kotona tehty etätyö voi olla alustataloutta

Yrityksen kasvu ja sen rahoitus: yrityslaina

-> Tämä artikkeli sisältää mainoslinkin CapitalBoxin yrityslainapalveluihin

Yrityksen kasvu ja yrityslaina

Yrityksen kasvun käsite kattaa laajan kirjon toimintoja, jotka voivat sisältää liiketoiminnan laajentamisen, tuotevalikoiman kasvattamisen tai markkinaosuuden lisäämisen- yrityslaina on työväline kasvun yhteydessä. Kasvu on usein yrityksen pitkän aikavälin tavoite, ja se voi olla sekä orgaanista että epäorgaanista. Orgaaninen kasvu tarkoittaa yrityksen luontaista kehitystä, kuten myynnin kasvua tai asiakaskunnan laajentumista. Epäorgaaninen kasvu puolestaan viittaa yrityskauppoihin, fuusioihin tai strategisiin kumppanuuksiin.

Yrityksen kasvustrategian suunnittelussa on tärkeää määrittää kasvun tavoitteet ja kehittää selkeä suunnitelma niiden saavuttamiseksi. Tämä voi tarkoittaa investointeja uuteen teknologiaan, markkinointiin tai uusien työntekijöiden palkkaamiseen. On myös tärkeää arvioida, miten kasvu vaikuttaa yrityksen talouteen ja resursseihin.

Rahoitus yrityslainalla

Yrityslaina on yksi yleisimmistä tavoista rahoittaa yrityksen kasvua. Laina voi tarjota tarvittavaa pääomaa investointeihin, jotka ovat välttämättömiä kasvun saavuttamiseksi. Yrityslainat voivat olla peräisin pankeista, rahoituslaitoksista tai vaihtoehtoisista rahoittajista, kuten sijoittajilta tai joukkorahoituspalveluista. Lainan ehdot, kuten korko ja takaisinmaksuaika, vaihtelevat tarjoajan mukaan.

Hakiessaan yrityslainaa on tärkeää, että yrityksellä on selkeä liiketoimintasuunnitelma ja taloudelliset ennusteet. Lainanantajat arvioivat usein yrityksen taloudellista tilaa, maksukykyä ja aiempaa lainanhoitohistoriaa ennen lainan myöntämistä. Yrityksen on myös harkittava lainan takaisinmaksua ja sitä, miten se vaikuttaa yrityksen taloudelliseen tilanteeseen pitkällä aikavälillä.

Eri rahoitusvaihtoehdot

Yrityksen kasvun rahoittamiseen on useita vaihtoehtoja yrityslainan lisäksi. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Oma pääoma: Yrityksen omistajat voivat sijoittaa lisää varoja yritykseen.
 • Enkelisijoittajat ja pääomasijoittajat: Näitä ovat yksityiset sijoittajat tai sijoitusyhtiöt, jotka sijoittavat yrityksiin vaihdossa omistusosuudesta.
 • Joukkorahoitus: Internetin välityksellä kerätään rahoitusta suurelta joukolta ihmisiä, yleensä vastineeksi tuotteista tai palveluista.
 • Leasing ja vuokraus: Tämä mahdollistaa laitteiden tai tilojen käytön ilman niiden ostamista, mikä vähentää alkupääoman tarvetta.

Kukin vaihtoehto tarjoaa erilaisia etuja ja haittoja, ja niiden soveltuvuus riippuu yrityksen koosta, toimialasta ja rahoituksen tarpeesta.

Yrityslainan edut ja haitat

Yrityslainan hyödyt ovat ilmeiset: se tarjoaa välitöntä rahoitusta, joka mahdollistaa nopeat investoinnit kasvuun. Lainalla rahoitettu kasvu voi johtaa suurempaan liikevaihtoon ja markkinaosuuden kasvuun. Lisäksi, lainan korkokulut ovat usein verovähennyskelpoisia, mikä voi olla taloudellisesti hyödyllistä. Toisaalta yrityslainan haittapuolena on velan luominen. Velan takaisinmaksu vaatii säännöllisiä maksuja, jotka voivat rasittaa yrityksen kassavirtaa, erityisesti jos liiketoiminnan kasvu ei etene suunnitellusti. Lisäksi, lainan saaminen voi olla haastavaa pienille tai uusille yrityksille, joilla ei ole vahvaa taloudellista historiaa.

On tärkeää, että yritys harkitsee huolellisesti lainan määrää ja takaisinmaksuaikataulua, jotta se ei ylivelkaannu. Tässä yhteydessä on suositeltavaa konsultoida talousasiantuntijaa, joka voi auttaa arvioimaan lainan vaikutuksia yrityksen taloudelliseen terveyteen.

Riskienhallinta

Kasvattaessa yritystä on tärkeää ottaa huomioon riskienhallinta. Kasvustrategian toteutus tuo mukanaan sekä taloudellisia että operatiivisia riskejä. Taloudelliset riskit liittyvät usein rahoitukseen ja kassavirran hallintaan, kun taas operatiiviset riskit liittyvät yrityksen päivittäiseen toimintaan, kuten tuotantoon, logistiikkaan ja henkilöstöhallintoon.

Riskien tunnistaminen ja hallitseminen on keskeistä yrityksen menestykselle. Tähän sisältyy sopivien vakuutusten hankkiminen, tehokkaan kassanhallinnan ylläpitäminen ja jatkuvan seurannan varmistaminen. Riskienhallinta auttaa yritystä välttämään tarpeettomia menetyksiä ja säilyttämään vakauden muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Lista: Yrityslainan hakemisen vaiheet

Yrityslainan hakemisprosessi voi vaihdella rahoittajasta riippuen, mutta seuraavat askeleet ovat yleisiä:

 1. Liiketoimintasuunnitelman ja taloudellisten ennusteiden valmistelu: Nämä asiakirjat näyttävät lainanantajalle yrityksen tulevaisuuden näkymät ja takaisinmaksukyvyn.
 2. Lainantarjoajan valinta: Vertaile eri lainantarjoajien ehtoja, korkoja ja muita kustannuksia.
 3. Hakemusprosessi: Täytä ja toimita tarvittavat hakemusasiakirjat, jotka voivat sisältää taloudellisia tietoja ja liiketoimintasuunnitelman.
 4. Arviointi ja hyväksyntä: Lainanantaja arvioi yrityksen taloudellisen tilan ja tekee päätöksen lainan myöntämisestä.
 5. Sopimuksen allekirjoitus ja varojen vastaanotto: Kun laina on hyväksytty, allekirjoitetaan lainasopimus ja varat siirretään yrityksen käyttöön.

Jokainen vaihe vaatii huolellista valmistelua ja ymmärrystä lainaprosessista, jotta varmistetaan parhaat mahdolliset ehdot ja vältetään yllättävät komplikaatiot.

Capitalbox ja yrityslainat

Capitalbox on yksi niistä rahoituspalveluista, jotka tarjoavat yrityslainoja erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Tämän kaltaiset palvelut ovat muuttaneet perinteistä rahoitusmarkkinoiden kuvaa tarjoamalla joustavia, nopeita ja usein täysin digitaalisia tapoja hakea yrityslainaa. Yrityslainat, joita Capitalbox ja sen kaltaiset rahoittajat tarjoavat, ovat tärkeä työkalu yrityksille, jotka etsivät rahoitusta kasvunsa tukemiseen.

Capitalboxin lainaratkaisujen tunnusomaisia piirteitä ovat tyypillisesti niiden helppous ja nopeus. Yritykset voivat usein täyttää lainahakemuksen verkossa muutamassa minuutissa ja saada rahoituspäätöksen lyhyessä ajassa. Lisäksi, nämä modernit rahoituslaitokset tarjoavat usein enemmän joustavuutta lainan määrässä ja takaisinmaksuehdoissa verrattuna perinteisiin pankeihin.

Lainaprosessi ja ehdot

Capitalboxin lainaprosessi on suunniteltu olemaan mahdollisimman yksinkertainen ja nopea. Yritykset voivat yleensä hakea lainaa suoraan verkkosivuston kautta, jossa ne täyttävät perustiedot yrityksestä ja rahoitustarpeista. Hakemusprosessiin sisältyy tyypillisesti yrityksen taloudellisten tietojen ja liiketoimintasuunnitelman esittäminen.

Yrityksen maksukyky ja taloudellinen historia ovat tärkeässä roolissa lainapäätöksessä. Capitalbox ja vastaavat rahoittajat tarkastelevat usein yrityksen liikevaihtoa, voittoa ja aiempia taloudellisia toimia arvioidakseen lainan myöntämisen riskiä. Lisäksi lainan korot ja takaisinmaksuehdot asetetaan yleensä yrityskohtaisesti, ottaen huomioon lainan suuruuden ja yrityksen taloudellisen tilanteen.

Edut ja käyttötarkoitukset

Capitalboxin kaltaiset rahoituspalvelut tarjoavat useita etuja yrityksille, jotka hakevat lainaa. Niiden joustavuus, nopeus ja digitaalisuus tekevät lainaprosessista helpomman ja nopeamman, mikä on erityisen tärkeää pienille yrityksille, joilla ei välttämättä ole resursseja tai aikaa pitkille ja monimutkaisille lainaneuvotteluille. Lisäksi, joustavat takaisinmaksuehdot ja lainasummat mahdollistavat yrityksille räätälöidymmän rahoitusratkaisun.

Yritykset voivat käyttää lainaa moniin eri tarkoituksiin. Näitä ovat muun muassa uusien laitteiden hankinta, varaston laajentaminen, markkinointikampanjoiden rahoittaminen tai jopa uusien työntekijöiden palkkaaminen. Rahoitus voi myös auttaa yritystä selviytymään väliaikaisista kassavirran ongelmista tai hyödyntämään nopeasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Yritysbrändäys vaatetuksen kautta: Omalogo Oy

Brändättyjen yritysvaatteiden käyttö on tehokas tapa lisätä yrityksen tunnettavuutta. Tällaiset vaatteet, jotka usein sisältävät yrityksen nimen ja logon, toimivat niin työvaatteina kuin mainoslahjoinakin. Ne ovat erityisen hyödyllisiä messuilla ja tapahtumissa, missä ne auttavat henkilöstöä erottumaan ja edustamaan yritystään.

Yrityksen logolla varustetut vaatteet, kuten t-paidat, hupparit, takit ja lippikset, ovat suosittuja. On tärkeää kiinnittää huomiota vaatteiden laatuun, painatustekniikkaan ja niiden käyttötarkoitukseen, jotta logon laatu säilyy pesusta toiseen.

Oikeanlaisten yritysvaatteiden ja logon valinta

Yritysvaatteita valittaessa on tärkeää miettiä vaatteiden tyyppiä ja käyttötarkoitusta. Esimerkiksi ulkotöihin tarkoitetut vaatteet vaativat kestävyyttä ja säänkestävyyttä, kun taas sisätiloissa käytettävät voivat keskittyä enemmän mukavuuteen ja tyylikkyyteen.

Logon suunnittelu vaatii huomiota sen näkyvyyden ja vaatteeseen sopivuuden suhteen. Painatusmenetelmä valitaan logon tyypin ja vaatteen materiaalin perusteella, yleisimpiä menetelmiä ollessa silkkipaino, brodeeraus ja lämpösiirto.

Brändin rakentaminen logon avulla

Yrityksen logo on tärkeä osa sen brändi-identiteettiä. Logon suunnittelussa on tärkeää, että se soveltuu eri käyttötarkoituksiin, kuten vaatteisiin, verkkosivuille ja käyntikortteihin. Vaatteisiin tarkoitettu logo tulisi olla selkeä ja yksinkertainen, mutta samalla tarpeeksi erottuva.

Värien ja fonttien valinta on olennainen osa logon suunnittelua. Ne tulisi valita siten, että ne sopivat yhteen yrityksen muiden värien kanssa ja että fontti on selkeästi luettavissa. Logon suunnittelussa on myös otettava huomioon kohderyhmä ja toimiala.

Painatustekniikoiden valinta yritysvaatteisiin

Yritysvaatteiden valmistuksessa käytettävät painatus- ja brodeeraustekniikat ovat avainasemassa laadukkaan lopputuloksen kannalta. Tekniikan valinta riippuu halutusta lopputuloksesta ja vaatteen materiaalista. Silkkipainatus sopii hyvin suurille tilauksille, kun taas digitaalinen painatus on ihanteellinen pienemmille tilauksille ja monivärisille malleille.

Teemme vaatemerkinnät lämpöprässillä joko suoraan siihen tarkoitetulla värillisellä tekstiilivinyylillä tai tulostamme nelivärilogon tekstiilivinyylille ja painamme sen vaatteeseen.
(tekstiilivärit: valkoinen, musta, vaalean harmaa, keltainen, oranssi, punainen, pnkki, taivaan sininen, royal sininen, navy sininen, vihreä, tumman vihreä, ruskea, neon keltainen, neon oranssi, neon vihreä, neon pinkki, hopea, kultainen)

Omalogo Oy

Suosituimmat vaatteet yrityksen logolla

 1. T-paidat: Monikäyttöiset ja edulliset, sopivat useille kohderyhmille.
 2. Hupparit: Mukavat ja rennot, soveltuvat vapaamuotoiseen työympäristöön.
 3. Pikeepaidat: Ammattimainen ilme asiakaspalveluun ja edustustilaisuuksiin.
 4. Softshell-takit: Säänkestävät ja kestävät, ihanteelliset ulkotöihin.
 5. Lippikset ja hatut: Tehostavat näkyvyyttä ulkoaktiviteeteissa.
 6. Kauluspaidat: Viralliset ja tyylikkäät, sopivat toimistokäyttöön.
 7. Kangaskassit: Käytännölliset ja ympäristöystävälliset mainoslahjat.
 8. Esiliinat: Soveltuvat erityisesti ravintola- ja kauppa-alojen työntekijöille.

Mainosteippaamo Omalogo toimittaa vaatteet, ja painattaa niihin halutulle paikalle logon, tekstin, kuvan – ota yhteyttä www.omalogo.fi ja saat tarjouksen mukana varmasti kilpailukykyisen paikallisen toimittajan tarjouksen.

Digitaalisen markkinoinnin strategiat rahoitusalalla

Rahoitussektorin digitaalisessa markkinoinnissa avainsanat ja hakukoneoptimointi ovat keskeisessä roolissa. Tässä artikkelissa käymme läpi, kuinka näitä työkaluja voidaan hyödyntää tehokkaasti asiakaskunnan laajentamiseen ja palveluiden markkinointiin laina- ja pankkitoiminnassa. Avainsanojen valinta on prosessin kulmakivi, ja sen merkitys korostuu erityisesti rahoituspalveluissa, missä kilpailu asiakkaista on kovaa. Tarkkaan valitut avainsanat auttavat kohdentamaan markkinointia ja parantamaan näkyvyyttä hakukoneissa. Tämä on mahdollista vain perusteellisen tutkimuksen ja analyysin avulla, jossa ymmärretään potentiaalisten asiakkaiden käyttäytymistä ja hakutottumuksia.

Sisällön merkitys ja verkkosivuston suunnittelu

Laadukkaan sisällön tuottaminen on välttämätöntä, jotta sivusto sijoittuu korkealle hakukoneissa. Rahoituspalveluiden alalla tämä tarkoittaa asiantuntevan, luotettavan ja ennen kaikkea kohderyhmää kiinnostavan sisällön tuottamista. Sisällön on vastattava asiakkaiden kysymyksiin ja tarpeisiin, jolloin se ei ainoastaan houkuttele kävijöitä vaan myös pitää heidät kiinnostuneina ja palauttaa sivustolle. Samaan aikaan verkkosivuston suunnittelu on kriittinen osa hakukoneoptimointia. Sivuston tulee olla selkeä, nopeasti latautuva ja mobiiliystävällinen, mikä parantaa sekä käyttäjäkokemusta että hakukoneiden kykyä indeksoida sivustoa. Tämä tarkoittaa sitä, että sivuston rakenteen, navigoinnin ja teknisen toteutuksen tulee olla huippuluokkaa.

Linkkirakenteen optimointi ja sosiaalisen median hyödyntäminen

Backlinkien, eli ulkoisten linkkien, merkitys hakukoneoptimoinnissa on suuri. Korkealaatuiset backlinkit lisäävät sivuston uskottavuutta ja näkyvyyttä hakukoneiden silmissä. Tämä edellyttää strategista lähestymistapaa linkkien hankkimiseen, keskittyen laatuun määrän sijaan. Sosiaalinen media on toinen keskeinen elementti digitaalisessa markkinoinnissa. Aktiivinen sosiaalisen median läsnäolo ei ainoastaan kasvata brändin tunnettuutta, vaan voi myös vaikuttaa positiivisesti sivuston hakukonesijoituksiin. Sosiaalisen median kautta voidaan jakaa sisältöä, luoda yhteisöllisyyttä ja ohjata liikennettä suoraan verkkosivustolle.

Paikallisen SEO:n hyödyntäminen ja jatkuva analytiikka

Paikallinen SEO on erittäin tärkeää erityisesti rahoituspalveluiden tarjoajille, jotka keskittyvät tiettyihin maantieteellisiin alueisiin. Paikalliseen hakukoneoptimointiin kuuluu paikallisten hakutermien käyttö, Google My Business -profiilin ylläpito ja paikallisten hakemistojen hyödyntäminen. Tämä auttaa tavoittamaan paikalliset asiakkaat, jotka etsivät rahoituspalveluita omalla alueellaan. Lisäksi digitaalisen markkinointistrategian jatkuva seuranta ja analysointi ovat välttämättömiä. Analytiikan avulla voidaan ymmärtää, mitkä avainsanat, sisällöt ja markkinointikanavat toimivat parhaiten, ja tehdä tarvittavia muutoksia strategiaan reaaliaikaisesti.

Johtopäätökset ja jatkuvan kehityksen tärkeys

Yhteenvetona voidaan todeta, että menestyksekäs hakusana- ja avainsanamarkkinointi laina- ja pankkipalveluiden alalla vaatii monipuolista lähestymistapaa. Avainsanatutkimus, laadukas sisältö, hakukoneystävällinen verkkosivusto, backlinkien strateginen hyödyntäminen, aktiivinen sosiaalisen median käyttö, paikallinen SEO ja jatkuva seuranta ja analysointi ovat kaikki kriittisiä osia tässä prosessissa. Digitaalinen markkinointi on jatkuvasti muuttuva ala, joten on tärkeää pysyä ajan tasalla uusista trendeistä ja tekniikoista, jotta voidaan pysyä kilpailijoiden edellä.

Lisää aiheesta suoraan hakusana-ja avainsanapalveluiden ja analyysien tuottajalta ja tarjoajalta:

Rahoittaja.fi – Palvelu laskujen myyntiin ja rahavirran nopeuttamiseen

Rahoittaja.fi on innovatiivinen palvelu, joka tarjoaa yrityksille tehokkaan tavan nopeuttaa rahavirtaansa myymällä laskunsa. Tämä palvelu on suunniteltu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka etsivät joustavia rahoitusratkaisuja parantaakseen likviditeettiään ja tehostaakseen taloudellista hallintaansa. Rahoittaja.fi:n avulla yritykset voivat nopeasti muuttaa myymättömät laskunsa käteiseksi, mikä auttaa niitä selviytymään käyttöpääoman tarpeista ja välttämään rahoituksen viiveitä.

Palvelun keskeinen ominaisuus on laskujen myynnin nopeus ja helppous. Rahoittaja.fi tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden myydä laskunsa nopeasti ja saada ennakkomaksun, yleensä 70-90% laskun kokonaisarvosta, lyhyessä ajassa. Tämä nopeuttaa merkittävästi rahavirtoja ja vähentää yritysten riippuvuutta perinteisistä, hitaammista luottoprosesseista.

Rahoittaja.fi käyttää modernia teknologiaa laskujen käsittelyyn ja arviointiin, mikä mahdollistaa nopeat ja tehokkaat päätökset. Heidän järjestelmänsä tarkastelee laskuja ja asiakkaiden maksukykyä reaaliajassa, mikä takaa rahoituksen läpinäkyvyyden ja turvallisuuden.

Lisäksi Rahoittaja.fi tarjoaa henkilökohtaista asiakaspalvelua. Heidän asiantuntijatiiminsä on aina valmiina auttamaan asiakkaita heidän rahoitustarpeissaan ja tarjoamaan räätälöityjä ratkaisuja kunkin yrityksen ainutlaatuisiin tarpeisiin.

Miksi laskujen myynti on tärkeää?

Palvelun suurin hyöty on sen kyky vähentää luottoriskiä. Kun yritys myy laskunsa Rahoittaja.fi:lle, luottoriski siirtyy heille. Tämä tarkoittaa, että yritykset voivat välttää pitkiä odotusaikoja ja mahdolliset maksamattomat laskut, mikä parantaa niiden taloudellista vakautta.

Yhteenvetona, Rahoittaja.fi on arvokas kumppani yrityksille, jotka haluavat parantaa rahavirtaansa ja taloudellista suorituskykyään. Heidän laskujen myyntipalvelunsa tarjoaa nopean, joustavan ja turvallisen tavan hallita yrityksen käyttöpääomaa, mikä on erityisen tärkeää dynaamisessa liiketoimintaympäristössä.

Laskujen myynti

Laskujen myynti, tunnetaan myös nimellä factoring, on rahoitusmenetelmä, jossa yritys myy saamisensa eli laskunsa rahoitusyhtiölle. Tämä prosessi auttaa yrityksiä parantamaan likviditeettiään ja hallitsemaan rahavirtaansa tehokkaammin. Alla on yksityiskohtainen selostus siitä, kuinka laskujen myynti toimii:

 1. Laskun luominen ja lähettäminen: Yritys luo laskun tavalliseen tapaan myytyään tuotteita tai palveluita asiakkaalle.
 2. Laskun myynti rahoitusyhtiölle: Sen sijaan, että odottaisi asiakkaan maksua, yritys myy laskunsa rahoitusyhtiölle. Rahoitusyhtiö tarkistaa laskun ja asiakkaan maksukyvyn.
 3. Ennakkomaksun saaminen: Rahoitusyhtiö maksaa yritykselle suurimman osan laskun arvosta (yleensä noin 70–90%) heti, mikä tarjoaa yritykselle välitöntä käyttöpääomaa.
 4. Asiakkaan maksu rahoitusyhtiölle: Laskun eräpäivänä asiakas maksaa laskun suoraan rahoitusyhtiölle, ei alkuperäiselle yritykselle.
 5. Lopullisen maksun saaminen: Kun rahoitusyhtiö on saanut asiakkaan maksun, se maksaa jäljellä olevan laskun summan yritykselle, vähennettynä palvelumaksulla, joka kattaa rahoitusyhtiön palvelut ja riskit.

Laskujen myynti on suosittu rahoitusvaihtoehto erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tarvitsevat nopeaa pääomaa ja haluavat välttää perinteisten luottojen tai lainojen monimutkaisuuden ja viiveet. Lisäksi se auttaa yrityksiä hallitsemaan asiakkaan maksuviivästyksiin liittyviä riskejä, sillä rahoitusyhtiö ottaa vastuun laskun perimisestä.

kasvuhakkerointi

Yrityslainojen vertailu: Valitse paras vaihtoehto

Yrityksen rahoituksen hankkiminen voi olla monimutkainen prosessi, mutta oikean yrityslainan valinta voi olla ratkaiseva tekijä menestykselle. Tässä artikkelissa käsittelemme, kuinka voit vertailla eri yrityslainoja ja valita parhaan vaihtoehdon liiketoimintasi tarpeisiin.

Miksi yrityslainojen vertailu on tärkeää?

Yrityslainojen vertailu on tärkeää useasta syystä. Ensinnäkin, se auttaa yrityksiä ymmärtämään eri lainavaihtoehtojen kustannukset ja ehdot. Eri lainanantajilla voi olla merkittävästi erilaisia korkoja, maksuaikoja ja muita ehtoja, jotka voivat vaikuttaa yrityksen taloudelliseen tilanteeseen ja sen kykyyn hallita kassavirtaa tehokkaasti.

Toiseksi, vertailemalla lainoja yritykset voivat löytää sopivimman ratkaisun niiden tarpeisiin. Joillekin yrityksille sopivin vaihtoehto voi olla vakuudeton laina nopealla käsittelyajalla, kun taas toisille parempi vaihtoehto voi olla perinteinen pankkilaina alhaisemmalla korolla mutta tiukemmilla luottoehdoilla.

Kolmanneksi, vertailu auttaa yrityksiä välttämään piilotettuja kuluja ja epäedullisia ehtoja, jotka voivat olla haitallisia pitkällä aikavälillä. Lainaehtojen ymmärtäminen ja niiden vaikutusten arviointi yrityksen talouteen on elintärkeää lainan valintaprosessissa.

Neljänneksi, lainojen vertailu antaa yrityksille mahdollisuuden neuvotella paremmista ehdoista. Tietäessään mitä markkinoilla on tarjolla, yritykset voivat paremmin neuvotella lainaehtoja, jotka tukevat niiden taloudellisia tavoitteita ja kasvustrategiaa.

Eri lainatyypit

Erilaiset yrityslainatyypit tarjoavat yrityksille monipuolisia vaihtoehtoja rahoituksen hankkimiseksi. Tässä esitellään yleisimpiä yrityslainatyyppejä:

 1. Perinteinen pankkilaina: Tämä on yleisin yrityslainan muoto. Pankkilainat vaativat usein tarkat liiketoimintasuunnitelmat ja taloudelliset ennusteet. Ne voivat olla vakuudellisia tai vakuudettomia ja tarjoavat yleensä kilpailukykyiset korot.
 2. Vakuudeton laina: Vakuudettomat lainat eivät vaadi vakuuksia, kuten kiinteistöä tai muita arvokkaita omaisuuksia. Ne ovat yleensä nopeampia saada kuin vakuudelliset lainat, mutta niiden korot voivat olla korkeammat.
 3. Joustoluotto: Joustoluotto tarjoaa yritykselle mahdollisuuden nostaa rahoitusta tarpeen mukaan aina tiettyyn luottorajaan asti. Tämä on hyvä vaihtoehto yrityksille, jotka tarvitsevat joustavuutta kassavirran hallintaan.
 4. Valtiontakauslaina: Valtion takaamat lainat ovat suunnattu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Ne tarjoavat turvaa lainanantajalle ja voivat auttaa yrityksiä saamaan lainaa edullisemmin ehdoin.
 5. Käyttöpääomalaina: Tämä lainatyyppi on suunniteltu kattamaan yrityksen lyhyen aikavälin rahoitustarpeet, kuten laskut ja muut käyttöpääoman kulut.
 6. Laskurahoitus: Laskurahoituksessa yritys myy saamansa laskut rahoitusyhtiölle, saaden näin nopeasti käyttöpääomaa laskujen maksuajan odottamisen sijaan.
 7. Projektilaina: Projektilainat on suunniteltu erityisesti suurten projekti- ja investointihankkeiden rahoittamiseen. Ne räätälöidään yleensä hankkeen erityisvaatimusten mukaisesti.
 8. Start-up-laina: Suunnattu vasta perustetuille yrityksille, jotka tarvitsevat alkupääomaa toimintansa käynnistämiseen. Nämä lainat voivat olla korkeamman riskin vuoksi kalliimpia.

Valitessaan sopivaa lainatyyppiä yrityksen on tärkeää arvioida sen omat rahoitustarpeet, kassavirtatilanne ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Lainan valintaan vaikuttavat myös yrityksen kokoluokka, toimiala ja taloudellinen historia.

Korkojen ja kulujen vertailu

Yrityksille lainan ottaminen voi olla olennainen osa liiketoiminnan kasvua tai käynnistämistä. Korkojen ja kulujen vertailu eri lainavaihtoehtojen välillä on tärkeää, jotta yritys voi tehdä taloudellisesti järkevän päätöksen. Seuraavassa käsittelemme, miten voit vertailla korkoja ja kuluja yrityslainoissa.

Korkojen vertailu:

 1. Kiinteä korko vs. vaihtuva korko: Yrityslainoissa voit kohdata joko kiinteän tai vaihtuvan koron. Kiinteä korko pysyy samana laina-ajan, kun taas vaihtuva korko voi muuttua markkinoiden mukaan. Vertaile näitä vaihtoehtoja ja harkitse, mikä sopii paremmin yrityksesi riskiprofiiliin.
 2. Korkokulut ja nimelliskorko: Tutki, kuinka suuri on lainan nimelliskorko ja kuinka se vaikuttaa lainan kokonaiskustannuksiin. Selvitä myös, mitä muita korkokuluja voi ilmetä, kuten marginaali tai viitekorko.

Kulujen vertailu:

 1. Käsittely- ja avauskulut: Yrityslainoissa voi olla erilaisia käsittely- ja avauskuluja. Vertaile näitä kustannuksia eri lainanantajien välillä ja ota ne huomioon lainan kokonaiskustannuksissa.
 2. Lyhennysaikataulu: Selvitä, millainen lyhennysaikataulu eri lainavaihtoehdoissa on. Pidempi laina-aika voi tarkoittaa pienempiä kuukausittaisia maksuja, mutta suurempia kokonaiskuluja korkojen osalta.

Vertailulistaus:

 • Korkojen vertailu:
  • Kiinteä korko vs. vaihtuva korko
  • Korkokulut ja nimelliskorko
 • Kulujen vertailu:
  • Käsittely- ja avauskulut
  • Lyhennysaikataulu

Lainan takaisinmaksuehdot yrityslainoissa

Lainan takaisinmaksuehdot ovat keskeinen osa yrityslainan hankintaa, ja niitä on tärkeää ymmärtää perusteellisesti ennen sopimuksen allekirjoittamista. Alla käsitellään, mitä yrityksen tulee tietää lainan takaisinmaksuehdoista yrityslainoissa.

1. Korko ja lyhennys:

 • Kuukausittaiset erät: Lainaehdoissa määritellään, kuinka usein ja kuinka suurissa erissä laina tulee maksaa takaisin. Tavallisesti tämä tapahtuu kuukausittain, ja erät koostuvat sekä koroista että pääomasta.
 • Korkotyyppi: Tarkista, onko korko kiinteä vai vaihtuva. Kiinteä korko pysyy samana koko laina-ajan, kun taas vaihtuvassa korossa se voi muuttua markkinoiden mukaan.

2. Lainan takaisinmaksuaika:

 • Laina-aika: Selvitä, kuinka pitkä laina-aika on. Pidempi laina-aika voi tarkoittaa pienempiä kuukausieräsuorituksia, mutta suurempia kokonaiskustannuksia korkojen osalta.

3. Ennenaikainen takaisinmaksu:

 • Ennenaikaisen takaisinmaksun mahdollisuus: Tarkista, voitko maksaa lainan takaisin ennenaikaisesti ilman lisäkustannuksia tai sanktioita. Tämä voi olla hyödyllistä, jos yrityksesi taloudellinen tilanne paranee odotettua nopeammin.

4. Mahdolliset lisäkulut:

 • Viivästyskorot: Tutki, mitä seurauksia on, jos maksusuoritus viivästyy. Selvitä viivästyskorkojen suuruus ja muut mahdolliset lisäkulut.

5. Vakuudet ja takaajat:

 • Vaaditut vakuudet ja takaajat: Lainaehdoissa määritellään, tarvitaanko lainalle vakuuksia tai takaajia. Ymmärrä näiden vaatimusten merkitys ja riskeihin liittyvät näkökohdat.

6. Muut ehdot ja sopimukset:

 • Erityisehdot: Lue huolellisesti lainasopimuksen muut ehdot, kuten mahdolliset vakuutusvaatimukset tai rajoitukset liiketoiminnan harjoittamiseen.

Vertailulistaus:

 1. Korko ja lyhennys:
  • Kuukausittaiset erät
  • Korkotyyppi
 2. Lainan takaisinmaksuaika:
  • Laina-aika
 3. Ennenaikainen takaisinmaksu:
  • Ennenaikaisen takaisinmaksun mahdollisuus
 4. Mahdolliset lisäkulut:
  • Viivästyskorot
 5. Vakuudet ja takaajat:
  • Vaaditut vakuudet ja takaajat
 6. Muut ehdot ja sopimukset:
  • Erityisehdot

Hakuprosessi ja nopeus

Yrityksen tarpeet määrittävät, kuinka nopeasti lainaa tarvitaan. Jotkut lainantarjoajat tarjoavat nopean hakuprosessin ja rahoituksen, kun taas toiset vaativat perusteellisempia selvityksiä.

Lainan joustavuus

Arvioi lainan joustavuutta. Onko mahdollista muuttaa lainaehdot, jos yrityksesi tilanne muuttuu?

Asiakaspalvelu ja tuki

Hyvä asiakaspalvelu on tärkeää, erityisesti jos kohtaat ongelmia lainan takaisinmaksussa. Valitse lainantarjoaja, joka tarjoaa selkeää ja asiantuntevaa neuvontaa.

Lopullisen päätöksen tekeminen

Kun olet vertaillut eri vaihtoehtoja, valitse laina, joka tarjoaa parhaan yhdistelmän edullisia korkoja, joustavia ehtoja ja luotettavaa asiakaspalvelua. Muista, että paras laina ei aina ole se, jolla on alhaisin korko, vaan se, joka sopii parhaiten yrityksesi tarpeisiin.

Yrityslainan valinta on merkittävä päätös, joka vaatii huolellista harkintaa. Tämän oppaan avulla voit vertailla eri vaihtoehtoja ja tehdä tietoon perustuvan päätöksen, joka tukee yrityksesi kasvua ja menestystä.

Rahoittaja.fi – Palvelu Laskujen Myyntiin ja Rahavirran Nopeuttamiseen

Rahoittaja.fi on palvelu, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden myydä laskujaan verkossa ja nopeuttaa käteisvirtaa käyttämällä laskurahoitusta. Hakemus käsitellään välittömästi, ja asiakas voi saada rahat jopa muutamissa tunneissa hakemuksen jättämisestä. Palvelu on täysin ilmainen.

Miten Rahoittaja.fi toimii:

 1. Laskujen myynti: Yritys lataa laskunsa Rahoittaja.fi-palveluun ja voi myydä ne nopeasti. Tämä antaa yritykselle mahdollisuuden saada rahaa laskuistaan etukäteen, sen sijaan että odottaisi niiden eräpäivää.
 2. Nopea käsittely: Hakemukset käsitellään nopeasti, ja päätös tehdään yleensä saman päivän aikana. Tämä mahdollistaa yrityksen saavan rahaa tarpeen mukaan nopeasti.
 3. Ilmainen palvelu: Rahoittaja.fi tarjoaa palvelunsa täysin ilmaiseksi, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon yrityksille, jotka haluavat parantaa likviditeettiään.

Rahoittaja.fi:n edut:

 • Rahavirran nopeuttaminen: Yritys voi saada nopeasti tarvitsemansa rahat laskuistaan, mikä auttaa kattamaan kassavajeita ja rahoittamaan kasvua.
 • Helppokäyttöisyys: Palvelun käyttö on vaivatonta, ja laskujen myyminen tapahtuu muutamalla klikkauksella.
 • Ilmainen palvelu: Yritykselle ei aiheudu kuluja Rahoittaja.fi:n käytöstä.

Rahoittaja.fi on hyvä vaihtoehto yrityksille, jotka haluavat optimoida rahoituksen ja tehostaa rahavirran hallintaa.

Huom: Rahoittaja.fi:n tarjoamat palvelut ja ehdot saattavat muuttua ajan myötä, joten on tärkeää tarkistaa ajankohtaiset tiedot suoraan heidän verkkosivuiltaan.

VPN ja yksityisyys: Miten VPN suojaa henkilökohtaiset tietosi verkossa

Mikä on VPN ja miten se toimii?

VPN eli Virtual Private Network on verkkoteknologia, joka mahdollistaa turvallisen ja yksityisen verkkoyhteyden luomisen julkisen Internetin yli. Käytännössä VPN ohjaa kaiken verkkoliikenteesi salatun tunnelin kautta, jolloin ulkopuolisilla tahoilla on huomattavasti vaikeampi seurata toimintaasi tai saada käsiinsä henkilökohtaisia tietojasi.

Tämä tapahtuu siten, että VPN-palvelu vaihtaa alkuperäisen IP-osoitteesi palvelimellaan sijaitsevaan IP-osoitteeseen. Tämä auttaa piilottamaan todellisen sijaintisi ja identiteettisi, mikä lisää yksityisyyttäsi ja turvallisuuttasi verkossa.

Salattu yhteys

Yksi VPN:n keskeisistä toiminnoista on liikenteen salaaminen. Kun käytät VPN-yhteyttä, kaikki lähetettävät ja vastaanotettavat tiedot salataan, mikä tekee niiden sieppaamisesta ja tulkinnasta ulkopuolisille lähes mahdotonta.

Salauksen ansiosta voit esimerkiksi käyttää avoimia WiFi-verkkoja ilman, että joudut huolehtimaan tietoturvasi puolesta. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät julkisia verkkoja, kuten lentokentillä, hotelleissa tai kahviloissa, joissa yhteydet voivat olla haavoittuvia.

Anonymiteetti ja IP-suojaukset

VPN suojaa paitsi datan salauksella, myös anonymisoimalla käyttäjän. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kun olet yhteydessä VPN:n kautta, IP-osoitteesi piiloutuu ja vaihtuu palvelimen sijainnin mukaan. Tämä tekee seurannasta ja henkilökohtaisten tietojen selvittämisestä vaikeaa.

Esimerkiksi, jos olet yhteydessä palvelimeen Yhdysvalloissa, näyttää siltä kuin olisit itse Yhdysvalloissa. Tämä voi olla hyödyllistä monista syistä, kuten paikallisten sisältörajoitusten kiertämiseksi tai yksityisyyden suojaamiseksi.

Käytännön esimerkit

VPN-palveluiden käyttö voi olla erityisen hyödyllistä monissa erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi:

 • Verkkopankkitoiminta: VPN:n avulla voit suorittaa turvallisia pankkitoimia myös epäluotettavissa verkoissa.
 • Verkkokauppa: Ostaessasi jotain verkosta, voit suojata luottokorttitiedot ja muut henkilökohtaiset tiedot.
 • Verkkoselailu: Voit selata verkkoa nimettömänä ja päästä käsiksi alueellisesti rajoitettuun sisältöön.

Kenelle VPN on tarkoitettu?

Periaatteessa kuka tahansa, joka käyttää internetiä, voi hyötyä VPN-palveluiden käytöstä. Erityisesti ne, jotka ovat huolissaan yksityisyydestään ja tietoturvastaan verkossa, löytävät VPN:stä merkittävää hyötyä.

Jopa yritykset voivat hyödyntää VPN-palveluita suojatakseen liiketoimintakriittisiä tietoja ja ylläpitääkseen verkon eheyttä. Monet yritykset käyttävät VPN-palveluita myös etätyössä, jolloin työntekijät voivat päästä käsiksi yrityksen sisäisiin resursseihin turvallisesti mistä tahansa.

Valinnan kriteerit

Kun valitset VPN-palvelua, kiinnitä huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

 1. Nopeat yhteydet: Tarkista, että palvelu tarjoaa riittävän nopeat yhteydet sujuvaan käyttökokemukseen.
 2. Salausprotokollat: Valitse palvelu, joka käyttää vahvoja salausprotokollia.
 3. Palvelimien määrä ja sijainti: Mitä enemmän palvelimia ja eri sijainteja, sitä paremmin voit kiertää alueellisia rajoituksia.
 4. Yksityisyyspolitiikka: Varmista, että palvelu ei kerää tai myy tietojasi.
 5. Asiakastuki: Hyvä asiakastuki on arvokas etu, jos kohtaat ongelmia.

Yhteenveto

VPN tarjoaa monipuolisen suojan henkilökohtaisten tietojen ja yksityisyyden varmistamiseksi verkossa. Se salaa verkkoliikenteesi, piilottaa IP-osoitteesi ja suojaa sinua monilta verkossa väijyviltä uhkilta. VPN ei ole vain teknologiaeksperttien tai yritysten käyttöön, vaan se tarjoaa tärkeitä etuja myös tavalliselle internetin käyttäjälle.

Virustorjunta ja sen rooli

Virustorjuntaohjelmisto on toinen tärkeä osa kokonaisvaltaista tietoturvaa. Se skannaa tietokoneesi säännöllisesti haittaohjelmien, virusten ja muiden uhkien varalta. Jos se löytää jotain epäilyttävää, se joko poistaa uhan tai karanteenii sen, jotta se ei pääse leviämään.

Virustorjuntaohjelmisto voi myös suojata sinua huijausviesteiltä ja vaarallisilta verkkosivuilta, jotka yrittävät saada sinut antamaan henkilökohtaisia tietoja tai lataamaan haitallista sisältöä. Tämä lisäkerros suojaa sinua monilta eri tietoturvauhkilta, jotka voivat olla haitallisia sekä tietokoneellesi että yksityisyydellesi.

Yhdistetty suojaus: VPN ja virustorjunta

Kun käytät sekä VPN:ää että virustorjuntaohjelmistoa, saat parhaan mahdollisen suojan. VPN suojaa yhteytesi ja virustorjuntaohjelmisto tietokoneesi. Yhdessä ne tarjoavat kattavan suojan, joka minimoi riskin joutua tietoturvaloukkauksen kohteeksi.

Tämä yhdistelmä on erityisen tärkeä, jos teet paljon töitä julkisissa tiloissa, käytät useita eri laitteita tai jos sinulla on arkaluonteista tietoa tietokoneellasi. Yhdistämällä nämä kaksi työkalua voit suojautua monilta eri tietoturvauhkilta ja pitää tietosi turvassa.

Ikkunateippaus ja ikkunakalvotus yrityksen kasvun apulaisina

Ikkunateippaus ja ikkunakalvotus ovat tehokkaita tapoja lisätä yrityksen näkyvyyttä ja mainostaa yritystä. Ikkunateippauksilla ja -kalvotuksilla voidaan luoda kiinnostavia visuaalisia elementtejä yrityksen ikkunoihin ja ovikarmeihin, jotka houkuttelevat potentiaalisia asiakkaita ja lisäävät yrityksen brändin tunnettuutta.

Edullinen tapa mainostaa

Yksi ikkunateippauksen ja -kalvotuksen etu on, että ne ovat suhteellisen edullisia tapoja mainostaa yritystä verrattuna esimerkiksi perinteisiin mainoskanaviin, kuten sanomalehti-ilmoituksiin tai televisiomainoksiin. Ne ovat myös kestäviä ja kestävät pitkään, joten ne tarjoavat pitkäaikaisen mainosvaikutuksen.

Ikkunamainos

Ikkunamainoksen ideana on herättää ohikulkijoiden huomio ja houkutella heidät astumaan liikkeeseen. Hyvin suunniteltu ja toteutettu ikkunamainos voi olla erittäin tehokas markkinointiväline, sillä se tavoittaa suuren määrän potentiaalisia asiakkaita, jotka kulkevat liikkeen ohi päivittäin.

Ikkunamainoksen tulee olla huomiota herättävä, selkeä ja informatiivinen. Ikkunamainos voi sisältää esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden kuvia, hintatietoja, tarjouksia tai muita tärkeitä tietoja. Hyvin suunniteltu ikkunamainos voi myös kertoa liikkeen brändistä ja sen arvoista.

Yksi tärkeä huomioitava asia ikkunamainoksissa on niiden sijoittelu. Ikkunamainos kannattaa sijoittaa niin, että se näkyy selvästi ohikulkijoille ja erottuu ympäristöstä. Ikkunamainoksia kannattaa myös vaihdella säännöllisesti, jotta ne pysyvät tuoreina ja kiinnostavina ohikulkijoille.

Lisäksi ikkunamainosten kannattaa olla helppoja lukea ja ymmärtää, sillä ohikulkijalla on vain hetki aikaa saada viesti sisäistettyä. Ikkunamainosten fonttien ja kuvien tulee olla tarpeeksi suuria ja selkeitä, jotta ne erottuvat kauempaakin.

Ikkunamainoksen tärkein tehtävä on herättää ohikulkijoiden huomio ja saada heidät pysähtymään liikkeen edustalle. Ikkunamainoksen tulee olla visuaalisesti houkutteleva ja informatiivinen, jotta se erottuu ympäristöstä ja saa ohikulkijat kiinnostumaan liikkeen tarjonnasta.

Tässä muutamia keinoja, joilla ikkunamainos voi pysäyttää ohikulkijat:

 1. Näyttävät kuvat: Kuvat ovat erittäin tehokas keino herättää huomiota ja herättää tunteita. Ikkunamainoksessa kannattaa käyttää korkealaatuisia ja visuaalisesti näyttäviä kuvia, jotka herättävät kiinnostusta ja mielenkiintoa.
 2. Selkeä viesti: Ikkunamainoksen tulee olla selkeä ja informatiivinen, jotta ohikulkijat ymmärtävät heti, mistä on kyse. Liikkeen tarjonta ja erikoisuuksien korostaminen ovat hyviä keinoja välittää viestiä selkeästi.
 3. Koko ja muoto: Ikkunamainoksen koko ja muoto voivat myös vaikuttaa siihen, kuinka hyvin se pysäyttää ohikulkijat. Isompi ja näyttävämpi mainos erottuu paremmin ympäristöstä, kun taas erikoisesti muotoiltu mainos voi herättää mielenkiintoa.
 4. Liikkuva kuva tai animaatio: Liikkuva kuva tai animaatio voi herättää huomiota ja erottua ympäristöstä. Tämä voi olla hyvä keino houkutella ohikulkijat pysähtymään ja tarkastelemaan mainosta tarkemmin.
 5. Valaistus: Hyvin valaistu ikkunamainos erottuu paremmin pimeässä ja herättää huomiota. Valaistus voi myös luoda erityistunnelman mainoksen ympärille ja houkutella ohikulkijoita lähemmäksi.

Kaiken kaikkiaan ikkunamainoksen tulee olla huomiota herättävä, selkeä ja informatiivinen, jotta se pysäyttää ohikulkijat ja houkuttelee heidät tutustumaan liikkeen tarjontaan.

Erotu kilpailijoista

Ikkunateippaus ja -kalvotus voivat myös auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan. Hyvin suunnitellut ikkunateippaukset ja -kalvotukset voivat houkutella asiakkaita tutustumaan yrityksen tarjontaan ja palveluihin, ja ne voivat auttaa luomaan yritykselle ammattimaisen ja luotettavan imagon.

Lisäksi ikkunateippauksilla ja -kalvotuksilla voidaan myös tarjota yksityisyyttä ja suojaa asiakkaille ja työntekijöille, mikä voi olla tärkeää esimerkiksi terveydenhuollon tai kauneushoitoloiden tapauksessa.

Kaiken kaikkiaan ikkunateippaus ja -kalvotus voivat olla tehokkaita työkaluja yrityksen kasvun apuna. Hyvin suunniteltu ikkunateippaus ja -kalvotus voivat houkutella asiakkaita, erottaa yrityksen kilpailijoistaan ja auttaa yritystä rakentamaan vahvaa brändiä.

Voita pankkisi – hae laina Bondorasta

Nykyään arki on hektistä. Vaikka 2020-luvulla digitaalisuus on tuonut arkeemme paljon apua, on se tehnyt siitä omalla tavallaan myös entistä nopeamman, ja opettanut varsinkin z-sukupolven eli diginatiivit odottamaan ja jopa vaatimaan entistän nopeampia palveluita. Nämä ovat tulleet myös lainamarkkinoille. Bondora.fi mahdollistaa lainanhakemisen nopeasti, ja pienlainaa on saatavilla 500 eurosta aina 10 000 eruoon saakka jopa viiden vuoden maksuajalla.

Nopeampi kuin pankit

Perinteinen pankkitoiminta on kokenut paljon muutoksia menneiden vuosien aikana ja sitä myöten monet pankit ovat muokanneet pankkisaliensa palveluita vähentämällä aukioloaikoja – tämä kaikki on tehnyt samalla sen, että palveluntarjoajat kuten Bondora ovat samalla viivalla kuin perinteiset pankit lainojen tarjoamisen suhteen. Samat ehdot ja lait ovat myös Bondoralla, mutta ilman sitä isoa konttoriverkostoa ja sen kuluja, Bondora pystyy tarjoamaan nopeamman ja helpommin lähestyttävän tavan hakea lainaa elämän tarpeisiin. Sen korkotaso on edullinen ja saatavilla on aina henkilökohtaiset lainatarjoukset. Bondoran lainat ovat myös vakuudettomia lainoja, joita voit saada jopa 10 000 euroa 3-60 kuukauden lyhennysjalla. Ei siis ihme, että Bondoralla on yli 300 000 asiakasta.

Lainatarjous minuutissa

Muistatko vielä ne ajat, kun pankista lainaa hakiessasi sinun piti ensin sopia tapaamisaika pankkineuvojan kanssa. Sen sai yleensä 1-2 viikon päähän. Sen jälkeen piti sitten mennä pankkiin henkilökohtaisesti kertomaan mihin tarvitsee rahaa ja kuinka paljon. Tämäkään ei vielä riittänyt vaan sitte täyteltiin papereita, kuunneltiin pankin pakollinen lainatarjousesitys ja odotettiin jälleen viikko ratkaisua, jonka jälkeen piti vielä mennä pankkiin kertaalleen ”nostamaan” laina, jos sellaisen sai.

Nykyään pankit ovat suoraviivaistaneet tätä prosessia, mutta se ei vieläkään pysty samaan kuin mitä esimerkiksi Bondora tarjoaa.

 1. Mene Bondoran sivuille
 2. Tee lainahakemus
 3. Saat lainatarjouksen minuutissa
 4. Täysin online
 5. Ei lisäkuluja lainan lyhentämisestä etuajassa
 6. Valitse itse oma kuukausilyhennyksesi

Turvallisesti ja suojatusti

Nykyään nettilainan hakeminen on täysin turvallista ja suojattua. Koko lainanhakuprosessi on suojattu ja saat myönteisen päätöksen jälkeen rahat heti suoraan tilillesi saman päivän aikana. Bondoran kautta sinulla on myös mahdollisuus joustavaan takaisinmaksuun.

Elämän arki ei aina mene suunnitellusti

Me kaikki voimme tarvita lisärahoitusta elämämme eri tilanteissa. Voimme uudistaa tai remontoida kotiamme, lähteä unelmamatkalle ulkomaille tai vaikkapa kotimaassa, perustaa vaikka yrityksen. Uuden auton osto lainarahalla mahdollistaa paremmat neuvotteluasetelmat autokauppiaan luona – on rahatarpeesi sitten mikä tahansa, yksikään unelma ei ole liian pieni tai suuri, jotten sitä kohden kannata yrittää. Bondora voi olla se sinun kumppanisi sen toteuttamisessa. Ja muista: lainanhakeminen ei vielä velvoita sinua lainan hyväksymiseen eikä sen nostamiseen. Joten miksi et kokeilisi, mitä Bondora voi sinua palvella – se veisi vain minuutin…

Vakuudeton laina

Monilla on edelleen käsitys, että varsinkin isoa lainaa hakiessa hakijalla täytyisi olla takaaja tai vakuuksia lainaa varten; kiinteistöjä, arvopapereita, asiakirjoja tai fyysisiä esineitä. Kaikista suurimpiin lainoihin, kuten asuntolainaan tämä päteekin edelleen.

Täysin vakuudetonta lainaa voi kuitenkin saada jopa 60 000 euroon saakka. Useat verkossa haettavat lainat ovat vakuudettomia ja niitä tarjoavat lukuisat pankit ja rahoituslaitokset. Läheskään kaikkiin lainoihin ei siis tarvita vakuuksia. Usein 18 vuoden ikä ja säännölliset tulot riittävät lainan saamiseen.

Yksi vakuudettoman lainan kiistattomista hyödyistä on nopeus ja helppous; koska erillisiä vakuuksia ei tarvita, käy lainanhaku huomattavasti sutjakkaammin kuin vakuudellisissa lainoissa. Vakuudetonta lainaa saa heti.

Hyviä esimerkkejä vakuudettomista lainoista ovat kulutusluotot, luottokortit ja pikavipit. Miten vakuudeton laina sitten eroaa normaaleista pienlainoista? Yleensä vakuudeton luotto on joustavampi kuin pienlainat. Lainasummat voivat olla suurempia ja laina-ajat pidempiä. Vakuudeton kulutusluotto voi olla jopa kymmeniä tuhansia euroja, kun pienlainat saattavat olla vain muutamia tuhansia. Oma taloudellinen tilanteesi vaikuttaa tietenkin myös lainan suuruuteen.

Lähde: Bondora.fi

kasvuhakkerointi

Mitä on peer-to-peer lainaaminen eli vertaislainat

Vertaislaina on lainasopimus ihmisten välillä. Se on yksi joukkorahoituksen muodoista, jossa yksityishenkilöt lainaavat rahaa toisilleen keskenään sopimiensa lainaehtojen mukaisesti ilman pankkia tai rahoitusyhtiötä välissä. Vertaislaina tunnetaan maailmalla termillä peer-to-peer (p2p) lainaus tai sosiaalinen lainaus.

Vertaislaina on ideana maailman vanhin lainamuoto: ihmiset ovat aina lainanneet rahaa toisilleen ja sopineen keskenään korosta ja muista lainaamisen ehdoista. Vasta nyt yhteiskunnan digitalisoitumisen myötävaikutuksesta on mahdollista ylläpitää verkossa digitaalista markkinapaikkaa, jossa suomalaiset voivat lainata rahaa toisilleen isossa mittakaavassa helposti ja nopeasti säilyttäen anonyymiuden. Vertaislaina on nykyaikaista vertaistaloutta.

VIAINVEST on vertaislaina-alusta, joka tarjoaa yksityisille luotonantajille/yksityishenkilöille ja oikeushenkilöille mahdollisuuden sijoittaa lyhytaikaisiin kulutusluottoihin, jotka ovat peräisin eri puolilta Eurooppaa. VIAINVEST tarjoaa sijoittajille pääsyn muille kuin pankkien luotonantoalalle luomalla turvallisen ja avoimen investointiympäristön, jossa sijoittajat voivat ansaita pääomastaan jopa 11 prosenttia vuodessa. Maksimoidakseen sijoituskokemuksen VIAINVEST on kehittänyt useita tärkeitä ominaisuuksia, kuten takaisinostotakuun ja automaattisen sijoittamisen vaihtoehdon, jotta sijoitusprosessi olisi luotettava, yksinkertainen ja saumaton.

Takaisinostotakuu

VIAINVEST-sivustolla noteerattujen kulutusluottojen vakuutena on takaisinostotakuu – jos lainanottaja on viivästyttänyt takaisinmaksua yli 60 päivää, lainanantaja ostaa sijoituksen takaisin ja sekä sijoitetun pääoman että sijoituskauden ansaitut korot siirretään sijoittajatilille. Huomaathan, että takaisinostotakuu EI koske yrityslainoja.

Painotettu riski

Sijoittaja ei koskaan ole 100 % taloudellisesti sitoutunut lainasopimukseen, koska lainanantajalla on vähintään 5 %: n sijoitus varmistaakseen due diligence -tarkastuksen lainojen kirjoituksia ja perintää.

0% maksut

VIAINVEST ei veloita mitään maksuja alustan käytöstä tai sijoittamisesta. Tutustu laajoina sijoitusmahdollisuuksiin ja nauti erinomaisesta tuotosta!

Vuosi 2021 päättyi – mitä pitää katsoa vuodelle 2022

Kun vuosi 2021 on loppumassa, on hyvä aika arvioida joitakin keskeisiä sijoitusteemoja, jotka ovat syntyneet viimeisen vuoden aikana, ja mitä on edessä vuodelle 2022. Sijoittajat ovat joutuneet navigoimaan joillakin hämmentävillä markkinavesillä viime aikoina. Vesillä, joita ovat hämmentäneet tekijät kuten kuten inflaatio ja omicron-variantti, mikä viittaa siihen, että monipuolistamisesta voi tulla tärkeämpää kuin koskaan.

Vaikka tuottoja on vielä paljon, sijoittajien on ehkä myös laajennettava uusille alueille niiden saamiseksi, ja päästäkseen lähemmäksi taloudellisia tavoitteitaan. Joitakin tutkimiamme alueita ovat osakkeet, kryptovaluutat, ei-korvattavissa olevat rahakkeet (NFT), vertaisinvestointi (P2P) ja kestävyys, sekä vaihtoehtoiset omaisuusluokat, mukaan lukien ylellisyystuotteet kuvataiteesta hienoon viiniin.

Riski päällä, riski pois

Riskivarat olivat kuumia vielä marraskuun alussa,  kun maailmantalous jatkoi toipumista pandemian vauhdittamasta hidastumisesta. Ennen kuukauden ryhtymistä odotettujen korkojen nousun ja omicron-variantin leviäminen, on kuitenkin kääntänyt pöydät. Luokat kasvuvarastoista öljyyn ovat tunteneet painetta, ja näkymät ovat parhaimmillaan pilvisiä.

Samaan aikaan Euroopan keskuspankki (EKP) lopettaa pandemian vauhdittamansa joukkovelkakirjojen osto-ohjelman, kun taas Yhdysvaltain keskuspankki on ilmoittanut aikeistaan helpottaa omaisuuserien ostoja, jotka kaikki voivat uhata suistaa härkämarkkinat raiteiltaan. Fed myös käänsi suunnitelmansa alkaa nostaa korkoja kuluttajahintojen noustessa. Lisäksi Englannin pankki on jo alkanut  nostaa korkoja pitääkseen inflaation loitolla. Tämän epävarmuuden ja hauskemman talouspolitiikan seurauksena maailman rahoitusmarkkinoiden volatiliteetti on kasvanut ja molempiin suuntiin on heilahdeltu villisti. Näkymät vuodelle 2022 ovat monin tavoin kysymysmerkkinä. Kun maat palaavat puolustukseen taistelemaan omikronia vastaan, ennusteita on vaikea saada. Joitakin johtopäätöksiä on kuitenkin tehtävä. BNP Paribas on optimistinen ja ennustaa vahvoja globaaleja osakkeita yritysten vankkojen voittojen, kasvavan talouden ja matalien korkojen ansiosta. BNP Paribasin asiantuntijat suhtautuvat erityisen myönteisesti euroalueeseen, Japaniin ja Ison-Britannian asiantuntijoihin kohtuullisten arvostusten ja juuri oikean arvo- ja suhdannevarastoille altistumisen keskellä. He neuvovat sijoittajia välttämään Yhdysvaltain valtionkassoja, kun taas reaalivarat, jalometallit ja vihreät hyödykkeet toimivat vakaina inflaatiovaroina.

Lähde: BNP Paribas

Osakemarkkinoiden näkymät

Osakkeet ovat olleet hyvässä nousussa vuonna 2021. Yhdysvalloissa tärkeimmät indeksit, mukaan lukien S&P 500, ovat asettaneet useita tuoreita ennätyksiä, kun taas STOXX Europe 600 on myös päässyt ennätysalueelle. Molemmissa tapauksissa vahvat yritysten tulot maailmantalouden elpymisen ansiosta ovat ruokkineet sijoittajien tunteita.

Euroopan osakkeet ovat kehittyneet tähän mennessä noin 17 prosenttia. Vähittäiskauppa on ollut poikkeus, joka on jäänyt jälkeen yhdysvaltalaisista tovereistaan, koska eurooppalaiset kuluttajat ovat olleet haluttomampia käyttämään säästöjään mahdollisten lomautusten pelon vuoksi, toimitusketjuongelmista puhumattakaan. Eurooppalaisilla osakkeilla voisi olla enemmän kiitorataa voitoille vuonna 2022, kun taas jotkut markkina-asiantuntijat varoittavat, että Yhdysvaltain osakkeet voivat pitää tauon.

Institutionaaliset sijoittajat tarkkailevat tekniikkaa, terveydenhuoltoa ja infrastruktuuria Natixis-tutkimuksen mukaan. Tekniikan sisällä yksi kasvava segmentti on metaversuaali, joka on virtuaalimaailma, jonka odotetaan määrittelevän Web 3.0: n. Siitä lähtien, kun Mark Zuckerberg liittyi metaversen bandwagoniin ja muutti Facebookin emoyhtiön nimen Metaksi, muut yritykset haluavat samalla tavalla tehdä läsnäolonsa tunnetuksi tässä virtuaalitodellisuuden maailmassa.

Takaisin todellisuuteen. Joulukuun 2021 alusta lähtien rahastonhoitajat, markkinastrategit ja välittäjät ovat Reutersin kyselyn mukaan optimistisia eurooppalaisten osakkeiden näkymistä vuonna 2022. Tutkimuksen osallistujat ennustavat, että Saksan Dax- ja France CAC -indeksit näkevät uusia kaikkien aikojen ennätyksiä vuoden 2022 puoliväliin mennessä yritysten voittojen vauhdittamana. Ranskalla on muuten vuonna 2022 presidentinvaalit, jotka voivat vaikuttaa sijoitustuottoihin.

Yleiseurooppalaisen STOXX 600:n ennustetaan etenevän ensi vuonna 7 prosenttia uuteen ennätykseen 500 kesän 2022 puoliväliin mennessä sen jälkeen, kun se on asettanut kaikkien aikojen ennätyksen 490 marraskuussa 2021. Samaan aikaan Euroopan pankkiosakkeet ovat valmiita hyötymään, kun keskuspankit valmistautuvat nostamaan korkoja uuden vuoden aikana. Näiden yhtiöiden osakkeet ovat jo lähes 30% vuonna 2021. Ylellisiä vähittäiskaupan osakkeita on asiantuntijoiden mukaan tarkkailtava,kun eurooppalaiset kuluttajat alkavat tuntea olonsa paremmaksi taloudesta ja haluavat ostaa esimerkiksi kalliita kelloja.

Kaikki eivät ole niin nousussa. Traditionin markkinastrategi Stephane Ekolo varoittaa, että STOXX 600 -indeksi voi laskea 430-tasolle ensi vuoden loppuun mennessä ja syyttää talouden hidastumista. Alat, jotka ovat alttiimpia uusille mahdollisille sulkuille, ovat vaarassa, mukaan lukien matka- ja vapaa-ajan varastot. He ovat jo ottaneet suurimman osan myynnistä marraskuussa 2021, kun eurooppalaiset osakkeet tällä alalla laskivat tasolle, jota ei ole nähty  pandemian huipun jälkeen.

Jälleen kerran ennusteessa Morgan Stanleyn strategi Graham Secker sanoo,  että Euroopan osakkeet todennäköisesti laskevat kaksinumeroisella prosenttiosuudella vuonna 2022. Hänen mukaansa syynä on se, että osakkeet ovat kehittyneet viimeisen puolentoista vuoden ajan ilman vakavaa vetäytymista, ja periaatteessa ne erääntyvät yhdelle. Hyvä puoli on, että hän neuvoo sijoittajia ostamaan dipin, koska sonnit todennäköisesti painivat takaisin hallintaan jälkeenpäin.

Kullan kipu on Bitcoinin voitto

Bitcoin, johtava kryptovaluutta, on ollut yksi vuoden 2021 parhaiten suoriutuneista varoista. Kun kuluttajahinnat ovat nousseet ympäri maailmaa, sijoittajat ovat kerääntyneet digitaaliseen omaisuuteen arvovarastona, mikä auttaa lähettämään bitcoinia uuteen kaikkien aikojen korkeimpaan, vaikka hinta on sittemmin laskenut takaisin tuolta tasolta. Bitcoiniin sijoittamisessa ongelma on aika – väärään aikaan sijoittaminen voi viedä ison osan alkusijoituksesta nopeasti.

Suuret sijoittajat ovat auttaneet ruokkimaan bitcoinin hintaa, kun institutionaalinen käyttöönotto on ottanut vallan. Katalyyttejä on ollut useita, mukaan lukien ensimmäisten bitcoin-pohjaisten futuurien ETF lanseeraus Yhdysvalloissa. Lisäksi syntyi suuntaus, jossa yritykset alkoivat ostaa bitcoinia valtionkassoja varten, mikä on innostanut kryptovaluuttayhteisöä.

Bitcoin asetti tuoreen kaikkien aikojen korkeimman hinnan yli 68 000 dollariin vuonna 2021 ja näki markkina-arvopallonsa nousevan yli biljoonaan dollariin. Laajempien kryptovaluuttamarkkinoiden markkina-arvo, joka koostuu tuhansista digitaalisista valuutoista, ylitti jopa 3 biljoonaa dollaria vuonna 2021 huipussaan. Vaikka bitcoin ja muut kryptovaluutat ovat sittemmin vetäytyneet ennätystasolta, monet ovat silti olleet vuoden 2021 parhaiten suoriutuvia varoja.

Bitcoinin kilpaileva arvovarallisuus, kulta, on puolestaan kärsinyt. Jalometalli on laskenut 5 prosenttia vuodentahdosta huolimatta kasvavasta inflaatiosta, jota vastaan sen on tarkoitus suojautua. Financial Timesin siteeraaman Bank of America -strategin Francisco Blanchin mukaan sijoittajat ovat sen sijaan ohjanneet rahastovirrat, jotka olisivat muuten voineet mennä kultaan.

Kryptomarkkinanäkymät vuodelle 2022

Kun inflaatio nostaa päätään ja sen odotetaan hidastuvan vasta noin vuoden 2022 toisella puoliskolla, kaikki tähdet ovat linjassa bitcoin härkämarkkinoiden palauttamiseksi. Saalis on kuitenkin se, että se riippuu siitä, käyttäytyykö bitcoin inflaatiosuojauksen tavoin, jonka markkina-asiantuntijat uskovat sen voivan olla. Kryptovaluuttamarkkinat ovat arvaamattomia; Jotkut markkinaennusteet näkevät lasin puoliksi täynnä, kun taas toiset väittävät, että se on puoliksi tyhjä.

Natixis-kysely varoittaa, että kryptovaluutat on määrä korjata markkinoilla vuonna 2022. Tutkimus paljastaa myös, että 28 % institutionaalisista sijoittajista aikoo ostaa enemmän kryptoja vuonna 2022, kun taas 62 % kyselyyn vastanneista pitää asiat samoina ja 10 % vähentää niiden allokaatioita.

Vaihtoehtoiset varat

Sijoittajat jäävät metsästystuoton ympäristöön, jossa korot ovat alhaiset negatiivisiin ja osakkeet ovat epävakaita. Vaihtoehtoiset varat sopivat yhä enemmän laskuun. Ylellisyysvarallisuusluokat ovat jättäneet perinteisiä sijoituksia, kuten osakkeita pölyyn, mutta sinun on tiedettävä mistä etsiä. MoneyWise-raportti jakaa joitain ylellisyysvarallisuusluokan parhaiten suoriutuvia vaihtoehtoisia luokkia.

 • Nykytaide: Tätä luokkaa pidetään yhä enemmän paitsi kodin sisustuksessa myös sijoituksena, joka ylittää osakemarkkinat. Se kattaa vuoden 1945 jälkeen valmistetut teokset. Viimeisten kahden ja puolen vuosikymmenen aikana nykytaiteen vuotuinen tuotto on ollut 14 %, kun taas Yhdysvaltain osakkeet ovat keskimäärin 9%: n vuotuiset tuotot samana aikana. Nykytaiteen koko 25 vuoden ajan nykytaide on päihittänyt S&P 500 -indeksin yli 170 prosentilla.
 • Viini: Halusitpa sitten punaista tai valkoista, maanläheistä tai suolaista, Ranskaa tai Kaliforniaa, tämä vaihtoehtoinen omaisuus menee sujuvasti. Liv-ex Fine Wine 100 -indeksi heijastaa johtavien sijoitettavia viinejä, ja se on noussut yli 270 % kahden viime vuosikymmenen aikana. Se piti pintansa jopa vuoden 2008 finanssikriisin aikana. Hieno viini on keskellä härkämarkkinoita, kun vintage-viinin tarjonta vähenee edelleen omistajien keskuudessa, jotka jatkavat oman varastonsa tyhjenemistä.
 • Ylelliset kellot: Hienot korut eivät koskaan mene pois tyylistä, ja ylelliset kellot eivät ole poikkeus. Luksusmerkki Rolex tekee vuosittain alle miljoona uutta kelloa, mikä ei riitä vastaamaan kysyntään. Tämän seurauksena ylellisyystuotteiden jälkimarkkinat ovat melko suosittuja, trendi, jonka odotetaan jatkuvan lähitulevaisuudessa, kuten McKinsey & Co. Marketplacesin mukaan on olemassa, joilla voit ostaa ja myydä ylellisiä kelloja, rolex Daytonan käydessä jopa 50 000 dollaria. Se on kallis harrastus, mutta jos sinulla on varaa saada käsiisi joitain näistä tuotteista, saatat pystyä kääntämään ja myymään ne jälkimarkkinoilla voittoa varten.

Ei-korvattavissa olevat rahakkeet (NFT): Vaikka NFT: t eivät ole MoneyWise-luettelossa, ne ovat olleet yksi vuoden 2021 kuumimmista sijoitusluokista. NFT: t ovat lohkoketjun digitaalisia rahakkeita, jotka koostuvat joistakin komponenteista, kuten taiteesta, musiikista, videosta jne. Kysytyimmät NFT: t ovat myyneet satoja tuhansia dollareita miljooniin, mukaan lukien perinteisillä huutokauppa-alustoilla, kuten Sotheby’s ja Christie’s. Suuntaus jatkuu todennäköisesti vuonna 2022 ammattilaisurheiluliigojen, kuten eurooppalaisen jalkapallon, kuuluisien urheilijoiden, kuuluisuuksien ja suurten yritysten, adoptiovauhdin perusteella. Alla oleva NFT myytiin 69 miljoonalla Dollarilla Christien huutokaupassa, josta taiteilija tunnetaan nimellä Beeple.

Vertaissijoittaminen

P2P-sijoittaminen on jälleen yksi vaihtoehtoinen omaisuusluokka, jonka puoleen sijoittajat kääntyvät saadakseen tuottoa nykyisessä ympäristössä. Sijoittaja Jean Galea kertoo verkkosivuillaan, että eurooppalaiset P2P-alustat tarjoavat siellä parhaan tuoton Yhdysvaltoihin ja Aasiaan verrattuna.

VIAINVEST:llä vuoden 2021 kohokohta oli saada sijoitus brokerage firm -lisenssi ja tulla säännellyksi sijoitusalustaksi. Se ei tapahtunut yhdessä yössä, sillä johto aloitti tiiviin yhteistyön rahoitus- ja pääomamarkkinakomission (FKTK) kanssa vuonna 2020. Syyskuuhun 2021 mennessä Viainvest sai lopulta lisenssin, mikä merkitsi valtavaa virstanpylvästä sekä joukkueelle että P2P-yhteisölle.

VIAINVEST on aloittanut säännellyn yrityksen siirtymäajan, joka alkaa vuoden 2022 alkukuukausina. Tänä aikana VIAINVEST siirtyy vähitellen myyntioikeudesta omaisuusvakuudellisten arvopapereiden listaamiseen. Käyttäjät voivat jo huomata rekisteröintilomakkeessa pieniä muutoksia, jotka edellyttävät heidän päivittävän tietonsa ja läpäisevän asianmukaisuustestin. Älä unohda tätä, koska se on ainoa tapa määrittää, mitkä sijoitustuotteet sopivat kunkin sijoittajan riski- / palkintoprofiiliin, ja varmistaa, että he eivät kohtaa rajoituksia pyrkiessään käyttämään sijoitusmahdollisuuksia, kuten autosijoitusominaisuutta.

Ennen kuin katsomme eteenpäin vuoteen 2022, pohditaan kulunutta vuotta, joka on ollut vuoristorata. Vuoden 2021 alussa pandemia vaikutti edelleen merkittävästi useisiin Euroopan maihin. Vuonna 2021 VIA SMS Group päätti säilyttää melko varovaisen lähestymistavan luotonantoon, joka alkoi vuonna 2020. Olemme ottaneet käyttöön tiukemmat luottopisteytysmenetelmät, joiden tavoitteena on ylläpitää korkealaatuisia luottosalkkuja ja välttää suuriin maksulaiminlyöntiin liittyvät riskit.

Tämä selittää, miksi julkaistujen lainojen määrä laski pandemian alkamisen jälkeen. Mutta vuoden 2021 toisella puoliskolla Viainvest pystyi lisäämään lainan tarjontaa 35 %.

VIAINVEST-laina-alustan sijoittajat voivat odottaa seuraavia päivityksiä uuden vuoden aikana:

 • Viainvet siirtyy täysin arvopapereiden tarjoamiseen
 • IT-järjestelmä päivitetään, mikä johtaa parempaan käyttöliittymään.
 • Viainvest käynnistää toimintan passituksen kaikkialla EU/ETA:ssa ja jatkaa palveluiden tarjoamista Latviassa sijoittajan alkuperämaasta riippumatta.
 • Viainvest odottaa laajentavansa sijoitussalkkua lisäämällä uusia lainanantajia.

Kestävä kehitys

Ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapaan (ESG) investoiminen on ollut vuoden 2021 keskeinen teema. Kun sijoittajat vaativat yhä enemmän, että yritykset, joihin he sijoittavat, ryhtyvät toimiin tullakseen kestävämmiksi ja kun ESG-standardeja koskevat säännöt selkiytyvät, joten viherpesu poistetaan, ESG todennäköisesti saa vain enemmän pitoa, erityisesti millenniaalien ja sukupolvi G:n keskuudessa. Barronin mainitseman Broadridge Financial Solutions -raportin mukaan maailmanlaajuinen kestävä sijoittaminen on tällä hetkellä 8 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja saattaa mahdollisesti nousta 30 biljoonaan Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2030 mennessä.

Lähde: Broadridge

ESG:ssä ei ole enää kyse vain yrityksen, hankkeen tai valtion hiilijalanjäljestä. Vaikka C02 on edelleen keskiössä, tavoitteet on jo asetettu, joten teemoja on laajennettu. Esimerkiksi tapa, jolla työnantaja kohtelee henkilöstöään, on tullut merkitykselliseksi, koska monimuotoisuuden, osallisuuden ja työntekijöiden oikeuksien kaltaiset alat ovat yhä tärkeämpiä.

Johtopäätös

Vaikka vuodelle 2022 ei ole saatavilla kristallipalloa, on joitain keskeisiä teemoja, jotka todennäköisesti pysyvät lähitulevaisuudessa, joiden pitäisi auttaa sijoittajia navigoimaan epävarmoilla markkinoilla. Kun sijoittajat metsästävät tuottoja taloudellisen epävarmuuden kompensoimiseksi, vaihtoehtoiset varat, mukaan lukien P2P, pysyvät todennäköisesti valokeilassa. NFT:llä ja lohkoketjuilla, joihin ne on rakennettu, on paljon katalyyttejä, ja niitä on myös katsottava. Bitcoinilla on myös tuuli selässään inflaatiotaloudessa, BTC-hinnan volatiliteetti huolimatta.

Asiantuntijat neuvovat sijoittajia säilyttämään pitkän aikavälin aikavälin seuraavien 5-10 vuoden aikana, koska nyt esiintyvät riskit todennäköisesti haihtuvat siihen mennessä. Lyhyellä aikavälillä, vaikka vastatuulia on paljon, ne voivat mahdollisesti helpottaa vuoden 2022 toisella puoliskolla. Kaiken kaikkiaan se, kohtaavatko sijoittajat lasin puoliksi täynnä vai lasi puoliksi tyhjän tilanteen, riippuu siitä, kuinka monipuolinen heidän salkkunsa on ja kuinka kauan kestää, ennen kuin jotkut näistä epävarmuustekijöistä näkyvät.