaminen tuottaakiin sijoittajilleen kohtuullisen tuloksen. Rahastosijoittamisen hyvä puoli on useimmiten sen hajautuminen sekä rahaston itsensä sisällä moniin kohteisiin, mutta myös rahastosijoittamisen tekemisen kautta ajallisesti, sillä monet sijoittavat rahastoihin kuukausisäästäen.

Tieto tuottaa tuskaa

Siinä missä 90-luvulla ongelmana saattoi olla nimenomaan tiedonpuute, on 2020-luvulla jopa ongelmia tietolähteiden määrä. Lisäksi ongelmia tuottaa se, että sama tieto on liian monessa paikassa ja tiedon hakemisen ajasta suuri osa menee tämän saman tiedon moninkertaiseen läpikäymiseen. Siksi sijoittajan kannattaakin miettiä lähteäkö itsenäisesti eteenpäin, vai luottaako pankkiiriin tai sijoitusalanammattilaiseen. Monet nykyisistäkin sijoitusmahdollisuuksista ovat sellaisia, jotka kuitenkin vaativat asiaan perehtymistä, vaikka itse sijoittaminen erilaisten sovellusten kautta onkin tehtyä todella helpoksi.

Samalla kannattaa miettiä myös sen eurooppalaisen pankkitilin hankkimista nettiin? Se tarjoaa maksutta mahdollisuuksia, joita et välttämättä tällä hetkellä kotimaiselta pankiltasi saa, ja jos oikeasti olet lähdössä sijoitusmarkkinoille aktiivisesti, ei tili eurooppalaisessa pankissa ole lainkaan huono idea. Me suosittelemme Belgiassa pääpaikkaa pitävää Wise pankkia.

Aika ja sen merkitys

Aika on sekä sijoittajan ystävä, että vihollinen. Tosiasia on, että meillä on vain 24 tuntia vuorokaudesta ja osa menee nukkumiseen ja syömiseen ja muihin arkirutiineihin, joten sijoittamiseen käytettävissä oleva aika vaihtelee paljonkin jopa vuodenajasta riippuen.

Itse sijoittamisessa on tärkeitä ajanmääreitä aikaiset omaksujat ja aikahajautus.

Aikainen omaksuja

Aikainen omaksuja on ollut esimerkiksi sellainen sijoittaja, joka on ymmärtänyt jo alussa lähteä mukaan lohkoteknologiaan ja sijoittanut alkupään bitcoin ketjuun – tämä on voinut tarkoittaa tuhansien prosenttien arvonnousua sieltä parista sadasta dollarista nykyiseen yli 50 000 dollarin arvoon – eli aikainenomaksuja on voinut tehdä uskomastaan asiasta miljoonatilin – aivan samalla tavalla kuin monet yrittäjät ja keksijät ovat tehneet itseensä uskoen. Aikainenomaksuja voi myös löytää pörssin ulkopuolisen kohteen, johon sijoittamalla uskoo yrityksen nousevan maailmanluokkaan ja saavansa sitä kautta tuhansien prosenttien tuoton.

Aikahajautus

Aikahajautus on vähän kuin vanha kunnon lause että ei pidä laittaa kaikkia munia samaan koriin. Ajallisesti se tarkoittaa sitä, että kaikkien hyödykkeiden ja vaihdantavälineiden kurssit vaihtelevat – ja mikäli ostat paljon kerralla, ostat kaikki tiettyyn hintaan, kuin vastaavasti voisit ostaa vähemmän kerralla ja hajauttaa ostohetket pidemmälle aikajänteelle. Yleiskehitus on kuitenkin aina ollut positiivinen, eli hinnat ovat nousseet aina kunnes on tullut pörssiromahdus. Toisaalta oikea-aikainen iso sijoitus voi tuoda jättipotin, mutta toisaalta sen riski on suuri. Miten sinä olet aiemmin käyttänyt aikahajautusta, onko sinulla esimerkiksi kuukausittaiset rahastosijoitukset?

Sijoittaminen ja 2020-luku kohti 30-lukua

Mitä sitten ovat tulevien vuosien sijoituskohteita? Pitäisikö lähteä kohti vihreää tulevaisuutta erilaisten EKO-hankkeiden kautta, vai rauhoittua ja mennä toisten siivellä eli rahastotyylillä. Vai pitäisikö etsiä Suomesta ja rakentamisesta uusi pörssin ulkopuolinen kohde tarkkailuun ja kenties sitten jopa aktiiviseen sijoittamiseen? Elämässä on kuitenkin muutama asia, jotka ajavat meitä ihmisiä ja ne ovat: terveys, omaisuus ja sosiaaliset suhteet – näiden ympärille kehitetään palveluita ja tuotteita, ja niitä tullaan jatkossakin myymään ja ostamaan paljon – mutta tukeeko sijoituskohteesi myös omia ajatuksia ja ideoita tulevaisuudesta? Ja kuinka suurta sijoituksien kasvuprosenttia lähdet hakemaan?