Nopean kasvun sijasta edessä on laskukauden stressitesti – Näihin talouden ilmiöihin kuluttajien ja yritysten on varauduttava

Vuodesta 2022 piti tulla toinen perättäinen nopean talouskasvun vuosi. Euroopan keskuspankki arvioi vielä joulukuussa optimistisesti inflaation olevan 3,2 prosenttia tänä vuonna. Toisin kävi, ja Euroopassa syttyi sota, inflaatio-ongelma muuttui pysyvämmäksi ja talouden kasvuennusteista tippui puolet pois. Inflaatio syö kuluttamista ja yritysten investointeja, ja vaikuttaa suoraan tai välillisesti moniin toimialoihin teollisuudesta palvelualoihin. Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki listaa ilmiöt, joihin kuluttajien ja yritysten on varauduttava.

Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki
Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki

Inflaatio on kiistatta täällä – kuluttajien ostovoima laskee

Keskuspankit ovat vaivihkaa tiputtaneet sanan ”väliaikainen” pois inflaatiosta puhuessaan. Yhdysvalloissa toukokuun lukema oli 8,6 prosenttia. Euroalueen maiden välillä inflaatio vaihtelee paljon: Virossa toukokuun inflaatio oli yli 20 prosenttia, Suomessa noin 7 prosenttia ja euroalueella keskimäärin noin 8 prosenttia.

– Suomen talouden kilpailukyvylle on eduksi, että inflaatiomme on euroalueella matalimpien joukossa. Kuluttajien elämään inflaatio tuo kuitenkin ikävää epävarmuutta ja ostovoima laskee. Hinnat nousevat, mutta palkat eivät ehdi nousta yhtä nopeasti. Ansiotaso nousee arviolta vajaalla 3 prosentilla, kun inflaation odotetaan Suomessa jylläävän noin 6 prosentilla, Kotamäki sanoo.

Inflaatio vaikuttaa myös tulonjakoon.

– Paljon autoilevilla bensatankillisen maksaa aikaisempaa huomattavasti enemmän. Pilven hopeareunus on se, että öljyn korkea hinta ohjaa yhteiskuntia tehokkaasti kohti vähäpäästöisyyttä. Valitettavasti muutos, varsinkaan suuri ja rakenteellinen, ei yleensä tapahdu kivutta.

Inflaatiota vastaan taistellaan rahapolitiikan kiristyksillä – yritysten investoinnit vaarassa

Euroopan keskuspankki (EKP) on jo linjannut osto-ohjelmiensa lopetuksista, minkä lisäksi heinäkuussa ohjauskorko nousee. Yhdysvalloissa ohjauskorkoa on jo nostettu 1,5‒1,75 prosenttiin.

Rahapolitiikan kiristäminen tarkoittaa korkotason nousua. Näin keskuspankki pyrkii taistelemaan inflaatiota vastaan kokonaiskysyntää vähentämällä. Kuluttajilta kuluu aikaisempaa suurempi osa tuloistaan korkomenoihin. Myös yritysten investointihalukkuus vähenee korkotason noustessa.

– Paljon on puhuttu mattinykäsmäisestä pehmeästä laskeutumisesta. Se tarkoittaa, että rahapolitiikkaa pystyttäisiin kiristämään ilman, että talous ajautuu taantumaan. Rahapolitiikan kiristys tarkoittaa, että ihmiset kuluttavat ja yritykset investoivat vähemmän. Tämä ei yleisesti ottaen tiedä hyvää yritysten liiketoiminnalle. 

Toimialoista teollisuus on kärsinyt inflaatiosta kustannuspaineiden ja erityisesti raaka-aineiden saatavuuspulan kautta. Kulutuksen vähentyminen puolestaan voi iskeä koronan kurittamiin palvelualoihin, jotka ovat juuri päässeet takaisin jaloilleen.

– Harva toimija on suojassa inflaatiolta, koska vaikutukset tulevat eri kautta: yleisen kustannusten nousun kautta, globaalin kysynnän alenemisesta ja korkojen noususta. Voittajia tässä tilanteessa ovat esimerkiksi energian- ja raaka-aineiden tuottajat.

Velkaiset maat tulevat kohtaamaan ongelmia

Rahapolitiikan kiristyminen tarkoittaa myös valtioiden velkakirjojen korkotason nousua. Tämä on erityinen ongelma velkaantuneissa kansantalouksissa, joilla kasvava osa budjetista menee korkojen maksuun. Korkotason noustessa riskimaita ovat muiden muassa Italia ja Kreikka.

–  Velkaantuneet maat ovat tyypillisesti poliittiselta järjestelmältään hauraita – siksi ne ovat velkaantuneita. Niiden on myös vaikea korjata julkisen talouden epätasapaino, jonka vuoksi ne ovat nyt riskiryhmä.

Suomen osalta välitöntä riskiä ei ole, mutta pidemmällä aikavälillä olisi Suomessakin turvallisempaa elää matalamman kuin korkeamman julkisen velan ympäristössä.

Sota Ukrainassa jatkuu, yritysten varauduttava pitkittyvään kriisiin

Inhimillisen kärsimyksen ohella Venäjän Ukrainassa aloittamalla sodalla on ollut mittavia taloudellisia vaikutuksia. Öljyn, muun energian ja raaka-aineiden hinnat ovat nousseet sekä epävarmuuden että Venäjän keskeisen markkina-aseman takia.

– Venäjä on kansantaloutena Pohjoismaiden yhteenlaskettua tuotantoa pienempi, mutta raaka-aineiden tuottajana se on edelleen suurvalta. Lisäksi Ukraina ja Venäjä ovat yhdessä merkittävä maatalousmahteja ja yhteenlaskettuna vievät jopa neljänneksen maailman vehnästä. Sodan takia vehnän toimitusketju on vaurioitunut, mikä tarkoittaa hinnannousua ja pahimmillaan jopa nälänhätää joillakin alueilla.

Suomen vienti Venäjälle oli viime vuonna 4 miljardin euron luokkaa. Nyttemmin vienti on romahtanut.

– Nähtäväksi jää, kuinka Venäjällä toimivat yritykset pystyvät löytämään uusia markkinoita ja selviytymään tilanteesta. Yritysten olisikin syytä varautua siihen, ettei tilanne tule normalisoitumaan vielä pitkään aikaan.

Kaiken tämän seurauksena pörssikurssit sukeltavat

Tämän vuoden aikana esimerkiksi Helsingin pörssin indeksi on laskenut noin 16 prosentilla. Myös äärimmäisen spekulatiivisten kryptovaluuttojen arvostukset ovat romahtaneet.

– Pörssin alamäestä ei pidä liikaa huolestua. Rahoitusmarkkinoiden ominaisuuksiin kuuluvat nousut ja laskut. Tilanne muuttuu huolestuttavaksi siinä vaiheessa, kun rahoitusjärjestelmän vakaus alkaa horjua ja valtio joutuu puuttumaan peliin. Toivottavasti tätä ei tulla lähiaikoina näkemään. Valitettavasti laskumarkkinassa ikävien yllätysten todennäköisyys kasvaa. 

– Nyt päällämme oleva laskumarkkina on hyvä stressitesti Euroopan pankki- ja rahoitusjärjestelmän kestävyydelle, Kotamäki sanoo. 

Luettavaa muualta

Jos kaiken tämän sijasta haluat miettiä vaikka tulevaa TV-sarjaa niin katso Nettiruudun arvostelut ja uutiset, ja jos taasen kryptovaluutat kiinnostavat niin tutustu niihin lisää vaikka UusiKryptoValuutta sivustolla.

Markkinointikonsultti ja yrityksen kehitys

Monesti yrittäjällä on kädet täynnä töitä arkisissa tehtävissä ja oman yrityksen kehittäminen jää tekemättä liian pitkäksi aikaa, mutta tämä ei ole ainoa ongelma pienten yritysten kanssa – toinen ongelma ovat joo-joo ihmiset, jotka myötäilevät omistajan ja toimitusjohtajan ideoita – ammattilainen markkinointikonsultti olisi tässä tilanteessa kenties parempi henkilö sparraamaan yrityksen tulevaisuuden kehitysaskeleita. Markkinointikonsultti voi antaa aivan uusia näkemyksiä yrityksen tilanteesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista, ideat ja näkemykset eivät tarkoita sitä, että yrityksen olisi välttämätöntä tehdä juuri siten, mutta monesti ulkopuoliset ajatukset ovat tarpeellisia, ja varsinkin sellaiselta taholta, jonka ainoa tehtävä ei ole myötäillä pomon ajatuksia.

10 vinkkiä kasvumarkkinointiin

Kasvumarkkinoinnissa on kyse uusien ja innovatiivisten tapojen löytämisestä asiakaskunnan kasvattamiseksi. Se voi olla hankala prosessi, mutta kun käytössäsi on oikeat työkalut ja tekniikat, voit saada sen toimimaan omaksi hyödyksesi.

Toimivalla kasvumarkkinoinnilla voit kasvattaa myyntiä ja jos se on hyvin tuottavaa voi markkinointiin hakea lisärahoitusta vakuudettomalla lainalla.

Tässä 10 vinkkiä, joiden avulla pääset alkuun.

Määrittele kasvumarkkinoinnin tavoitteesi

Ennen kuin voit aloittaa minkä tahansa markkinointikampanjan, sinun on asetettava tavoitteita. Mitä haluat saavuttaa kasvumarkkinointipyrkimyksilläsi? Enemmän verkkosivujen liikennettä? Enemmän tilaajia? Enemmän myyntiä? Määrittele, mitä haluat saavuttaa, ja työskentele sitten siitä eteenpäin.

Luo asiakasprofiili

Jotta voit luoda tehokkaan kasvumarkkinointistrategian, sinun on tiedettävä, ketkä ovat kohdeasiakkaitasi. Mitkä ovat heidän demografiset tietonsa (ikä, sukupuoli, sijainti jne.)? Mitkä ovat heidän kiinnostuksen kohteensa? Mitä kipupisteitä he kokevat, jotka voit ratkaista tuotteellasi tai palvelullasi? Näiden tietojen tunteminen auttaa sinua kohdentamaan ponnistelusi ja tuottamaan parempia tuloksia.

Tunnista kanavat, jotka parhaiten tavoittavat kohdeasiakkaasi

Kaikki kanavat eivät sovi kaikille yrityksille. Sinun on määritä kanavat, jotka sopivat parhaiten sinulle ja kohdeasiakkaallesi. Mitä sosiaalisen median alustoja he käyttävät? Minkälaista sisältöä he suosivat? Minkälaiset viestit ovat heidän mieleisensä? Kun tiedät tämän, voit keskittää ponnistelusi kyseisiin kanaviin ja saada parempia tuloksia.

Kehitä sisältöstrategia

Sisältö on avainasemassa kasvumarkkinoinnissa. Sinun on luotava sisältöä, joka on merkityksellistä kohdeasiakkaillesi ja joka saa heidät reagoimaan. Tätä sisältöä olisi julkaistava kaikissa kanavissa, joita käytät heidän tavoittamiseensa. Sen pitäisi myös olla jaettavissa, jotta muut voivat auttaa levittämään sanaa yrityksestäsi.

Käytä maksettua mainontaa

Maksettu mainonta voi olla loistava tapa tavoittaa enemmän ihmisiä nopeasti ja tehokkaasti. On olemassa monia erilaisia maksullisen mainonnan muotoja, joten valitse yrityksellesi ja budjetillesi parhaiten sopiva. Muista kuitenkin seurata tuloksia, jotta voit hienosäätää kampanjasi tarpeen mukaan.

Kun maksettu mainonta tuottaa tuloksia voi siihen helposti sijoittaa lisärahaa esimerkiksi edullisella lainalla.

Valitse sissimarkkinointitaktiikka

Guerilla-markkinointi on suunnitelmallinen ja strategisesti suunniteltu tapa hyödyntää kohderyhmän odotuksia, kiinnostusta ja reaktioita. Siinä pyritään vaikuttamaan kohderyhmän mieltymyksiin

Guerilla-markkinoinnissa on kyse luovuudesta ja riskien ottamisesta. Se voi olla loistava tapa erottua kilpailijoista ja herättää huomiota yrityksellesi. Varmista vain, että sinulla on vankka suunnitelma ennen kuin aloitat, tai saatat tehdä enemmän vahinkoa kuin hyötyä.

Valitse suosittelumarkkinointi

Suosittelumarkkinointi on yksi tehokkaimmista tavoista kasvattaa yritystä. Siinä nykyiset asiakkaat saadaan suosittelemaan yritystäsi muille. Voit tehdä tämän tarjoamalla kannustimia (kuten alennuksia tai palkkioita) suositteluista tai helpottamalla asiakkaiden suosittelua muille.

Analysoi ja seuraa tuloksia

Kun olet käynnistänyt kasvumarkkinointikampanjan, on tärkeää seurata tuloksia. Näin voit arvioida ponnistelujesi tehokkuutta ja tehdä tarvittavat muutokset matkan varrella. Seuraa verkkosivujen liikennettä, sosiaalisen median sitoutumista, tilaajamääriä jne. analytiikkatyökalujen avulla. Nämä tiedot auttavat sinua hienosäätämään strategiaasi ja saavuttamaan parempia tuloksia.

Käytä data-analyysityökaluja, kuten Google Analytics tai Kissmetrics, jotta näet, miten hyvin edistyt tavoitteidesi saavuttamisessa

Google Analytics ja Kissmetrics ovat kaksi loistavaa data-analyysityökalua, joiden avulla voit seurata edistymistäsi kohti tavoitteitasi. Molemmat työkalut tarjoavat yksityiskohtaisia raportteja, joista näet, kuinka tehokkaita markkinointikampanjasi ovat, mitkä avainsanat toimivat hyvin ja mitkä kanavat tuovat eniten liikennettä. Niiden avulla voit myös segmentoida tietosi, jotta näet, miten eri ihmisryhmät reagoivat ponnisteluihisi. Lisäksi ne tarjoavat reaaliaikaisia raportteja, joiden avulla voit tunnistaa ongelmat heti niiden ilmetessä. Käyttämällä näitä työkaluja voit saada runsaasti tietoa markkinointitoimistasi ja varmistaa, että olet oikealla tiellä tavoitteidesi saavuttamisessa.

Seuraa kunkin kampanjan ROI:ta, jotta voit mitata, mitkä kampanjat ovat tehokkaimpia yrityksesi tulojen lisäämisessä

Kuten kaikki osaavat markkinoijat tietävät, on tärkeää seurata jokaisen kampanjan ROI:ta, jotta ymmärretään, mitkä kampanjat ovat tehokkaimpia myynnin lisäämisessä. Tätä tietoa voidaan käyttää tulevien markkinointitoimien tarkentamiseen ja sen varmistamiseen, että budjetti käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Vaikka kampanjan onnistumisen mittaamiseen voidaan käyttää useita eri mittareita, sijoitetun pääoman tuotto on yksi tärkeimmistä. Kun ymmärrät, mitkä kampanjat tuottavat eniten tuloja, voit hienosäätää markkinointistrategiaasi ja varmistaa, että keskityt oikeisiin tavoitteisiin. Jos siis haluat kasvattaa tulostasi, varmista, että seuraat jokaisen markkinointikampanjan kannattavuutta.

Seuraa, mikä toimii ja mikä ei – toista sitten ne asiat, jotka toimivat!

Jos haluat kasvattaa liiketoimintaasi, on tärkeää pitää silmällä, mikä toimii ja mikä ei. Näin voit keskittyä asioihin, jotka todella tuottavat tuloksia. Markkinoinnissa tätä kutsutaan tulosten seuraamiseksi.

Markkinointitulosten seurantaan on useita eri tapoja. Yksi suosittu menetelmä on A/B-testaus, jossa kampanjasta luodaan kaksi versiota ja katsotaan, kumpi toimii paremmin. Toinen vaihtoehto on käyttää analytiikkatyökaluja, joilla voit seurata, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa verkkosivustosi tai sosiaalisen median sivujesi kanssa. Voit tietenkin aina kysyä asiakkailta suoraan, miten he ovat saaneet tietää sinusta ja mikä sai heidät päättämään tehdä yhteistyötä kanssasi.

Kun tiedät, mikä toimii, tehkää sitä enemmän! Ja jos jokin ei toimi, lopeta sen tekeminen.

Jos haluat kasvattaa liiketoimintaasi, sinun on keskityttävä siihen, mikä toimii ja mikä ei. Seuraamalla markkinointikampanjoiden tuloksia voit selvittää, mikä on tehokasta ja mikä ei. Nämä tiedot auttavat sinua hienosäätämään strategiaasi ja saavuttamaan parempia tuloksia. Varmista siis, että seuraat jokaisen kampanjan tuloksia ja käytät näitä tietoja tulevien toimien parantamiseen.

Tuloja vuokra-asunnosta

Oletko miettinyt, mitä voisit ansaita investoimalla omiin vuokra-asuntoihin, tai oletko miettinyt miten vuokratuoton laskeminen tehdään? Nykyaikana vaihtoehtoja omien lisätulojen saamiselle on monia, osa niistä selkeästi isompi riskisiä, ja toiset varmempia – riskibisnes ja riskienhallinta ovat käsitteinä entistä tärkeämpiä. Tulevaisuuden tulojen rakentaminen voi olla useamman vuoden projekti, jota ei saada aikaiseksi päivässä tai viikossa.

Kuinka lähestyä metaversea: 5 oppituntia varhaisesta Internetistä

Ala tutustua muodonmuutokseen tänään, ja olet todennäköisemmin sen ison massan edellä kuin että pelaisit samalta viivalta kilpailijoiden kanssa.

Kun metaverse jakaa kriitikot, jotka kiistelevät siitä, onko se tulevaisuus vai vain yksi ohimenevä villitys, en voi olla tuntematta, että olen nähnyt tämän kaiken aiemmin. Sama tapahtui silloin 90-luvulla, kun internet tuli ja yritysten vastuulliset puhuivat, kannattaako tuohon nyt lähteä mukaan, tai sitten kun sosiaalinen media tuli – silloinkin iso joukko yrityksistä oli sinne lähtemistä vastaan – yhä ovat. Ei siis mikään ihme, että myös metarverse eli internetin seuraava vaihe saa melkoisesti epäluuloa ja vastustusta osakseen

1. METAVERSE EI OLE MENOSSA POIS

Tuolloin oli organisaatioita, jotka hylkäsivät Internetin, erityisesti alkuvuosina. Mutta lopulta kaikki pääsivät mukaan. Harvat toimitusjohtajat, jotka eivät nähneet muutoksen aallon tulevan ja omaksumaan Internetin, asettivat tuotemerkkinsä (ja uransa) vuosia taaksepäin, ellei loputtomiin.

Vaikka digitaalinen läsnäolo ei ole aivoton tänään, sama näyttää koskevan huomisen metaversaatiota. Etkö ole vakuuttunut? Facebook – nykyinen Meta – panosti siihen sadan miljardin dollarin brändinsä. Älä kirjoita tätä trendiksi, metaverse ei ole vain hetken ohimenevä tekninen lisä, se on tulevaisuutta, tavalla tai toisella.

2. ALOITA METAVERSEN OPPIMINEN TÄNÄÄN

Jos muodonmuutos on tullut jäädäkseen, seuraava asia on päästä ajan tasalle. Vaikka monet tuntemani tuotemerkit ovat jo mukana luomassa NFT: itä, hyödyntämällä kryptovaluuttaa ja kehittämällä innovatiivisia virtuaalikokemuksia, monet yritykset – ja kokonaiset teollisuudenalat – eivät tunne metaversaatiota, monet ovat vielä vaiheessa jopa sosiaalisen median hyödyntämisessä.

Olitpa sitten Fortune 500 -brändin tai startup-yrityksen toimitusjohtaja, sinun on ymmärrettävä metaversumi – mikä se on, miten se toimii ja miten ihmiset ovat tekemisissä sen kanssa. Käsittele tätä kertaa oppimiskokemuksena. Seuraamme TIME:n Into the Metaverse -uutiskirjettä ja Fast Companyn kattavuutta, mukaan lukien yritysjohtajien ja asiantuntijoiden kyselyt siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Julkaisut, kuten CoinDesk ja CoinTelegraph, olivat ensimmäisiä, jotka raportoivat perusteellisesti kryptovaluutasta ja NFT: stä. Mekin olemme viime aikoina kirjoitelleet näistä aiheista mm. Kryptopankki-sivustollemme.

3. ON OK ALOITTAA PIENESTÄ

Vaikka olet valmis lanseeraamaan brändisi metaversumisessa huomenna, totuus on, että suuri osa maisemasta on edelleen muotoutumassa. Samoin kuin Internetin alkuaikoina, on olemassa erilaisia alustoja ja pelaajia. Esimerkiksi ei ole yhtä metaversumia, vaan useita erilaisia alustoja, kuten Decentraland, Sandbox, Roblox ja Stageverse. Aivan kuten sinun ei tarvinnut viedä yritystäsi kokonaan verkkoon internetin ensimmäisenä päivänä 90-luvulla, sinun ei tarvitse mennä all-in metaverseen tänään. Mutta tässä vaiheessa on hyvä pysyä kärryillä, mitä on tapahtumassa, vaikka käymällä välillä lueskelemassa uutisia tällä sivustollamme.

Ei se mitään. Lue lisää siitä, mitä on saatavilla. Aloita perustan luominen pitkän aikavälin tavoitteillesi. Esimerkiksi muotikauppiaat, kuten Victoria’s Secret, Gap, Nike ja Adidas, ovat alkaneet myydä NFT: itä tai jättää tavaramerkkihakemuksia virtuaalituotteille. Nyt on aika aloittaa keskustelu. Mieti, mikä on järkevää brändillesi, mitä toimialasi tekee ja mitä yleisösi odottaa.

4. ÄLÄ KÄSITTELE METAVERSEA SIILONA

Vältä segmentoitua strategiaa. Aivan kuten Internet, metaverse, AR, VR ja NFT: t läpäisevät lopulta kaikki liiketoiminnan, kuluttajien ja sosiaalisen elämän näkökohdat. Sen sijaan tutustu mitä muut ovat tehneet, ja mieti porukkasi, tiimisi kanssa, miten te voisitte ottaa hyödyn tästä kaikesta. Luomalla uudenlaisia kampanjoita, löytämällä ne ajatukset ja ideat, jotka tuovat metaversen oikeaksi osaksi yrityksenne liiketoimintaa.

5. SUKELLA SISÄÄN JA TUTUSTU METAVERSEEN

 

Lähde katsomaan mitä metaversessa tapahtuu. Sinun ei tarvitse ymmärtää kaikkea, mutta nyt on se hetki, kun on aika raapaista pintaa, oppia uutta, ja katsoa mitä isot tekijät tekevät. Metaverse tarjoaa jo nyt mahdollisuuksia myös pienemmille tekijöille, kunhan vain löydätte ne teille sopivat polut kulkettaviksi. Eikä pidä pelätä virheitä, niitä tehdään aina, mutta virheistä oppimalla voi myös löytää paljon uutta. Pään puskaan laittamalla ja kaikkea varomalla, ei tule myöskään kehitystä eikä niitä yrityksen kehityksen vaatimia innovaatioita.

 

RATKAISEVA TEKIJÄ

Riippuen siitä, kuka olet, metaverse voi kuulostaa pelottavalta käsitteeltä, triviaalilta villitykseltä tai jännittävältä uudelta rajalta. Mutta ota se joltakulta, joka oppi Internetin alkuajoista – metaversaatiosta tulee todennäköisesti suurempi ja suurempi osa työtämme ja henkilökohtaista elämäämme. Ala tutustua metaversen saloihin jo tänään, ja olet todennäköisemmin ison massan edellä kuin pelaat kilpailijoiden kanssa samalta viivalta lähtien.

Rahoittajat innostuivat yritysten positiivisesta luottotiedosta: tietokannassa jo lähes 15 000 yritystä

Asiakastiedon BLIS-palvelu (positiivinen luottotieto yrityksistä)

Asiakastiedon BLIS-palvelu antaa tiedon yritysten velkavastuista eri rahoitusalan toimijoille. Rahoittajien luottotappiot vähenevät palvelun avulla.

Yritysten positiivinen luottotieto on herättänyt mielenkiinnon rahoitusalan yrityksissä. BLIS-palveluun on kertynyt lyhyessä ajassa tiedot jo yli 14 000 yrityksestä, ja kyselyjä yritysten avoimista luotoista on tehty yli 5 500.

BLIS on lyhennys sanoista Business Loan Information System.

Asiakastiedon tänä vuonna lanseeraama ja ylläpitämä palvelu toimii siten, että mukana olevat rahoittajat luovuttavat luotonhakijan suostumuksella muiden tahojen käyttöön tiedot luottoa saaneista yritysasiakkaistaan. Ajantasainen tieto yritysten velkavastuista auttaa luotonmyöntäjiä välttymään luottotappioilta. Samalla riski yritysten maksuhäiriöistä ja ylivelkaantumisesta pienenee. 

– Nopeammalle maksukäytöstiedolle on ollut tarvetta. Yritysten positiivinen luottotieto päivittyy automaattisesti joka päivä. Järjestelmästä on nähtävissä haettu luoton määrä, kuinka paljon luottoa on myönnetty, luoton nostopäivä, maksuerä, laina-aika ja maksuehdot. Palvelussa näytetään maksukäytöshistoria 12 edeltävältä kuukaudelta sekä tiedot kahden seuraavan maksuerän osalta, sanoo Asiakastiedon tuoteomistaja Markus Hallberg

Rahoittajat voivat hyödyntää BLIS-palvelun tietoa esimerkiksi Rating Alfan lisäaineistona. Rating Alfa kertoo muun muassa yrityksen luottoluokituksen, maksuhäiriöt ja maksukäytöshistorian.

Rahoittajien määrä tuplaantumassa

Asiakastiedon ylläpitämä yritysten positiivinen luottotieto on jatkumoa kuluttajien vastaavalle palvelulle, joka on ollut käytössä jo vuodesta 2013. Palvelussa on mukana noin 40 Suomessa toimivaa pankkia ja rahoitusyhtiötä. Positiiviset luottotiedot löytyvät jo 1,5 miljoonasta suomalaisesta kuluttajasta. 

Ajatusmalli yritysten positiiviseen luottotietoon on sama: mitä enemmän toimijoita tulee mukaan, sitä useamman yritysasiakkaan tiedot löytyvät myös palvelusta.

– Tällä hetkellä mukana on viisi rahoitusalan yritystä, jotka jakavat tietoa keskenään. Uskon määrän tuplaantuvan seuraavan puolen vuoden aikana. Unelmana tietenkin olisi, että kaikki yrityksille rahoitusta myöntävät tahot tulisivat rinkiin, Hallberg sanoo.

Hänen mukaansa yrityksille myönnetyn lainan koko on keskimäärin alle 17 000 euroa laina-ajan ollessa 14 kuukautta. Luottojen koosta ja lyhyestä laina-ajasta voi päätellä, että pääosa lainoista myönnetään käyttöpääomaa hakeville pk-yrityksille.

–  Kyse ei ole kuitenkaan yrityksen viime hetken hätärahoituksesta, sillä joka neljäs uutta luottoa hakenut yritys on Asiakastiedon luottoluokituksessa tasolla AA tai parempi, Hallberg kertoo.


Fakta: Mikä yritysten positiivinen luottotieto?

 • BLIS-palvelu kokoaa suljettuun tiedonjakamisrinkiin rahoittajat, jotka myöntävät yritysasiakkailleen luottoja eri muodoissa. BLIS on lyhenne sanoista Business Loan Information System.
 • Palvelun tavoitteena on antaa rahoittajille kokonaiskuva yritysten ajantasaisesta lainatilanteesta ja todellisesta maksukyvystä.
 • Palvelusta näkee haettu luoton määrä, kuinka paljon luottoa on myönnetty, luoton nostopäivä, maksuerä, laina-aika ja maksuehdot.
 • Luotonhakija antaa aina suostumuksen tietojen hyödyntämiseen.
 • Asiakastiedon palvelusta on saatavissa yli 14 000 yrityksen positiiviset luottotiedot. Tietokannasta selviää, että myönnetyn lainan keskikoko on noin 17 000 euroa ja laina-aika on keskimäärin 14 kuukautta.

Tutustu BLIS-palveluun tarkemmin

Asuntomarkkinoiden hurmos on rauhoittumassa

OP:n ekonomistien tuoreen asuntomarkkinakatsauksen mukaan asuntomarkkinoiden vilkkaimmat ajat ovat nyt takanapäin. Vuokramarkkinoilla vallitsevat sen sijaan edelleen vuokralaisten markkinat.

Kuluva vuosi on ollut asuntomarkkinoilla monin tavoin vilkas, ja erityisesti kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen kysyntä on ollut kovaa. Kolmannella vuosineljänneksellä vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat keskimäärin 4,1 prosenttia vuoden takaisesta. Pääkaupunkiseudulla hintojen nousu oli 5,6 prosenttia ja muualla Suomessa 2,5 prosenttia. Pääkaupunkiseudun lisäksi myös muissa suuremmissa kaupungeissa hintojen nousu oli rivakkaa, esimerkiksi Turussa hinnat nousivat 6,8 prosenttia. Lokakuussa hinnat nousivat koko maassa 3,6 prosenttia viime vuoden lokakuusta.

Viime kuukausina asuntojen hinnoissa ja asuntomarkkinoiden yleisessä vilkkaudessa on nähty jo selvää jäähtymistä. Esimerkiksi asuntolainoja nostettiin Suomen Pankin mukaan lokakuussa 111 miljoonaa euroa viime vuotta vähemmän.

OP:n ekonomistit odottavatkin asuntomarkkinoiden kiivaimman vaiheen olevan tältä erää takana. Ekonomistit ovat kehittäneet markkinoiden liikkumista ennakoivan nowcasting-mallin, joka ennustaa asuntomarkkinoiden lähikuukausien kehitystä eri tahojen asuntomarkkinoihin liittyvien tilastojulkaisujen perusteella. Ennuste tarkentuu aina kun uutta tietoa asuntomarkkinoista on saatavilla.

– Nowcasting-mallimme on jo parin kuukauden ajan viitannut siihen, että niin hinta- kuin kauppamääräkehityskin on hidastumassa. Markkinoiden kovin momentum on selvästi jo ohitettu, mutta hyvä vire säilyy suotuisan talouskehityksen, työmarkkinoiden nosteen ja alhaisten korkojen myötä. Vakaa, positiivinen kehitys on parempi kuin äkkinäiset liikkeet suuntaan tai toiseen, OP Ryhmän ekonomisti Joona Widgrén toteaa.

OP:n ekonomistit odottavat hintojen nousevan tänä vuonna keskimäärin 4 ja ensi vuonna 3 prosenttia.

Vuokrien nousu suurten kaupunkien pienissä asunnoissa taittunut

Vuokramarkkinoilla kysyntä on ollut tänä vuonna asuntomarkkinoita vaimeampaa, ja varsinkin pienten asuntojen tarjonta on lisääntynyt. Tilastokeskuksen julkaiseman, kokeellisen vuokrailmoitusdatan perusteella vuokrailmoitusten määrä on pääkaupunkiseudun kaupungeissa noussut tuntuvasti. Tammi-syyskuussa vuokrailmoitusten määrä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kaksinkertaistui vuoden 2019 vastaavasta ajasta. Myös vuokrien nousu on hidastunut siitä nousutrendistä, joka ennen koronaa vallitsi. Suomen suurimmissa kaupungeissa vallitsevat nyt vuokralaisten markkinat. 

– Osa aiemmin lyhytaikaisesti vuokratuista asunnoista on tullut matkailijoiden puuttuessa tarjolle vuokramarkkinoille. Asuntoja on myös rakennettu runsaasti, ja asuntosijoittamisen suosio on kasvanut, mikä näkyy vuokra-asuntotarjonnan lisääntymisenä, Widgrén pohtii.

Vuokrien nousu on hidastunut koko maassa keskimäärin. Koronaa edeltäneiden kahden vuoden aikana vuokrien vuosikasvu oli keskimäärin 1,2 prosenttia, mutta korona-aikana vuokrat ovat nousseet noin 0,9 prosentin vuosikasvuvauhdilla. Vuokrien nousu on hidastunut etenkin pienissä asunnoissa kuten yksiöissä, kun taas esimerkiksi kolmioiden vuokrat ovat tänä vuonna nousseet.

Suurissa kaupungeissa vuokrien nousu on Tilastokeskuksen vuokratilastojen perusteella hidastunut eniten Mikkelissä, Rovaniemellä ja Jyväskylässä, kun tapahtunutta kehitystä verrataan keskimääräiseen vuokrien nousuun koronaa edeltävinä kahtena vuonna. Vuokrien nousu on hidastunut tuntuvasti myös Helsingissä ja Vantaalla. Suurista kaupungeista vuokrien nousu on hidastunut vähiten Turussa ja Tampereella.

OP:n ekonomistien tuore asuntomarkkinakatsaus luettavissa täällä: https://www.op.fi/op-ryhma/medialle/raportit/markkinatietoa

Viihdettä päivän päätteeksi

Talousuutiset ja sijoitusuutiset eivät voi olla kaikki mistä luemme, tai mitä seuraamme. Välillä pitää laittaa viihteelle, ja onneksi nykyään meille on tarjolla melkoinen valikoima suoratoistokanavia ja niiden ohjelmia. Mitä uutta on tulossa tai mistä on tullut uusia arvosteluja, lukaise nettiruutu.fi suoratoistokanavien uutiset.

Mikä muuten on oma tv-sarja suosikkisi? Onko se joku menneiden vuosien sarjoista, vai joku juuri alkanut?

Urheilusta ja sen seuraamisesta

Muistatko vielä Tukholman Globenin, se on nykyään Avicii Areena. Tai mitä tapahtui juuri Lahdessa, kun Red Bull juoksutapahtuma valtasi Lahden suurmäen? Nykyään tapahtumia on entistä enemmän ja valikoimat sen kun laajenevat – kiitos pitkälti aikuisten lisääntyvän vapaa-ajan ja nousseen elintason. Vai olisiko sittenkin Golf se sinun valintasi, ja sitä auttamassa ovat sitten erilaiset Golf-videot. Tässä kaikessa kehityksessä ja lisääntyneessä tarjonnassa myös vastuullisuus (sustainability) on noussut aivan uusiin otsikoihin.

Taloudenhallintaan apua ja uusia ajatuksia

Lainamarkkinat ovat myös laajentaneet palveluitaan, ja kuka tahansa meistä aikuisista voi hakea lainaa netistä yhdestä palvelusta ja saada vastauksena useamman lainatarjouksen. Toisaalta myös lukemalla voi oppia lisää historiasta, jonka kautta kuitenkin lähes kaikki nykyajankin tapahtumat ovat selitettävissä. Ja jos sitten siitä talousrahasta jää ylimääräistä, niin ainahan naisena voi sitten shoppailla vaikka uusia vaatteita. Taloudenhallinnan ajatusten mukana tulevat helposti suunnitelmiin myös kierrättäminen ja oma hiilijalanjälki, kysymyksiä, joita pitää silloin tällöin miettiä.  Taloudenasioita ajatellessa ja suunnitellessa voi vastaan tulla paljon termejä joista ei ole aiemmin kuullutkaan, kuten annuiteetti ja tasaerä. Tai voihan tilanne olla sellainenkin, että olet tilanteessa missä tarvitset apua toiselta, tai sinä olet se, joka antaa apuja arjen raha-asioiden hoitoon toisen puolesta.

Valmistaudu syksyyn ja talveen

Kun kaikki liikuntasuoritteet ovat kalenterissa, ja oma talous tsekattu kuntoon, on aika tarkistaa auto syksyn kelejä varten, onhan renkaat kunnossa? Syksyn tullessa pitää koiranomistajienkin muistaa pari tärkeätä asiaa koiran kanssa ulkoillessa metsässä. Syksyn tullessa aurinkoiset päivät alkavat hetkellisesti ainakin vähentyä ja syksyn sateet tulevat, silloin voi välillä myös oma työmotivaatio laskea, mutta onneksi voi omalla ajattelulla löytää työmotivaation uudelleen. Toisaalta taas yrittäjät voivat syksyllä miettiä uutta ilmettä oman yrityksen ilmeeseen talvikautta ajatellen, sillä on taloudellinen tilanne maailmalla mikä tahansa, elämä ja liiketoiminta jatkuu kuitenkin.

Tukea kehittyville markkinoille suuntaaville suomalaisille yrityksille

Finnpartnershipin uusi kolmivuotinen ohjelmakausi käynnistyy 1.1.2022. Finnpartnership on ulkoministeriön liikekumppanuusohjelma, joka auttaa suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita käynnistämään pitkäaikaista liiketoimintaa kehittyvissä maissa. Ohjelma tarjoaa rahallista tukea sekä koulutusta, neuvontaa ja tietopalveluita kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan valmistelemiseen. Finnpartnership on vuodesta 2006 alkaen tukenut yli tuhatta kehittyville markkinoille suuntaavaa suomalaista yritystä.

Ohjelman keskeinen tavoite on aikaansaada kehitysvaikutuksia kannattavan, kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan tuloksena. Kehitysvaikutuksia ovat esimerkiksi ihmisarvoiset työpaikat, köyhille ihmisille suunnatut palvelut, teknologian ja osaamisen siirto, tasa-arvon lisääntyminen sekä ympäristö- ja ilmastoystävälliset ratkaisut.

”Suomalaisilla yrityksillä on paljon sellaista osaamista, jota tarvitaan ratkaisemaan kehitysmaiden tarpeita ja edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Finnpartnershipilla on uudella ohjelmakaudellaan entistä paremmat edellytykset tukea yritysten pääsyä kehittyville markkinoille”, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari sanoo.

Uudella ohjelmakaudella Finnpartnershipin toimintaa uudistetaan. Tavoite on kehittää yrityksille tarjottavia palveluita, lisätä ohjelman vaikuttavuutta ja tehostaa ohjelman hallintoa. Keskeisiä uudistuksia ovat:

 • Yrityksille suunnattuja palveluita kehitetään. Etenkin maatason palveluita lisätään rekrytoimalla Suomessa toimivan tiimin tueksi asiantuntijat Keniaan ja Vietnamiin.
 • Ohjelman vaikuttavuutta lisätään kohdentamalla palveluita hankkeille, joilla on edellytykset merkittäviin kehitysvaikutuksiin. Erityisesti edistetään yritysten ja järjestöjen yhteistyötä.
 • Yhteistyötä muihin rahoitusinstrumentteihin tiivistetään, kuten Developing Markets Platform (DevPlat) ja Investointituki kehitysmaille (PIF) -rahoitusinstrumentit. Tavoite ovat aiempaa saumattomammat rahoituspalvelut yrityksille.

Finnpartnershipin liikekumppanuustuen yleisehdot ohjelmakaudella 2022‒2024 ja hakuilmoitus on julkaistu suomeksi Finnpartnershipin verkkosivuilla. Englannin- ja ruotsinkieliset käännökset julkaistaan ennen 1.1.2022. Tuettavilta yrityksiltä edellytetään, että ne edistävät ihmisoikeuksia ja noudattavat yritysten yhteiskuntavastuullisuuden periaatteita. Tehokkaampien ja kestävämpien tulosten saavuttamiseksi yrityksiä kannustetaan kumppanuuksiin kansalaisjärjestöjen ja tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa.

Finnpartnership kuuluu Team Finland -verkostoon, joka edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Finnpartnership tekee tiivistä yhteistyötä erityisesti Business Finlandin ja suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestön Fingon kanssa.

Finnpartnership-ohjelman tukipalvelut tuottaa Teollisen yhteistyön rahasto Oy (Finnfund). Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, jonka missio on luoda parempaa maailmaa rahoittamalla vastuullisia yrityksiä kehitysmaissa. Finnpartnership-ohjelman toteuttajana Finnfund toimii ulkoministeriön toimeksiannosta ja avustaa liikekumppanuustuen hakijoita tuen hakemiseen ja toteutukseen liittyvissä asioissa.

Lisätietoa Finnpartnershipistä:

Finnpartnership www.finnpartnership.fi

Ulkoministeriö https://um.fi/finnpartnership-auttaa-luomaan-yhteyksia-kehittyvissa-maissa

Sijoittaminen ja lohkoketjut

Oletko vielä ehtinyt tutustua, mitä lohkoketjut ja kryptovaluutat voisivat tarjota sijoittamisen alalla? Esimerkiksi kryptoraha.info sivusto kertoo alan mahdollisuuksista ja sudenkuopista, ja tuo esille tasaisesti uutisia maailmalta suomeksi. Kryptot ja lohkoketjut ovat jo tätä päivää, kannattaa olla vähintäänkin tietoinen siitä, mitä maailmalla tapahtuu.

Tiesithän sen, että lohkoketjuja on käytössä jo todella monella liiketoiminta-alueella, ja että kryptovaluuttojakin on satoja?

Joukko suomalaisia bisnesvaikuttajia haluaa Suomen kasvu-uralle myynnin aseman vahvistamisella

Joukko suomalaisia etulinjan bisnesvaikuttajia haluaa saada Suomen takaisin kasvu-uralle myyntitalkoilla. Myynnin parissa eri rooleissa työskentelevät ammattilaiset kantavat erityistä huolta myynnin arvostuksesta, joka on vuodesta toiseen matalalla tasolla. Heikko arvostus näkyy esimerkiksi siinä, kuinka tärkeänä myynnin edistämistä julkisessa keskustelussa pidetään.

Suomalainen hioo keksintöään, kun muut ovat jo myymässä

“Kun suomalainen on viimein hionut keksintönsä, tanskalainen on jo saanut referenssit keskeneräisillä härpäkkeillään ja on etulyöntiasemassa tutustuttuaan ihmisiin elävillä markkinoilla.” Näin toteaa Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja entinen ministeri Kai Mykkänen.

Mykkänen on yksi yhdestätoista suomalaisesta bisnesvaikuttajasta, jotka ovat mukana Vismaan kuuluvan konsulttiyhtiö Biit Oy:n käynnistämässä Myyntitalkoot-kampanjassa. Kampanjan tavoitteena on herättää keskustelua myynnin asemasta Suomessa sekä lisätä tietoisuutta siitä, minkälaista ammattimainen myynti nykyisin on.

Mykkäsen tavoin myös muut kampanjaan osallistuneet etulinjan suomalaiset myynnin ammattilaiset jakavat huolen siitä, että myyntiä ei vieläkään oteta Suomessa riittävän vakavasti. Mielikuvat itsepintaisesti tavaraa tuputtavista puhelinmyyjistä tai iholle tunkeilevista kaupistelijoista elävät edelleen vahvoina ihmisten mielissä.

Myynnin heikosta arvostuksesta kertovat esimerkiksi säännöllisesti julkaistavat listat arvostetuimmista ammateista. Kaikki myyjiin liittyvät ammattinimikkeet roikkuvat listojen häntäpäässä astrologien ja luonnonparantajien lähettyvillä.

Mielikuvat kaukana todellisuudesta

Ammattimainen myynti erityisesti yritysten välisissä kaupoissa (B2B = Business-to-Business) on todellisuudessa kaukana niistä edellä mainituista mielikuvista, joita myyntiin edelleen liitetään.

Myynti on viime vuosina kokenut suuria muutoksia, jotka liittyvät esimerkiksi asiakkaiden ostokäyttäytymisen muuttumiseen, kilpailun koventumiseen ja tiedon määrän eksponentiaaliseen kasvuun.

Asiakkaat ovat nykyisin erittäin valveutuneita, eivätkä edes halua keskustella myyjän kanssa, ellei tämä kykene jakamaan hyödyllisiä näkemyksiä perinteisten myyntipuheiden sijaan. Omasta tuotteesta tai palvelusta puhuminen ei yksinkertaisesti tänä päivänä riitä.

Tällaisessa toimintaympäristössä myynti ja sen johtaminen on erittäin haastavaa.

“Nykyisin kilpailu on ilman koronaakin niin kovaa, että parhaansa tekeminen ei riitä. Parhaisiin myyntituloksiin päästään sooloilun ja ad hocin sijaan järjestelmällisellä ja suunnitelmallisella toiminnalla, jossa kaikilla on omanlaisensa rooli. Myynnin johdon tärkein tehtävä on varmistaa, ettei onnistumisen tiellä ole esteitä”, kirjoittaa koko uransa myynnin parissa työskennellyt Biitin kaupallinen johtaja Lauri Kurki.

Myyntitalkoot-kampanjaan osallistuneet vaikuttajat avaavat tuoreessa White Paper -julkaisussa modernia myyntiä monesta eri näkökulmasta sekä esittelevät keinoja, joiden avulla suomalaisyritykset voivat päästä parempiin myyntituloksiin. Yksi merkittävimmistä keinoista on organisaatiokulttuurin kehittäminen.

“Voittava myyntiorganisaatio, joka tekee hyvää tulosta vuodesta toiseen, on jokaisen menestyvän yrityksen kasvun ja menestyksen kivijalka. Onnistuva myyntiorganisaatio ei kuitenkaan yksin riitä kannattelemaan yritystä menestykseen. Siihen tarvitaan koko organisaation tuki. Tämä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että meistä ihan jokainen on myyjä, tavalla tai toisella”, kirjoittaa Visma Enterprisen myyntijohtaja Paula Kalliokoski.

Tutustu Biitin julkaisemaan White Paperiin täällä. Voit myös ladata opuksen suoraan pdf-tiedostona tästä.

Suomalaiset ja lohkoteknologia

Suomalaiset ovat kuuluja teknologian käyttöönottoinnostaan, mutta kuinka innokkaita ovat suomalaiset olleet investoimaan kryptovaluuttaan, tai lohkoteknologiaan? Kryptoraha.info sivusto kertoo uutisia nimenomaan kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen maailmasta, jossa molemmissa tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän myös suomalaista otetta. Kuinka hyvin sinä olet tietoinen mitä kryptorahojen parissa tapahtuu.

Ps. tiedäthän, että niitä kryptovaluuttoja on maailmalla satoja, eli Bitcoin ei todellakaan ole se ainoa.

Tekniikan kehitys ja markkinoiden muutokset – focus: aikuispelaaminen

Tekniikan kehitys on aina ollut jatkuvaa. Viime vuosina se on näkynyt niin vapaa-ajassa kuin liiketoiminnassa internetin palveluiden kehittyessä, mahdollisuuksien laajentuessa ja mobiiliverkkojen tuodessa entistä nopemmat ja varmemmat yhteyden ympäri maailmaa – mitä kaikkea nämä muutokset ovat tuoneet tullessaan, ja mitä kaikkea ehtiikään vielä 2020-luvulla tapahtua?

Igaming eli aikuisten rahapelit

Eivät tainneet nettikasinoiden perustajat 90-luvulla tietää, minkälaisen Pandoran laatikon avasivat. Alunperin ajatuksena taisi olla naiivisti tuottaa perinteisten kasinoiden asiakkaille mahdollisuus pelata etänä joitain kasinoiden suosikki peliautomaatteja netissä, ja tavoitella samalla aivan uusia asiakkuuksia.

Nopeasti kuitenkin kävi selville, että nettipelaaminen tulisi olemaan aivan oma liiketoiminta-alueensa, joka levisi nopeasti myös sellaisille alueille, joilla perinteinen kasinotoiminta ei ollut niinkään levinnyttä. Eikä vain levinnyt, vaan nettipelaaminen toi rahapelaamiseen myös aivan uusia pelejä, ja pelaaminen alkoi 90-luvulla siirtyä vähitellen nettiä kohti- kunnes päästiin 2000-luvulla, ja nykyaikaan – nyt 2020-luvulla nettipelaaminen on

 • turvallista
 • monipuolista – pelejä on tuhansia tarjolla
 • pelaajat voivat pelata omalla kielellään
 • livepelaaminen on lisääntynyt
 • suoratoisto toi uusia livepelejä
 • tarkoin viraomaisten valvonnassa
 • pelaajilla on oman pelaamisen hallintaa parempia työvälineitä

Esimerkiksi yksi moderneista pelisivustosta NetBet tarjoilee aikuisille pelaajille niin ne perinteiset kasinopelit livepeleinä suoratoiston avustuksella, bingopelit, kasinoiden automaattipelit, pokerin, vedonlyönnin ja virtuaalivedot – todella suurella kattauksella, ja pelaajien omalla kielellä.

Kasinopelaamisesta on tullut vuosien aikana hyväksytty ajanvietetapa, ja vaikka rahapelaaminen saattaa aiheuttaa pienelle osalla pelaajista ongelmia, suurin osa pelaajista ymmärtää rahapelaamisen perusperiaatteet, eli sen, että kasinolla on aina etu jokaisessa pelissä, ja vaikka joskus aina joku voittaa miljoonia, niin suurin osa pelaajista aina häviää – aivan samallatavalla kuin eri Euroopan maiden lottopeleissä.

Yksi rahapelaamisen uusista kasvualoista on livepelaaminen, missä aikuispelaaja on siis yhteydessä kasinolle suoratoiston välityksellä

Esports eli Eurheilu

Jos tietokoneet tulivat koteihin 80-luvulla, ja samalla tulivat myös konsolipelit, mutta kukaan ei vielä silloin voinut kuvitellakaan, että 2000-luvulla näitä pelejä pelaamalla voisi tulla miljonääriksi! Esports onkin nykyään eniten kasvava nuorten aikuisten harrastus, ja aivan kuten rahapelit, myös Esports pelit ovat laajentuneet kaikkiin ikäryhmiin, ja pelaaminen on kasvanut vuosi vuodelta – yhtenä isona syynä taustalla myös vapaa-ajan jatkuva lisääntyminen.

Siinä missä Igaming eli netin rahapelit ovat luoneet aivan oman liiketoiminta-alueensa ja sitä kautta luonut mm. Maltasta Euroopan rahapelikeskuksen, niin Esports on laajentunut kattamaan koko maailman – ja esimerkiksi syksyn 2021 aikana pelattiin muutama todella iso palkintopottiturnaus. Ensin pelattiin nimittäin Romaniassa Dota 2 pelin International-turnaus, joka vastaa pelin MM-turnausta. Sen voitti venäläinen Team Spirit, joka vei mukanaan eli 18 miljoonan dollarin voittopotin! Dota 2 peli on tuottanut muuten Suomeenkin jo useamman pelimiljonäärin, eli tietokonepelaajan, joka on ansainnut pelaamalla miljoonia!

Toinen iso eurooppalainen turnaus oli juuri Tukholman Avicii-areenalla (entinen Globen) pelattu CS:GO major peliturnaus, jossa sielläkin oli mukana suomalaisia. Tänä vuonna suomalaiset eivät päässeet nauttimaan voittamisesta kummassakaan turnauksessa, vaikka otteluvoittoja suomalaisillekin tuli, mutta CS:GO turnauksessakin voiton vei lopulta venäläinen joukkue. Yksi turnauksen suosikeista Natus Vincere voitti ja vei mukanaan miljoona dollaria.

Esports on luonut tullessaan uuden harrastuksen miljoonille harrastajille ympäri maailman, ja pelaajien lisäksi ammatin ovat saaneet myös uudet valmentajat, organisaatioiden henkilöt ja sadat striimaajat ympäri maailman. Striimaajia on siis tuhansia, mutta ne parhaimmat ja seuratuimmat ovat myös miljonäärejä – ja seuraajia on miljoonia. Katsojamääristä kertoo esimerkiksi yksittäinen League of Legends-turnaus tänä vuonna Kiinassa, kun katsojia oli parhaimmillaan yli 60 miljoonaa, tuossa Tukholman CS:GO turnauksessa oli livenä suoratoiston kautta 2,7 miljoonaa katselijaa!

TIetokonepelaaminen ei välttämättä tunnu kaikista mahdolliselta ammatilta – mutta kyllä se sellainen on. Siinä on myös mahdollinen urapolku, joka alkaa jo nuorena peleistä kiinnostumalla. Jos pelaajalla on edellytyksiä ja mielenkiintoa, niin hän voi päästä organisaatioon, joka mahdollistaa pelaamisen ammattilaisena. Peliuran jälkeen pelaaja voi jatkaa kouluttajana, tai jopa uuden tiimin valmentajana, ja onhan monissa organisaatioissa (kymmenien miljoonien liikevaihdot) entisiä pelaajia myös johtajistossa. Pelaajien ohella ala on luonut työpaikkoja myös muihin organisaation osiin eli PR- ja myyntipuolelle, sillä kyseessä on paljon muutakin kuin vain pelaaminen.

Esports pelikohteet ovat tulleet vauhdilla myös vedonlyöntiin, missä jalkapallokohteisiin tottuneet pelaajat ovat olleet yllättyneitä siitä, kuinka haastavia Esports kohteet ovatkaan- uusi laji, uudet ammattilaiset ja uudet kohtaamiset ovat mahdollistaneet isotkin kertoimet yksittäisiin kohteisiin.

Vapaa-ajan lisääntyminen

Yksi kokonaisvaltaisesti pelaamista lisäävistä tekijöistä on ollut yksinkertaisesti vapaa-ajan lisääntyminen. Se, että aikuisilla on entistä enemmän aikaa käytettävissään työelämän ulkopuolella on luonut uusia liiketoimintamahdollisuuksia, eikä vain digitaalia, vaan myös aivan ”elävää” elämää, vai oletko itse jo kokeillut pakopelihuoneita, tai jahdannut Pokemon hahmoja mailla ja mannuilla?

Harrastaminen on yksinkertaisesti monipuolistunut. Tai oletko huomannut, että nykyään isoissa tavarataloissa ja marketeissa on entistä suuremmat valikoimat ihan perinteisiä lautapelejä! Lautapelit ovat nousseet myös uuteen nousukiitoon, kiitos tämän vapaa-ajan lisääntyminen.

Vapaa-aikaa ollaan EU-tasolla kai entisestään lisäämässä työajan lyhennysten kautta. Monissa Euroopan maissa on nimittäin meneillä erilaisia hankkeita, joilla työaikaa saataisiin vähennettyä entistä enemmän – sinällään hankkeet ovat hieman nurinkurisia, sillä samalla monissa Euroopan maissa kärsitään työvoimapulasta – mutta kaikki nämä kipukohdat vain mahdollistavat kasvualan tulevaisuuden ja tämän päivän ratkaisuille.

Tekniikka ja me

Jos 90-luvulla otettiin kännykät avosylin vastaan ajatuksena, että ne auttavat meitä arjessa, niin nykyään voimme sanoa, että älypuhelimet ovat todellakin valloittaneet arkemme. Jos vaikka avaat oman älypuhelimesi, ja katsot kuinka monta sovellusta sinulla siellä on, ja mitä kaikkea itseasiassa teetkään puhelimellasi – saatat jopa yllättyä. Meistä on tullut monella tavalla tekniikan ”orjia”, ja meillä on jopa vaikeata olla koskematta älylaitteeseemme – jopa siinä määrin, että on tullut erillisiä palveluita, joissa sinulta otetaan älylaitteesi hetkeksi pois. Markkinoille on tullut jopa ravintoloita, joissa asiakkaiden pitää jättää puhelimet erillisiin lukitttuihin kaappeihin syömisen ajaksi, jottei suurin osa ravintolassa vietetystä ajasta menisi sen puhelimen kanssa toimimisessa töiden tai sosiaalisen median parissa.

Tekniikka on tuonut pelit lähelle – ne ovat mukana koko ajan. On sitten kyse siitä Esports pelistä tai kasinon automaattipelistä tai vedonlyönnin livekohteista – ne ovat kaikki 24/7 saatavilla ja pelattavissa, missä sitten oletkin, eli ei mikään ihme että pelaaminen kaikessa mittakaavassa on kasvanut. Esimerkiksi Suomessa yli 40 % aikuista pelaa mobiilipelejä.

Mobiilipelaaminen ja Esports ovat varmasti rahapelaamisen ohella aloja, jotka tulevaisuudessakin tulevat tarvitsemaan sekä uusia tekijöitä, että uusia innovaatioita ja uusia yrityksiä – kaikki millä on palveluita ja tuotteita vapaa-aikaan ovat mahdollisia kasvualoja.

Sijoituksiin 10 euron pääomalla

Robo.cash on eurooppalainen P2P-sijoitusalusta, joka työskentelee kansainvälisessä rahoitusyhtiössä Robocash Groupissa. Alustalla voit sijoittaa holding-yhtiöiden myöntämiin lainoihin Kazakstanista, Espanjasta, Singaporesta ja Vietnamista. Alustalla olevia sijoittajien varoja suojaavat takaisinostotakuu ja holding-niminen konsernitakaus. Alustan toiminta alkoi jo 2013 ja se on kasvanut siitä lähtien nykyiselleen. Robo.cash ylitti syyskuussa 2021 300 miljoonan euron rajapyykin rahoitetuissa lainoissa.

Robocash takaa täydellisen takaisinoston, jos lainan takaisinmaksu viivästyy. Lainanantajat kantavat kaikki riskit, joten sinun ei pitäisi huolehtia siitä.

1. Luo oma tili

Ilmoittautuminen kestää alle 4 minuuttia. Jos et ole skannannut kuvia asiakirjoistasi, voit aina palata tunnistautumisprosessiin myöhemmin.

2. Luo portfolio

Määritä parametrit sijoituksen optimoimiseksi ja ensirahastojen lisäämiseksi. Robocash valitsee sinulle sopivat lainat.

3. Ansaitse korkoa

Vastaanota maksuja ja päätä, haluatko sijoittaa varat uudelleen vai nostaako ne pankkitilillesi.

Eurooppalaiset P2P-sijoittajat siirtävät painopistettä monipuolistamiseen

Eurooppalaisen sijoitusalustan Robo.cashin analyytikot sanovat, että pitkäaikaisiin lainoihin sijoittamisen volyymi alustalla on 21 prosenttia suurempi kuin lyhytaikainen investointi. Samaan aikaan 32 prosenttia asiakkaista monipuolistaa salkkuaan sijoittamalla laajaan lainavalikoimaan.

Niiden sijoittajien osuus, jotka pitävät lyhytaikaisia lainoja (7–60 päivää) täysimittaisena strategiana, pienenee hitaasti ja on tällä hetkellä 14 prosenttia.

Tällaiset muutokset kertovat suuntauksesta sijoittaa monenlaisiin lainoihin. Suurin osa sijoittajista (32 %) valitsee maksimaalisen hajauttamisstrategian ja sisällyttää salkkuunsa kaikentyyppisiä alustalla olevia lainoja. Siksi on liian aikaista puhua niiden osuuden pienenemiseen, jotka suosivat vain lyhytaikaisia lainoj”,  Robo.cashin analyytikot kommentoivat tilastoa.

34 % asiakkaista sisällyttää pitkäaikaiset lainat salkkuunsa (6 kuukaudesta 2 vuoteen). Erityisesti ne, jotka jo sijoittavat lainoihin, joiden laina-aika on kuusi kuukautta tai enemmän, valitsevat yleensä lainoja pidemmäksi, kahdeksi vuodeksi. Kuitenkin vain yksi prosentti sijoittajista valitsee sijoitusstrategiaksi pelkästään kauden 1–2 vuoden lainat.

Osaavat sijoittajat ovat pitäneet pitkäaikaisia lainoja ensisijaisesti välineenä salkun laajentamisessa, asiantuntijat lisäävät. Tavallaan se on myös osoitus kasvavasta luottamuksesta alustaan. Sen lisäksi, että uudelleensijoittamisstrategian suosio kasvaa, tämä osoittaa P2P-markkinoiden vahvistumisen yleisesti viime vuoden vaikeasta taloustilanteesta huolimatta.

LähiTapiola: Suomen talouskasvu on nyt kiivaimmillaan – nousukaudella kolme painavaa riskiä kotitalouksille

Suomen talous on noussut koronapandemian aiheuttamasta pudotuksesta lähes pandemiaa edeltäneelle huipputasolle. LähiTapiolan ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna 3,4 prosenttia. Ensi vuonna kasvu on ennusteen mukaan enää 2,5 prosenttia ja seuraavana vuonna 1,5 prosenttia.

-Nousukausi käy kuumana myös ensi vuonna kotitalouksien kulutuksen paluun ollessa talouden isoin veturi. Talous on toipunut koronapandemiasta V-mallisesti, kun patoutunut kysyntä on päässyt purkautumaan koronarokotusten ansiosta. Suomalaiset ovat keväällä pienentäneet pakko- ja varovaisuussäästämistä. Myös voimakas raha- ja finanssipolitiikka on tukenut toipumista, LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro

Suomen talouden toipuminen on laajaa. Vaikka kotitaloudet ovat toimineet kasvun pääveturina, myös vienti on pääsemässä jaloilleen. Nummiaron mukaan tavaravienti saa ensi vuonna paremmin nostetta hyvin toipuneesta maailmankaupasta ensi vuonna. Myös palveluvienti on toipumassa koronarajoitteiden purkautuessa. Lisäksi investointinäkymät ovat parantuneet sekä tuotannollisissa hankinnoissa että asuntorakentamisessa.

Kiivas kasvutahti ja myönteiset näkymät peittävät alleen isot haasteet, jotka voivat asettaa rajat pidemmän ajan talousnäkymille. Suureksi paisunut julkinen velka, ikäsidonnaisten menojen aiheuttama kestävyysvaje ja toisaalta pienentyvä työikäinen väestö laskevat potentiaalista kasvua. Nummiaron mukaan toivottavaa on, että tulevissa palkkaneuvotteluissa ei lisätä haasteiden listalle heikentyvää hintakilpailukykyä. Korona on tuonut tullessaan myös hyötyjä talouteen. Pandemian edistämällä digiloikalla voi olla tuottavuuskasvua tukeva vaikutus.

Kuluttajien kolme talousriskiä

Koronapandemian hellittäminen ja rajoitteiden purkaminen ovat houkutelleet suomalaiset taas kuluttamaan. Luottamus talouteen on vahvaa ja tulevaisuus näyttää valoisalta. Nummiaro kuitenkin muistuttaa, että kiivaassa noususuhdanteessa on vaaransa.

-Isoin talousriski on edelleen korona. Viruksen uudet mutaatiot voivat pahimmillaan tehdä rokotteesta tehottoman. Rokotekattavuus etenee länsimaissa, mutta virus on vielä pitkään valloillaan kehittyvissä talouksissa. Kiivain toipuminen on monin paikoin hidastunut kasvun rajojen lähestyessä, ”pula-aikaa” on koettu sekä komponenteissa että työvoimassa. Globaalin vientikysynnän käänne painaisi Suomen taloutta ja vähentäisi työllisyyttä. Sijoitusmarkkinat kokisivat korjausliikkeen, jota samanaikaiset inflaatiopaineet voisivat (stagflaatio) syventää.

Myös yleinen hintojen nousu eli inflaatio voi osaltaan asettaa rajat kasvulle. Inflaatio on kiihtynyt niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. LähiTapiolan ennusteen mukaan inflaatiovauhti tulee hyytymään ensi vuonna energian ja hyödykkeiden hintapaineiden kääntyessä ensi vuonna. LähiTapiola ennustaa Suomen inflaation olevan 2,0 prosenttia tänä vuonna, 1,5 prosenttia vuonna 2022 ja 1,8 prosenttia vuonna 2023.

-Riski kuitenkin on, että kohonneesta inflaatiosta tuleekin pitkäikäinen. Talouksien ylikuumentuessa vapaat resurssit ehtyvät ja inflaatio-odotukset voivat siirtyä sopimuspalkkoihin, mikä nostaisi varsinkin palvelualojen hintatasoa. Keskuspankkien uudet inflaatiotavoitteet voivat tarkoittaa, että orastava hintakierre pääsee pyörimään aiempaa vapaammin. Inflaatio heikentäisi kotitalouksien ostovoimaa, jos omat ansiot ja talletusten korot eivät pysy hintojen nousun tahdissa.

Keskeisten keskuspankkien voimakkaasti elvyttävä rahapolitiikka on vauhdittanut sijoitusmarkkinoiden erinomaisia tuottoja. Mikäli talouskasvu jatkuu vahvana ja inflaatio pysyy korkealla, keskuspankkien on ryhdyttävä purkamaan elvytystoimiaan. Arvostustasot sijoitusmarkkinoilla ovat kohonneet ja keskuspankkien politiikkamuutokset ovat omiaan tuomaan painetta korkeille arvostuksille.

-Kotitaloudet voivat kärsiä Yhdysvaltain keskuspankki Fedin koronnostojen, tai jo niiden odotusten, laukaisemasta osakkeiden korjausliikkeestä sekä Euroopan keskuspankin koronnostojen vaikutuksesta lainanhoitokuluihin. Koronan väistyttyä asuntobuumi hiipuu ja monien kotien arvot palaavat laskutrendille. Odotamme asuntohintojen nousun rauhoittuvan yhteen prosenttiin vuonna 2022.

Suomen talouden ennusteet, LähiTapiola 27.9.2021

%2020202120222023
BKT-kasvu-2,93,42,51,5
Inflaatio0,32,01,51,8
Työttömyysaste7,87,77,06,5

Kotitalouksien varallisuus jatkaa kasvuaan

LähiTapiolan varallisuusindeksin mukaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä kotitalouksien varallisuus kasvoi tuottojen ansiosta koko maassa 2,2 prosenttia. Tämä on jo viides peräkkäinen vahva neljännes, mikä on johtanut vuositasolla 7,6 prosentin huipputuottoon.

-Kansanterveyden kriisi on raha- ja finanssipoliittisten tukitoimien kautta kääntynyt kotitalouksien varallisuuden riemuvoitoksi. Pörssiosakkeet ovat vuodessa tuottaneet noin 40 prosenttia ja rahastot noin 20 prosenttia, mutta talletuksille tuottoja ei alhaisten korkojen ympäristössä kerry.